Clicks427
Stylita
14
Svatý Augustin. Bůh je Láskou a je Jí ve všem. Tato pravda, pokud jsme v ni cele uvěřili, je schopná proměnit celý náš život. sv. AugustinMore
Svatý Augustin.

Bůh je Láskou a je Jí ve všem. Tato pravda, pokud jsme v ni cele uvěřili, je schopná proměnit celý náš život.

sv. Augustin
Filofej
"Pane, daj čo rozkazuješ(čistotu) a rozkáž čo chceš"
"Miluj a rob čo chceš"
"Nebojím sa nečistoty pokrmov ale nečistoty žiadostivosti"
"Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká stará a taká nová!"
"Šíril si sladkú vôňu a ja som ju vdychoval, a túžil po tebe.Ochutnal som, teraz lačniem a smädí ma."
"Najlepší tvoj služobník je ten,ktorý netúži od teba počuť, čo sám chce, ale ten,ktorý to chce, čo …More
"Pane, daj čo rozkazuješ(čistotu) a rozkáž čo chceš"
"Miluj a rob čo chceš"
"Nebojím sa nečistoty pokrmov ale nečistoty žiadostivosti"
"Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká stará a taká nová!"
"Šíril si sladkú vôňu a ja som ju vdychoval, a túžil po tebe.Ochutnal som, teraz lačniem a smädí ma."
"Najlepší tvoj služobník je ten,ktorý netúži od teba počuť, čo sám chce, ale ten,ktorý to chce, čo od teba počuje"
Sv.Augustín
Stylita
Život je nebezpečný.
Ervin Romano shares this
10
Nás veľký Svätý Brat...Bohu vďaka.
Stylita
Jeho maminka svatá Monika jeho obrácení zařídila na kolenou. Celá desetiletí se za něj modlila.

Svatá Monika – vzor všech matek

I tento veliký dar jsi, můj Bože a mé Milosrdenství, propůjčil své dobré služebnici, která mne v lůně svém nosila, že kde jen mohla utišovala rozepře mezi rozhněvanými a se svářícími. Zachovávala ten způsob, že co od jedné strany nejhanlivějšího slyšela, o druhé jak …More
Jeho maminka svatá Monika jeho obrácení zařídila na kolenou. Celá desetiletí se za něj modlila.

Svatá Monika – vzor všech matek

I tento veliký dar jsi, můj Bože a mé Milosrdenství, propůjčil své dobré služebnici, která mne v lůně svém nosila, že kde jen mohla utišovala rozepře mezi rozhněvanými a se svářícími. Zachovávala ten způsob, že co od jedné strany nejhanlivějšího slyšela, o druhé jak umí jedna si stěžovati na druhou nepřítomnou hrubými, jedovatými slovy, vypukne-li náruživá a dosud neusmířená nízká zášť – nic z toho žádné nepověděla, než co přispělo k jejích smíru...
Byla i ona služebnicí sluhů Tvých. Kdokoliv z nich ji znal, neustával Tě chválit, ctít a milovat v ní, poněvadž cítil Tvou přítomnost v jejím srdci, jak dosvědčovaly skutky jejího svatého života. Byla zajisté ženou jednoho muže, rodičům vděčnou službou oplatila, dům svůj zbožně řídila a měla svědectví v dobrých skutcích. Vychovala své syny tak, že tolikrát je v bolestech znovu rodila, kolikrát je viděla vzdalovat se od Tebe. Konečně, ó Pane, starala se tak o nás všechny, Tvé služebníky, jimž ve své dobrotě dovoluješ se tak nazývati, když jsme před její smrtí společně žili v jednotě Tvé lásky a v milosti Tvého křtu, jako by nás všech byla matkou a tak nám sloužila, jako by nás všech byla dcerou (Sv. Augustin, Vyznání 9, 9).
Stylita
"Víra bez lásky je od ďábla."
(sv. Augustin)