ros-ann
ros-ann
28
LITANY OF SUPPLICATION with Pope Francis, during Urbi et Orbi --- praying for an end to the pandemic. (On Friday 27th March, 2020, Pope Francis delivered the first Urbi et Orbi global blessing outsid…More
LITANY OF SUPPLICATION with Pope Francis, during Urbi et Orbi --- praying for an end to the pandemic.
(On Friday 27th March, 2020, Pope Francis delivered the first Urbi et Orbi global blessing outside of Christmas or Easter, and for the first time in 2,000 years, to pray for an end to the Covid-19 coronavirus pandemic - 'God turns everything to our good')
LITANY OF SUPPLICATION:
--- IN ITALIAN --- SUPPLICA LITANICA
--- vatican.va/news_services/l... ---
--- IN ENGLIGH --- LITANY OF SUPPLICATION used at special Urbi et orbi
--- vaticannews.va/en/pope/ne... ---
--- IN MALTESE --- Din is-Supplika forma ta’ Litanija kienet parti mill-Mument Straordinarju ta' Talb fi żmien il-Pandemija, li mexxa waqt adorazzjoni l-Papa Franġisku quddiem il-Bażilika ta' San Pietru nhar il-Ġimgħa 27 ta' Marzu 2020. Mill-LAIKOS --- laikos.org/supplika_litanika.htm ---- --- NADURAWK MULEJ Veru Alla u veru bniedem, preżenti tassew f’dan is-Sagrament Imqaddes Nadurawk, Mulej Feddej tagħna, Alla magħna, …More
09:53
ros-ann
132
I will do my best for Jesus - with lyrics. I will do my best for Jesus - with lyrics From Brother Francis DVD - The Saints - brotherfrancis.com/episode-8-the-saints/ -More
I will do my best for Jesus - with lyrics.
I will do my best for Jesus - with lyrics
From Brother Francis DVD - The Saints - brotherfrancis.com/episode-8-the-saints/ -
01:59
ros-ann
34
TO PRINT - The Most Holy Rosary in English, as we Maltese generally recite it. Now with updated Litany, from June 20th, 2020More
TO PRINT - The Most Holy Rosary in English, as we Maltese generally recite it.
Now with updated Litany, from June 20th, 2020
ros-ann
75
Mk 10:17-21 -- Give everything you own to the poor, follow me - Mur, bigħ li għandek...imxi warajja. NOVEMBER 29 - All Saints of the Franciscan Order (I,II,III Ord.) Feast 29 ta’ Novembru - IL-QADDIS…More
Mk 10:17-21 -- Give everything you own to the poor, follow me - Mur, bigħ li għandek...imxi warajja.
NOVEMBER 29 - All Saints of the Franciscan Order (I,II,III Ord.) Feast
29 ta’ Novembru - IL-QADDISIN KOLLHA TAL-ORDNI FRANĠISKAN. Festa
Evanġelju
Mur, bigħ li għandek u ejja u imxi warajja
Mk 10, 17-21
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien Ġesù [Mk:10:17] kien se jaqbad it-triq, meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkubbtejh quddiemu u qallu: "Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem?" [Mk:10:18] "Għaliex qiegħed issejjaħli 'tajjeb'?" qallu Ġesù,"ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. [Mk:10:19] Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u 'l ommok." [Mk:10:20] U dak wieġbu u qallu: "Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti." [Mk:10:21] Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: "Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih …More
01:02
ros-ann
83
ĦA NADURAW - Andrew Cauchi. ĦA NADURAW - Andrew Cauchi LET US ADOREMore
ĦA NADURAW - Andrew Cauchi.
ĦA NADURAW - Andrew Cauchi
LET US ADORE
04:18
ros-ann
376
THE REAL PRESENCE. From - 3 Minute Theology youtube channel --- They are not symbols, nor are they just bread and wine. The Blessed Sacrament and Precious Blood are truly His body, blood, soul and …More
THE REAL PRESENCE.
From - 3 Minute Theology youtube channel ---
They are not symbols, nor are they just bread and wine. The Blessed Sacrament and Precious Blood are truly His body, blood, soul and divinity.
03:56
ros-ann
331
Paul Wilbur THE WATCHMAN - full album. 1. Lord God Of Abraham 2. Adonai 3. O Shout For Joy 4. Medley: Baruch Adonai El Shaddai 5. Shout For Joy 6. Shema 7. Holy Holy Holy 8. Worthy (You Are Awesom…More
Paul Wilbur THE WATCHMAN - full album.
1. Lord God Of Abraham
2. Adonai
3. O Shout For Joy
4. Medley: Baruch Adonai El Shaddai
5. Shout For Joy
6. Shema
7. Holy Holy Holy 8. Worthy (You Are Awesome) 9. A Resting Place 10. El Elyon 11. Watchman 12. The Day Of The Lord 13. Rejoice O Israel
01:24:26
ros-ann
34
7 ta' Ottubru -- IL-BATTALJA TA' LEPANTO U R-RUŻARJU. Ħajr lis-Sur Joseph Galea tal-video. Jien kemm editjajt u daħħalt il-mużika minn Music: www.bensound.com NEMMNU FIL-QAWWA TAT-TALBA …More
7 ta' Ottubru -- IL-BATTALJA TA' LEPANTO U R-RUŻARJU.
Ħajr lis-Sur Joseph Galea tal-video. Jien kemm editjajt u daħħalt il-mużika minn Music: www.bensound.com NEMMNU FIL-QAWWA TAT-TALBA TAR-RUŻARJUMore
06:45
ros-ann
29
Lk 17:5-10 -- Say, 'We are merely servants' - Kieku kellkom fidi. IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME Evanġelju Kieku kellkom fidi. Lq 17, 5-10 Qari mill-Evanġelju skont San …More
Lk 17:5-10 -- Say, 'We are merely servants' - Kieku kellkom fidi.
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Kieku kellkom fidi.
Lq 17, 5-10
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lq:17:5] L-appostli qalu lill-Mulej: "Kattar fina l-fidi." [Lq:17:6] Weġibhom il-Mulej: "Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, 'Inqala' u mur tħawwel fil-baħar,' u hi kienet tisma' minnkom.
[Lq:17:7] "Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x'se jgħidlu? 'Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel'? [Lq:17:8] jew, 'Lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int?' [Lq:17:9] Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? [Lq:17:10] Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, għidu, 'Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.' " Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
00:49
ros-ann
84
Lk 16:1-13 -- The Parable of the Dishonest Manager - Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 25 IN ORDINARY TIME - ( short form Lk 16, 10-13 ) Evanġelju Ma tistgħux…More
Lk 16:1-13 -- The Parable of the Dishonest Manager - Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 25 IN ORDINARY TIME - ( short form Lk 16, 10-13 )
Evanġelju
Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.
Lq 16, 1-13
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:16:1] qal lid-dixxipli tiegħu: "Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. [Lq:16:2] Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, 'Dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont ta' l-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi.' [Lq:16:3] L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, 'Issa x'sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. [Lq:16:4] Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, nsib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.'
[Lq:16:5] U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. 'Kemm għandek tagħtih lil …More
01:55
ros-ann
61
Adoration - Jubilate Deo omnis terra (+ simple guitar chords under video) One of the hymns during Adoration in Medjugorje + simple guitar chords = --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/adoration-jubil…More
Adoration - Jubilate Deo omnis terra (+ simple guitar chords under video)
One of the hymns during Adoration in Medjugorje + simple guitar chords = --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/adoration-jubil… ---
04:50
ros-ann
98
Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords) For Adoration - Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)More
Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)
For Adoration - Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)
ros-ann
50
Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - "Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben" - MARCH 25 - Lq 1, 26-38 "Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben." - AUGUST 2 - PROPER GOSPEL on the Franc…More
Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - "Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben"
- MARCH 25 - Lq 1, 26-38 "Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben."
- AUGUST 2 - PROPER GOSPEL on the Franciscan Feast of Our Lady of the Angels of the Portiuncula
- DECEMBER 20 - Lq 1, 26-38 "Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben"
Evanġelju
Lq 1, 26-38
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
[Lq:1:26] Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ …More
01:35
ros-ann
57
Lk 11:1-13 -- "How to pray - Itolbu u jingħatalkom." IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 17 IN ORDINARY TIME. Evanġelju Itolbu u jingħatalkom. Lq 11, 1-13 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa [Lq:11:…More
Lk 11:1-13 -- "How to pray - Itolbu u jingħatalkom."
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 17 IN ORDINARY TIME.
Evanġelju
Itolbu u jingħatalkom.
Lq 11, 1-13
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
[Lq:11:1] Darba kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: "Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu." [Lq:11:2] U qalilhom: "Meta titolbu, għidu,
'Missier, jitqaddes ismek, tiġi Saltnatek. [Lq:11:3] Ħobżna ta' kuljum agħtina kuljum. [Lq:11:4] U aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib.' " [Lq:11:5] Qalilhom ukoll: "Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl u jgħidlu, 'Ħabib, islifni tliet ħobżiet, [Lq:11:6] għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u ma għandix x'nagħtih.' [Lq:11:7] U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu, 'Iddejjaqnix; issa l-bieb magħluq, u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi; ma nistax inqum nagħtik.' [Lq:11:8] Ngħidilkom jien, li …More
01:51
ros-ann
53
Yr C -- Corpus Christi -- Lk 9:11b-17 -- Il-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù, Solennità. Evanġelju Kulħadd kiel u xaba’. Lq 9, 11b-17 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:9:11b] qagħad …More
Yr C -- Corpus Christi -- Lk 9:11b-17 -- Il-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù, Solennità.
Evanġelju
Kulħadd kiel u xaba’.
Lq 9, 11b-17
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:9:11b] qagħad ikellem il-folol fuq is-Saltna ta' Alla, u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. [Lq:9:12] Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-Tnax u qalulu: "Ibgħathom in-nies ħa jmorru fl-irħula u r-rziezet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab."
[Lq:9:13] Iżda hu qalilhom: "Agħtuhom intom x'jieklu." Qalulu: "Ma għandniex aktar minn ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, jekk għallinqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha!"
[Lq:9:14] Għax kien hemm madwar il-ħamest elef raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: "Qegħduhom bilqiegħda ħamsin ħamsin." [Lq:9:15] Hekk għamlu, u qiegħdu lil kulħadd bilqiegħda. [Lq:9:16] Mbagħad ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom, u tahom lid-dixxipli …More
01:09
ros-ann
109
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) - lyrics & simple guitar chords. O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) + simple guitar chords --- medjugorjemalta.blogs…More
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) - lyrics & simple guitar chords.
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) + simple guitar chords --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/o-spirtu-s-sant… ---
O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl
O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl X2
Jien bil-ġuħ, ejja u itmagħni.
Jien bil-għatx, ejja u sqini
Jien għamja, ejja u dawwalni.
Jien fqira, ejja biex tgħanini Ejja konsolazzjoni tiegħi. Ejja, ejja O ferħ tiegħi Ejja paċi u għerf tiegħi. Ejja forza u dawl tiegħi Spirtu s-Santu, jien nerħi ruħi f’idejK Spirtu s-Santu spirani. Imħabba t’Alla kkunsmani. Mexxini Int fit-triq tas-sewwa. Mill-periklu ejj’eħlisni. Begħdni minn kull illużjoni. Minn kull ħażen Int eħlisni. Marija Ommi ħarisni. Flimkien ma’ Ġesù berikni, Spirtu s-Santu, jien nerħi ruħi f’idejk ! .More
04:55
ros-ann
52
Lk 9:28b-36 -- Jesus is transfigured before them - Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet. IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 IN LENT - AUGUST 6 - alternative Gospel - The Transfiguration of …More
Lk 9:28b-36 -- Jesus is transfigured before them - Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet.
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 IN LENT
- AUGUST 6 - alternative Gospel - The Transfiguration of The Lord - It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej
Evanġelju
Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet.
Lq 9, 28b-36
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lk:9:28b] Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. [Lk:9:29] U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex. [Lk:9:30] U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, [Lk:9:31] li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm. [Lk:9:32] Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu. [Lk:9:33] Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, …More
01:48
ros-ann
54
Lk 6:39-45 -- Can the blind lead the blind? - Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 8 IN ORDINARY TIME Evanġelju Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-…More
Lk 6:39-45 -- Can the blind lead the blind? - Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm.
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 8 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm.
Lq 6, 39-45
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli din il-parabbola: Lq:6:39] "Jista' agħma jmexxi agħma ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Lq:6:40] Id-dixxiplu m'huwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu; imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu jsir bħall-imgħallem tiegħu. [Lq:6:41] Għax tara t-tibna f'għajn ħuk, u ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int? [Lq:6:42] Kif tista' tgħidlu lil ħuk, 'Ħi, ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnek', meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnek int? Ja wiċċ b'ieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk.
[Lq:6:43] "Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. [Lq:6:44] Kull siġra mill-frott …More
01:11
ros-ann
53
Mk 9:2-13 -- Jesus was transfigured in their presence - Tbiddel quddiemhom. SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME EVANĠELJU Tbiddel quddiemhom. Mk 9, 2-13 Qari mill-Evanġelju…More
Mk 9:2-13 -- Jesus was transfigured in their presence - Tbiddel quddiemhom.
SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
EVANĠELJU
Tbiddel quddiemhom.
Mk 9, 2-13
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, [Mk:9:2] Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. [Mk:9:3] Lbiesu sar abjad u jgħammex b'dija ta' l-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. [Mk:9:4] U dehrilhom Elija ma' Mosè, jitkellmu ma' Ġesù. [Mk:9:5] Qabad Pietru u qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." [Mk:9:6] Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom.
[Mk:9:7] Mbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu." [Mk:9:8] Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu. [Mk:9:9] Huma u …More
01:43
ros-ann
57
Mk 8:22-26 --- Jesus Heals a Blind Man at Bethsaida - Ġesù jfejjaq raġel agħma f'Betsajda. WEDNESDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME --- The blind man was cured and could see everything dist…More
Mk 8:22-26 --- Jesus Heals a Blind Man at Bethsaida - Ġesù jfejjaq raġel agħma f'Betsajda.
WEDNESDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
--- The blind man was cured and could see everything distinctly ---
EVANĠELJU
L-agħma kien imfejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll.
Mk 8, 22-26
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli [Mk:8:22] waslu Betsajda, u ħadulu quddiemu raġel agħma u talbuh imissu. [Mk:8:23] Qabad l-agħma minn idu u ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsieh: "Qiegħed tara xi ħaġa?" [Mk:8:24] Dak ħares 'il fuq u qal: "Qiegħed nara n-nies, imma qiegħed narahom donnhom siġar mexjin." [Mk:8:25] Mbagħad raġa' qegħedlu idejh fuq għajnejh, u beda jara ċar: u kien imfejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. [Mk:8:26] Bagħtu lura lejn daru, u qallu: "Qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal." Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
00:59