02:10
Clicks4.8K
kleineseelejesu
34
WARNING FROM MOUNT ATHOS (August 2021)
Dori-2000 shares this
132
Janko333 and one more user link to this post
ľubica
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021 Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu …More
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021 Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu so zmenou ľudskej povahy, ktorá sa vyskytuje u očkovaných ľudí, povedie k zničeniu obrazu, na ktorý sme boli stvorení.

„Prichádza čas, že každý, kto ťa zabije, si bude myslieť, že robí Bohu službu.“ (Ján 26, 2). To bude ešte očividnejšie, keď vakcíny začnú účinkovať. Satan chce ovládať svet skresľovaním spôsobu, akým ľudia myslia a cítia. Ako „otec lží“ a zdroj všetkého zla vymyslel diabolský systém vládnutia nad svetom: kázaním úcty k právam a slobodám človeka, pričom v skutočnosti sa ho snažil iba podriadiť takýmto ideálom. A Boh umožní, aby sa táto „práca podvodu“ vykonala tak, aby sa pšenica oddelila od pliev a „aby boli všetci zatratení, ktorí neverili pravde, ale mali radosť z nespravodlivosti“. (2 Sol 2 , 12).

Klamstvá a zvrátený spôsob, akým konajú, sa prejavujú aj v tom, že obmedzením všetkej duševnej a duchovnej slobody človeka ho môžu oklamať, aby uveril, že iba tak môže získať „skutočnú“ slobodu. Boj bude vo vašej vlastnej krvi - ak sa necháte očkovať!
Prodromu, piatok 13. augusta 2021

TEXT V SLOVENSKOM JAZYKU:
7 otázok pre otca ELPIDIOSA VAGIANAKISA

Co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství
ľubica
VÝZVA PRE VŠETKÝCH KATOLÍKOV k novéne k SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII , od 6.9. 2021 do 14.9 2021
doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/09/novena-k-sedembolestnej-panne-marii.html
Spoločný úmysel: podľa videní bl. A. K. Emmerichovej je doležité sa modliť za toto: (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami, ...za to, aby cirkev temnôt odišla z Ríma / zapísa…More
VÝZVA PRE VŠETKÝCH KATOLÍKOV k novéne k SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII , od 6.9. 2021 do 14.9 2021
doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/09/novena-k-sedembolestnej-panne-marii.html
Spoločný úmysel: podľa videní bl. A. K. Emmerichovej je doležité sa modliť za toto: (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami, ...za to, aby cirkev temnôt odišla z Ríma / zapísané 25.10. 1820/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dôstojne a ochotne ako apoštoli ( dodávam že to bola TLO tradičná omša latinská ) dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť....viac Co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství
One more comment from ľubica
ľubica
Petino shares this
12.2K
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021

Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu…More
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021

Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu so zmenou ľudskej povahy, ktorá sa vyskytuje u očkovaných ľudí, povedie k zničeniu obrazu, na ktorý sme boli stvorení.

„Prichádza čas, že každý, kto ťa zabije, si bude myslieť, že robí Bohu službu.“ (Ján 26, 2). To bude ešte očividnejšie, keď vakcíny začnú účinkovať. Satan chce ovládať svet skresľovaním spôsobu, akým ľudia myslia a cítia. Ako „otec lží“ a zdroj všetkého zla vymyslel diabolský systém vládnutia nad svetom: kázaním úcty k právam a slobodám človeka, pričom v skutočnosti sa ho snažil iba podriadiť takýmto ideálom. A Boh umožní, aby sa táto „práca podvodu“ vykonala tak, aby sa pšenica oddelila od pliev a „aby boli všetci zatratení, ktorí neverili pravde, ale mali radosť z nespravodlivosti“. (2 Sol 2 , 12).

Klamstvá a zvrátený spôsob, akým konajú, sa prejavujú aj v tom, že obmedzením všetkej duševnej a duchovnej slobody človeka ho môžu oklamať, aby uveril, že iba tak môže získať „skutočnú“ slobodu. Boj bude vo vašej vlastnej krvi - ak sa necháte očkovať!
Prodromu, piatok 13. augusta 2021
TEXT V SLOVENSKOM JAZYKU:
7 otázok pre otca ELPIDIOSA VAGIANAKISA
johanika
Sú známe výskumy, kedy nejaká choroba, resp. chemické i medicínske prípravky zmenia človeka natoľko, hoci len chvíľkovo, že pácha zlo. Ak sa diabol uchýlil k takémuto spôsobu boja proti Bohu, získa mnoho duší... Je otázne, nakoľko ešte ide o slobodnú vôľu a ako to bude posudzované samotným Bohom.
ľubica shares this
7396
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021 Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu …More
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021 Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu so zmenou ľudskej povahy, ktorá sa vyskytuje u očkovaných ľudí, povedie k zničeniu obrazu, na ktorý sme boli stvorení.

„Prichádza čas, že každý, kto ťa zabije, si bude myslieť, že robí Bohu službu.“ (Ján 26, 2). To bude ešte očividnejšie, keď vakcíny začnú účinkovať. Satan chce ovládať svet skresľovaním spôsobu, akým ľudia myslia a cítia. Ako „otec lží“ a zdroj všetkého zla vymyslel diabolský systém vládnutia nad svetom: kázaním úcty k právam a slobodám človeka, pričom v skutočnosti sa ho snažil iba podriadiť takýmto ideálom. A Boh umožní, aby sa táto „práca podvodu“ vykonala tak, aby sa pšenica oddelila od pliev a „aby boli všetci zatratení, ktorí neverili pravde, ale mali radosť z nespravodlivosti“. (2 Sol 2 , 12).

Klamstvá a zvrátený spôsob, akým konajú, sa prejavujú aj v tom, že obmedzením všetkej duševnej a duchovnej slobody človeka ho môžu oklamať, aby uveril, že iba tak môže získať „skutočnú“ slobodu. Boj bude vo vašej vlastnej krvi - ak sa necháte očkovať!
Prodromu, piatok 13. augusta 2021

TEXT V SLOVENSKOM JAZYKU:
7 otázok pre otca ELPIDIOSA VAGIANAKISA

VÝZVA PRE VŠETKÝCH KATOLÍKOV k novéne k SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII , od 6.9. 2021 do 14.9 2021
Spoločný úmysel: podľa videní bl. A. K. Emmerichovej je doležité sa modliť za toto:
(Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami, ...za to, aby cirkev temnôt odišla z Ríma / zapísané 25.10. 1820/
(Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dôstojne a ochotne ako apoštoli ( dodávam že to bola TLO tradičná omša latinská ) dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť....
viac
Co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství
agnesino
A budeme mať ulice plné zombie ako to predikuju USA filmy už dlhé roky :

Pojem zombi sa odvodzuje od kultu vudu, v ktorom označuje úplne zotročenú osobu najčastejšie pod vplyvom omamných látok, slepo či nevedome vykonávajúcu príkazy iného človeka, ktorý ju ovláda.
agnesino
Dnes som našla takú zaujímavosť, a to ešte ľudia nemali v tele žiadne roztoky s podivnymi látkami:
Americká vláda sa v roku 1994 zapojila do masového vraždenia v Rwande zapojením sa do tohto experimentu. Americká vláda použila vojenské lietadlá maskované tak, aby vyzerali ako civilné lietadlá, ktoré boli priamo zapojené do tohto experimentu. V týchto lietadlách boli namontované veľké misky, ako …More
Dnes som našla takú zaujímavosť, a to ešte ľudia nemali v tele žiadne roztoky s podivnymi látkami:
Americká vláda sa v roku 1994 zapojila do masového vraždenia v Rwande zapojením sa do tohto experimentu. Americká vláda použila vojenské lietadlá maskované tak, aby vyzerali ako civilné lietadlá, ktoré boli priamo zapojené do tohto experimentu. V týchto lietadlách boli namontované veľké misky, ako je tá, ktorá je znázornená na obrázku v hornej časti tohto stĺpika, ktorá by vysielala elektronické signály nadol na cieľovú rwandskú populáciu, aby vyvolala genocídnu zlosť u tých, ktorí už boli na zemi rozrušení. Americké sily na mieste predtým podnietili konflikt medzi dvoma protikladnými frakciami v Rwande, ktorý zahŕňal spôsobenie rozrušenia Hutuov na Tutsiovcov kvôli nejakému účelovo vytvorenému hnevu a potom elektronické signály z týchto lietadiel vyvolali vražedné besnenie u tých, ktorí už boli rozrušení. aby spáchali genocídu proti obyvateľstvu Tutsiov. Pri tejto genocíde bolo Hutusmi zabitých najmenej 800 000 a až milión Tutsiov. Bola to účelová udalosť vytvorená človekom, pri ktorej zohrala prím vláda USA

strangerinajewishworld.blogspot.com/2021/08/operation-crimson-mist-electronic.html
Coburg
Skúsim sem dať film Hotel Rwanda. Ak to Gloria nezruší kvôli autorským právam
Coburg
Nepodarilo sa, Gloria TV to neopustila
agnesino
Čo je vo filme?
ľubica
agnesino, prečo ti nestačí, len si to prečítať? už to máš predsa preložene...
Gottfried von Globenstein
ATHOS . . . mit behördlicher Erlaubnis betreten. Ist ca. 20 J. her, bleibt unvergesslich.