René Balák
3468
29:10
o ideologii a propagande 5
Marieta Ria
...argumentačný suterén - to teda áno - ako môže byť pre niekoho argumentom správnosti "očkovania" to, že sa dal zaočkovať Sv. Otec???... To, že poviete pravdu, to porušuje princíp lásky k blížnemu?- nepovedal pápež Ján Pavol II. pravda vás oslobodí?..to bolo pekné! Veľmi múdre a výstižné vyjadrenie ku paškvilu v KN a odhalenie do očí bijúcich neprávd! Veľká vďaka za to!
Peter(skala)
o skutkoch a náuke viery pápeža asi najvhodnejšie vystihuje spor apoštola Petra a Pavla, kedy Pavol ukazoval na zlé skutky Petra, ked mu vyčítal, že pri stolovaní s kresťanmi sa pridŕža kresťanov obratených zo židovstva a naopak sa stráni kresťanov obrátených z pohanstva.
To boli "len" skutky, nie dogmatická nauka apoštola Petra, ale boli tak hriešne, že Pavol dokonca musel napomenuť Petra …More
o skutkoch a náuke viery pápeža asi najvhodnejšie vystihuje spor apoštola Petra a Pavla, kedy Pavol ukazoval na zlé skutky Petra, ked mu vyčítal, že pri stolovaní s kresťanmi sa pridŕža kresťanov obratených zo židovstva a naopak sa stráni kresťanov obrátených z pohanstva.

To boli "len" skutky, nie dogmatická nauka apoštola Petra, ale boli tak hriešne, že Pavol dokonca musel napomenuť Petra na verejnosti.

Podstatné je, že tak ako 1.pápež (Peter) zhrešil skutkami, tak všetci jeho nástupcovia (papeži) maju nejaké hriešne skutky, ktoré stoja za povšimnutie a na ukážku toho, že aj pápež môže svojimi hriešnymi skutkami pohoršiť veriacich, dokonca aj maličkých...

... a to sa deje aj v sučasnosti, kedy pp.František svojimi skutkami (očkovanie) hreší a tak ako vtedy Pavol napomenul Petra, aj dnes by sa mali ozvať hlasy veriacich, aby ho napomenuli a nie si ho brali za dobrý príklad nasledovania.

... z historie Cirkvi vieme, že papežov napomínali aj veriaci ako napr. sv.Katarina Sienska, takže treba rozlišovať skutky papežov a nie bezhlavo prijmať všetko, čo na ňom je vidieť ako keby bol bezhriešny
😲