V.R.S.
721.2K

Encykliki i dokumenty papieskie w języku polskim zebrane przez ś.p. Danutę

zapewne nie jest to lista kompletna, jednak zdecydowana większość pozycji się na niej znalazła:

Bonifacy VIII
+ BONIFACY VIII Unam sanctam - Jeden święty, katol…

Leon X
+ LEON X - Potępienie błędów Marcina LUTRA - EXSURGE DOMINE

Pius V
+PIUS V - BULLA QUO PRIMUM TEMPORE -Ustanowienie W…

Benedykt XIV
+O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM - EN…
+BENEDYKT XIV - PROVIDIAS - O TOWARZYSTWACH WOLNOMULARZY

Klemens XII
+KLEMENS XII - IN EMINENTI ( O MASONERII )

Pius VI
Pius VI o rewolucyjnych koncepcjach wolności i równości.

Pius VII
+ Pius VII - Encyklika - O karbonariuszach – Eccle…

Leon XII
+LEON XII - QUO GRAVIORA - ( O WOLNOMULARSTWIE )

Grzegorz XVI
+GRZEGORZ XVI - MIRARI VOS - ENCYKLIKA O LIBERALIZ…
GRZEGORZ XVI - PROBE NOTIS - O MISJACH WŚRÓD NAROD…

Pius IX
PIUS IX - DEI FILIUS - KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O WIERZE
+PIUS IX - PASTOR AETERNUS - KONSTYTUCJA DOGMATYCZ…
+PIUS IX - BULLA INEFFABILIS DEUS ( dogmat o Niepo…
+ Pius IX - List apostolski do wszystkich protesta…
+ Ekskomunika na SCHIZMATYKÓW Konstytucji Apostoli…
+WAŻNE DLA KAŻDEGO KATOLIKA - PIUS IX - QUANTA CUR…
+PIUS IX - QUANTA CURA - SYLLABUS ERRORUM
PIUS IX - QUI PLURIBUS - O WSPÓŁCZESNYCH BŁĘDACH I…

Leon XIII
+ LEON XIII - SATIS COGNITUM - O JEDNOŚCI KOŚCIOŁA
+ LEON XIII - LIBERTAS - O WOLNOŚCI CZŁOWIEKA
+LEON XIII - HUMANUM GENUS - (O MASONERII)
+ LEON XIII - PROVIDENTISSIMUS DEUS - O STUDIACH PISMA ŚWIĘTEGO.
+ LEON XIII - RERUM NOVARUM - O KWESTII SOCJALNEJ
+ LEON XIII - QUAMQUAM PLURIES - O OPIECE ŚW. JÓZE…
+ LEON XIII - GRAVES DE COMMUNI - O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ KATOLIKÓW
+ LEON XIII - DIVINUM ILLUD - O DUCHU ŚWIĘTYM
+ LEON XIII - APOSTOLICAE CURAE - O NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ ANGLIKAŃSKICH
+LEON XIII - IMMORTALE DEI - O USTROJU PAŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
+ LEON XIII - ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE - O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA
LEON XIII - AETERNI PATRIS - O CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FI…
+ LEON XIII - IN PLURIMIS - O NIEWOLNICTWIE
LEON XIII - SUPREMI APOSTOLATUS OFFICIO - O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
+ LEON XIII - QUAMQUAM PLURIES - O OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA - ENCYKLIKA
+ PAPIEŻ LEON XIII - ANNUM SACRUM
+ LEON XIII - OCTOBRI MENSAE - O MATCE BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
+ LEON XIII - SAPIENTIAE CHRISTIANAE - O OBOWIĄZKACH KATOLIKÓW
+ LEON XIII - TESTEM BENEVOLENTIAE - O AMERYKANIZMIE
+ LEON XIII - INSCRUTABILI DEI CONSILIO - O ZŁU W …
+ LEON XIII - MILITANTIS ECCLESIAE - O BŁOGOSŁAWIO…
+ LEON XIII - TAMETSI FUTURA - O JEZUSIE CHRYSTUSIE ODKUPICIELU.
+ LEON XIII - SANCTA DEI CIVITAS - O DZIELE MISYJNYM
+ LEON XIII - MIRAE CARITATIS - O PRZENAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII
+ LEON XIII - DALL'ALTO DELL'APOSTOLICO …
Leon XIII - Quod apostolici muneris - O sekcie komun…

Pius X
+ ODNOWIĆ WSZYSTKO W CHRYSTUSIE - E SUPREMI APOSTOLATUS - Pius X
† O ZASADACH MODERNISTÓW - PIUS X - PASCENDI DOMINICI GREGIS
+ PIUS X - PRZYSIĘGA ANTYMODERNISTYCZNA
+ PIUS X - LAMENTABILI SANE EXITU ( o karze ekskom…
+ PIUS X - Editae-saepe - O św. Karolu Boromeuszu
+ PIUS X - NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE - O BŁĘDACH SILLONU
PIUS X - PRZECIW NEOREFORMIZMOWI RELIGIJNEMU
+ PIUS X - SINGULARI QUADAM - O ORGANIZACJACH PRACOWNICZYCH
+ PIUS X - UNE FOIS ENCORE - O ROZDZIALE KOŚCIOŁA I PAŃSTWA
+ PIUS X - INTER PASTORALIS OFFICII SOLLICITUDINES…
+ PIUS X - ACERBO NIMIS - O WYKŁADZIE NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
+ PIUS X - VEHEMENTER NOS - O ROZDZIALE PAŃSTWA OD KOŚCIOŁA
+ PIUS X - HAERENT ANIMO - O ŚWIĘTOŚCI KAPŁAŃSKIEJ
+ PIUS X - TRA LE SOLLECITUDINI - MOTU PROPRIO O MUZYCE SAKRALNEJ

Pius XI
+ PAPIEŻ PIUS XI - QUAS PRIMAS
+ PIUS XI - MORTALIUM ANIMOS ( O POPIERANIU PRAWDZ…
+ PIUS XI - O ODNOWIENIU USTROJU SPOŁECZNEGO i dos…
+ PIUS XI - DIVINI REDEMPTORIS - ENCYKLIKA o bezbożnym komunizmie
+ PIUS XI - MIT BRENNENDER SORGE - ENCYKLIKA O POŁ…
+ PAPIEŻ PIUS XI - UBI ARCANO DEI
+ PIUS XI - O KAPŁAŃSTWIE KATOLICKIM - ENCYKLIKA A…
+ PIUS XI - O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - ENCYKLIKA CASTI CONNUBI
+ Papież Pius XI -Divini illius Magistri ( O chrze…
+PIUS XI - INGRAVESCENTIBUS MALIS - O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM
+ PIUS XI - STUDIORUM DUCEM - O SW. TOMASZU Z AKWINU.
+ PIUS XI - LUX VERITATIS - O MACIERZYŃSTWIE BOGURODZICY
PIUS XI - O STROJACH NIEWIAST - Instrukcja Św. Kongregacji Soboru
PIUS XI - Alokucja o prawdziwym pokoju Chrystusowym
+ PIUS XI - MISERENTISSIMUS REDEMPTOR - O wspólnym…
+ PIUS XI - CARITATE CHRISTI - O Najświętszym Serc…
+ PIUS XI - VIGILANTI CURA - O FILMIE
+ PIUS XI - ACERBA ANIMI ANXITUDO - O PRZEŚLADOWAN…
+ PIUS XI - DILECTISSIMA NOBIS - O UCISKU KATOLICYZMU W HISZPANII
+ PIUS XI - ENCYKLIKA NON ABBIAMO BISOGNO - O Akcj…
+ PIUS XI - DIVINI CULTUS - O LITURGII, ŚPIEWIE GR…

Pius XII
+ PIUS XII - HAURIETIS AQUAS - O KULCIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
+ PIUS XII - DIVINO AFFLANTE SPIRITU - (Pod natchn…
+ PIUS XII - MYSTICI CORPORIS CHRISTI
+ PIUS XII - MEDIATOR DEI ET HOMINUM - o Świętej Liturgii
+ PIUS XII - Przemówienie do włoskich POŁOŻNYCH o …
+ PIUS XII - Humani Generis – O błędach przeciwnyc…
+ PIUS XII - PRZEMÓWIENIE DO OJCÓW
+ PIUS XII - PRZEMÓWIENIE O CZYSTOŚĆ CIAŁA I DUSZY
+ PIUS XII - SUMMI PONTIFICATUS - O SOLIDARNOŚCI L…
+ PIUS XII - ORIENTALES OMNES ECCLESIAS - O KOŚCIELE UNICKIM
+ PIUS XII - FIDEI DONUM - O MOŻLIWOŚCIACH MISJI KATOLICKICH.
+ Pius XII O KAPŁAŃSTWIE KATOLICKIM - Przemówienie
+ PIUS XII - MUSICAE SACRAE DISCIPLINA
+ PIUS XII - AD CAELI REGINAM - O KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI MARYI PANNY
+PIUS XII - FULGENS CORONA - NA ROZPOCZĘCIE ROKU MARYJNEGO
+ PIUS XII - OPTATISSIMA PAX - O modlitwach o POKÓJ
+ PIUS XII - KONSTYTUCJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
+ PIUS XII - POWOŁANIE I OBOWIĄZKI MATEK
+ PIUS XII - INVICTUS ATHLETC CHRISTI - "Niez…
+ PIUS XII + ENCYKLIKA SACRA VIRGINITAS - ŚWIĘTE DZIEWICTWO
+ PIUS XII - CI RIESCE - WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA …
+ PIUS XII - LE PELEGRINAGE DE LOURDES
+PIUS XII - CHRISTUS DOMINUS - KONSTYTUCJA APOSTOL…
+ PIUS XII - DOCTOR MELLIFLUUS - O ŚWIĘTYM BERNARDZIE Z CLAIRVAUX
+PIUS XII - KONSTYTUCJA APOSTOLSKA -CHRISTUS DOMIN…
+ PIUS XII - LA SOLENNITA DELLA PENTACOSTE - OREDZ…
+ PIUS XII - FIDEI DONUM - O MOŻLIWOŚCIACH MISJI KATOLICKICH.
+ PIUS XII - MIRANDA PRORSUS - O FILMIE, RADIU I TELEWIZJI

Jan XXIII
+JAN XXIII - VETERUM SAPIENTIA - O PODNIESIENIU ST…

Sobory Powszechne
2. NICEA - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
3. KONSTANTYNOPOL I - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
4. SOBÓR W EFEZIE - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
5. SOBÓR W CHALCEDONIE ROK - 451 - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
6. KONSTANTYNOPOL II - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
7. KONSTANTYNOPOL III - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
8. SOBÓR NICEJSKI II - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
9. SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI IV - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
10. SOBÓR LATERAŃSKI I - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
11. SOBÓR LATERAŃSKI II - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
12. SOBÓR LATERAŃSKI III - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
13. SOBÓR LATERAŃSKI IV - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
14. SOBÓR LYOŃSKI I - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
15. SOBÓR LYOŃSKI II - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
16. SOBÓR W VIENNE - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
17. SOBÓR W KONSTANCJI - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
18. SOBÓR W BAZYLEI - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
19. SOBÓR W FERRARZE - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
20. SOBÓR WE FLORENCJI - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
21. PIĄTY SOBÓR LATERAŃSKI - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
22. SOBÓR TRYDENCKI - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
23. SOBÓR WATYKAŃSKI I - SOBORY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
olek19801 shares this
230
Polka z Podkarpacia shares this
166
Mieczysław Rysz shares this
174
Część Biblioteki Św.P. Danuty Dubiel ku większej chwale Boga.
47
Część Biblioteki Św.P. Danuty Dubiel ku większej chwale Boga.
Tadeusz Kaktus shares this
13
Część Biblioteki Św.P. Danuty Dubiel ku większej chwale Boga.
Ewelina Anna shares this
1174
Część Biblioteki Św.P. Danuty Dubiel ku większej chwale Boga.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
JEZUS DO LUDZKOŚCI
BÓG ZAPŁAĆ ZA ZEBRANIE TYCH ENCYKLIK I DOKUMENTÓW PAPIESKICH. 😊
Bos016
Trzeba udostępniać na nowo. Wielka to była praca śp. Danuty, której pogrzeb teraz trwa. Niech Bóg Jej to wynagrodzi.