Laco Bajzo
Pápež František hovorí ,že kresťania a moslimovia uctievajú toho istého boha -Aláha.
Prečo kňazi z RKC pred týmto podvodom nevarujú a nekričia ? Lebo Bergoglio len povedal to ,čo je oficiálnym ,pokoncilovým učením v rímskej cirkvi!
Všetci sa tu považujete za kresťanov ,tak mi vysvetlite ,prečo na Bergoglia a organizáciu ,ktorá toto prijala za svoje učenie neplatia slová Písma:
"Ktokoľvek zachádza…More
Pápež František hovorí ,že kresťania a moslimovia uctievajú toho istého boha -Aláha.
Prečo kňazi z RKC pred týmto podvodom nevarujú a nekričia ? Lebo Bergoglio len povedal to ,čo je oficiálnym ,pokoncilovým učením v rímskej cirkvi!
Všetci sa tu považujete za kresťanov ,tak mi vysvetlite ,prečo na Bergoglia a organizáciu ,ktorá toto prijala za svoje učenie neplatia slová Písma:
"Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. 11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch "2L.
Jan

Prečo to na nich neplatí? Kto a kedy im dal výnimku? Na koho to potom platí???
youtube.com/watch?v=yL0adxa6Vgw
BernadettaJaMalinka
Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!
Iz 3,12
Hermenegild
To vlastne pri krste v Jordáne klamal sám Pán a Ján Krstiteľ a nie "tieto múdre reči pápeža"?
Caesar
Avšak, pokud křest není stěžejním pro získání božského milosrdenství, pak je to nakonec zbytečný obřad.

No preco asi Kristus Pan dal pred svojim nanebovstupením apostolom príkaz: Chodte do celeho sveta a ucte vsetky narody, krstite ich v mene Otca, i Syna, i Ducha Svateho......
To asi Kristus Pan apostolom hovoril len tak pre srandu....ze papa Francis?
BernadettaJaMalinka
Už vidíte, ľudia boží, že to nieje kresťan a už vôbec nie katolík?!?
Ako by mohol byť hlavou cirkvi, keď nepatrí ani k jej telu?
Blahovec01
Čo sa ešte musí stať, aby opravdiví kresťania pochopili,
že tento človek je falošný pastier a že je v službách Diabla.


Veď Kristus sám povedal, že
"Krstom sa stávame Božími deťmi".

a tiež:

"... spasený bude ten, kto uverí vo mňa,
dá sa pokrstiť,
príjme ma do svojho života a
bude plniť Otcovu vôľu.
To znamená dodržiavať Boží zákon daný Mojžišovi na hore Sinaj."


Čo sa ešte musí stať, aby ľudia …More
Čo sa ešte musí stať, aby opravdiví kresťania pochopili,
že tento človek je falošný pastier a že je v službách Diabla.


Veď Kristus sám povedal, že
"Krstom sa stávame Božími deťmi".

a tiež:

"... spasený bude ten, kto uverí vo mňa,
dá sa pokrstiť,
príjme ma do svojho života a
bude plniť Otcovu vôľu.
To znamená dodržiavať Boží zákon daný Mojžišovi na hore Sinaj."


Čo sa ešte musí stať, aby ľudia nenaleteli podvodníkovi a falošnému pastierovi, ktorý vedie miliony ľudí do záhuby.

Prečo sa nevyjadria tu aj kňazi, biskupi a niečo nerobia, ale vždy vyhlasujú, že sú v jednote s Bergóliom. Ako môže byť niekto v jednote s Bergóliom, keď on popiera a prekrúca Slovo Božie - Evanjelium? Veď táto doba je naozaj vážna a treba viesť ľudí vo svetle pravého poznania a nie vo falošnom svetle Božieho nepriateľa Lucifera. lebo on sa vydáva za Anjela svetla. A má tu naozaj požehnane veľa svojich sluhov a poskokov.

Napíšte niekto bližšie k tomuto. Nie tí trollovia, ktorí tu zámerne motajú a mýlia iných, vyvolávajú svár, urážajú, nálepkujú, súdia atď... - ale rád by som sa poučil od naozaj veriacich ľudí, ktorí sa dobre vyznajú a majú našudované Evanjelium. Lebo už som to zistil, že je tu veľa "užitočných idiotov", ktorí postrádajú to základné - skutočnú, pravú vieru v nášho pána Ježiša Krista a majú aj zdravý rozum, podložený darmi Ducha svätého, najmä dar múdrosti a dar rozumu.

Ďakujem všatkým, ktorí podajú vysvetlenie v tom duchu, ako som uviedol.
Stanislav.Hromada
ja si myslím,že rozklad Cirkvi zvnútra sa začal II.vatikánskym koncilom,ktorý zvolal pápež Ján XXIII.Cirkev v snahe "otvoriť sa svetu" urobila príliš veľa kompromisov až vznikol súčasný,chaotický stav.do Cirkvi prenikli liberáli a svojimi sladkými rečami obalamutili cirkevných hodnostárov a dostali sa na vysoké posty a spôsobujú rozklad Cirkvi zvnútra.
Stano Kobella
Áno, k tomu len doplním:

Vonkajší krst je obrad alebo skutok ponorenia nášho tela a obmývania ho očisťujúcou vodou, ktorá očisťuje a kriesi naše materiálne telo. Krstenie je naše vonkajšie verejné oznámenie svetu, že sa chceme dať sa vnútorne krstiť, kriesiť, obmývať alebo očisťovať našou pokorou voči Božej vôli. Pokoriť našu slobodnú vôľu pred Božou vôľou.

Ježiš vraví, že "Voda je pradávny …More
Áno, k tomu len doplním:

Vonkajší krst je obrad alebo skutok ponorenia nášho tela a obmývania ho očisťujúcou vodou, ktorá očisťuje a kriesi naše materiálne telo. Krstenie je naše vonkajšie verejné oznámenie svetu, že sa chceme dať sa vnútorne krstiť, kriesiť, obmývať alebo očisťovať našou pokorou voči Božej vôli. Pokoriť našu slobodnú vôľu pred Božou vôľou.

Ježiš vraví, že "Voda je pradávny symbol pokory, nechá so sebou všetko robiť, je k všetkému úslužná a vyhľadáva si vždy najnižšie miesta z Ducha pravdy, ktorú nečistá duša nemôže nikdy pochopiť, pretože nečistá duša sa podobá noci, avšak pravda je slnkom plným svetla, ktoré šíri všade vôkol seba deň."

Zachovávať desatoro len podľa našej vlastnej pamäti, podľa našich vlastných predstáv, je prakticky nemožné, ale dá sa to vtedy, ak Ježiša prijmeme za nášho duchovného pastiera do nášho srdca a vždy si pýtame a hľadáme v našom srdci Jeho vôľu a konáme v súlade s Jeho vôľou. Vtedy automaticky zachovávame aj Desatoro Božích prikázaní, lebo Božia vôľa je vždy v súlade s Desatorom a my si to môžeme akurát vždycky sami čeknúť/okontrolovať/zvážiť, či to tak je a či konáme, ako On od nás chce alebo nie. Krst teda symbolizuje naše kriesenie našim korením sa Bohu, Jeho svätej vôli, ktorú nám Duch Boží zvestuje v našom srdci, vkladá do nášho srdca.
zaba
Bez křtu nemůže nastat milost spasení. Církev ale učí, že vedle křtu vodou je i křest touhy a křest krve.
Křest touhy by se dal vztáhnout na mnohé jinověrce, kteří k plné pravdě evangelia nemohli dojít, ale kdyby se k nim dostala naše věrouka, rádi by ji přijali. Podobně křest krve též může zahrnout mnohé, kteří umírají pro pravdu, za kterou stojí Bůh. Toto ale ví jen Bůh, který vidí do srdce …More
Bez křtu nemůže nastat milost spasení. Církev ale učí, že vedle křtu vodou je i křest touhy a křest krve.
Křest touhy by se dal vztáhnout na mnohé jinověrce, kteří k plné pravdě evangelia nemohli dojít, ale kdyby se k nim dostala naše věrouka, rádi by ji přijali. Podobně křest krve též může zahrnout mnohé, kteří umírají pro pravdu, za kterou stojí Bůh. Toto ale ví jen Bůh, který vidí do srdce každého člověka, proto také jen jemu patří soud. Na nás, ke kterým se Pravda Boží už dostala, ale chce, abychom ji šířili a i se k ní hlásili, tedy křest vodou.
Verka
Bergoglio zase mlel své podivné nesmysly. Pro spásu své duše ho vůbec neposlouchám. Je pro mě jen virtuální výmysl.
Stano Kobella
Spasenie nie je zdarma. Predpokladom spasenia je prestať hrešiť = pokánie, byť pokorní a poslušní k Bohu a konať skutky, v súlade s hlasom svedomia, ktoré chce od nás Boh podľa Jeho svätej vôle. Spasenie je na konci našej Cesty k spaseniu, dať sa viesť Dobrým Pastierom. "Buď Tvoja vôľa ako v Nebi tak i na zemi", v mojom živote. Treba ju hľadať, neprestajne sa modliť.