pl.news
32324.9K

Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film)

Andyjski bożek płodności, Pachamama, miał swoje pięć minut na Synodzie Amazonii. Film poniżej pokazuje cztery etapy jego intronizacji.

4 października
Bożek znajduje się w centrum magicznej ceremonii w ogrodach Watykanu. Franciszek bierze w tym czynny udział.

7 października
Franciszek przewodniczy Eucharystii w Bazylice św. Piotra w intencji rozpoczynającego się synodu. Pod koniec nieformalna/ piekielna grupa spotyka się z Franciszkiem wokół demona, teraz wsadzonego na łódź na środku bazyliki. Oni śpiewają swoje kantyczki do demona.

7 października
Franciszek i delegaci na Synod formują pogańską procesję, która przenosi figurkę Pachamama z bazyliki do Sali Synodu. Fałszywy bożek jest niesiony w łodzi na ramionach, pod koniec dźwigają ją biskupi.

Do teraz
Wewnątrz sali bożek zajmuje miejsce naprzeciwko Franciszka.

#newsVgbetfecwk

01:29
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI
Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo …More
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej


KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI

Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo które znać powinien. Niewiadomość w religii wtedy tylko może uniewinnić, gdy człowiek nie ma czasu i sposobności poznać prawdy chrześcijańskie.

Kto tych prawd nie uznaje, kto je zapiera, odrzuca, według nich nie żyje i innym przeszkadza do ich przyjęcia:

ten się sprzeciwia Duchowi Świętemu, od którego wszelka prawda chrześcijańska pochodzi.

Tego grzechu winnymi byli za czasów Pana Jezusa, arcykapłani, Pisma uczeni, Faryzeuszowie, i w ogóle żydzi. Nie chcieli przyjąć nauki Jezusowej, acz ją P. Jezus dostatecznie wyświadczył cudami i życiem swoim świętym. Sprzeciwiali się i Apostołom, opowiadającym tę naukę Chrystusową i zatwierdzającym ją rozmaitymi znakami i cudami.


Tego grzechu winnymi są i dzisiaj niewierni i heretycy: Między poganami, żydami, Mahometanami i heretykami wielu jest takich, co wiedzą, albo przynajmniej powinniby wiedzieć, że wszystko, co Kościół katolicki naucza i przepisuje, jest prawdą Boską; mimo to trwają w niewierze i w herezji, a co więcej rozszerzaniu Wiary katolickiej stawiają najrozmaitsze przeszkody. Oprócz M. Lutra powstało jeszcze wiele innych heretyków, którzy nasienie fałszu rozsiali na wsze strony, i to nasienie przyjęło się i krzewi do dziś dnia bez przerwy. Wprawdzie nie można twierdzić, że wszyscy wyznawcy błędów heretyckich sprzeciwiają się uporczywie uznanej prawdzie chrześcijańskiej; albowiem wielu z nich, urodzeni i wychowani w herezji, nigdy nie przyszli do poznania wiary katolickiej, i żyją w przekonaniu, że rzeczywiście posiadają prawdziwą ewangelię Chrystusową. Takich P. Bóg będzie sądził wedle sumiennego ich przekonania, i okaże im miłosierdzie, jeżeli według sumienia swego żyją. Atoli pomiędzy heretykami wielu jest, którzy o prawdziwości wiary swojej powątpiewają, i mniej więcej fałszywość jej uznają.

Jeżeli mimo to trwają w herezji, jeżeli nie starają się poznać prawdę Chrystusową; jeżeli nie chcą wrócić na łono Kościoła katolickiego: tedy sprzeciwiają się Duchowi Świętemu i grzeszą bardzo ciężko.
Wielu jest takich między protestantami, którzy dobrze wiedzą, że sam tylko Kościół katolicki jest prawdziwym, od Chrystusa założonym Kościołem, że w nim przechowuje się wszystka prawda nauki Chrystusowej; jednak nie nawracają się, a to dlatego, że albo lękają się szkodę ponieść w interesach doczesnych, albo boją się języków ludzkich.

(...) (*)

Lecz i między katolikami niemało takich, co się uznanej prawdzie chrześcijańskiej sprzeciwiają. Są, co mówią: "Co księża nauczają, to nie wszystko prawda. Kto by tam wierzył wszystko?". Ci grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, bo wiedzą, że kapłani katoliccy nie co innego, jeno szczere słowo Boże opowiadają.

Insi znowu pisma, książki, gazety przeciwne religii, Kościołowi rozszerzają, do czytania dawają, zachęcają, a natomiast pisma katolickie tłumią. Tacy ludzie są wyraźnie nieprzyjaciółmi P. Boga, przesłańcami (a) Antychrysta.
Są wreszcie i tacy katolicy, którzy prawdzie katolickiej nie sprzeciwiają się słowy lecz uczynkiem, bo według tej prawdy nie żyją. Do nich stosują się słowa św. Pawła apostoła: "Jeślibyśmy umyślnie grzeszyli po wziętej znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki" (Hebr. 10, 26-27). Pijanica wie, co za grzech pijaństwo, a jednak pić nie przestaje. Podobnie wszetecznik, zawzięty, krzywdziciel: ci wszyscy grzeszą przeciw uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
(...)

Baczcie, bracia moi, żebyście tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu nie obciążali sumienia swego. Prawdę Chrystusową przyjmujcie chętnym i wdzięcznym sercem i ta Prawda niech będzie prawidłem życia waszego. Módlcie się też codziennie za niewiernych, za heretyków i za grzeszników, siedzących w cieniach i w ciemnościach śmierci, aby się dali łasce Boskiej oświecić i wstąpili na ścieżkę zbawienia. Amen.
Ks. Józef Stagraczyński

Nauki katechizmowe o prawdach wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Według średniego Katechizmu Deharba. Tom III. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, o grzechach wołających o pomstę do Nieba, o grzechach cudzych. O cnocie i o doskonałości chrześcijańskiej. Wydał X. J. Stagraczyński. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 12-15. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).
Pozwolenie Władzy Duchownej:

Imprimatur.

Pelplini, die XVIII-ma m. Decembris a. 1885.
Episcopus Culmensis.
† Joannes.
G. V. 11640.
Przypisy:
(*) Teraz następowały przykłady z życia wzięte, które pominięto.
(a) Przesłaniec, ten, który został wprzód posłany, herold, poprzednik, zwiastun, prekursor; posłaniec, wysłannik, poseł, delegat.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:
w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.
We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:
kardynałowie …
More
.
.

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:

w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,


Zatrute Zrodlo Masoneria | PDFZatrute Zrodlo Masoneria | PDF

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Mojżesz rozkazuje karać śmiercią czcicieli złotego cielca
.

.More
.

Mojżesz rozkazuje karać śmiercią czcicieli złotego cielca

.


.
Rafał_Ovile shares this
61.4K
Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film)
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI
Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo …More
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej


KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI

Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo które znać powinien. Niewiadomość w religii wtedy tylko może uniewinnić, gdy człowiek nie ma czasu i sposobności poznać prawdy chrześcijańskie.

Kto tych prawd nie uznaje, kto je zapiera, odrzuca, według nich nie żyje i innym przeszkadza do ich przyjęcia:

ten się sprzeciwia Duchowi Świętemu, od którego wszelka prawda chrześcijańska pochodzi.

Tego grzechu winnymi byli za czasów Pana Jezusa, arcykapłani, Pisma uczeni, Faryzeuszowie, i w ogóle żydzi. Nie chcieli przyjąć nauki Jezusowej, acz ją P. Jezus dostatecznie wyświadczył cudami i życiem swoim świętym. Sprzeciwiali się i Apostołom, opowiadającym tę naukę Chrystusową i zatwierdzającym ją rozmaitymi znakami i cudami.


Tego grzechu winnymi są i dzisiaj niewierni i heretycy: Między poganami, żydami, Mahometanami i heretykami wielu jest takich, co wiedzą, albo przynajmniej powinniby wiedzieć, że wszystko, co Kościół katolicki naucza i przepisuje, jest prawdą Boską; mimo to trwają w niewierze i w herezji, a co więcej rozszerzaniu Wiary katolickiej stawiają najrozmaitsze przeszkody. Oprócz M. Lutra powstało jeszcze wiele innych heretyków, którzy nasienie fałszu rozsiali na wsze strony, i to nasienie przyjęło się i krzewi do dziś dnia bez przerwy. Wprawdzie nie można twierdzić, że wszyscy wyznawcy błędów heretyckich sprzeciwiają się uporczywie uznanej prawdzie chrześcijańskiej; albowiem wielu z nich, urodzeni i wychowani w herezji, nigdy nie przyszli do poznania wiary katolickiej, i żyją w przekonaniu, że rzeczywiście posiadają prawdziwą ewangelię Chrystusową. Takich P. Bóg będzie sądził wedle sumiennego ich przekonania, i okaże im miłosierdzie, jeżeli według sumienia swego żyją. Atoli pomiędzy heretykami wielu jest, którzy o prawdziwości wiary swojej powątpiewają, i mniej więcej fałszywość jej uznają.

Jeżeli mimo to trwają w herezji, jeżeli nie starają się poznać prawdę Chrystusową; jeżeli nie chcą wrócić na łono Kościoła katolickiego: tedy sprzeciwiają się Duchowi Świętemu i grzeszą bardzo ciężko.
Wielu jest takich między protestantami, którzy dobrze wiedzą, że sam tylko Kościół katolicki jest prawdziwym, od Chrystusa założonym Kościołem, że w nim przechowuje się wszystka prawda nauki Chrystusowej; jednak nie nawracają się, a to dlatego, że albo lękają się szkodę ponieść w interesach doczesnych, albo boją się języków ludzkich.

(...) (*)

Lecz i między katolikami niemało takich, co się uznanej prawdzie chrześcijańskiej sprzeciwiają. Są, co mówią: "Co księża nauczają, to nie wszystko prawda. Kto by tam wierzył wszystko?". Ci grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, bo wiedzą, że kapłani katoliccy nie co innego, jeno szczere słowo Boże opowiadają.

Insi znowu pisma, książki, gazety przeciwne religii, Kościołowi rozszerzają, do czytania dawają, zachęcają, a natomiast pisma katolickie tłumią. Tacy ludzie są wyraźnie nieprzyjaciółmi P. Boga, przesłańcami (a) Antychrysta.
Są wreszcie i tacy katolicy, którzy prawdzie katolickiej nie sprzeciwiają się słowy lecz uczynkiem, bo według tej prawdy nie żyją. Do nich stosują się słowa św. Pawła apostoła: "Jeślibyśmy umyślnie grzeszyli po wziętej znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki" (Hebr. 10, 26-27). Pijanica wie, co za grzech pijaństwo, a jednak pić nie przestaje. Podobnie wszetecznik, zawzięty, krzywdziciel: ci wszyscy grzeszą przeciw uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
(...)

Baczcie, bracia moi, żebyście tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu nie obciążali sumienia swego. Prawdę Chrystusową przyjmujcie chętnym i wdzięcznym sercem i ta Prawda niech będzie prawidłem życia waszego. Módlcie się też codziennie za niewiernych, za heretyków i za grzeszników, siedzących w cieniach i w ciemnościach śmierci, aby się dali łasce Boskiej oświecić i wstąpili na ścieżkę zbawienia. Amen.
Ks. Józef Stagraczyński

Nauki katechizmowe o prawdach wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Według średniego Katechizmu Deharba. Tom III. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, o grzechach wołających o pomstę do Nieba, o grzechach cudzych. O cnocie i o doskonałości chrześcijańskiej. Wydał X. J. Stagraczyński. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 12-15. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).
Pozwolenie Władzy Duchownej:

Imprimatur.

Pelplini, die XVIII-ma m. Decembris a. 1885.
Episcopus Culmensis.
† Joannes.
G. V. 11640.
Przypisy:
(*) Teraz następowały przykłady z życia wzięte, które pominięto.
(a) Przesłaniec, ten, który został wprzód posłany, herold, poprzednik, zwiastun, prekursor; posłaniec, wysłannik, poseł, delegat.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005
.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Mojżesz rozkazuje karać śmiercią czcicieli złotego cielca
.

.More
.
Mojżesz rozkazuje karać śmiercią czcicieli złotego cielca
.


.
Posoborowe absurdy
Bergoglio - Franciszek w AKCIE MIŁOŚCI po raz trzeci się "zaszczepił" na Covid. Przykład dla wiernych K.K. tvp.info/…przyjal-trzecia-dawke-szczepionki-przeciw-covid-19
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:
w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.
We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:
kardynałowie …
More
.
.

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:

w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,


scribd.com/document/70386402/zatrute-zrodlo-masoneria/14/K%C4%85kol-rodzi-jeszcze-wi%C4%99cej-k%C4%85kolu

..
Libor Halik and one more user link to this post
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
191
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
o to, to są kulty borgolio.. a nie jakaś Stara Msza..
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
BORGOLIO JAK PRZYSTAŁO NA FAŁSZYWEGO PROROKA - PROWADZI LUD BOŻY, KU OBCYM bOGOM - DEMONOM - ZAPRZECZA PRAWDZIE OBJAWIONEJ W PIŚMIE ŚWIĘTYM !
Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?
N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę,
More
BORGOLIO JAK PRZYSTAŁO NA FAŁSZYWEGO PROROKA - PROWADZI LUD BOŻY, KU OBCYM bOGOM - DEMONOM - ZAPRZECZA PRAWDZIE OBJAWIONEJ W PIŚMIE ŚWIĘTYM !

Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się grzeszeniem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończoną; a zaś grzeszenie przez ułomność, zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.

U. Co mają właściwego te grzechy?

N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.


O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
...
2 more comments from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
23.4K
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Można się zaprzeć wiary wprost i nie wprost.
Wprost zapiera się człowiek wiary, gdy się bez ogródki wypiera wiary słowami;
nie wprost zaś zapiera jej się, gdy pełni takie uczynki, które albo ze swej natury albo ze zwyczaju są wyrazem fałszywej religii
np. klękanie przed bałwanem,
udział w religijnych obrzędach heretyków
(communio in sacris cum haereticis vel infidelibus) itp.

(Bp Konrad Martin, …More
Można się zaprzeć wiary wprost i nie wprost.

Wprost zapiera się człowiek wiary, gdy się bez ogródki wypiera wiary słowami;

nie wprost zaś zapiera jej się, gdy pełni takie uczynki, które albo ze swej natury albo ze zwyczaju są wyrazem fałszywej religii

np. klękanie przed bałwanem,

udział w religijnych obrzędach heretyków

(communio in sacris cum haereticis vel infidelibus) itp.


(Bp Konrad Martin, Katolicka nauka obyczajów, Wyznanie wiary – professio fidei).
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
BORGOLIO JAK PRZYSTAŁO NA FAŁSZYWEGO PROROKA - PROWADZI LUD BOŻY, KU OBCYM bOGOM - DEMONOM - ZAPRZECZA PRAWDZIE OBJAWIONEJ W PIŚMIE ŚWIĘTYM !
Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?
N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę,
More
BORGOLIO JAK PRZYSTAŁO NA FAŁSZYWEGO PROROKA - PROWADZI LUD BOŻY, KU OBCYM bOGOM - DEMONOM - ZAPRZECZA PRAWDZIE OBJAWIONEJ W PIŚMIE ŚWIĘTYM !

Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się grzeszeniem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończoną; a zaś grzeszenie przez ułomność, zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.

U. Co mają właściwego te grzechy?

N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.


O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU – gloria.tv
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU and one more user link to this post
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)
kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży...More
Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży...
pl.news and one more user link to this post
Krysta
oto zdrajcy naszego Pana Jezusa Chrystusa!
m.rekinek
,,Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg :
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i …
More
,,Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg :
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste,
a Ja was przyjmę
i będę wam Ojcem,
a wy będziecie moimi synami i córkami -
mówi Pan wszechmogący."

2Kor 6,14-18
Tymoteusz
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem …More
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!”
Ga 1, 6-9
przeciwherezjom
Dla nich to wolność. W końcu nie muszą się kryć z kim trzymają
Tymoteusz
„Wewnątrz sali bożek zajmuje miejsce naprzeciwko Franciszka.”
Swój u swego...
No wreszcie po ponad 6-ciu latach pseudopontyfikatu Franciszka zaczyna się gra w otwarte karty (no prawie otwarte), czyli Jorge Bergoglio pokazuje komu służy (oczywiście chodzi mi o Szatana i jeszcze ukrywającego się Antychrysta)...
„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Mk 4, 9).More
„Wewnątrz sali bożek zajmuje miejsce naprzeciwko Franciszka.”

Swój u swego...

No wreszcie po ponad 6-ciu latach pseudopontyfikatu Franciszka zaczyna się gra w otwarte karty (no prawie otwarte), czyli Jorge Bergoglio pokazuje komu służy (oczywiście chodzi mi o Szatana i jeszcze ukrywającego się Antychrysta)...

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Mk 4, 9).
Tymoteusz
Profanacja przez Franciszka po raz kolejny Bazyliki św. Piotra, tylko teraz bardziej jawna.
Oto wcześniejsza profanacja za zgodą heretyka Jorge Bergoglio, który skoro jest heretykiem i przy okazji zezwala na modlitwy pogan na świętej ziemi w Bazylice św. Piotra wobec Boga Wszechmogącego w Najświętszym Sakramencie, nie jest i nie może być przez sam fakt (ipso facto) papieżem (bo przestał być …More
Profanacja przez Franciszka po raz kolejny Bazyliki św. Piotra, tylko teraz bardziej jawna.

Oto wcześniejsza profanacja za zgodą heretyka Jorge Bergoglio, który skoro jest heretykiem i przy okazji zezwala na modlitwy pogan na świętej ziemi w Bazylice św. Piotra wobec Boga Wszechmogącego w Najświętszym Sakramencie, nie jest i nie może być przez sam fakt (ipso facto) papieżem (bo przestał być katolikiem, o ile kiedykolwiek nim był):

www.youtube.com/watch
Fiat Lux: Illuminating Our Common Home - we wtorek 08.12.2015r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (od niedzieli 30.11.2003r. ta uroczystość przestała mieć rangę święta nakazanego).
icowałek
W głowie się nie mieści, gdzie Chrystus?
Mirek Witkowski
Nowa religia światowa - bożki, bałwany itd.
W historii już tak było, że człowiek stawiał się ponad Bogiem, widać nie wszyscy uczą się na błędach wcześniejszych pokoleń.
Wj. 20:5
"Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie …More
Nowa religia światowa - bożki, bałwany itd.
W historii już tak było, że człowiek stawiał się ponad Bogiem, widać nie wszyscy uczą się na błędach wcześniejszych pokoleń.
Wj. 20:5
"Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą."
Aga555
Jezus czeka na nasze modlitwy,aby Go ogłosić Królem Polski,ale nikomu do tego nie spieszno ! Obudź się Narodzie,tyle łask marnujemy,Proszę Wszystkich,zjednoczmy się o Nasz Kraj w Modlitwie,Różaniec o Intronizację Chrystusa,zostawmy Franciszka i te kukły,Ratujmy Nasze Dusze !Uznajmy Świętość Niebieskiego Pana.Niech Żyje Jezus ! Jedyny Pan i Bóg serc naszych.Amen