Clicks2K
Edward7
15

Serum jako satanistyczny chrzest?

Abp. Viganó odpowiada czytelnikowi
- Ekscelencjo, czy nie sądzisz, że powiedzenie, że szczepienie jest rodzajem satanistycznego chrztu, może brzmieć zbyt mocno dla wielu katolików, którzy zostali przekonani, w dobrej wierze, do przyjęcia szczepionki?

-Dziękuję za zadanie mi tego pytania, które pozwala mi wyjaśnić moje myśli i zachęcić wiernych, którzy z różnych powodów zostali zaszczepieni. Moje stwierdzenie o satanistycznej symbolice szczepionki i fakcie, że może ona stanowić „znak Bestii” odnosi się do intencji tych, którzy postanowili wywołać pandemię, aby złośliwie wykorzystać ją jako pretekst do "Wielkiego Resetu" w ramach przygotowań do ustanowienia Nowego Porządku Świata. To lucyferiańska elita nadaje szczepionce to niemal ezoteryczne skojarzenie, podobnie jak przypisują cechy rytualne i liturgiczne całej pandemii. To hiperbola, która ma na celu podkreślenie najbardziej niepokojących aspektów całej szarady pandemii. Z drugiej strony nie można winić prostych wiernych, którzy nawet za radą swojego proboszcza lub kierownika duchowego lub pod presją mediów i instytucji zdrowotnych dają się przekonać do zaszczepienia - za samo pragnienie, (czy przyjęcie) tej szczepionki, że jest ona odejściem od wiary katolickiej, i byciem naznaczonym „znamieniem Bestii”. Należy też pamiętać, że – jak to się stało również z osobami, które znam i niektórymi z moich bliskich – podawanie serum genetycznego było często narzucane szantażem lub przymusem, warunkującym możliwość korzystania z pewnych usług, dostępu do określonych miejsc lub nawet – jak to się dzieje dzisiaj we Włoszech – aby móc pracować tylko wtedy, gdy ma się paszport zdrowia i otrzymało się tzw. szczepionkę. Nawet wielu księży, aby móc wykonywać swoją posługę i mieć dostęp do szpitali lub hospicjów w celu udzielania sakramentów, zostali zmuszeni do zaszczepienia się, często na polecenie biskupa.

Niepokojące jest to, że Kongregacja Nauki Wiary dała się pełnić rolę płyty rezonansowej dla "Głębokiego Kościoła" i jego przywódcy (Bergoglio) w czasie, gdy konieczna byłaby wyjaśniająca i jednoznaczna interwencja. Zamiast tego widzimy pośpiech, z jakim CDF pospieszyło się, aby nadać moralną legitymację eksperymentalnym lekom, nawet nie znając ich składników, ponieważ są one objęte tajemnicą przemysłową; z jaką nonszalancją zadeklarował, że użycie linii komórkowych pochodzących z aborcji jest moralnie dopuszczalne, zniekształcając nauczanie katolickie wyłącznie w celu zadowolenia Bergoglio i narracji pandemicznej.

„Wiele herezji moralnych naszych czasów zawiera również cytaty ze św. Tomasza i innych doktorów Kościoła” — słusznie zauważył w niedawnym przemówieniu prałat Athanasius Schneider. Ten "opad" – doskonale zsynchronizowany z klimatem wyjątkowym, który legitymizował nawet w cywilnych władzach lekkomyślne decyzje, pod naciskiem przemysłu farmaceutycznego – sprawił, że Nota Kongregacji została pominięta i niekompletna, ponieważ nie uwzględnia poważnych skutków ubocznych surowica genetyczna, krótko- i długoterminowa. Kongregacja milczy na temat wywołanych aborcji u ciężarnych matek, których liczba wzrosła dramatycznie; milczy na temat ryzyka bezpłodności wywołanej przez surowicę; milczy na temat poważnych patologii i zgonów, jakie powoduje u dzieci i młodzieży. Są też najmniej narażeni na ryzyko hospitalizacji z powodu Covid. Wreszcie nowa technologia mRNA zastosowana po raz pierwszy przez dostępne surowice oznacza, że tak naprawdę nie można mówić o „szczepionkach”, ale o lekach lub terapiach, które również są wyraźnie szkodliwe i nieskuteczne; i nikt nie może powiedzieć, jakie zmiany genetyczne spowoduje szczepienie.

Udowodniona nieskuteczność szczepionek pozbawia ich legitymacji początkowo uznanej przez Kongregację, ponieważ niebezpieczeństwo, na jakie narażony jest pacjent, jest niewspółmierne do korzyści – minimalnej lub nieistniejącej – którą początkowo miały zapewnić. Pomimo tych wszystkich argumentów Bergoglio stał się aktywnym testamentem szczepionek, demonstrując swoim poparciem nieodłączny związek między "Głębokim Kościołem" a "Głębokim Państwem". Niezbędne jest, aby Kongregacja Nauki Wiary, jeśli nie chce całkowicie utracić swojego autorytetu, ogłosiła ponownie w świetle dostępnych obecnie danych i dowodów naukowych uznanych obecnie przez społeczność naukową, nawet jeśli są one są cenzurowane przez media.

... Arcybiskup Schneider mówi: „Nieugięte i jednoznaczne odrzucenie jakiejkolwiek współpracy z przemysłem płodowym jest analogiczne do odrzucenia jakiejkolwiek współpracy z kultem bożków lub posągu cesarza przez chrześcijan z pierwszych wieków”. Ale jakiego rodzaju bezkompromisowości możemy się spodziewać, gdy Bergoglio oskarża tych, którzy chcą pozostać wierni Magisterium o sztywność i fundamentalizm, i nie traci okazji, by kpić i obrażać tych, którzy nie akceptują narzucanych przez niego dewiacji, z nienawistnym autorytaryzmem?

Chciałbym jednak przypomnieć tym, którzy zostali zaszczepieni, że gdy natura eksperymentalnej surowicy genetycznej nie jest znana lub gdy w dobrej wierze (nieświadomie) zaufano władzy cywilnej i kościelnej, uważam, że wierni w żadnym wypadku nie powinni czuć „ winny” po zaszczepieniu. W rzeczywistości doktryna uczy nas, że żaden czyn dokonany bez pełnego ostrzeżenia i świadomej zgody nie może być uznany za grzeszny moralnie: dotyczy to również konkretnego przypadku tak zwanych szczepionek. Pozostaje bardzo poważna odpowiedzialność moralna tych, którzy sprawują władzę i wywierają presję na swoich poddanych – zarówno cywilnych, jak i kościelnych – aby poddali się szczepieniom. Konsekwencje dla zdrowia wszystkich, w tym śmierć i trwałe kalectwo, ciąży jak kamienie na sumieniu władz zdrowia, a tym bardziej hierarchii kościelnej, która będzie musiała odpowiedzieć przed Bogiem za własne grzechy i za tych, których zmusiła do grzechu.

Módlmy się, aby Pan uchronił swoje dzieci od krzywdy wyrządzonej przez winną lekkomyślność lub, co gorsza, przez współudział przestępczy tak wielu niewinnym ludziom, którzy zaufali władzy i słowu osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia duszy i ciała.

Religia,Wolny głos przez - ejercitoremanente.com/2021/09/24/monsenor-vigano-responde-a-un-lector/
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Kongregacja milczy na temat wywołanych aborcji u ciężarnych matek, których liczba wzrosła dramatycznie; milczy na temat ryzyka bezpłodności wywołanej przez surowicę; milczy na temat poważnych patologii i zgonów, jakie powoduje u dzieci i młodzieży. Są też najmniej narażeni na ryzyko hospitalizacji z powodu Covid. Wreszcie nowa technologia mRNA zastosowana po raz pierwszy przez dostępne …More
Kongregacja milczy na temat wywołanych aborcji u ciężarnych matek, których liczba wzrosła dramatycznie; milczy na temat ryzyka bezpłodności wywołanej przez surowicę; milczy na temat poważnych patologii i zgonów, jakie powoduje u dzieci i młodzieży. Są też najmniej narażeni na ryzyko hospitalizacji z powodu Covid. Wreszcie nowa technologia mRNA zastosowana po raz pierwszy przez dostępne surowice oznacza, że tak naprawdę nie można mówić o „szczepionkach”, ale o lekach lub terapiach, które również są wyraźnie szkodliwe i nieskuteczne; i nikt nie może powiedzieć, jakie zmiany genetyczne spowoduje szczepienie.

Udowodniona nieskuteczność szczepionek pozbawia ich legitymacji początkowo uznanej przez Kongregację, ponieważ niebezpieczeństwo, na jakie narażony jest pacjent, jest niewspółmierne do korzyści – minimalnej lub nieistniejącej – którą początkowo miały zapewnić. Pomimo tych wszystkich argumentów Bergoglio stał się aktywnym testamentem szczepionek, demonstrując swoim poparciem nieodłączny związek między "Głębokim Kościołem" a "Głębokim Państwem". Niezbędne jest, aby Kongregacja Nauki Wiary, jeśli nie chce całkowicie utracić swojego autorytetu, ogłosiła ponownie w świetle dostępnych obecnie danych i dowodów naukowych uznanych obecnie przez społeczność naukową, nawet jeśli są one są cenzurowane przez media.
woj_tek shares this
12
Zorrro
Abp Vigano jak zwykle w sedno! Niestety mało jest takich pasterzy...módlmy się za nich...zło nie śpi!
Sławomir Sokołowski
Odważnych i prawych jest bardzo mało, już nawet ze świecą ciężko takiego spotkać, w realu to wręcz niemożliwe :(
MementoMori+++
Jak człowiek nie klęka przed Bogiem, to uklęknie przed człowiekiem, panoszy się kult cezara i kult bożka zdrowia, który ze zdrowiem nic wspólnego nie ma.