Aktivizmus proti covid tyranii vám miesto v nebi nezabezpečí, k spáse je nutné byť katolíkom a zomrieť v stave milosti

Rôzni heretici a bezbožníci silou mocou popierajú spasiteľskú úlohu Ježiša Krista, a vravia, že i napr. žid sa mohol dostať do neba, len ak bojoval proti covid tyranii.

Bojovať proti covid tyranii je potrebné, ale toto samotné vám miesto v nebi nezabezpečí: pre sásu musíte vyznávať kresťanskú/katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása. Tí, čo vravia "RIP" alebo "odpočívaj v pokoji" alebo pod., tým, čo evidentne zomreli bez katolíckej viery (napr. žid alebo protestant), sú heretici, služobníci Satana, nepriatelia Evanjelia a Pána Boha. Ďalším podobným neveriacim bol René Balák, ktorý sa evidentne zdráhal odsúdiť odpadlíka Mariána Kuffu ako nekatolíka. Pozri: Marian Kuffa, Obhajovanie protestantov , „Otec“ Marián Kuffa – heretik - sedevacantista - Blog - Pravda

Viera v Krista je nevyhnutná pre spásu:

Jn 8:24 "Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“

Mk 16:16 "Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený."

Sk 4:10-12 "V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom. A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."

Je nevyhnutné byť katolíkom, vyznávať katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása. Pozrite si viac na vatikankatolicky.com, pre to, ako správne vyznať katolícku vieru.

Pápež Pius IV., Tridentský koncil, Iniunctum nobis, 13. november 1565, ex cathedra:Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej nikto nemôže byť spasený... teraz zo slobodnej vôle vyznávam a pevne sa jej držím...“
Sedevakantistický kanál
Dodám, že podobným aktivistom, ale zjavným bezbožníkom, je i napr. ex-sudca Štefan Harabin: Štefan Harabín odhalený (krátka verzia) - sedevacantista - Blog - Pravda