dalila
Škoda. Panna Mária ochraňuj ho a prived späť.
Josef Arimati
Škoda, ale co čekal? Pro kněze je vždy připravena jen křížová cesta. Ale je to zase lepší, než by měl církev rozvracet zevnitř, jak mnozí duchovní činí.