Sedevakantistický kanál
Nový článok o Františkovi a jeho proticirkvi, pozrite si, študujte, zdielajte: Antipápež František a jeho proticirkev - sedevacantista - Blog - Pravda
Sv.Prokop
A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. (Zjevení Janovo 18,4)
Unam Sanctam SK
Zničenie Baziliky sv. Petra bude veľkým znamením, že sme na konci. Ale to, že to niekedy naznačujú falošní tradicionalisti, ktorí sa držia heretických postojov, ich nespasí.