ros-ann
ros-ann
272
The Chaplet of St. Michael - with Mother Angelica - word for word **************************************** St. Michael the Archangel | EWTN The Chaplet of St. Michael the Archangel The Chaplet of St …More
The Chaplet of St. Michael - with Mother Angelica - word for word
****************************************
St. Michael the Archangel | EWTN
The Chaplet of St. Michael the Archangel
The Chaplet of St. Michael is a wonderful way to honor this great Archangel along with the other nine Choirs of Angels. What do we mean by Choirs? It seems that God has created various orders of Angels. Sacred Scripture distinguishes nine such groupings: Seraphim, Cherubim, Thrones, Dominations, Powers, Virtues, Principalities, Archangels and Angels (Isa. 6: 2; Gen. 3: 24; Col. 1: 16; Eph. 1: 21; Rom. 8: 38). There may be more groupings but these are the only ones that have been revealed to us. The Seraphim is believed to be the highest Choir, the most intimately united to God, while the Angelic Choir is the lowest.
The history of this Chaplet goes back to a devout Servant of God, Antonia d'Astonac, who had a vision of St. Michael. He told Antonia to honor him by nine salutations to the nine Choirs of Angels …More
25:53
ros-ann shares from ros-ann
908
THE HOLY TRINITY IN THE HOLY EUCHARIST - The immensurable humility of LOVE to EVERYONE ON EARTH. You will be my strength You will be my song You will be my light All the whole night long ...Worthy is …More
THE HOLY TRINITY IN THE HOLY EUCHARIST - The immensurable humility of LOVE to EVERYONE ON EARTH.
You will be my strength
You will be my song
You will be my light
All the whole night long
...Worthy is the lamb
Thus says the Lord who created you, He who formed you in your mother's womb.
--- "I have called you by your name, and you are Mine. you are Mine. / when you pass through the waters, I will be with you; through the rivers, they will not overflow you. when you walk through the fire, you will not be burned. you are Mine. / I am the Lord your God, the Holy One of Israel. You are precious in my sight. Fear not, I am with you. You are Mine."--- You will be my strength... I want to be your witness, O God, to the end, to the end. I know where i came from; i know where i am going. my Father, He is God, and my Maker, He is my Husband. eternity is my home. / His name is written on my forehead and my name is written on the palm of His hand. He is mine, and I am His. He is mine, and I am His. …More
THE HOLY TRINITY IN THE HOLY EUCHARIST - The immensurable humility of LOVE to EVERYONE ON EARTH. You will be my strength You will be my song You will be my light All the whole night long ...Worthy is …More
THE HOLY TRINITY IN THE HOLY EUCHARIST - The immensurable humility of LOVE to EVERYONE ON EARTH.
You will be my strength
You will be my song
You will be my light
All the whole night long
...Worthy is the lamb
Thus says the Lord who created you, He who formed you in your mother's womb.
--- "I have called you by your name, and you are Mine. you are Mine. / when you pass through the waters, I will be with you; through the rivers, they will not overflow you. when you walk through the fire, you will not be burned. you are Mine. / I am the Lord your God, the Holy One of Israel. You are precious in my sight. Fear not, I am with you. You are Mine."--- You will be my strength... I want to be your witness, O God, to the end, to the end. I know where i came from; i know where i am going. my Father, He is God, and my Maker, He is my Husband. eternity is my home. / His name is written on my forehead and my name is written on the palm of His hand. He is mine, and I am His. He is mine, and I am His. …More
05:47
ros-ann
32
General Audience of Pope Francis following the Apostolic Journey in Malta - 6 April 2022 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku wara l-Vjaġġ Appostoliku f'Malta - 6 ta' April 2022More
General Audience of Pope Francis following the Apostolic Journey in Malta - 6 April 2022
Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku wara l-Vjaġġ Appostoliku f'Malta - 6 ta' April 2022
11:08
ros-ann
625
Best scenes from Pope Francis' trip to Malta
02:30
ros-ann
194
CHRIST THE KING OF THE UNIVERSE GOSPEL Jn 18:33b-37 Yes, I am a king ‘Are you the king of the Jews?’ Pilate asked. Jesus replied, ‘Do you ask this of your own accord, or have others spoken to you …More
CHRIST THE KING OF THE UNIVERSE
GOSPEL Jn 18:33b-37 Yes, I am a king
‘Are you the king of the Jews?’ Pilate asked. Jesus replied, ‘Do you ask this of your own accord, or have others spoken to you about me?’ Pilate answered, ‘Am I a Jew? It is your own people and the chief priests who have handed you over to me: what have you done?’ Jesus replied, ‘Mine is not a kingdom of this world; if my kingdom were of this world, my men would have fought to prevent my being surrendered to the Jews. But my kingdom is not of this kind.’ ‘So you are a king then?’ said Pilate. ‘It is you who say it’ answered Jesus. ‘Yes, I am a king. I was born for this, I came into the world for this: to bear witness to the truth; and all who are on the side of truth listen to my voice.’
.
ros-ann
40
Lk 12:8-12 - Warnings and Encouragements - L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x’għandkom tgħidu. SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 28 IN ORDINARY TIME --- The Holy Spirit will teach you at …More
Lk 12:8-12 - Warnings and Encouragements - L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x’għandkom tgħidu.
SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 28 IN ORDINARY TIME
--- The Holy Spirit will teach you at that time what you should say ---
Evanġelju
L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x’għandkom tgħidu.
Lq 12, 8-12
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: [Lq:12:8] "Ngħidilkom li kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, Bin il-bniedem ukoll jistqarr li huwa miegħu quddiem l-anġli ta' Alla. [Lq:12:9] Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien niċħad lilu quddiem l-anġli ta' Alla. [Lq:12:10] U kull min jgħid xi ħaġa kontra Bin il-bniedem tinħafirlu; iżda min jieqaf lill-Ispirtu s-Santu ma jinħafirlux. [Lq:12:11] Meta jeħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-setgħat, toqogħdux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x'sejrin tgħidu, [Lq:12:12] għax l-Ispirtu s-Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu." Il-Kelma tal-Mulej …More
00:52
ros-ann
2563
(Click over video to watch in full view) Lest we ever forget: Abortion is murder of the innocent The ultrasound scene during an abortion - from the movie UNPLANNEDMore
(Click over video to watch in full view)
Lest we ever forget: Abortion is murder of the innocent
The ultrasound scene during an abortion - from the movie UNPLANNED
01:02
aderito
murderes
aderito
God have mercy on us all
ros-ann
94
LITANY OF SUPPLICATION with Pope Francis, during Urbi et Orbi --- praying for an end to the pandemic. (On Friday 27th March, 2020, Pope Francis delivered the first Urbi et Orbi global blessing outside …More
LITANY OF SUPPLICATION with Pope Francis, during Urbi et Orbi --- praying for an end to the pandemic.
(On Friday 27th March, 2020, Pope Francis delivered the first Urbi et Orbi global blessing outside of Christmas or Easter, and for the first time in 2,000 years, to pray for an end to the Covid-19 coronavirus pandemic - 'God turns everything to our good')
LITANY OF SUPPLICATION:
--- IN ITALIAN --- SUPPLICA LITANICA
--- vatican.va/news_services/l... ---
--- IN ENGLIGH --- LITANY OF SUPPLICATION used at special Urbi et orbi
--- vaticannews.va/en/pope/ne... ---
--- IN MALTESE --- Din is-Supplika forma ta’ Litanija kienet parti mill-Mument Straordinarju ta' Talb fi żmien il-Pandemija, li mexxa waqt adorazzjoni l-Papa Franġisku quddiem il-Bażilika ta' San Pietru nhar il-Ġimgħa 27 ta' Marzu 2020. Mill-LAIKOS --- laikos.org/supplika_litanika.htm ---- --- NADURAWK MULEJ Veru Alla u veru bniedem, preżenti tassew f’dan is-Sagrament Imqaddes Nadurawk, Mulej Feddej tagħna, Alla magħna, fidil u …More
09:53
ros-ann
203
I will do my best for Jesus - with lyrics. I will do my best for Jesus - with lyrics From Brother Francis DVD - The Saints - brotherfrancis.com/episode-8-the-saints/ -More
I will do my best for Jesus - with lyrics.
I will do my best for Jesus - with lyrics
From Brother Francis DVD - The Saints - brotherfrancis.com/episode-8-the-saints/ -
01:59
ros-ann
68
TO PRINT - The Most Holy Rosary in English, as we Maltese generally recite it. Now with updated Litany, from June 20th, 2020More
TO PRINT - The Most Holy Rosary in English, as we Maltese generally recite it.
Now with updated Litany, from June 20th, 2020
ros-ann
111
Mk 10:17-21 -- Give everything you own to the poor, follow me - Mur, bigħ li għandek...imxi warajja. NOVEMBER 29 - All Saints of the Franciscan Order (I,II,III Ord.) Feast 29 ta’ Novembru - IL-QADDISIN …More
Mk 10:17-21 -- Give everything you own to the poor, follow me - Mur, bigħ li għandek...imxi warajja.
NOVEMBER 29 - All Saints of the Franciscan Order (I,II,III Ord.) Feast
29 ta’ Novembru - IL-QADDISIN KOLLHA TAL-ORDNI FRANĠISKAN. Festa
Evanġelju
Mur, bigħ li għandek u ejja u imxi warajja
Mk 10, 17-21
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien Ġesù [Mk:10:17] kien se jaqbad it-triq, meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkubbtejh quddiemu u qallu: "Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem?" [Mk:10:18] "Għaliex qiegħed issejjaħli 'tajjeb'?" qallu Ġesù,"ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. [Mk:10:19] Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u 'l ommok." [Mk:10:20] U dak wieġbu u qallu: "Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti." [Mk:10:21] Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: "Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih lill-…More
01:02
ros-ann
132
ĦA NADURAW - Andrew Cauchi. ĦA NADURAW - Andrew Cauchi LET US ADOREMore
ĦA NADURAW - Andrew Cauchi.
ĦA NADURAW - Andrew Cauchi
LET US ADORE
04:18
ros-ann
416
THE REAL PRESENCE. From - 3 Minute Theology youtube channel --- They are not symbols, nor are they just bread and wine. The Blessed Sacrament and Precious Blood are truly His body, blood, soul and …More
THE REAL PRESENCE.
From - 3 Minute Theology youtube channel ---
They are not symbols, nor are they just bread and wine. The Blessed Sacrament and Precious Blood are truly His body, blood, soul and divinity.
03:56
ros-ann
1.2K
Paul Wilbur THE WATCHMAN - full album. 1. Lord God Of Abraham 2. Adonai 3. O Shout For Joy 4. Medley: Baruch Adonai El Shaddai 5. Shout For Joy 6. Shema 7. Holy Holy Holy 8. Worthy (You Are Awesome) 9…More
Paul Wilbur THE WATCHMAN - full album.
1. Lord God Of Abraham
2. Adonai
3. O Shout For Joy
4. Medley: Baruch Adonai El Shaddai
5. Shout For Joy
6. Shema
7. Holy Holy Holy 8. Worthy (You Are Awesome) 9. A Resting Place 10. El Elyon 11. Watchman 12. The Day Of The Lord 13. Rejoice O Israel
01:24:26
ros-ann
63
7 ta' Ottubru -- IL-BATTALJA TA' LEPANTO U R-RUŻARJU. Ħajr lis-Sur Joseph Galea tal-video. Jien kemm editjajt u daħħalt il-mużika minn Music: www.bensound.com NEMMNU FIL-QAWWA TAT-TALBA TAR-RUŻARJUMore
7 ta' Ottubru -- IL-BATTALJA TA' LEPANTO U R-RUŻARJU.
Ħajr lis-Sur Joseph Galea tal-video. Jien kemm editjajt u daħħalt il-mużika minn Music: www.bensound.com NEMMNU FIL-QAWWA TAT-TALBA TAR-RUŻARJU
06:45
ros-ann
74
Lk 17:5-10 -- Say, 'We are merely servants' - Kieku kellkom fidi. IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME Evanġelju Kieku kellkom fidi. Lq 17, 5-10 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak …More
Lk 17:5-10 -- Say, 'We are merely servants' - Kieku kellkom fidi.
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Kieku kellkom fidi.
Lq 17, 5-10
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lq:17:5] L-appostli qalu lill-Mulej: "Kattar fina l-fidi." [Lq:17:6] Weġibhom il-Mulej: "Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, 'Inqala' u mur tħawwel fil-baħar,' u hi kienet tisma' minnkom.
[Lq:17:7] "Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x'se jgħidlu? 'Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel'? [Lq:17:8] jew, 'Lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int?' [Lq:17:9] Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? [Lq:17:10] Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, għidu, 'Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.' " Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
00:49
ros-ann
145
Lk 16:1-13 -- The Parable of the Dishonest Manager - Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 25 IN ORDINARY TIME - ( short form Lk 16, 10-13 ) Evanġelju Ma tistgħux …More
Lk 16:1-13 -- The Parable of the Dishonest Manager - Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 25 IN ORDINARY TIME - ( short form Lk 16, 10-13 )
Evanġelju
Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.
Lq 16, 1-13
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:16:1] qal lid-dixxipli tiegħu: "Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. [Lq:16:2] Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, 'Dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont ta' l-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi.' [Lq:16:3] L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, 'Issa x'sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. [Lq:16:4] Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, nsib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.'
[Lq:16:5] U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. 'Kemm għandek tagħtih lil sidi?…More
01:55
ros-ann
124
Adoration - Jubilate Deo omnis terra (+ simple guitar chords under video) One of the hymns during Adoration in Medjugorje + simple guitar chords = --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/adoration-jubil…More
Adoration - Jubilate Deo omnis terra (+ simple guitar chords under video)
One of the hymns during Adoration in Medjugorje + simple guitar chords = --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/adoration-jubil… ---
04:50
ros-ann
171
Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords) For Adoration - Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)More
Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)
For Adoration - Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)
ros-ann
81
Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - "Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben" - MARCH 25 - Lq 1, 26-38 "Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben." - AUGUST 2 - PROPER GOSPEL on the Franciscan …More
Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - "Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben"
- MARCH 25 - Lq 1, 26-38 "Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben."
- AUGUST 2 - PROPER GOSPEL on the Franciscan Feast of Our Lady of the Angels of the Portiuncula
- DECEMBER 20 - Lq 1, 26-38 "Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben"
Evanġelju
Lq 1, 26-38
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
[Lq:1:26] Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ …More
01:35