Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.6K
pl.news
15

Główne wątki "Querida Amazonia": Pachamama znów na horyzoncie

Adhortacja apostolska Franciszka, która wyciekła kilka godzin przed publikacją (12 lutego), odrzuca święcenia żonatych mężczyzn, ponieważ nie chodzi tylko o "ułatwienie większej obecności wyświęconych szafarzy, którzy mogą sprawować Eucharystię" (93).

Uzasadnia ponadto użycie bożka Pachamamy na Synodzie Amazońskim (79): "Możliwe jest przyjęcie w jakiś sposób symbolu tubylczego, bez konieczności traktowania go jako bałwochwalstwa".

Franciszek wzywa misjonarzy, aby odpowiedzieli na mity, święta religijne i inne "częściowe lub błędne wyrażenia religijne" "kulturową duchowością".

O święceniach kobiet (100) Franciszek mówi, że "doprowadziłoby to nas do klerykalizacji kobiet, pomniejszyłoby wielką wartość tego, co już osiągnęły i subtelnie uczyniłoby ich niezbędny wkład mniej skutecznym".

Warto zauważyć, że dokument nie wspomina o "zmianach klimatycznych", ani nie mówi o "zbawieniu".

#newsMbvayvblbg
Mark0S
Czy niedługo ujrzymy na glorii tv "Kto nie uznaje paczamamy jest poza kościołem" 🙂
Cieszmy sie jeszcze nas nie wyrzucają oficjalnie z Kościołów!
Tymoteusz
Blisko, coraz bliżej...
wlowoj
Ojcowie nasi zmieszali się z poganami
i uczyli się postępować jak oni.
Poczęli czcić ich bałwany,
które stały się dla nich pułapką.
Ps106
A wiec cieszmy sie , paciamama to nie bałwochwalstwo to "buk"