Clicks559

„Ježiš povedal: ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije“ Jn 7,37

Aleluja Ježišovi! Nádherné pozvanie, nádherná výzva, nádherné obdarovanie! Komu je adresované? Smädnému! Nie takému, čo si myslí, že nie je smädný, a nepotrebuje vodu, ale smädnému. Si smädný po spravodlivosti Mt 5,6 a po Duchu svätom? Tak príď aj teraz k Ježišovi a pi z vody života, napi sa z Ducha svätého! Ak sa napiješ, tak je to už tvoj Duch svätý, je to Duch Boží, ale aj tvoj. On je tvoj tešiteľ (παράκλητος) , on je tvoj zástanca, tvoj obhájca, tvoj advokát, tvoj prímluvca – Duch Svätý! Aleluja!
Bez neho by si nemal vstávať, bez neho by si nemal líhať, bez neho by si nemal odísť z domu, bez neho by si sa nemal modliť (Ef 2,18). Najlepšia modlitba je tá, ktorú sa modlí Duch svätý skrze teba Lk 10,21, lebo aj Ježiš v Duchu zaplesal. Najsilnejšia modlitba je tá, ktorá je v Duchu svätom, tá modlitba, v ktorej sa modlí cez teba sám Duch svätý! A ako to poznám? Napríklad aj z toho, že som v celej Pravde Evanjelia, usilujem sa robiť pokánie a som otvorený pre Milosti darované Bohom! Duch svätý použije tvoj rozum, tvoju slobodnú vôľu, tvoj jazyk, tvoje ústa, tvoje srdce, tvoje city, ale za všetkým dobrým, čo je od Boha (Rim 11,36), je a môže byť Duch svätý! Nečakaj ani chvíľu, Ježiš ťa volá práve teraz! Buď opatrný, lebo toto pozvanie sa môže a nemusí zopakovať (2Kor 6,1). Ježiš ti skrze Ducha svätého chce dať: Milosť za Milosťou, Milosť za Milosťou, Milosť za Milosťou! Jn 1,16. Práve v týchto ťažkých časoch.
„Pane Ježišu Kriste, som tu pred Tebou a nenamýšľam si, že sa už nepotrebujem napiť. Potrebujem vodu života. Som akoby na púšti tohto sveta, hoci nepatrím tomuto svetu, ale ty ma voláš, aby som k tebe prišiel len tak, bez predpojatosti, bez zásluh, bez skutkov, bez dobrej povesti, bez hrania divadla o tom aký som dobrý! Ty ma voláš teraz! Ja idem k tebe a otváram svoje srdce, svoju myseľ a možno aj obrazne svoje ústa a pijem z Vody života, pijem samého Ducha svätého, aleluja. Prosím ťa, príď Duchu svätý. Ja ho prijímam, lebo ty mi ho dávaš, ty mi vlievaš svojho aj Otcovho Ducha, ďakujem ti za to, Ježišu, aleluja! Chcem byť naplnený Duchom svätým, tou nádhernou riekou života Zjv 22,2! Dávam sa ti ako sluha, aby skrze mňa tiekol prúd živej vody aj do iných duší na uzdravenie, na oslobodenie, na potešenie, na prijatie Pravdy, na spásu! Ja nie som ničoho hoden, ale ty ma voláš k sebe Ježišu, a ja idem. Tvoje pozvanie s radosťou prijímam! Chcem prichádzať k tebe stále a piť vodu života každý deň až do svojej smrti. Príď Duchu svätý! Ty si na tejto zemi, vanieš kde chceš, tak príď teraz ku mne, do mňa, do mojej najtajnejšej svätyne a prosím ťa, uzdravuj ma, oslobodzuj ma, potešuj ma, modli sa skrze mňa, teč aj do iných ľudí, ktorí sú otvorení na prijatie, vlievaj sa do duší, ktorí sú otvorení pre Ježiša a jeho Slovo! Ja verím, že si vo mne, ale i tak ťa opäť prosím: Príííííííď Duchu svätý! Prosím ťa tak, ako prví kresťania Sk 4, 31, ktorí krátko predtým zažili Turíce, ale v čase prenasledovania volali opäť. Tak aj ja volám opäť a opäť: príď Duchu svätý! Aleluja.“ Amen.
apredsasatoci shares this
559
🤔