Libor Halik
182.7K
19:54
Co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství. Pro strašné hříchy tohoto pokolení Bůh dopustil, co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství. Papež Benedikt XVI. ví …More
Co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství.
Pro strašné hříchy tohoto pokolení Bůh dopustil, co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství. Papež Benedikt XVI. ví, že nerezignoval na papežský úřad úplně. Udělal právnickou kličku. Ví to, protože dává lidem viditelné a slyšitelné znamení - kdo má oči k vidění a uši k slyšení ten to vidí ! - na rozdíl od plně rezignujícího papeže Řehoře XII. nenosí černý kardinálský oblek a nedává se oslovovat kardinálským jménem, ale nechává si bílý papežský oděv a dává se oslovovat papežským jménem. V dopisech však klame on, či jeho arcibiskup sekretář tím, že mluví-li o argentinském Bergogliovi, oslovuje ho termínem papež František.
Blahoslavená K. Emmerichová na videu:
00:02:42.278 Pripadalo mi to, ako keby sa ľudia rozdelili na dva tábory.
00:02:46.914 13. máj 1820: Tiež som videla dvoch pápežov a ich vzťah medzi sebou.
00:02:52.542 Videla som aké nedozierne následky bude mať táto falošná Cirkev.
00:02:57.571 Videla …More
Dori-2000 and one more user link to this post
Hermenegild
Presne 200 rokov od vízií.
TerezaK
ALE v tom čudnom VEĽKOM kostole, všetka práca bola konaná mechanicky,
00:09:55.026 podľa súboru predpisov a vzorcov.
00:09:57.720 Všetko bolo robené podľa ľudského rozumu.
00:10:01.356 Videla som v ňom všetky druhy ľudí, vecí, doktrín a názorov.
00:10:04.601 Bolo na ňom čosi pyšné, opovážlivé a násilné.
00:10:07.340 Vyzeral byť veľmi populárny.
00:10:09.927 Nevidela som tam však jediného …More
ALE v tom čudnom VEĽKOM kostole, všetka práca bola konaná mechanicky,
00:09:55.026 podľa súboru predpisov a vzorcov.
00:09:57.720 Všetko bolo robené podľa ľudského rozumu.
00:10:01.356 Videla som v ňom všetky druhy ľudí, vecí, doktrín a názorov.
00:10:04.601 Bolo na ňom čosi pyšné, opovážlivé a násilné.
00:10:07.340 Vyzeral byť veľmi populárny.
00:10:09.927 Nevidela som tam však jediného anjela ani svatého, kto by pomáhal pri práci.
ľubica
00:07:35.611 (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami,
00:07:51.926 ...za to, aby temná cirkev odišla z Ríma.
00:07:59.181 (Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal
00:08:02.025 odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dôstojne a ochotne ako apoštoli,
00:08:06.569 dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť....
------------------…
More
00:07:35.611 (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami,
00:07:51.926 ...za to, aby temná cirkev odišla z Ríma.
00:07:59.181 (Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal
00:08:02.025 odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dôstojne a ochotne ako apoštoli,

00:08:06.569 dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť....
-------------------------

nekrvavú obetu=omšu všetkých vekov, ktora sa slúži ešte dodnes vďaka Summorum pontificum pp. Benedikta XVI., z roku 2007. No prenasledovateľ všetkého katolíckeho, rimsky biskup Bergoglio, sa nenavistným nariadením zo 16.7 2021 usiluje zničiť tento blahodárny prameň, nakoľko mu TLO obrad stojí v ceste jeho plánom zaviesť jednotné svetové náboženstvo
ľubica shares this
161
00:07:35.611 (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami,
00:07:51.926 ...za to, aby temná cirkev odišla z Ríma. (25.10. 1820!)
00:07:59.181 (Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal
00:08:02.025 odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dôstojne a ochotne ako apoštoli,
00:08:06.569 dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť....
---…
More
00:07:35.611 (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami,
00:07:51.926 ...za to, aby temná cirkev odišla z Ríma. (25.10. 1820!)
00:07:59.181 (Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal
00:08:02.025 odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dôstojne a ochotne ako apoštoli,
00:08:06.569 dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť....
-------------------------

nekrvavú obetu=omšu všetkých vekov, ktora sa slúži ešte dodnes vďaka Summorum pontificum pp. Benedikta XVI., z roku 2007. No prenasledovateľ všetkého katolíckeho, rimsky biskup Bergoglio, sa nenavistným nariadením zo 16.7 2021 usiluje zničiť tento blahodárny prameň, nakoľko mu TLO obrad stojí v ceste jeho plánom zaviesť jednotné svetové náboženstvo
ľubica
Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.
Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně …More
Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.

Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. ...Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer...“

„Viděla jsem falešnou církev, do města (Říma) přicházeli bludaři nejrůznějšího typu. ...Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu... Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Divoká a nevzdělaná lůza páchala násilí. Ale to všechno netrvalo dlouho.“

Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. ...Bylo zde jen rozdělení a chaos. Byla to zřejmě církev lidského původu podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná. (12. září 1820) V cizí církvi bylo všechno prováděno mechanicky. Všechno bylo podle lidského rozumu... Viděla jsem nejrůznější osoby, věci, nauky a názory.
Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal. Ale v pozadí v dálce jsem viděla krutý národ vyzbrojený oštěpy. A viděla jsem jednu postavu, která se smála a řekla: »Postavte ho tak pevný, jak můžete. Jen my ho srovnáme se zemí.«“

Mezi tím, co jsem viděla, bylo také velké procesí biskupů. Poznávala jsem jejich myšlenky a slova skrze obrazy, které jim vycházely z úst. Jejich hříchy proti náboženství byly znázorněny deformacemi jejich těla. Někteří měli jen tělo s temným mrakem místo hlavy. Jiní měli jen hlavu a jejich těla a srdce byla jako hustá pára. Někteří byli chromí, jiní ochrnutí; jiní zase spali nebo vrávorali. (1. června 1820)
Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být. Viděla jsem také Svatého otce pohrouženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjevu nechybělo nic, ale byl zesláblý pro vysoký věk a mnoho utrpení. Hlava se klátila ze strany na stranu a padala na hruď, jako by usínal. Upadal často do mrákot a zdálo se, že umírá. Ale když se modlil, posilovala ho nebeská zjevení. V té chvíli byla jeho hlava vzpřímená, ale jakmile mu opět klesla na hruď, viděla jsem mnoho osob, jak se rychle ohlížely napravo i nalevo, tj. směrem k světu.

Pak jsem viděla všechno, co se týkalo protestantismu, který postupně nabýval vrchu a katolické náboženství se hroutilo do úplného úpadku. Mnoho kněží bylo přitahováno svůdnými naukami, které hlásali mladí učitelé, a ti všichni přispívali k dílu zkázy.

V těch dnech víra upadne velmi hluboko a zachová se na málo místech a v nemnohých domech a rodinách, které Bůh uchrání od pohrom a válek.“ (1820)

Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří byli exkomunikováni, ale zdálo se, že se o to vůbec nestarají a neberou to na vědomí. Byli exkomunikováni, když spolupracovali s plány, vstupovali do sdružení a zastávali názory, na které bylo vysloveno anathema. Bylo možno vidět, jak Bůh potvrzuje dekrety, řády a interdikty, které vydává Hlava Církve a dodržuje je, i když lidé o ně nemají zájem, odmítají je a tropí si z nich posměch.“

„Viděla jsem jasně bludy, úchylky a nesčetné hříchy lidí. Viděla jsem jejich šílenství a zlobu jejich skutků proti pravdě a proti rozumu. Byli mezi nimi kněží a já jsem s velkou radostí snášela své utrpení, aby se obrátili a polepšili.“

Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a extravagantní. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev. ...Ale Bůh měl jiné plány. (22. dubna 1823)

Viděla jsem také různé oblasti země. Můj Průvodce (Ježíš) jmenoval Evropu a o jedné malé oblasti se vyjádřil překvapujícími slovy: »Hle, Prusko, nepřítel.« Pak mi ukázal jiné místo na severu a řekl: »Tato Moskva, země Moskvy přinese mnoho zla.«“

„Měla jsem vidění velkého soužení. Zdálo se mi, že klérus požadoval povolení, které nemohlo být schváleno. Viděla jsem mnoho starých kněží, kteří hořce plakali, zvláště jeden z nich. Také někteří mladí plakali. Ale jiní mezi nimi byli vlažní, a dělali bez námitek, co se po nich chtělo. Bylo to, jako by se lidé sami rozdělili na dvě strany.“ (12. dubna 1820)

Preláti vnitřní hierarchie se zdáli být neupřímní a zbavení horlivosti; nelíbili se mi. Mluvila jsem s papežem o biskupech, kteří mají být jmenováni. Řekla jsem mu, že nesmí opouštět Řím. Kdyby to udělal, vznikl by velký chaos. Myslel si, že zlo je nevyhnutelné a že by měl odejít, aby zachránil mnoho věcí. Byl velmi nakloněn tomu opustiti Řím a povzbuzovali ho, aby to udělal.“

Viděla jsem žalostné věci. V chrámě se hrály hazardní hry, pilo se a mluvilo. Dvořili se zde ženám. Pronikly sem všechny druhy hanebnosti. Kněží všechno povolovali a panovala zde velká neúcta. Viděla jsem i židy, kteří se nacházeli pod podloubím chrámu. Všechno mě to naplňovalo velkým smutkem.“ (27. září 1820)

„Církev se nacházela ve velkém nebezpečí. Musíme se modlit za papeže, aby neopouštěl Řím. Kdyby to udělal, vzniklo by tím nepředstavitelné zlo. Protestantská nauka a nauka schizmatických pravoslavných Řeků se všude šířila. Vidím na tomto místě Církev ohroženou tak rafinovaným zlem, že už zbývá sotva stovka kněží, kteří nejsou pomýlení. Všichni pracují na zničení, dokonce i klérus. Blíží se velká spoušť.“ (1. října 1820)

„Když jsem viděla chrám Svatého Petra v troskách a způsob, jak se na tomto díle zkázy podílí mnoho příslušníků kléru, – přitom nikdo to nechtěl dělat otevřeně před druhými – byla jsem z toho tak znechucená a volala jsem Ježíše ze všech sil a žádala jsem ho o milosrdenství. Pak jsem uviděla svého nebeského Ženicha a On ke mně dlouho promlouval...
Řekl mi mezi jiným, že toto přemisťování Církve z místa na místo znamená, že se bude jevit jak v úplném úpadku. Ale znovu vstane. I kdyby zůstal je jeden jediný katolík, Církev zvítězí, protože se nezakládá na lidských úmyslech a lidském rozumu. Dal mi spatřit, že nezůstal takřka žádný křesťan v prapůvodním smyslu slova (4. října 1820).

Pak jsem viděla zjevení Matky Boží, která řekla, že soužení bude velmi veliké. Řekla, že tyto osoby se musí velmi vroucně modlit. ...Mají se modlit především za to, aby církev temnot opustila Řím.“ (25. října 1820)

„Viděla jsem chrám Svatého Petra. Byl celý zbořený s výjimkou presbytáře a hlavního oltáře. Svatý Michael sestoupil ve zbroji do chrámu a hrozil mečem určitému počtu nehodných pastýřů, kteří chtěli vstoupit do chrámu. Ty části chrámu, které byly zbořeny, byly rychle obnovovány, aby mohly být slaveny bohoslužby tak, jak se patří. Ze všech částí světa přicházeli kněží a věřící a obnovovali chrám, protože ničitelé nebyli schopni pohnout těžkými základními kvádry.“ (1) (10. září 1820)

„Měla jsem vidění svatého císaře Jindřicha. Viděla jsem ho v noci, samotného na kolenou u hlavního oltáře velkého a krásného chrámu... A viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sama sestupuje. Položila na oltář rudé sukno a na ně bílé plátno, na to položila knihu intarzovanou drahými kameny, zapálila svíce a věčné světlo...
Přišel osobně Spasitel v kněžském rouchu.
Mše byla krátká. Na konci mše nebylo evangelium svatého Jana. Když mše skončila, Maria se obrátila k Jindřichovi, vztáhla k němu ruku a řekla, že to bylo uznání za jeho čistotu. Povzbudila ho, aby neváhal. Viděla jsem anděla, který se dotkl chrániče jeho kyčle, jako Jakuba. Jindřich zakusil velkou bolest a od toho dne kulhal.“ (2) (12. července 1820)

„Viděla jsem jiné mučedníky, nikoliv nynější, ale budoucí. Viděla jsem tajné sekty, které nelítostně ohrožovaly velkou Církev. Vedle nich jsem viděla strašnou šelmu, která vystupovala z moře... Na celém světě byly zbožné a dobré osoby, zvláště klérus, trýzněny, utlačovány a vězněny. Měla jsem pocit, že se mají stát jednou mučedníky.“
„Když byla Církev z velké části zničena a zůstaly jen svatyně a oltáře, viděla jsem, jak do chrámu vstupují ničitelé se šelmou. Tak se potkali se ženou vznešeného chování, která zřejmě měla v lůně dítě, protože kráčela pomalu. Při pohledu na ni se nepřátelé zděsili a šelma nebyla schopná udělat krok vpřed. Natáhla šíji k Ženě, jako by ji chtěla pozřít, ale Žena se vrhla na zem v prostraci (na znamení podřízenosti Bohu – pozn. redakce) a hlava se dotýkala země.
Když to šelma spatřila, utekla zpět do moře a nepřátelé ve velkém zmatku prchali... Pak jsem spatřila v dálce velkolepé šiky, které se blížily. V jejich čele jsem viděla muže na bílém koni. Vězni byli osvobozeni a připojovali se k nim. Všichni nepřátelé byli zahnáni. Viděla jsem Církev, jak byla obnovena a byla velkolepější než dříve“ (10. srpna 1820).

„Minulou noc jsem byla zavedena do Říma, kde byl Svatý otec ponořen do velkého smutku a byl ještě ukryt, aby se vyhnul nebezpečným nástrahám. Byl velmi slabý a vyčerpaný bolestmi, starostmi a modlitbami. Mohl důvěřovat jen malému počtu osob a právě z toho důvodu se musel skrývat. Ale má s sebou stařičkého kněze, velmi prostého a zbožného. Byl to jeho přítel a pro jeho prostotu si mysleli, že není třeba ho odstranit.
Ale tento muž přijímal od Boha velké milosti. Viděl a chápal mnoho věcí, o kterých informoval Svatého otce. Měla jsem pokušení informovat ho o zrádcích a pachatelích nepravostí, kteří byli členy staré hierarchie, aby je identifikoval.“

„Nevím, jakým způsobem jsem byla minulou noc přenesena do Říma a nacházela jsem se v blízkosti chrámu Santa Maria Maggiore. Viděla jsem velmi mnoho lidí zarmoucených a ustaraných, protože nikde nebylo vidět papeže, a také pro velký neklid a poplašné hlasy ve městě.
Zdálo se, že lid nečeká, že by se brány chrámu otevřely, chtěl se jen modlit venku. Přivedlo je sem vnitřní vnuknutí. Ale já jsem se ocitla uvnitř v chrámě a otevřela jsem brány. Vstoupili překvapení a polekaní, že se brány otevřely. Zdálo se mi, že jsem za branou a že mě nemohli vidět. Nesloužil se zde žádný obřad, ale lampy byly rozsvíceny. Lid se pokojně modlil.“

„Když jsme procházeli se svatým Františkem a jinými světci Římem, viděli jsme velký palác zachvácený plameny odzdola až nahoru. Měla jsem velký strach, že obyvatelé paláce mohou uhořet, protože nikdo požár nehasil. Ale jak jsem se přiblížili, oheň se zmenšoval a viděli jsme začouzenou budovu. Procházeli jsme velkým počtem velkolepých komnat a konečně jsme našli papeže. Seděl potmě a spal na velkém křesle. Byl velmi nemocný a slabý a neschopný chůze.“

Viděla jsem ještě jednou, že Petrova Církev byla ohrožována plánem, který zpracovala tajná sekta, a ničily ji blesky. Ale viděla jsem také, jak přišla pomoc právě, když utrpení vrcholilo. Viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sestupuje na Církev a rozprostírá nad ní svůj plášť. Viděla jsem papeže, který byl současně velice mírný a zároveň pevný... Viděla jsem velkou obnovu a Církev se vznášela vysoko k nebi.“

Viděla jsem nového papeže, který bude velmi přísný. Převychová si chladné a vlažné biskupy. Není to Říman, ale Ital. Pochází z místa nedaleko Říma, myslím, že pochází ze zbožného královského rodu. Ale nějakou dobu musí být ještě mnoho bojů a zápasů“ (27. ledna 1822).
Přijdou velmi zlé časy, kdy nekatolíci svedou na scestí mnoho osob. Výsledkem bude velký zmatek. Viděla jsem také bitvu. Nepřátelé byli velmi početní, ale malé vojsko věřících jich pobilo celé řady. Během bitvy se Maria nacházela na úpatí pahorku a oděla se do brnění. Byla to strašná bitva. Nakonec zbylo jen málo věrných bojovníků, kteří přežili, ale vítězství bylo jejich“ (22. října 1822).
„Vidím apoštoly, nikoliv ty z minulosti, ale apoštoly posledních časů a zdá se mi, že papež je mezi nimi.“
„Židé se vrátí do Palestiny a před koncem světa se stanou křesťany.“

Podle: entraevedi.org
Překlad -lš-
-----------------
lumen de lumine cz
Libor Halik
Začátkem srpna 2020 turecký Erdoğan odstranil sedícího guvernéra turecké centrální banky. Ta v každém státě světa dnešní doby je NEzávislá na vládě státu. To mu mezinárodní klan centrálních bankéřů neodpustí. Proto bude brzy válka rusko turecká. Dle sv. Paisije Athoského všichni (bankéři světa) se budou zpočátku radovat z turecké porážky, rozšíří se však v 3. světovou válku. Dle …More
Začátkem srpna 2020 turecký Erdoğan odstranil sedícího guvernéra turecké centrální banky. Ta v každém státě světa dnešní doby je NEzávislá na vládě státu. To mu mezinárodní klan centrálních bankéřů neodpustí. Proto bude brzy válka rusko turecká. Dle sv. Paisije Athoského všichni (bankéři světa) se budou zpočátku radovat z turecké porážky, rozšíří se však v 3. světovou válku. Dle Fatimského zjevení Bůh skrze Rusko potrestá celý svět (všechny bankéře). Dle Josifa Vatopedského Antikrist bez bankéřů nebude schopen ovládnout svět, dál bude čekat 30 - 40 let. Nestihnou zotročit národy, náhle válka bude, dle proroctví Josifa Vatopedského z Athosu beforeitsnews.com/…-crash-must-video-3005895.html Pro @miloš pavel
miloš pavel
já nevím vy jste kněz někteří kněží říkají že se nemámám modlit proti nepřátelům ale svatý radim¨prý svolával na hříšníky boží trest pokud je to pravda proč biskupové katoličti a pravoslavní to nedělají myslím na zednáře a muslimy co nás křestany a další chtějí vyhubit
Libor Halik
Unesete-li, v síle Ducha Svatého a s pomocí PMarie, pravdu o Jidáších, tak protože v současnosti CELOSVĚTOVĚ většina katolických a pravoslavných biskupů je členy zednářských (satanistických) lóží, nebo jsou k lóžím přidruženi finančně a společensky skrze Rotary a Lions kluby. To je případ i Bergoglia (Františka) z Argentiny původem.
miloš pavel
pokud by to bylo za papeže benedikta tak by to muselo býti brzy, je problém že někteří kněží kteří nejsou zlí chválí ty encykliky papeže františka tu poslední , další věří těm bludům o globálnímm oteplování, modlí za dešt tak hnusné léto v čechách nepamatuji , oni jsou i štastni že prší ale jinak vysutpují normálně m jako by ostatní věci viděli jasně ale ty nové co jsou ted vidí …More
pokud by to bylo za papeže benedikta tak by to muselo býti brzy, je problém že někteří kněží kteří nejsou zlí chválí ty encykliky papeže františka tu poslední , další věří těm bludům o globálnímm oteplování, modlí za dešt tak hnusné léto v čechách nepamatuji , oni jsou i štastni že prší ale jinak vysutpují normálně m jako by ostatní věci viděli jasně ale ty nové co jsou ted vidí pozitivně a v ostatních jsou konservativní, co má obyčejný člověk dělat?