csk.news
31.7K

Strickland: "Mnohí" Chcú Zničiť Vieru

Tylerský biskup Joseph Strickland z Texasu v pastierskom liste z 5. septembra vyslovil truizmus, že Cirkev nemá "žiadnu právomoc" vysväcovať ženy za kňazov alebo diakonov. Poznamenáva však, že neplatné …More
Tylerský biskup Joseph Strickland z Texasu v pastierskom liste z 5. septembra vyslovil truizmus, že Cirkev nemá "žiadnu právomoc" vysväcovať ženy za kňazov alebo diakonov.
Poznamenáva však, že neplatné svätenia budú [napriek tomu] témou nadchádzajúcej synody o synodalite.
V prvotnej Cirkvi mali takzvané "diakonky" úlohy v službe, ale keďže vysvätení diakoni sa podieľajú na službe s kňazmi a biskupmi, musia byť tiež mužmi, "ako boli apoštoli, ktorých si Ježiš vyvolil".
Strickland varuje pred "alternatívou" k evanjeliu a poznamenáva, že "mnohí" sa snažia "odštiepiť alebo úplne zničiť depozit viery".
Obrázok: © Joseph Strickland, #newsVtbxkqnggf
apredsasatoci
A keď na konci príde Kristus, nájde Cirkev zoslabnutú a obkľúčenú Antikristovým duchom a otrasmi celého sveta. A keď sa zvyknutí na Antikrista rozrušia pri každom novom pokušení, vystraší ich aj Pánov príchod a budú sa báť, že sú to nepravé obrazy skutočnosti. No dobrý Pán zaženie hrôzu, keď povie „ja som,“ a vernosťou svojho príchodu odoženie strach z hroziaceho stroskotania.
apredsasatoci
Lutherovo prišla! 😱
Utekajme!🥵
apredsasatoci
Čo si asi šuškaju 2 babkoherci? 🤔