Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_23.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!) Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.
Gal 2,19-20

Žalm:
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobr…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_23.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!) Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.
Gal 2,19-20

Žalm:
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí!
Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady,
nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Zl 34

Evangelium:
Jan 15,1-8
U.S.C.A.E.
O Kristově křtu v Jordánu

sv. Brigita Švédská, 4.1. 2017

Sám Pán postupně odhaloval mystičce a světici Brigitě Švédské (+1373) mnohé ze života svého i své Matky. Jedním z tajemství jeho života, které jí takto osvětlil, je i jeho křest od Jana Křtitele v řece Jordánu.

Soudce mluví:
„Proč jsem chtěl být pokřtěn? Odpovídám: Každému, kdo by chtěl založit nebo nastoupit novou cestu, je třeba, aby …More
O Kristově křtu v Jordánu

sv. Brigita Švédská, 4.1. 2017

Sám Pán postupně odhaloval mystičce a světici Brigitě Švédské (+1373) mnohé ze života svého i své Matky. Jedním z tajemství jeho života, které jí takto osvětlil, je i jeho křest od Jana Křtitele v řece Jordánu.

Soudce mluví:
„Proč jsem chtěl být pokřtěn? Odpovídám: Každému, kdo by chtěl založit nebo nastoupit novou cestu, je třeba, aby sám jako zakladatel a nastupovatel tou cestou druhé předcházel. Nuže, starému lidu byla dána jakási tělesná cesta, to jest obřízka, na znamení příští poslušnosti a očištění; a jejím jakýmsi účinkem byla příští milost a zaslíbení v osobách věrných a zachovávajících Zákon, dříve než by přišla zaslíbená pravda, totiž já, Syn Boží. Když však přišla pravda, bylo ustanoveno ve věčnosti, protože Zákon byl jen jakýmsi stínem, aby stará cesta ustoupila, když pozbyla svého účelu. Aby se tedy objevila pravda a ustoupil stín a aby se ukázala snazší cesta do nebe, proto jsem volil já, Bůh a člověk zrozený bez hříchu, být pokřtěn z pokory a za vzor jiným a též abych otevřel věřícím nebe. A na znamení toho, když jsem byl pokřtěn, se otevřelo nebe, byl slyšen Otcův hlas a Duch Svatý se zjevil v podobě holubice, já pak, Syn Boží, jsem byl ukázán v pravém člověku, aby věrní věděli a věřili, že Otec otevírá pokřtěným věřícím nebe, že s křtícím je Duch Svatý a síla mého lidství v živlu, ač jedno je působení a jedna vůle Otcova, má i Ducha Svatého. Tak tedy, když přišla pravda, to jest, když jsem já, který jsem pravda, přišel na svět, tehdy ihned zmizel stín, byla rozlomena skořápka Zákona a objevil se ořech, ustoupila obřízka a byl ve mně potvrzen křest, kterým se mladým i starým otevírá nebe a ze synů hněvu se stávají synové milosti a věčného života."

[Zjevení svaté Brigitty o životě a utrpení Ježíše Krista a slavné Matky jeho Panny Marie, kap. X. Český překlad Ludvíka Vrány je převzat z knihy Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc 1938, a upraven redakcí Revue Theofil.]

theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2443
U.S.C.A.E.
áno pani juliana tým že to zopakujete 1318x stane sa to pravdou 😊
U.S.C.A.E.
O trojím rození

sv. Tomáš Akvinský, 13.1. 2020

Je narození tělesné, ale je i narození duchovní. Ježíš, počat z Ducha Svatého, se narodil z těla, abychom se my, ponořeni do Ducha Svatého, mohli narodit z Ducha a vejít tak do Božího království.

„Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch."

Janovo evangelium, 3,6

Můžeme tedy přijmout trojí rození:

Jedno, jež je materiál…More
O trojím rození

sv. Tomáš Akvinský, 13.1. 2020

Je narození tělesné, ale je i narození duchovní. Ježíš, počat z Ducha Svatého, se narodil z těla, abychom se my, ponořeni do Ducha Svatého, mohli narodit z Ducha a vejít tak do Božího království.

„Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch."

Janovo evangelium, 3,6

Můžeme tedy přijmout trojí rození:

Jedno, jež je materiálně a účinně z těla a jež je společné všem, kteří jsou ve stavu tělesnosti.

Druhé je účinně podle Ducha, kterým jsme znovuzrozeni jako synové Boží díky milosti Ducha Svatého a stáváme se duchovními.[1]

Třetí je prostřední, které je ovšem z těla jedině jako z příčiny materiální a z Ducha Svatého jako z příčiny účinné. A to se pak týká jedině a výlučně Krista, neboť materiálně je někým, kdo má tělo, narozen z těla matky, kdežto účinně je z Ducha Svatého: „Neboť co v ní bylo počato[2], je z Ducha Svatého" (Mt 1,20). A proto se narodil svatý: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a Moc Nejvyššího tě zastíní. Proto též svaté, z tebe zrozené, bude nazváno Syn Boží" (Lk 1,35).

[Tomáš Akvinský: Komentář k Janovu evangeliu (Super Ioannem), III, 1, V, odst. 448. Z latinského znění a s ohledem na polský překlad (Święty Tomasz z Akwinu: Komentarz do Ewangelii Jana, Kęty 2002, s. 218) přeložil Lukáš Drexler.]

theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2836
---
všetky tri bludy z toho jedno je neznalosť pojmu Syn človeka vyvrátené jediným veršom 😊
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
áno tento mýtus je živený a on len pochopil že má obmedzený vhľad do Božích vecí (bolo mu ukázané) to bol výraz pokory že odmietol písať ďalej ale to neznamená že to mal zle poctivý človek tam pravdu vidí hmm sväté Písmo sú kydy? toto by som ja nikdy nenapísal ale vy áno proste pravdivo vyložil verš v skutočnosti sa moc inakšie ani vyložiť nedá ak nechceme vyprodukovať diabolský klam

jednoducho…More
áno tento mýtus je živený a on len pochopil že má obmedzený vhľad do Božích vecí (bolo mu ukázané) to bol výraz pokory že odmietol písať ďalej ale to neznamená že to mal zle poctivý človek tam pravdu vidí hmm sväté Písmo sú kydy? toto by som ja nikdy nenapísal ale vy áno proste pravdivo vyložil verš v skutočnosti sa moc inakšie ani vyložiť nedá ak nechceme vyprodukovať diabolský klam

jednoducho sa dá zmiesť zo stola ten mýtus že sa niečoho vzdal on to nezničil

on sa dokonca vrátil zo zlého pohľadu na Thetokos k tomu čo zastával zamladi a správne to je pomerne nové zistenie. Žeby závisť že niekto bol nadanejší a pravoverný a nepopieral sa? ja napríklad rád stojím na pleciach obrov načo sa mám rýpať v zemi ako mravček keď títo mi uľahčujú pohľad do Neba

neviem reagovať tak sú to kydy