Clicks4.6K
Francesco Federico
188
Tridentské mše na první neděli postní. Tridentské mše na první neděli postníMore
Tridentské mše na první neděli postní.

Tridentské mše na první neděli postní
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, bratře Langu. 🤗
Ostrik
Uvidíme. 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Ať přijde. V dobrém. 🤗
Samson1
No a P.Maria když něco nevěděla a všemu nerozuměla, měla vždy nezlomnou důvěru v Boha a jeho prozřetelnost.
Ostrik
Díky za pěkný komentář, Aobubo. Moc dobře si to vystihl a souhlasím s tebou. 🤗
aobubo
Nic takového jsem neměl na mysli Ostriku.
Pravým důvodem mého vkladu bylo ukázat na upřímnost,protože se mi zdá,že je některými zdejšími přispěvovateli ignorována,přehlížená.Mockrát s takovou samozřejmostí a jistotou mluvíme o Bohu,jako by nám patřil,ale my jsme ti,kteří patříme Bohu.Naše výmluvnost a snaha někoho poučovat mnohokrát zachází daleko bez sebemenší upřímnosti mít postoj upřímného …More
Nic takového jsem neměl na mysli Ostriku.
Pravým důvodem mého vkladu bylo ukázat na upřímnost,protože se mi zdá,že je některými zdejšími přispěvovateli ignorována,přehlížená.Mockrát s takovou samozřejmostí a jistotou mluvíme o Bohu,jako by nám patřil,ale my jsme ti,kteří patříme Bohu.Naše výmluvnost a snaha někoho poučovat mnohokrát zachází daleko bez sebemenší upřímnosti mít postoj upřímného srdce,tak jako to mají malé děti.Upřímné srdce je Bohu milé.Upřímný postoj srdce nalézá mnohem snadněji Boha a rozumí mu a posléze i koná jeho vůli s láskou,než jen z rozumu z jakési vypočítavosti až lsti obelhat Boha svou povrchností.Upřímnost jde do hloubky,kdežto povrchnost je už podle smyslu slova jen na povrchu a je i dosti pokrytecká.Čím více je láska upřímná,tím více je hodnotnější.Proto považuji za důležité,aby modlitba byla upřimná.Upřímná modlitba není nikdy zbytečná.Bůh nás proměňuje svojí láskou,svojí opravdovou láskou,která je také upřímná,protože je pravdivá.A my zamilovaní do Boha své upřímné srdce dáváme Bohu a je nám to ke cti.Ale první,kdo nás obdaroval svojí upřimnou láskou,upřímným srdcem byl Bůh.A jak víme,opravdovou lásku k nám obyčejným lidem Bůh Otec zjevil ve svém milovaném Synu Ježíši Kristu.A abychom poznali Krista a byli s ním sjednoceni,tak musíme jít do hloubky a to lze hlubokou láskou upřímného srdce.
Proto jsem to vkládal Ostriku,aby jsme správně jednali.
Ostrik
Aobubo, možná jsi měl na mysli něco jiného, když jsi § 2468 KKC vkládal, ale protože jsi ho vložil na vlákno, kde se cosi konkrétního řešilo, naskočily mi jisté asociace.
Pravý důvod přítomnosti některých dvojakých, přetvařujících a pokryteckých uživatelů zde spočívá ve velkorysé nabídce tohoto webu. Té se chopili přesně ti dvojací, přetvařující a pokrytečtí a zneužívají web jako neomezený …More
Aobubo, možná jsi měl na mysli něco jiného, když jsi § 2468 KKC vkládal, ale protože jsi ho vložil na vlákno, kde se cosi konkrétního řešilo, naskočily mi jisté asociace.
Pravý důvod přítomnosti některých dvojakých, přetvařujících a pokryteckých uživatelů zde spočívá ve velkorysé nabídce tohoto webu. Té se chopili přesně ti dvojací, přetvařující a pokrytečtí a zneužívají web jako neomezený úložný prostor pro vkládání světských filmů. Na You Tube by pro jejich nelegální kopie neměli pochopení. Můžeme jen doufat, že kvůli takovým nám Glorii.tv nezruší. I když to může být pravý důvod jejich usilovného snažení. 🥴
aobubo
2764
Horská kázání je nauka života, modlitba Páně je způsob modlitby, ale v obou dává Duch Pána novou tvářnost našim touhám, těmto vnitřním hnutím, která povzbuzují náš život. Ježíš nás svými slovy učí novému životu a vychovává nás, abychom o něj modlitbou prosili. Na upřímnosti naší modlitby bude záviset, jak opravdový bude náš život v něm

2468

Pravda jako správnost jednání a lidské řeči se …
More
2764
Horská kázání je nauka života, modlitba Páně je způsob modlitby, ale v obou dává Duch Pána novou tvářnost našim touhám, těmto vnitřním hnutím, která povzbuzují náš život. Ježíš nás svými slovy učí novému životu a vychovává nás, abychom o něj modlitbou prosili. Na upřímnosti naší modlitby bude záviset, jak opravdový bude náš život v něm

2468

Pravda jako správnost jednání a lidské řeči se nazývá pravdivost, upřímnost nebo přímost. Pravda neboli pravdivost je ctnost, která spočívá v tom, že se projevujeme pravdivě ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se přitom dvojakosti, přetvářky a pokrytectví
aobubo
Lk 8

5 Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.
Samson1
Určitě v každém národě je mu milý ten, kdo se ho Bojí a koná, co je správné. 🤗
Ostrik
Luboši, Beno, děkuji vám za prima večer. 🤗
aobubo
Žádná opravdivě úpřimná modlitba není zbytečná, i když není vyslyšena podle našeho přání nebo naší vůle.Bůh moc dobře ví co po kom chce a je na nás plnit Otcovu vůli, i když je ta naše dost odlišná.Sv.Pavel se také modlil o uzdraveni, ale ten trn mu byl ponechán ... musela mu stačit Boží milost a stačila.
Sv.Pavel je pravdivě označován za apoštola národů, protoze jim opravdu byl .Sv.Petr mohl …More
Žádná opravdivě úpřimná modlitba není zbytečná, i když není vyslyšena podle našeho přání nebo naší vůle.Bůh moc dobře ví co po kom chce a je na nás plnit Otcovu vůli, i když je ta naše dost odlišná.Sv.Pavel se také modlil o uzdraveni, ale ten trn mu byl ponechán ... musela mu stačit Boží milost a stačila.
Sv.Pavel je pravdivě označován za apoštola národů, protoze jim opravdu byl .Sv.Petr mohl jako prvni kázat pohanům, to mohl, ale sv.Pavel byl Bohem vyslán kázat národům a my víme, že je to pravda, takové svědectví nikdo nemůže popřít.
Samson1
To ti vadilo, když jsem napsal, že Pavel byl přijat církví, že byl pokřtě, že dovedl Petra napomenout i na něj se obrátil pro upřesnění věcí. Nebo kdyý jsem napsal, že je Pavel apoštol národů a ty do toho hned vlítneš nějakými hádkami, mohu to upřesnit, že Pán řekl jaké má Pavel poslání. Jaký je důvod k hádce. Tam se nejednalo o žádný spor, ale vidění.
Samson1
6 more comments from Samson1
Samson1
Vůbec ne. Deset let ses modlil zbytečně. Já tu modlitbu Bohu věnoval a v naší farnosti žil můž, který měl kdysi před dokončením teologie a oženil se. Ovdověl, dodělal nějakou zkoušku teologie, byl vysvěcen na jáhna a později na kněze. Modlitba nikdy nepřijde vniveč. Pár roků působil jako kněz v řádu.
Samson1
Já se deset let o kněžství modlil a potom jsem si uvědomil, že i to svátostné se musí člověk naučit žít a používat, nezakopat, ale rozvíjet. Já se modlím, abych byl dobrým apoštolem v dnešní době, což je svědek víry. Ostatní ponech mezi mnou a Bohem.
Samson1
Na tobě se hento projevuje v plnost sedesvakantismus. Všichni jsou na cestě do pekla, jen ta henta ne.
Samson1
???? Každý je tak trochu knězem. Je svátostné kněžství a obecné. 👌
Samson1
Ty nemáš ve věcech jasno a chceš poučovat. Nic, trpělivost je dobrá vlastnost. S váma musí mít člověk trpělivost ja máma s podělaným děckem. 😀 😀 😀
Skutky: V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“

11 Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí

12 a dosta…More
Ty nemáš ve věcech jasno a chceš poučovat. Nic, trpělivost je dobrá vlastnost. S váma musí mít člověk trpělivost ja máma s podělaným děckem. 😀 😀 😀
Skutky: V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“

11 Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí

12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“

13 Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.

14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“

15 Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.

16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“

17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“

18 Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

19 Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S dama
Samson1
Petr měl nejdříve kázat evangelium Židům, sice je misijním územím celý svět a všem jazykům, kmenům, národům,
15 Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. To je Pavlovo apoštolské poslání a navíc byl sice Žid, farizej ale též římský občan.