Edward7
21.7K

Farmaceutyczna III wojna światowa - fałszywy wirus X i ciągłe szczepionki

84% Wzrost zgonów związanych z sercem wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat w ciągu 28 dni po szczepieniu mRNA
Farmaceutyczna III wojna światowa Big-Pharma rozpoczęła się od licznych działań, które podjął Donald Trump, zanim podpisał rozporządzenie wykonawcze 13887 rozszerzające definicję wirusów i dające czek in blanco dla WHO/CDC/NIH, aby eksperymentować na ludziach z niebezpiecznymi lekami przypominającymi szczepionki, które są w rzeczywistości bronią biologiczną. Wydaje się, że straty w ludziach, takie jak około 100 000 osób, które umierają na grypę każdego roku w Ameryce (65% z nich otrzymało szczepionkę przeciwko grypie), są statystycznie przypadkowe w "badaniach" mających na celu znalezienie idealnej szczepionki na wszystkie wirusy grypy. Ta rozpaczliwa potrzeba "powstrzymania powszechnej grypy i przeziębienia" stworzyła z kolei BIOEKONOMIĘ, która zgarnęła ponad pięć bilionów dolarów (+) na Covid - który nie był niczym więcej niż coroczną grypą.

Biotechnologia" szczepionek jest obecnie największym globalnym przemysłem, nawet ponad podżeganiem do wojny, a wraz z niekończącymi się zastrzykami wzmacniającymi, wzniesie się na nowe wyżyny, przewyższające wszelkie podżegające oszustwa typu "snake-oil" historii. Pomyśleć, że najlepsze zabójcze oszustwo wszystkich czasów zostało ściągnięte z mordercami otrzymującymi uprzedni, i całkowity, immunitet, ponieważ Zarządzenia i działania Trumpa i Bidena dały Big-Pharma kontrolę nad amerykańską suwerennością poprzez tyranię medyczną WHO/CDC/NIH, która obaliła Konstytucję USA i Bill of Rights. Organizacja Narodów Zjednoczonych sprawuje kontrolę nad światem, odkąd fałszywa pandemia została "wymówiona" z nieomylnego "kościoła świętej nauki" w globalnych biurach Światowej Organizacji Zdrowia - agentów Big-Pharmy. Ci rzekomi eksperci zabili więcej ludzi poprzez swoje protokoły, mandaty i złe porady medyczne niż zrobił to Covid. Wszystkie te polityczne machinacje, które wyrzuciły Konstytucję USA, są rzekomo legalne ze względu na "Pandemic and All Hazards Preparedness Act" z 2019 roku oraz "21st Century Cures Act" z 2016 roku, które przypisują całą kontrolę nad Amerykanami podczas pandemii Światowej Organizacji Zdrowia poprzez CDC i NIH. To pandemiczne oszustwo zrzeka się naszej amerykańskiej suwerenności na rzecz agencji ONZ pod pozorem bezpieczeństwa i ochrony medycznej.

Te zdradzieckie "prawa" dały prawo do haniebnych czynów sześciu milionów medycznych jatrogennych zgonów zwanych Covid. Jest to po prostu śmierć przez lekarzy i leki. Statystyki CDC dotyczące strzałów szczepionek na grypę i zapalenie płuc pokazują, że te szczepionki po prostu tworzą więcej grypy i zapalenia płuc. Szczepionki nigdy nie działały, a CDC teraz przyznaje, że w przeszłości dodawali wirusy jako patogeny do szczepionek dziecięcych, które ostatecznie spowodowały ponad 100 milionów przypadków raka. A jednak nie wzięliśmy naszych wideł i nie otoczyliśmy WHO/CDC/NIH i nie powstrzymaliśmy ich oczywistej planowanej eugeniki.

Depopulacja to kwestia numer jeden dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich agencje pracują na rzecz upadku milionów poprzez szczepionki, które sterylizują, zastrzyki polio, które tworzą polio, siły pokojowe, które gwałcą i zabijają, agencje ekonomiczne (Bank Światowy, WTO, MFW itp.), które kradną i uciekają nierozwinięte narody i manipulują resztą, oraz wiele innych okrucieństw, z których są dobrze znane. Kiedy Trump zdefundował ONZ o 50%, wielu myślało, że jest nadzieja. Ale kiedy Trump albo dał się nabrać, albo sprzymierzył się z fałszywym planem pandemii, przeszedł na ciemną stronę i jeszcze nie wrócił. Świadczy o tym również jego błyskawiczna reakcja na wybuch epidemii poprzez wywołanie Narodowego Pogotowia Zdrowia (27 stycznia), zamknięcie podróży lotniczych z Chin (31 stycznia), ogłoszenie Narodowego Pogotowia Ratunkowego 1 marca (ratyfikowane 13 marca), zgoda na deklarację WHO o globalnej pandemii 11 marca, stworzenie Awaryjnego Pozwolenia na Użycie dla fałszywych szczepionek 13 stycznia, pozwolenie na zdelegalizowanie Ivermektyny przez FDA 10 kwietnia i ojcostwo operacji "Warp Speed" 29 kwietnia. Zrozumienie tego harmonogramu pokazuje, że Trump był częścią planu, aby przestraszyć Amerykanów do przyjęcia eksperymentalnego leku - broń biologiczną [szczepionki] na przypadkowego wirusa. Nie było żadnego historycznego precedensu dla abnegacji wszystkich zasad i pójścia na czele do stworzenia rzekomo stałej szczepionki na "wszystkie" wirusy grypopodobne.

Ustawa "Executive Order 13887", z 19 września 2019:
"Usankcjonowanie eksperymentalnych szczepionek, w tym" gain-of-function bioweapons". Prezydent Donald Trump wydał w czwartek, 19 września 2019 r., rozporządzenie wykonawcze 13887, próbując poprawić i zmodernizować procesy produkcji szczepionek przeciwko grypie, aby opracować szczepionki zapewniające skuteczniejszą i "dłużej trwającą ochronę". Na mocy tego zarządzenia powołano Narodową Grupę Zadaniową ds. Szczepionek Przeciw Grypie. Celem Grupy Zadaniowej jest opracowanie raportu, który zawiera 5-letni plan promowania nowej technologii produkcji szczepionek i przyspieszenia rozwoju uniwersalnej szczepionki przeciw grypie". Tłumaczenie: Trump wyprzedał się Big-Pharma, ponieważ wirusy korony (Covid) są uważane za równoważne z grypą. Ten EO został napisany zanim Covid-19 kiedykolwiek się pojawił. Big-Pharma napisała ten EO, aby mogli ściągnąć oszustwo pandemiczne. Słowo pandemia pojawia się wielokrotnie w całym tym EO i w zasadzie czyni Big-Pharmę monopolem rządowym z pełnym immunitetem od odpowiedzialności.

"Sankcjonuje manipulacje komórkami [m-RNA] i nowe typy [wektory wirusowe, pegylowany tlenek grafenu, itp.] szczepionek. Tak więc, definicja szczepionki zostaje zmieniona przez ten EO i pozwala na eksperymentalne badania i rozwój szczepionek. Sec. 2. Niniejszy rozkaz kieruje działaniami mającymi na celu zmniejszenie zależności Stanów Zjednoczonych od produkcji szczepionek przeciwko grypie na bazie jaj; aby rozszerzyć krajowe zdolności alternatywnych metod, które umożliwiają bardziej zwinne i szybkie odpowiedzi na pojawiające się wirusy grypy [corona]; aby przyspieszyć rozwój nowych, szeroko ochronnych kandydatów na szczepionki, które zapewniają "bardziej skuteczne i dłużej utrzymujące się odporności"; oraz aby wspierać promocję zwiększonej immunizacji szczepionką przeciwko grypie w całej zalecanej populacji". Tłumaczenie: Przygotuj się na szczepionki Frankensteina, które mają zabijać "nieuchwytne" choroby. Zostaniesz zmuszony do przyjęcia toksycznych szczepionek, bez świadomej zgody.

(i) 5-letni krajowy plan (Plan) mający na celu promowanie stosowania bardziej sprawnych i skalowalnych technologii produkcji szczepionek oraz przyspieszenie rozwoju szczepionek ... oszacowanie kosztów rozszerzenia i zróżnicowania krajowych zdolności produkcyjnych w zakresie szczepionek w celu wykorzystania innowacyjnych, szybszych i bardziej skalowalnych technologii, w tym produkcji szczepionek opartych na komórkach [genomowych] i rekombinowanych [mRNA], poprzez umowy o podziale kosztów z sektorem prywatnym, które obejmują uzgodnioną strategię cenową podczas pandemii; (E) oceni zachęty do opracowywania i produkcji szczepionek przez producentów prywatnych i partnerstwa publiczno-prywatne, w tym, w sytuacjach kryzysowych, transfer technologii do partnerstw publiczno-prywatnych - takich jak Centra Innowacji i Zaawansowanego Rozwoju i Produkcji HHS lub inne krajowe zakłady produkcyjne - przed pandemią, aby móc zapewnić odpowiednią krajową zdolność produkcyjną i możliwości wytwarzania szczepionek na wypadek pandemii;
Tłumaczenie: Ten EO przewiduje pandemię i tworzy plany oddania kontroli sektorowi prywatnemu, zasilanemu niekończącymi się rządowymi pieniędzmi, by eksperymentował z nowymi lekami bez żadnej odpowiedzialności czy rozliczalności.

(C) dalsze wspieranie prowadzenia, we współpracy z DOD, BARDA i CDC, stosowanych badań naukowych dotyczących rozwoju linii komórkowych i systemów ekspresji, które znacznie zwiększają wydajność procesów produkcji szczepionek przeciwko grypie opartych na komórkach i rekombinowanych; oraz (v) poprzez administratora CMS, zbadanie obecnych ram prawnych, regulacyjnych i politycznych dotyczących płatności za szczepionki przeciwko grypie i ocenę przyjęcia szczepionek produkowanych w kraju, które mają pozytywne cechy dla reakcji na pandemię (takie jak skalowalność i szybkość produkcji). Tłumaczenie: Jest teraz OK, aby używać wcześniej nieudanych eksperymentalnych wektorów wirusowych i szczepionek mRNA, które okazały się szkodliwe i śmiertelne.

Oś czasu przegranych bitew w farmaceutycznej III wojnie światowej.
Zbadajmy daty każdej z pierwszych bitew w fałszywej pandemii, aby wykazać, że Trump i Biden są "good-old-boys" pracującymi dla firm farmaceutycznych i ich sługusów w WHO/CDC/NIH.

-Rozporządzenie wykonawcze 13887, 19 września 2019, Donald Trump - Modernizacja szczepionek przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w celu promowania bezpieczeństwa narodowego i zdrowia publicznego
-Sekretarz Zdrowia i Usług Społecznych (Alex Azar) ogłosił stan zagrożenia zdrowia publicznego 27 stycznia 2020 r., na mocy sekcji 319 ustawy o służbie zdrowia publicznego (42 U.S.C. 247d), w odpowiedzi na COVID-19.
-Proklamacja 9994 z 13 marca 2020 r: Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak: TERAZ, NINIEJSZYM, ja, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych, na mocy władzy powierzonej mi przez Konstytucję i prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym sekcje 201 i 301 National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 i nast. ) oraz zgodnie z sekcją 1135 Social Security Act (SSA), z późniejszymi zmianami (42 U.S.C. 1320b-5), niniejszym stwierdzam i ogłaszam, że epidemia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych stanowi stan zagrożenia narodowego, począwszy od 1 marca 2020 roku."
-Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. ogłosiła epidemię nowego koronawirusa (COVID-19) globalną pandemią. Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, zauważył, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków poza Chinami wzrosła 13-krotnie, a liczba krajów z przypadkami wzrosła trzykrotnie, uzasadniając w ten sposób decyzję.
-18 lutego 2022 r. prezydent Bidenproclaimed the Continuation of the National Emergency Concerning the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic [FR Doc. 2022-03972].
-13 marca 2020 r., Proklamacją 9994, prezydent Trump ogłosił krajowy stan wyjątkowy dotyczący pandemii choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19). Pandemia COVID-19 nadal powoduje znaczne zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa Narodu. Z tego powodu krajowy stan wyjątkowy ogłoszony 13 marca 2020 r., a rozpoczynający się 1 marca 2020 r., musi pozostać w mocy po 1 marca 2022 r. W związku z tym, zgodnie z sekcją 202(d) National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)), kontynuuję krajowy stan wyjątkowy ogłoszony w -Proklamacji 9994 dotyczącej pandemii COVID-19.W dniu 12 września 2022 r. prezydent Biden ogłosił rozporządzenie wykonawcze 14081.


Nowy Bio-Atak Bidena - Matka wszystkich bomb
Matka Wszystkich Bomb Bidena transhumanistyczna modyfikacja genetyczna wszystkiego (Internet Ciała) to po prostu psychotyczne pragnienie posiadania agresywnej zdalnej kontroli nad wszystkimi bytami biologicznymi. Demencja Joe Biden, obecny agent Białego Domu Big-Pharma, zrzucił swoją Matkę Bombę na Amerykanów 12 września 2022 roku, w rozporządzeniu wykonawczym (14081) zatytułowanym: "Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy". Ten "EO" to kolejna przegrana bitwa w farmaceutycznej III wojnie światowej. Fałszywy prezydent Biden uwolnił transhumanistów na Amerykanów bez żadnych ograniczeń, monitorowania czy moralności i dał im nieograniczone fundusze do zabawy.
Poprzednie szczepionki, które dostarczały nanoboty z tlenku grafenu, najwyraźniej nie były wystarczające dla szalonych naukowców od depopulacji, teraz chcą kontynuować swoje genetyczne modyfikacje bez ograniczeń, opłacani przez rząd i całkowicie bezkarni. Wiemy dość dobrze, że lobbyści i prawnicy Big-Pharma piszą rozporządzenia wykonawcze i ustawy Kongresu USA dotyczące przemysłu medycznego, a politycy w ogóle nie rozumieją tych konsekwencji. Gdyby rozumieli, nie mogliby głosować za tymi demonicznymi prawami, ani pozwolić, aby takie zaprojektowane przez przemysł zarządzenia wykonawcze, które działają jako prawo administracyjne w agencjach federalnych, zostały przyjęte do amerykańskiego prawa. Jeśli politycy rozumieją, za czym głosowali, to popełnili zdradę i są współwinni masowego morderstwa - ludobójstwa poprzez szczepionki poprzez obalenie Konstytucji USA. Marionetki Bidena nauczyły się dawno temu, że działania prezydenckie mogą stworzyć biliony dolarów łatwego dochodu dla nowych szczepionek, terapii i leków. Jego nowe rozporządzenie wykonawcze ustanawia supremację firm farmaceutycznych w jego nowej "biogospodarce" poprzez "biotechnologię" i "biomanufacturing". Farmaceutyczna III wojna światowa to nieludzki atak medyczny na ludzki krwiobieg, który w oczywisty sposób planuje przejęcie globalnej eugeniki jako biznesu zarabiającego pieniądze

Zasadniczo transhumaniści w Big-Pharma całkowicie przejęli politykę rządową i fundusze podatników, aby promować swój własny antyludzki program hakowania genetyki życia i zabijania ludzi w procesie, aby przyspieszyć depopulację. Zastrzyki mRNA są eksperymentem w transhumanizmie poprzez szczepionki. Modyfikacja genetyczna wszystkich żywych istot jest antyludzka i może prowadzić tylko do większej katastrofy i medycznego ludobójstwa. Te trujące szczepionki, wektory wirusowe, mRNA i technologie patogenów białka kolczastego są już wstawione do wielu innych szczepionek, w tym szczepionek przeciw grypie, szczepionek przeciw zapaleniu płuc, szczepionek przeciw półpaścowi, szczepionek dla dzieci i licznych terapii raka. Tlenek grafenu i SPIONS zawarte jako "nieaktywne składniki" w szczepionkach są toksyczne, mutagenne i śmiertelne dla komórek i tkanek w ludzkim ciele. Jest prawdopodobne, że ten EO mógł być zaplanowany w oczekiwaniu na nowy traktat pandemiczny, który administracja Bidena ma nadzieję przejść przez Światową Organizację Zdrowia ONZ. Traktat ten przeniesie suwerenność w sprawach "nagłych zagrożeń zdrowotnych" z poziomu krajowego na WHO, przy czym narody uczestniczące nie będą miały prawie żadnych możliwości odrzucenia dyktatu Organizacji.

Postanowienia Bidena dotyczące biogospodarki

Przyjrzyjmy się niektórym jawnie antykonstytucyjnym postanowieniom Bidena z tłumaczeniem na prawdę, zamiast dwulicowości: Sekcja 1. Polityka'

"Polityka mojej administracji polega na koordynacji podejścia całego rządu do postępu biotechnologii i biomanufacturingu w kierunku innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdrowia, zmian klimatycznych, energii, bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa, odporności łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. Musimy rozwijać technologie i techniki inżynierii genetycznej, aby móc pisać obwody dla komórek i przewidywalnie programować biologię w taki sam sposób, w jaki piszemy oprogramowanie i programujemy komputery; odblokować moc danych biologicznych, w tym poprzez narzędzia obliczeniowe i sztuczną inteligencję; oraz posunąć naprzód naukę o zwiększaniu skali produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu przeszkód dla komercjalizacji, tak aby innowacyjne technologie i produkty mogły szybciej trafiać na rynki".
Tłumaczenie: To szaleństwo Frankensteina próbuje "bawić się w Boga" - a to zawsze idzie źle. Tlenek grafenu "obwód dla komórek" jest toksyczny, mutagenny i nie został jeszcze zatwierdzony do stosowania na ludziach z powodu cytotoksyczności, uszkodzenia genów i wytwarzania kwasicy (raka). Wiele terapii wykorzystujących tlenek grafenu w nowej "biotechnologii" Bidena jest już stosowanych bez powstrzymania przez FDA stosowania tych śmiertelnych toksyn.

(a) wzmocnienie i koordynacja inwestycji federalnych w kluczowych obszarach badań i rozwoju (B+R) w zakresie biotechnologii i biomanufacturingu w celu wspierania celów społecznych; (b) wspieranie ekosystemu danych biologicznych, który wspiera innowacje w zakresie biotechnologii i biomanufacturingu, Tłumaczenie: Ekosystem danych biologicznych odnosi się do chipów identyfikacyjnych o częstotliwości radiowej, grafenowych anten sieci neuronowych, tranzystorów hydrożelowych i wielu innych systemów, które są już w użyciu. Te "dane" będą mogły być odczytywane i kontrolowane przez zewnętrzne urządzenia cyfrowe i będą globalną "przepustką do szczepionek" zapisaną w "funkcjonalizowanych i templowanych superparamagnetycznych zredukowanych tlenkach grafenu glikolu polietylenowego nanochipach", które będą rejestrować wszystkie szczepienia i dane medyczne dla globalnej rządowej kontroli "bezpieczeństwa medycznego i ochrony".

(c) poprawa i rozszerzenie krajowych zdolności produkcyjnych i procesów w zakresie biomanufacturingu, przy jednoczesnym zwiększeniu wysiłków w zakresie pilotażu i prototypowania w biotechnologii i biomanufacturingu w celu przyspieszenia przełożenia wyników badań podstawowych na praktykę;
Tłumaczenie: Przyznaje się stały status "Emergency Authorization Use Only" dla wszystkich nowych diabolicznych eksperymentów szczepionkowych na ludziach i nieludzkich medycznych nano-terapii, które modyfikują DNA, atakują funkcjonowanie komórek i wypełniają ciało stworzonymi przez człowieka polimerami pochodzącymi z ropy naftowej - jak większość leków farmaceutycznych. Badania na zwierzętach zostaną pominięte, a ludzie otrzymają zastrzyki, a następnie będą badani pod kątem niepożądanych działań szczepionek.

(d) pobudzić zrównoważoną produkcję biomasy i stworzyć klimatycznie inteligentne zachęty dla amerykańskich producentów rolnych i właścicieli gruntów leśnych; Tłumaczenie: Biogospodarka przejmie całą produkcję żywności i zwróci ją w kierunku glifosatów oraz nasion i roślin GMO. BIO-LORDS ponownie stworzy ludzi, zwierzęta, ROŚLINY i minerały poprzez nanotechnologiczną manipulację genetyczną.
(e) rozszerzyć możliwości rynkowe dla produktów i usług bioenergetycznych i biobasedowych; Tłumaczenie: Będziesz jadł robaki i lubił to. Twoje ciało będzie bezprzewodowo podłączone do sieci, a twoja bioenergia będzie zbierana. Twoja sieć neuronowa z tlenku grafenu zostanie dodana do kolektywu. Opór jest daremny.

(f) szkolić i wspierać zróżnicowaną, wykwalifikowaną siłę roboczą i następną generację liderów z różnych grup, aby rozwijać biotechnologię i biomanufacturing; Tłumaczenie: Kłamać, fałszować i propagować psychopatyczne "bio-cele" jako najlepszą rzecz dla bezpieczeństwa i ochrony, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz kwantowych skoków w rozwoju ewolucyjnym człowieka; podczas gdy są one po prostu dewolucją w automatyczne nano-programowane cyborgi/roboty transhumanistyczne groteskowe eksperymenty, które ostatecznie zawiodą żałośnie powodując choroby, ogromne szkody i śmierć.
(g) wyjaśnić i usprawnić regulacje w służbie opartego na nauce i ryzyku, przewidywalnego, skutecznego i przejrzystego systemu wspierającego bezpieczne stosowanie produktów biotechnologii; Tłumaczenie: Wyrzuć wszystkie regulacje monitorujące pasożytniczą Big-Pharmę wampirującą świat w oczywistym wysiłku powstrzymania "przeludnienia". (h) podnieść zarządzanie ryzykiem biologicznym jako kamień węgielny cyklu życia badań i rozwoju biotechnologii i biomanufacturingu, w tym poprzez zapewnienie badań i inwestycji w stosowane innowacje w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i biobezpieczeństwa; Tłumaczenie: Oznacza to, że badania nad bronią biologiczną są teraz legalne w Ameryce, a Fauci i NIH nie będą musieli udawać, że hodują w innych narodach poprzez granty NIH. Pozwala to również na prowadzenie badań nad "bioweaponami o zwiększonej funkcjonalności" pod przykrywką "biobezpieczeństwa i biobezpieczeństwa medycznego".

Sec. 5. Budowanie dynamicznego krajowego ekosystemu produkcji biomasy. Tłumaczenie: Usunąć wszelkie przeszkody dla Big-Pharma kontynuującej kontrolę nad światem (bio-ekosystemem) poprzez oszustwa medyczne. Sec. 7. Pracownicy biotechnologii i produkcji biomasy. (a) Rząd Stanów Zjednoczonych rozszerzy możliwości szkolenia i edukacji dla wszystkich Amerykanów w zakresie biotechnologii i biomanufacturingu. Tłumaczenie: Szczepionkowa faszystowska kontrola "Wszystkich Amerykanów", bez żadnych innowierców. (ii) wykorzystywać federalne inwestycje w nauki biologiczne, biotechnologię i biomanufacturing do przedsiębiorczości. (iii) wzmocnić współpracę, w tym wspólne projekty badawcze i wymianę ekspertów, w zakresie badań i rozwoju biotechnologii, zwłaszcza w genomice; (i) pracować nad promowaniem otwartego udostępniania danych naukowych, w tym danych o sekwencji genetycznej Tłumaczenie: "Enhance cooperation" means steal all patents. "Promuj otwarte dzielenie się" oznacza utrzymanie całkowitego monopolu. Big-Pharma będzie miała nieograniczone pieniądze z podatków obywateli, aby robić co chce. (j) Termin "kluczowe obszary B+R" obejmuje fundamentalne B+R powstających biotechnologii, w tym biologii inżynieryjnej; inżynierię predykcyjną złożonych systemów biologicznych, w tym projektowanie, budowanie, testowanie i modelowanie całych żywych komórek, składników komórek lub systemów komórkowych; Tłumaczenie: Zamienimy was w transludzkie "ulepszone" cyborgi i nikt nie może nas powstrzymać.

Biotechnologiczne potworności Frankensteina

Grafen i jego pochodne pojawiają się jako klasa nowatorskich, ale wszechstronnych szablonów do kontrolowanego przygotowania i funkcjonalizacji materiałów. Grafen jest w stanie działać jako niskowymiarowy twardy szablon, gdzie jego dwuwymiarowa morfologia kieruje tworzeniem nowych nanostruktur. Tlenek grafenu i inne funkcjonalizowane grafeny są amfifilowe i mogą być postrzegane jako miękkie szablony do formatowania wzrostu lub indukowania kontrolowanego montażu nanostruktur. Ponadto, nanoprzestrzenie w ułożonym grafenie mogą być wykorzystane do ograniczenia wzrostu nanostruktur przypominających arkusze, a zespoły połączonych ze sobą grafenów mogą służyć jako szkielety do tworzenia materiałów kompozytowych lub jako szablony ofiarne dla nowych materiałów o kontrolowanej strukturze sieci.

Elastyczny grafen i jego pochodne wraz z rosnącą liczbą struktur asemblerowych (glikol polietylenowy) wykazują duży potencjał jako szablony do produkcji biomateriałów.
Z: "Frontiers, 15 marca 2022, Graphene Oxide and Biomolecules for the Production of Functional 3D Graphene-Based MaterialsGrafen" - jego pochodne zostały szeroko wykorzystane w produkcji nowatorskich nanomateriałów kompozytowych, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach fizyki, chemii, inżynierii i medycyny. Biomolekuły i biopolimery były w ostatniej dekadzie intensywnie badane i wykorzystywane jako budulec, co doprowadziło do powstania biomateriałów opartych na grafenie, posiadających unikalne właściwości i funkcjonalności. W szczególności, biomolekuły takie jak kwasy nukleinowe, białka i enzymy, a także wirusy, są przedmiotem szczególnego zainteresowania ze względu na ich naturalną zdolność do samoorganizacji poprzez oddziaływania niekowalencyjne, tworząc niezwykle złożone i dynamiczne struktury funkcjonalne. Zdolność białek i kwasów nukleinowych do wiązania specyficznych celów z bardzo wysoką selektywnością lub zdolność enzymów do katalizowania specyficznych reakcji, czynią te biomolekuły idealnymi kandydatami do połączenia z grafenami, a w szczególności z tlenkiem grafenu, w celu stworzenia nowych trójwymiarowych nanostrukturalnych biomateriałów funkcjonalnych. Ponadto, oprócz łatwości interakcji pomiędzy tlenkiem grafenu a biomolekułami, te ostatnie mogą być wytwarzane luzem, co sprzyja skalowalności otrzymanych nanostrukturalnych materiałów kompozytowych. Ponadto, ze względu na obecność składników biologicznych, biomateriały oparte na tlenku grafenu są bardziej przyjazne dla środowiska i mogą być wytwarzane w sposób bardziej zrównoważony w porównaniu z innymi materiałami opartymi na grafenie, łączonymi z syntetycznymi i nieorganicznymi komponentami do wytwarzania nowych funkcjonalnych i skalowalnych materiałów i urządzeń.

PEGylacja nas zabija
Z: "Dovepress, Poly Ethylene Glycol (PEG) Functionalized Graphene Oxide in Tissue Engineering: A Review on Recent Advances, Ghosh S, Chatterjee K, April 21, 2020"
Dzięki unikalnym właściwościom fizycznym, chemicznym, mechanicznym i elektrycznym, grafen i jego pochodne są od ostatniej dekady intensywnie badane pod kątem różnorodnych zastosowań biomedycznych, w tym w inżynierii tkankowej. Funkcjonalność tlenku grafenu (GO), pochodnej grafenu, pozwala na łatwą funkcjonalizację powierzchni. Funkcjonalizacja GO za pomocą glikolu polietylenowego (PEG-GO) cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ oferuje doskonałą rozpuszczalność, stabilność i biokompatybilność.

Poza tym, że PEG-GO jest atrakcyjnym kandydatem do dostarczania leków, może pomóc w przyłączaniu, proliferacji i różnicowaniu komórek macierzystych, tym samym wspomagając inżynierię tkankową. Cytotoksyczność przy dużych dawkach i długotrwałej ekspozycji GO ogranicza jej kliniczne zastosowanie. Niewiele badań dotyczyło zastosowania PEG-GO w materiałach kompozytowych do przygotowania rusztowań do inżynierii tkankowej. Jednakże rusztowania zawierające PEG-GO do inżynierii kostnej, sercowej, skórnej i neuronowej wykazują obiecujące wyniki. PEG może być funkcjonalizowany różnymi grupami końcowymi, aby nadać nanocząstkom unikalną funkcjonalność, gdy są one sprzężone z GO. Glikol etylenowy jest jednym z kilku toksycznych alkoholi, które mają znaczenie medyczne i toksykologiczne; jeśli nie są leczone, spożycie glikolu etylenowego może być śmiertelne. PEG zawierające grupy akrylowe mogą być włączone do fotoutwardzalnych bioinżynierów przeznaczonych do druku 3D rusztowań tkankowych.

Długotrwałe efekty wszczepiania rusztowań zawierających PEG-GO w celu regeneracji tkanek są słabo poznane. PEG-GO ma szansę pojawić się jako biomateriał do zastosowań w zaawansowanej inżynierii tkankowej. Możliwość uzyskania dobrze zorkiestrowanej architektury polimerowej reprezentuje rozwijającą się dziedzinę materiałoznawstwa w celu opracowania zaawansowanych materiałów, w tym urządzeń dostarczających leki, naśladujących tkanki biologiczne, nanoreaktorów i wielofunkcyjnych powłok. Tlenek grafenu (GO) jest obiecującym wypełniaczem nanokompozytów polimerowych. Tlenek grafenu posiada właściwości fizyko-chemiczne, takie jak: właściwości optyczne, elektryczne, mechaniczne, antybakteryjne, biokompatybilność, blokowanie promieniowania UV, aktywność katalityczną oraz powinowactwo do szerokiej gamy zanieczyszczeń. Może być łatwo zredukowany do grafenu lub chemicznie modyfikowany, dzięki czemu ma obiecujący potencjał jako uniwersalny budulec do realizacji urządzeń nanostrukturalnych. Wiele badań dotyczyło przygotowania nanokompozytów poprzez wbudowanie GO w matrycę polimerową oraz funkcjonalizację powierzchniową elastycznych podłoży. Perspektywy połączenia unikalnych właściwości tego nanomateriału z łatwością przetwarzania i właściwościami wolnostojącymi polimerów w lekkie urządzenia poprzez powlekanie polimerów GO znajdują zastosowanie w niezwykle szerokim zakresie dziedzin, w tym inżynierii tkanki nerwowej, elektronice, uzdatnianiu wody, czujnikach, magazynowaniu energii, wiązaniu kowalencyjnym, powlekaniu wspomaganym filtracją próżniową, powlekaniu zanurzeniowym i natryskowym.

Advanced Engineeering Materials, 2017, (#19, 1700627), Graphene Oxide/Polymer-Based Biomaterials, by Duygu Ege, Ali Reza Kamali, and Aldo R. Boccaccini Since its discovery in 2004, derivatives of graphene have been developed and heavily investigated in the field of tissue engineering.

Wśród najszerzej badanych form grafenu, tlenek grafenu (GO) i nanokompozyty oparte na GO/polimerze przyciągają dużą uwagę w różnych formach, takich jak filmy, porowate rusztowania 3D, maty z elektroprzędzenia, hydrożele . W tym przeglądzie, najbardziej aktywnie badane nanokompozyty GO z polimerami są przedstawione i omówione, te nanokompozyty są oparte na chitozanie, celulozie, skrobi, alginianie, gumie gellan, alkoholu poliwinylowym, poliakryloamidu, polikaprolaktonie (PCL), kwasie polimlekowym, pol(laktydzie-co-glikolicie, żelatynie, kolagenie i fibroinie jedwabiu. Po dodaniu GO, właściwości mechaniczne kompozytów GO uległy znacznej poprawie w warunkach fizjologicznych.

Rusztowania na bazie GO/polimerów można podzielić na cztery główne kategorie, mianowicie: rusztowania porowate 3D, maty elektrospawane, hydrożele i struktury gąbczaste. Maty Electrospun zostały wyprodukowane dla różnych typów zastosowań, w tym inżynierii tkankowej kości, nerwów, mięśni i skóry. Hydrożele GO/polimer zostały przygotowane głównie do inżynierii tkanek miękkich, takich jak opatrywanie ran, regeneracja nerwów obwodowych i inżynieria tkanki mięśniowej. Hydrożele o większej wytrzymałości mechanicznej, takie jak usieciowany GO/PVA, wykazują również potencjał w zastosowaniach związanych z przenoszeniem obciążeń, takich jak regeneracja chrząstki stawowej. Z: MedScape: Practice Essentials Glikol etylenowy jest stosowany w PEG (ylacja) i jest jednym z kilku toksycznych alkoholi, które mają znaczenie medyczne i toksykologiczne; jeśli nie jest leczony, spożycie glikolu etylenowego może być śmiertelne. Chociaż glikol propylenowy jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem leków dożylnych, staje się toksyczny, gdy jest podawany w dużych dawkach w krótkim czasie. Jatrogenne działanie glikolu propylenowego może powodować: hiperosmolarność, kwasicę metaboliczną z luką anionową, ostre uszkodzenie nerek, niewydolność wielonarządową, hipotensję oporną na leczenie, arytmię, hemolizę, zaburzenia czynności nerek, drgawki, śpiączkę, depresję OUN i napady drgawkowe...

Wejdź do walki
Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy w samym środku bitwy na śmierć i życie o nasz własny krwiobieg. Wróg ma przewagę, pieniądze, infrastrukturę kontrolną i mnóstwo złych broni biologicznych przebranych za bezpieczne i pewne "leki". Śmierć wywołana przez lekarzy i leki, ao śmierć jest uważana przez wielu za przyczynę numer jeden śmierci w Ameryce - . Przemysł medyczny jest przemysłem śmierci, a nie życia. Wszyscy jesteśmy w krzyżowym ogniu Big-Pharma, którzy jawnie twierdzą, że sześć miliardów ludzi musi umrzeć, wkrótce. Powyższy artykuł wskazywał na metody dostarczania i bomby, których używają do wybicia ludzkości na całym świecie. Executive Order Demands New BioWeapon To Alter Human Beings
Executive Orders By Trump and Biden Show They Are Both Agents of Big-Pharma

To co pod mikroskopem wydaje się być "białkiem kolca" to jest tlenek grafenu - "Białko kolca" to wiara w "covid" i w "pandemie" ...

ER: Nabijaliśmy się na „toksyczne” białko kolce poprzez publikację różnych artykułów, tak jakby było ono źródłem problemów zdrowotnych po szczepieniu Covid lub podczas samego „Covid” (cokolwiek to jest). Ale czy mamy wierzyć , że to właśnie białko kolce jest winne? Czy za uszkodzenia odpowiada tlenek grafenu ? Dlaczego nigdy nie widzimy rzeczywistych obrazów białka kolczastego? Ujawniają, że w Walencji jest szpital, w którym z powodzeniem leczy się Covid za pomocą pasków magnetycznych.

Oto zespół z Colabora con La Quinta Columna – La Quinta Columna La Quinta Columna Video - Źródło


POKAŻ POJEDYNCZY OBRAZ BIAŁKA SPIKE. DLACZEGO NIE ROBIĄ TEGO? PO PROSTU PONIEWAŻ NIE ISTNIEJE. Źródło
No Images Of The Spike Protein Because It Doesn’t Exist • Graphene Oxide Is Causing The Damage

Główny chirurg z Florydy donosi o 84% wzrost zgonów związanych z sercem wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat w ciągu 28 dni po szczepieniu mRNA

Florida Surgeon General donosi o 84% wzrost zgonów związanych z sercem wśród mężczyzn 18-39 w ciągu 28 dni po szczepieniu mRNA Naczelny chirurg z Florydy Joseph A. Ladapo, dr n. med., poinformował o zwiększonym ryzyku sercowym związanym ze szczepionką mRNA COVID-19. W piątek napisał na Twitterze : „Dzisiaj opublikowaliśmy analizę szczepionek COVID-19 mRNA, o których opinia publiczna musi być świadoma. Analiza ta wykazała zwiększone ryzyko zgonu sercowego wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat. FL nie będzie milczeć o prawdzie.” Cytując z raportu: „Departament Zdrowia (Departament) Florydy przeprowadził analizę poprzez - samokontrola serii przypadków, która jest techniką pierwotnie opracowaną w celu oceny bezpieczeństwa szczepionek.

To badanie - ryzyko zgonu po szczepieniu mRNA COVID-19. Analiza ta wykazała 84% wzrost względnej częstości zgonów sercowych wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat w ciągu 28 dni po szczepieniu mRNA. Osoby z istniejącymi wcześniej chorobami serca, takimi jak zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia, powinny zachować szczególną ostrożność rozważając szczepienie i omówić to z lekarzem… W związku z tym Departament Zdrowia Florydy wydał następujące wytyczne: W oparciu o obecnie dostępne dane pacjenci powinni być poinformowany o możliwych komplikacjach kardiologicznych, które mogą wystąpić po otrzymaniu szczepionki mRNA COVID-19. Florida Surgeon General Reports an 84% Increase in Cardiac-Related Deaths Among Males 18-39 Within 28 Days After mRNA Vaccination
megur shares this
205