Opamietajmy się! Przestańmy grzeszyć! Dzieciątko Jezus Płacze Krwawymi Łzami!

Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy? Modlitwa do Krwawych Łez Najświętszego Dzieciątka Jezus O Najświętsze Dziecię Jezus, racz przyjąć moją modlitwę dla zasług …More
Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?
Modlitwa do Krwawych Łez Najświętszego Dzieciątka Jezus
O Najświętsze Dziecię Jezus, racz przyjąć moją modlitwę dla zasług Twojej Męki, Twojego cierpienia i Krwawych Łez, które wylewasz dla naszego zbawienia. Ocal moją duszę i dusze wszystkich tych, których Tobie polecam. Twoje Krwawe Łzy są ratunkiem i ocaleniem dla dusz ginących. Ratuj nas i cały grzeszny świat i bądź naszym zbawieniem. Amen.

OPIS CUDU KRWAWYCH ŁEZ
We włoskim mieście Cava de Tirreni / Salerno/, od 24.10.201lr. Figurka Dzieciątka Jezus została wystawiona do publicznej czci, gdyż od października 2010 płacze Krwawymi Łzami. Figurkę przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej jeden franciszkanin. Zmęczony podróżą, nie rozpakowując bagaży poszedł spać. Rano budzi go delikatny głos: "Otwórz Mnie - duszę się". W pierwszej chwili pomyślał o zmarłej matce, potem otworzył pudełko i zobaczył, że figurka płacze Krwawymi Łzami. Pokazał to swojemu biskupowi …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Oto Ja Jestem, Ja Twój Bóg tak bardzo miłujący ciebie, dlaczego nie chcesz Mnie przyjąć? Czy nie rozumiesz, że jestem Miłością i chcę, abyś przyszła do Mnie? Czy tego nie rozumiesz? Zastanów się duszo, przyjmij Mnie, Ja Twój Bóg proszę cię o to. Czy nie rozumiesz, że Ja jestem Bogiem, Który może otworzyć ci Niebo i wprowadzić cię do Niebieskich Przybytków, abyś tam była szczęśliwa? Czy tego …More
,,Oto Ja Jestem, Ja Twój Bóg tak bardzo miłujący ciebie, dlaczego nie chcesz Mnie przyjąć? Czy nie rozumiesz, że jestem Miłością i chcę, abyś przyszła do Mnie? Czy tego nie rozumiesz? Zastanów się duszo, przyjmij Mnie, Ja Twój Bóg proszę cię o to. Czy nie rozumiesz, że Ja jestem Bogiem, Który może otworzyć ci Niebo i wprowadzić cię do Niebieskich Przybytków, abyś tam była szczęśliwa? Czy tego nie rozumiesz ?''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Oto Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby Polski Naród stal się narodem ludzi Świętych, całkowicie Mi oddanych. Dlatego też, przemawiam do was i pragnę waszej przemiany i całkowitego zdania się na Mnie. Jedynie w ten sposób będziecie mogli zrealizować Mój plan. Ja chcę uczynić was szczęśliwymi, jednak wy musicie Mi całkowicie zaufać, oddać Mi wszystko, a Ja wówczas będę mógł was prowadzić …More
,,Oto Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby Polski Naród stal się narodem ludzi Świętych, całkowicie Mi oddanych. Dlatego też, przemawiam do was i pragnę waszej przemiany i całkowitego zdania się na Mnie. Jedynie w ten sposób będziecie mogli zrealizować Mój plan. Ja chcę uczynić was szczęśliwymi, jednak wy musicie Mi całkowicie zaufać, oddać Mi wszystko, a Ja wówczas będę mógł was prowadzić Moimi drogami wiodącymi ku Zbawieniu Wiecznemu''
Violetta Kołomycka shares this
1K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Oto Ja wzywam was, abyście przekazywali tę modlitwę, komu tylko możecie, aby się dokonał cud przemiany ludzkich serc. Bądźcie wierni Moim Słowom, a nikt z was nie będzie tego żałował. Staniecie się zastępem rycerzy walczącym ze złem tego świata./Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 12.12.2007r./
Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus
Na początku : Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...Wierzę …
More
Oto Ja wzywam was, abyście przekazywali tę modlitwę, komu tylko możecie, aby się dokonał cud przemiany ludzkich serc. Bądźcie wierni Moim Słowom, a nikt z was nie będzie tego żałował. Staniecie się zastępem rycerzy walczącym ze złem tego świata./Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 12.12.2007r./

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Na początku : Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...Wierzę w Boga ...

Na dużych paciorkach:

Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowicielu Ducha Narodu Polskiego, bądź pokrzepieniem ludzkich serc

Na małych paciorkach:

Najświętsze Dzieciątko Jezus prowadź nas, umacniaj, wychowuj nas i króluj nam.

Na koniec: 3 x Chwała Ojcu...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?
Ja przecież widzę te ginące dusze, które idą na potępienie. Ja je widzę, jakże wielka rzesza. Szatan raduje się z wielkiego łupu, a Ja cierpię. Widzę te wszystkie dusze tak bardzo nie czułe na Moją Miłość, do końca zamknięte, nie chcące Mnie przyjąć, aż do potępienia. To jest wielki dramat, straszliwe cierpienie,…
More
,,Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?

Ja przecież widzę te ginące dusze, które idą na potępienie. Ja je widzę, jakże wielka rzesza. Szatan raduje się z wielkiego łupu, a Ja cierpię. Widzę te wszystkie dusze tak bardzo nie czułe na Moją Miłość, do końca zamknięte, nie chcące Mnie przyjąć, aż do potępienia. To jest wielki dramat, straszliwe cierpienie, dlatego widzicie Moje Krwawe Łzy.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''...Ja mam wielki plan ocalenia Polskiego Narodu, jego odnowy i ukazania was całemu światu jako wzór i przykład do naśladowania...
Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Jestem i Błogosławię, dotykam twojego serca i udzielam ci wielu nowych Łask, abyś wiernie podążał za Mną wypełniając Moją Świętą Wolę. Oto wypełnia się czas i Moje plany również się wypełniają, dlatego też potrzeba tak wielu …
More
''...Ja mam wielki plan ocalenia Polskiego Narodu, jego odnowy i ukazania was całemu światu jako wzór i przykład do naśladowania...

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Jestem i Błogosławię, dotykam twojego serca i udzielam ci wielu nowych Łask, abyś wiernie podążał za Mną wypełniając Moją Świętą Wolę. Oto wypełnia się czas i Moje plany również się wypełniają, dlatego też potrzeba tak wielu ludzkich serc, aby włączyły się w wielkie Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Tak wiele ludzkich serc jest zamkniętych, tak wiele ludzkich serc nie chce Mnie przyjąć, są zimne skażone grzechem.
Nie mogę wejść do takich serc, one Mnie nie przyjmują i Ja nie chcę wejść. Nie mogę wejść. Ja przychodzę jedynie do serc pięknych, całkowicie Mi oddanych i tam mieszkam. Dlatego też, bardzo cierpię z powodu zamkniętych serc, które nie chcą Mnie przyjąć a Ja ciągle pukam do tych …
More
,,Tak wiele ludzkich serc jest zamkniętych, tak wiele ludzkich serc nie chce Mnie przyjąć, są zimne skażone grzechem.

Nie mogę wejść do takich serc, one Mnie nie przyjmują i Ja nie chcę wejść. Nie mogę wejść. Ja przychodzę jedynie do serc pięknych, całkowicie Mi oddanych i tam mieszkam. Dlatego też, bardzo cierpię z powodu zamkniętych serc, które nie chcą Mnie przyjąć a Ja ciągle pukam do tych serc, aby otworzyły się i przyjęły Mnie, abym Ja mógł tam Zakrólować.''