Clicks2.5K
csk.news
46

Kardinál Sarah Predsedá Veľkej Eucharistii V Medžugorí

Na Sviatok Mládeže vo svätyni falošného zjavenia v Medžugorí v Bosne (30. Júl - 6. August) sa očakáva veľa cirkevných hodnostárov.

Eucharistii bude predsedať Kardinál Robert Sarah, ako aj Arcibiskup Luigi Pezzuto (nuncius pre Bosnu), Arcibiskup Tadeusz Wojda (Gdansk), Biskup Guido Gallese (Alessandria) a Bosniansky Františkánsky Provinciál Otec Miljenko Steko.

Do roku 2019 sa na tejto akcii zvyklo zúčastniť až 50 000 účastníkov z viac ako 100 krajín.

Obrázok: Medjuogrje, 2017 © Loretto-Gemeinschaft, CC BY-NC-ND, #newsDcgpilksle

Otčenáš
Falešní pastýři z římského spolku nejsou žádní nadlidé. Jejich násilné přizpůsobování výkladů k umělému konstruktu poloboha a božské monstrance jsou pro tebe čím? Najnovšie Rúhanie: Pachamama Monstrance v Mexiku – gloria.tv Hlasem z nebe? Kdepak, jsou to samovýklady, kterými tě opět obelhali. Jsi opět obelhaný, Trepifajksle. Zdá se, že obelhaný už zemřeš.
Falešní pastýři měli nejdříve umělý …More
Falešní pastýři z římského spolku nejsou žádní nadlidé. Jejich násilné přizpůsobování výkladů k umělému konstruktu poloboha a božské monstrance jsou pro tebe čím? Najnovšie Rúhanie: Pachamama Monstrance v Mexiku – gloria.tv Hlasem z nebe? Kdepak, jsou to samovýklady, kterými tě opět obelhali. Jsi opět obelhaný, Trepifajksle. Zdá se, že obelhaný už zemřeš.
Falešní pastýři měli nejdříve umělý konstrukt o panně. Proto vykládají Písmo falešně. Je v Písmu napsáno, že měl Ježíš bratry a sestry? Nevadí! Hloupým Trepifajkslům řekneme, že to nejsou bratři a sestry, že to jsou bratranci a sestřenice. Je v Písmu napsáno, že Josef nesouložil s Marií dřív, než se narodil Ježíš? Nevadí. Hloupému Trepifajkslovi vyložíme samovýkladem, že to znamená, že se Maria obětovala a zasvětila život Bohu. Jen více takových hloupých Trepifajkslů, ať si upevníme naši vládu nad hloupými křesťánky a zabráníme jim ve vstupu na Cestu, jak nám rozkázal pekelný kníže.
Otčenáš
Co jsem napsal, odpovídá přesně zprávě evangelisty Matouše -
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Trepifajksl
Ach ta pýcha! Kolik už jsem v životě potkal samovykladačů, o si mysleli, že jsou chytřejší, než apoštolové a světci. Pochopil jsem, že to mají za trest. Za trest, že nemilovali pravdu. Nejhorší spojení je pyšný hlupák a písmo svaté. Z toho jsou pak i války.
Otčenáš
Vadí ti Slovo Boží, že, blouznící čerte. Já se vlastně ani nedivím, že ses spojil se spolkem samotného Satana. Svůj k svému. Trepifajksl do Vatikánské pekelné brány. 😴
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Trepifajksl
Nevyvrátil jsi vůbec nic, jen hloupě meleš pořád dokola jeden nesmysl za druhým. Asi jsi chytil nějakou novou mutaci :-)))
Otčenáš
Maria byla řádná manželka Josefova. Manželka, jak se sluší a patří.
Jenže vám podvedeným a neschopným nestačí ani svědectví andělů -
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Neuvěřitelné... 🥴
Otčenáš
Žádný logický argument jsem od tebe neviděl. Ty hloupé a naivní teze z Immaculaty jsem snadno vyvrátil Božím Slovem. Boží Slovo je něco, co ty ignoruješ. Už chápeš, proč v minulosti tvoje pekelná římská společnost tvrdě pronásledovala majitele Písma svatého? Inu proto, že Písmo je obžalobou pohanského prolhaného spolku. Také bys byl raději, blouznící čerte, kdyby Písmo neexistovalo? Kdyby …More
Žádný logický argument jsem od tebe neviděl. Ty hloupé a naivní teze z Immaculaty jsem snadno vyvrátil Božím Slovem. Boží Slovo je něco, co ty ignoruješ. Už chápeš, proč v minulosti tvoje pekelná římská společnost tvrdě pronásledovala majitele Písma svatého? Inu proto, že Písmo je obžalobou pohanského prolhaného spolku. Také bys byl raději, blouznící čerte, kdyby Písmo neexistovalo? Kdyby neexistovalo, nemohl bych ti předhazovat, že v pannu věříš úplně zbytečně.
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Trepifajksl
Ignorovat logické argumenty samozřejmě můžeš, ale nediv se potom, že jsi tu pro smích.
Inteligentní člověk si dělá názor podle faktů, blb si fakta ohýbá do svého názoru. Chápu, že to je pro tebe jednodušší, máš to po předcích. Krev není voda, že.
Otčenáš
Aby se udržela vaše pohanská báje při životě, nezbývá vám nic jiného, než ignorace Písma. Ignorace Božího Slova, ignorace člověka Ježíše Krista. To je vážně ubohé. 😭
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Od člověka, který…More
Aby se udržela vaše pohanská báje při životě, nezbývá vám nic jiného, než ignorace Písma. Ignorace Božího Slova, ignorace člověka Ježíše Krista. To je vážně ubohé. 😭
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Od člověka, který se už jednou spálil o rozžhavená kamna, bych očekával, že si příště dá pozor. U Trepifajksla to neplatí, ten se šel přiškvařit rovnou o rozpálenou pekelnou bránu ve Vatikánu. 😂
Otčenáš
Bez argumentů můžeš pouze remcat, Trepifajksle. Nic jiného jsem ještě od tebe neviděl.

Trepifajksl – "Logické a důsledné."

Spíše dětinské a primitivní, Trepifajksle. Zoufalosti na podporu pohanských konstruktů o polobohu a jeho božské máti. 😂
Trepifajksl
Běž se rejpat do Talmudu, tohle ti nepřísluší a nemůžeš to pochopit. Máte jinou filozofii-zezdola, jak řekl Pán Ježíš.
Otčenáš
Očekával jsem, že blouznivý Trepifajksl přijde s nějakou zoufalou obhajobou pohanské verze nenaplněného manželství Josefa a Marie. Měl Ježíš tělesné sourozence? – gloria.tv
Jako vždy se předkládají rádoby argumenty, že v hebrejštině a aramejštině bratr neznamená jenom bratr, ale třeba bratranec. Trepifajksle, na to nemusíme chodit do orientálních jazyků, můžeme zůstat doma. Jistě pamatuješ doby,…More
Očekával jsem, že blouznivý Trepifajksl přijde s nějakou zoufalou obhajobou pohanské verze nenaplněného manželství Josefa a Marie. Měl Ježíš tělesné sourozence? – gloria.tv
Jako vždy se předkládají rádoby argumenty, že v hebrejštině a aramejštině bratr neznamená jenom bratr, ale třeba bratranec. Trepifajksle, na to nemusíme chodit do orientálních jazyků, můžeme zůstat doma. Jistě pamatuješ doby, kdy pro nás sovětští lidé byli bratry. A to nebyli ani zdaleka našimi bratranci. Přenesený význam slova bratr se používá snad ve všech jazycích světa, když se chce vyjádřit jakákoli blízkost v jakékoli oblasi. Bratři ve zbrani, bratři v triku...
V hloupém pamfletu, který jsi sem nakopíroval se dále spekuluje s tím, že by snad Lukáš nezamlčel další děti Marie, když byli Josef a Marie s Ježíšem v Jeruzalémě. Odpověď je prostá, jako jen pravda prostá může být. Proč by se o nich zmiňoval, když nebyli tématem jeho psaní? Copak se některý evangelista zmiňuje o tom, co dělal Ježíš v období mezi dvanáctým a třicátým rokem svého věku? Zamlčují to snad evangelisté? Vůbec ne, podvedený Trepifajksle. Nepsali to, protože to nebylo a není téma evangelií.
A jak vidím, nic dalšího, co by se mohlo tvářit jako argument, ve tvém pamfletu není. Vrátím tedy všeobecnou pozornost k tomu, že evangelista Matouš pro všechny věky zaznamenal, že Josef a Marie po narození Ježíše žili manželsky. K tomuto faktu Immaculata, která tě podvádí, jaksi nepřihlédla. My však víme velmi dobře, že Boží Slovo samo sebe potvrzuje.
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš. Mt 1. kapitola.
Josef a Maria měli mnoho dětí, Ježíš byl Mariin prvorozený. Matouš nelže, Trepifajksle. Kde je prvorozený, tam je i druhorozený a další a další. Synové jsou v evangeliu sv. Matouše jmenováni, dcery byly minimálně tři.
Příště, Trepifajksle, přijď s argumenty, ne s prázdným tlacháním, jako dnes - Měl Ježíš tělesné sourozence? – gloria.tv 😉
A kdyby to někomu ještě nebylo jasné pro potíže s českým jazykem, tak ať si přečte německy. Je to jadrnější -
24Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu sich.
25Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte.
🤭
Otčenáš
Roberto 55 – „a Cirkev vzdy nazyvala Matku Boziu Pannou, Panny nemali deti a specialne u Matky Bozej bolo zachovane panenstvo po narodeni Spasitela Bozim zasahom, jednoducho, lebo Pan Boh je vsemohuci a navyse On to tak chcel.“

Římský spolek není Církví našeho Pána Ježíše Krista.
Pravá Církev apoštolská, postavená na Kristu, uctívá pouze Boha. Lidé, které římský spolek obelhal, odmítají Boží …More
Roberto 55 – „a Cirkev vzdy nazyvala Matku Boziu Pannou, Panny nemali deti a specialne u Matky Bozej bolo zachovane panenstvo po narodeni Spasitela Bozim zasahom, jednoducho, lebo Pan Boh je vsemohuci a navyse On to tak chcel.“

Římský spolek není Církví našeho Pána Ježíše Krista.
Pravá Církev apoštolská, postavená na Kristu, uctívá pouze Boha. Lidé, které římský spolek obelhal, odmítají Boží Slovo. Pokud chtějí zachovat umělý konstrukt s údajnými svatými a údajnou pannou, musí se stavět zády k Písmu svatému. Písmo svaté je totiž obžalobou falešných pastýřů, kteří udržují nevědomý lid v bludech. Maria (Miriam) a Josef byli Židé, kteří ctili a naplňovali Boží příkaz - Ploďte se a množte se. Proto přivedli na svět minimálně sedm dětí po prvorozeném Ježíši. Nehodí se vám to, ale je to pravda. Biblická pravda, pravda, kterou nedokážete snést. Žádná panna, žádná královna. Jen Bůh a prostředník člověk Ježíš Kristus. O tom je evangelium. V nebi není žádný trůn pro královnu. Je tam pouze Boží trůn a Beránkův. Obelhali vás, obelhávají lid už 1600 let a vy ty lži udržujete při životě. Lži vás nakonec zahubí. Obklopili jste se modlami, sochami a unylými obrázky. Jste jen tělesní lidé.
Trepifajksl
A proč to tedy ty židovskej blázínku Otčenáši nevysvětlíš Bohumile, že tě jako prostředníka nepotřebuje? Proč oráš se starou babkou? Na víc se nezmůžeš?
Otčenáš
Snad ani blouznící Trepifajksl nebude podezírat evangelistu Matouše, že by mu jeho původ velel nenávidět křesťanství. Mt 1:24-25; Mt 13:55-56
Evangelista Matouš napsal to, co mu velel Duch svatý. Bylo na věky zapsáno svědectví, které boří umělý pohanský konstrukt o "vždy Panně". Konstrukt, který zcela satanisticky staví ženu před muže, Marii před Krista. Heslo Skrze Marii ke Kristu je veskrze …More
Snad ani blouznící Trepifajksl nebude podezírat evangelistu Matouše, že by mu jeho původ velel nenávidět křesťanství. Mt 1:24-25; Mt 13:55-56
Evangelista Matouš napsal to, co mu velel Duch svatý. Bylo na věky zapsáno svědectví, které boří umělý pohanský konstrukt o "vždy Panně". Konstrukt, který zcela satanisticky staví ženu před muže, Marii před Krista. Heslo Skrze Marii ke Kristu je veskrze falešné, je to satanské našeptávání, které odvádí od Boha. Apoštol Pavel řekl -
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1Tm 2:5
Myslíte si, že jste moudří? Proč jste si tedy nechali vnutit prostřednici před prostředníka? Neříká to snad Pavel dost jasně, že mezi Bohem a lidmi je jen jeden prostředník? Úměrně k vaší moudrosti potřebujete prostřednici k prostředníkovi? Aniž jste si při vaší moudrosti všimli, někdo vás obelstil jiným evangeliem, někdo prokletý.
9Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!
Pravé evangelium je Boží Slovo.
Máte jen dvě možnosti. Přijmout Pravdu nebo se k Božímu Slovu stavět zády.
Třetí možnost, jako je třeba primitivní spekulace o mém původu, může mít jen blouznivec, který propadl panice, když pochopil, že je římskou společností opět obelhán.
Otčenáš
Boží Slovo je sama Pravda. Boží Slovo samo sebe potvrzuje.
55Není-liž to syn tesařův? zda nejmenuje se matka jeho Maria a bratři jeho Jakub a Josef a Šimon a Juda? a sestry jeho, nejsou-li všecky u nás?

24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno …More
Boží Slovo je sama Pravda. Boží Slovo samo sebe potvrzuje.
55Není-liž to syn tesařův? zda nejmenuje se matka jeho Maria a bratři jeho Jakub a Josef a Šimon a Juda? a sestry jeho, nejsou-li všecky u nás?

24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25
ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš.
Hermenegild
Čtyřicet let putoval vyvolený lid z Egypta do zasľúbenej zeme. To je tých 40 let, aby sa v naši době naplnilo Písmo.
Trepifajksl
Otčenáš samozřejmě zase kecá. Dělá to z nenávisti ke křesťanství, jak mu to velí jeho původ.
Otčenáš
Čtyřicet let falešného zjevení. Římská společnost nemá zájem na tom, aby zjevení vyvrátila. Zvláště proto, že zjevení hovoří v duchu ideologie nového světového pořádku. Římská společnost od svého založení pohanskými oligarchy udržuje drobný lid ve lži a ve strachu. Zvláště proto, že na lži profituje. Ujišťuji vás, že se žádná Panna Maria nikde a nikdy nezjevila, Maria byla vdaná za Josefa a …More
Čtyřicet let falešného zjevení. Římská společnost nemá zájem na tom, aby zjevení vyvrátila. Zvláště proto, že zjevení hovoří v duchu ideologie nového světového pořádku. Římská společnost od svého založení pohanskými oligarchy udržuje drobný lid ve lži a ve strachu. Zvláště proto, že na lži profituje. Ujišťuji vás, že se žádná Panna Maria nikde a nikdy nezjevila, Maria byla vdaná za Josefa a zplodili spolu mnoho dětí, jak svědčí slova evangelia -
55Není-liž to syn tesařův? zda nejmenuje se matka jeho Maria a bratři jeho Jakub a Josef a Šimon a Juda? a sestry jeho, nejsou-li všecky u nás?
Učení o panně vychází ze snahy pohanských římanů o připodobnění zvěsti o Ježíšově rodině starým pohanským legendám o pannách, které bohům rodily děti.
Otčenáš
Kdyby náhodou měl někdo nějaké pochyby -
18Narození Ježíše Krista se udalo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Jozefovi. Dříve než se sešli, shledalo se, že otěhotněla z Ducha svatého.
19Její muž Jozef byl spravedlivý; nechtěl ji vydati v pohanu, i rozhodl se s ní tajně rozejíti.
20Když si to rozvážil, hle, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Jozefe, synu Davidův, neboj se vzíti si …
More
Kdyby náhodou měl někdo nějaké pochyby -
18Narození Ježíše Krista se udalo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Jozefovi. Dříve než se sešli, shledalo se, že otěhotněla z Ducha svatého.
19Její muž Jozef byl spravedlivý; nechtěl ji vydati v pohanu, i rozhodl se s ní tajně rozejíti.
20Když si to rozvážil, hle, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Jozefe, synu Davidův, neboj se vzíti si svou ženu Marii, neboť, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21Narodí se jí syn, a nazveš jeho jméno Ježíš; neboť on spasí svůj lid od jeho hříchů“.
22Toto vše se stalo, aby se splnilo, co Pán řekl skrze proroka:
23„Hle, panna počne a porodí syna, a nazvou jeho jméno Emanuel,“ což přeloženo znamená »Bůh s námi«.
24Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu anděl Páně nařídil: vzal k sobě svou ženu,
25ale nežil s ní jako manžel až do doby, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš.
Samson1
forthetruth333
Pri pohľade na túto mládež mi pripomína letničiarov,,,koncert a tak podobne ,pokora,ticho,rozjímanie????nepoznajú len BLIAKAŤ ako šialení
apredsasatoci
Mne to pripomína rkc!
forthetruth333
ano maju to radi už dávno
dominikguzman
Ako jednoznačne napísané že falošné zjavenia...
zar
nie sú to falošné zjavenia :-), určite nie
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ale určite áno sú to falošné zjavenia. ;)
Coburg
Aj Sarah je falošný?
Peter(skala)
to je zaujímavé, ked už aj kard.Sarah nemá problem sláviť liturgiu v Medju. 🤗
apredsasatoci
Možno Sarah prišiel hasiť, alebo je falošný!
Coburg
Ja by som sa rád spýtal, koľkí z vás, ktorí kritizujete Medžugorie a vyhlasujete ho za falošné, ste tam aj osobne boli.
apredsasatoci
To nie je argument!
Po ovocí ich poznáte! - to argument je!
Coburg
Hermenegild
Choď tam, najskôr sa presvedč a potom usudzuj. Ináč je to osočovanie, ohováranie.....
apredsasatoci
Ešte raz! Podľa ovocia ich poznáte!
Nie podľa GPS!
Čomu nerozumieš?
Coburg
apredsasatoci - No a aké to je ovocie? Uveď presne, ináč rozprávaš kecy. Aj keď cituješ Bibliu.
apredsasatoci
Veľké majetky prorokujucich.
Z prázdneho, čistého miesta sa stalo atrakcia Chyť si ma (lotrovsky pelech)!
Prázdne reči!
Čo povedali, čo by sme ešte nevedeli, netušili?
Kľudne ma pouc!
ľubica
ja som prežívala veľký šok, ked som sa dozvedela o Medjugorji tieto otrasne skutočnosti/ klamstva reholnikov ofm, klamstva tých detí, posolstvo v ktorom M Božia navádza na neposlusnost voci biskupovi, spústa majetku u tých ktorým sa udajna P Maria zjavovala... bojovala som a j bojujem, s tým odsunut to uplne preč.... ako falošné---ako hru iluminátov v rkc, ktorí to pomáhali oživiť.....pre …More
ja som prežívala veľký šok, ked som sa dozvedela o Medjugorji tieto otrasne skutočnosti/ klamstva reholnikov ofm, klamstva tých detí, posolstvo v ktorom M Božia navádza na neposlusnost voci biskupovi, spústa majetku u tých ktorým sa udajna P Maria zjavovala... bojovala som a j bojujem, s tým odsunut to uplne preč.... ako falošné---ako hru iluminátov v rkc, ktorí to pomáhali oživiť.....pre popletenie viery akoby toho chaosu bolo málo.... velmi bolestne, je mi to luto ale stačí mi FATIMA LA SALETTE GARABANDAL, kde M. Božia prehovorila jasne pravdivo do radov hierarchov, kdežto v Medju hovorí len sladko všeobecne bez materského záujmu...., už dávno sa mala udajna P Mária v Medju vyjadriť k podávaniu SP na ruku a k natlaku slobodomurarov a hrierarchov RKC k vakcinacii...
Coburg
apredsasatoci - kecy. Vypichujete podružné veci. Aj Lurdy su plné biznisu. A aké atrakcie? Kolotoče na Podbrde? haha. To že majú vizionári domy alebo autá tak čo? Majú bývať v bunkroch alebo nejakých pelechoch? A čo KGB a jeho nátlak na biskupa Žaniča? Prečo sa nechal "uvarit"? Ano odpadli tam nejakí františkáni, to je pravda, ale za to Panna Maria nemôže, ani vizionári. V La Satelle vizionár …More
apredsasatoci - kecy. Vypichujete podružné veci. Aj Lurdy su plné biznisu. A aké atrakcie? Kolotoče na Podbrde? haha. To že majú vizionári domy alebo autá tak čo? Majú bývať v bunkroch alebo nejakých pelechoch? A čo KGB a jeho nátlak na biskupa Žaniča? Prečo sa nechal "uvarit"? Ano odpadli tam nejakí františkáni, to je pravda, ale za to Panna Maria nemôže, ani vizionári. V La Satelle vizionár Maxim skoncil dobrodružným životom, no a čo? La Salette uznali. Vo Fatime Lucia keď ju chceli umiestnit do kláštora, ušla do Španielska kde ju chytili a deportovali do Coimbre. No a čo? Fatima je schválená. Čo my vieme o ľudských vlastnostiach aj mnohých svätých, z ktorých dnes robia cukrové sochy na oltároch? Napokon aj mnohých svätých v dobe ich života poriadne kritizovali.. Ovocie v Medžugorí sú desiatky tisíc obrátení, mnoho uzdravení ako aj trvanie - a to 40 rokov(!) bez toho, aby sa Medžgorie zrútilo ako falošné zjavenie, aké vraj tu predostrelo naposledy aj csk.news. No chlapci z cks.news, , ďakujem, že ste sa odhalili.
apredsasatoci
Medžugorie je schválené kým?
Tými čo propagujú EGT, pokemona. 🤭😂
Biblia nám jasne hovorí, aby sme skúmali, skúmali duchov.
Dávali si pozor, kto na nás stavia.
Hermenegild
Toto som tam zažil na vlastnej koži v roku 1996, keď som tam bol. Kňaz konal krížovú cestu, pred ktorou sa vyzul, topánky odložil a išiel boso. Ja som si povedal, mám ploché nohy, ja by som to nedokázal takú obetu ísť hore aj dolu bosý. Ako som si to pomyslel, mal som obuté značkové tmavomodré adidasky, niečo mi pri ďalších krokoch začalo pod nohami akoby sa uhýbať. Ja som s hrôzou zistil, že …More
Toto som tam zažil na vlastnej koži v roku 1996, keď som tam bol. Kňaz konal krížovú cestu, pred ktorou sa vyzul, topánky odložil a išiel boso. Ja som si povedal, mám ploché nohy, ja by som to nedokázal takú obetu ísť hore aj dolu bosý. Ako som si to pomyslel, mal som obuté značkové tmavomodré adidasky, niečo mi pri ďalších krokoch začalo pod nohami akoby sa uhýbať. Ja som s hrôzou zistil, že jedna po druhej mi praská podošva a o chvíľu som už išiel bosý. Len taká mala obeta bola odo mňa žiadaná a ja som si to zdôvodnil plochými nohami.
Marieta Ria
Myslím, že prínosom tohto miesta je už to, že je to miesto modlitby, miesto pokánia a obrátenia mnohých - že tu ľudia velebia Boha a nebeskú Matku a nachádzajú pokoj v duši... či je to schválené, alebo nie...
dominikguzman
Prosím vás ľubica, neposlušnosť voči biskupovi? Čo pre vás tu na Glorii sú všetci kňazi a biskupi po 2. vatikánskom koncile falošní kňazi, neplatne vysvätení a neviem čo ešte? Ako hovorí Ježiš, najprv si vyber brvno zo svojho oka, potom vyberaj triesku z oka inému. A reči typu predajme Vatikán, nasýťme chudobných už poznáme dobre, satan rád poukazuje na bohatstvo veriacich, však to poznáme už aj …More
Prosím vás ľubica, neposlušnosť voči biskupovi? Čo pre vás tu na Glorii sú všetci kňazi a biskupi po 2. vatikánskom koncile falošní kňazi, neplatne vysvätení a neviem čo ešte? Ako hovorí Ježiš, najprv si vyber brvno zo svojho oka, potom vyberaj triesku z oka inému. A reči typu predajme Vatikán, nasýťme chudobných už poznáme dobre, satan rád poukazuje na bohatstvo veriacich, však to poznáme už aj pri albigéncoch, oni budú pokorní a chudobní, lebo cirkevníci žijú v prepichu, však to je starý diablov trik ako zlákať veriacich. Alebo že sa najlepšie zarába na Biblii? A keď Ježiš povedal, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte... Tieto veci o ničom nevypovedajú.
ekans
apredsasatoci
Marieta Ria
To nie je Pravda!
Je potrebné skúmať ducha, ktorý za Medžugorie je!
ekans