csk.news
11.2K

František Káže Náboženství Bez Krista

Františkovo lednové 2021 video modlitebního záměru bylo zveřejněno 5. ledna a je nazváno "Ve Službách Lidského Bratrství" - zatímco katolíci jsou ve službách Krista. Zatímco František trvá na …More
Františkovo lednové 2021 video modlitebního záměru bylo zveřejněno 5. ledna a je nazváno "Ve Službách Lidského Bratrství" - zatímco katolíci jsou ve službách Krista.
Zatímco František trvá na tom, že křesťané by se měli modlit s těmi, kteří se modlí podle "jiných" kultur, "jiných" tradic a "jiných" přesvědčení, video ukazuje sedící katoličku recitující růženec, muslimskou dívku uklánějící se na modlitebním koberci a žida modlícího se u knihy. Velké skupiny jako hinduisté a buddhisté jsou ignorovány.
Použití slova "jiná" naznačuje, že různá náboženství jsou zaměnitelná, a že pravost v náboženství není důležitá.
František tvrdí, že "bratrství" nás vede k našemu otevření se "Otci všech” zatímco ve skutečnosti Bůh je pouze Otecem svého "jednorozenehé" syna a těch kteří jsou začleněni v Synu skrze Církev.
Kýčovité video pak ukazuje tři věřící dohánějící se navzájem mobilem a pracující společně v azylovém domě a očividně mající na sobě povinné Covid-19 roušky.
Současně František moralizuje …More
forthetruth333
Tento už napáchal veľa ZLA,,,,