10:01
artur40
3174.5K
Annelise Michel zapis egzorcyzmu z 10.10.1975 CZĘŚĆ 1 EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL z dnia 10.10.1975 Anneliese Michel, młoda, niemiecka dziewczyna została poddana prawdziwie ognistej próbie: przy…More
Annelise Michel zapis egzorcyzmu z 10.10.1975 CZĘŚĆ 1

EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL
z dnia 10.10.1975
Anneliese Michel, młoda, niemiecka dziewczyna została poddana prawdziwie ognistej
próbie: przyjęła na prośbę Matki Najświętszej opętanie, aby uratować swoją ofiarą wielu
rówieśników przed potępieniem, a światu przypomnieć o istnieniu działającego w nim
szatana.
Jej tragiczna śmierć związana m.in. z wyczerpaniem organizmu spowodowała
oskarżenie zarówno rodziców jak i egzorcystów, a w niemieckim Kościele na całe lata
„zapomniano” o szatanie, co mogło się wydawać jego ostatecznym zwycięstwem. Po latach jednak tragedia Anneliese wróciła i wydaje się że pontyfikat Papieża Benedykta XVI, świadka tamtych wydarzeń, sprzyja powrotowi do sprawy.
Modne i dzisiaj hasła o „usuwaniu przesądów” i „ciemnogrodzkiej” wierze w istnienie
diabła nabierają innego wydźwięku wobec oryginalnego nagrania przebiegu jednego z nich z dnia 10.10.1975 roku. Jako jedyny z serii egzorcyzmów, którym poddawano Anneliese w celu uwolnienia od demonów, jest wogóle dostępny.
Niech to dzieło będzie małym wkładem w wypełnienie wielokrotnie podczas
egzorcyzmów powtarzanych z polecenia Matki Najświętszej żądań jak najszybszego
rozpowszechnienia ich treści. W tłumaczeniu starano się pomijać dosłowność stosowanych w wypowiedziach demonów przekleństw i ordynarnych słów, ale aby zachować ich prawdziwy wydźwięk zastosowano skróty. Bardzo charakterystyczne jest to, że demony, które podczas egzorcyzmów wciąż przeklinają, w stosunku do Matki Najświętszej – używają zwrotów: „Najwyższa Pani, „Madam”. Niech będzie to jeszcze jeden dowód na autentyczność poznawanych prawd.

Płyty prawdy
plytyprawdy.wordpress.com
Public domain
henryk33 shares this
27
Annelise Michel zapis egzorcyzmu z 10.10.1975 CZĘŚĆ 1 EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL z dnia 10.10.1975
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Lista zagrożeń duchowych
Lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym, nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.
1. Bałwochwalstwo (idolatria)grzech przeciw pierwszemu przykaza…More
Lista zagrożeń duchowych

Lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym, nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.

1. Bałwochwalstwo (idolatria)grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, aniołom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; a także wyrzeczenie się Boga.

a) aktywne:

Sekty satanistyczne, kult upadłego anioła, zawarcie paktu z diabłem w myślach albo na piśmie (cyrograf), odbywanie rytuałów satanicznych (w tym czarna msza, gwałty, zabójstwa, okaleczanie i tortury).

Satanizm “intelektualny” jako bunt przeciw Bogu i moralności, uznający demona za ciemną stronę osobowości człowieka, a nie jako realną postać, afirmacja zła.

Czczenie starożytnych, pogańskich bóstw: PACHAMAMA (Gaja, Thor, Pan, Set, Krisna i in.) w sektach

lub samodzielnie.

Oddawanie hołdu ludziom podającym się za Boga lub jego wcielenia (np. Sai Baba).

Czczenie miejsc i przedmiotów (miejsca tajemne, totemy, amulety).

Szamanizm współczesny, neopoganizm.

– Mantrowanie (przywoływanie, recytowanie imion), śpiewanie pieśni i recytowanie modlitw mających związek z pogaństwem.

b) pasywne:

Bierne uczestnictwo w bałwochwalczych rytuałach.

– Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się rytuały satanistyczne i pogańskie.

– Noszenie amuletów i talizmanów, posiadanie figurek bożków, diabłów, tajemnych znaków itd.

– Nieświadome mantrowanie, śpiewy i modlitwy pogańskie.

2. Okultyzm – posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami czy zdolnościami; wiedza tajemna i ezoteryzm.


a) aktywne:

– Ezoteryzm – poszukiwanie tajemnej wiedzy, uczestnictwo w sektach ezoterycznych,alchemia, masoneria, kabała, teozofia, parapsychologia, gnoza, itp. kursy wiedzy tajemnej, szkoły waldorfskie, różokrzyż itd.

– Jasnowidztwo – odczytywanie wydarzeń przyszłych i przeszłych.

– Telepatia – odczytywanie myśli na odległość, próby “przejęcia kontroli“ albo wywierania wpływu nad innymi ludźmi.

– Inicjacja w praktyki jogistyczne dotyczące świadomości, medytacje transcedentalne i inne wschodnie praktyki o jawnym lub ukrytym charakterze religijnym.

– Wiele form “rozwijania duchowości” w ramach wschodnich sztuk walki, operowanie energią chi (także w tai-chi), zen.

– Szukanie porad u jasnowidzów, telepatów itd.

b) pasywne:

– Pozwalanie innym osobom na operowanie energiami na sobie np. w celach leczniczych.

– Nieświadome (np. w dzieciństwie) poddanie się takim praktykom.

3. Magia, wróżby, klątwy – (elementy okultyzmu) dążenie do osiągnięcia wpływu na ludzi i zdarzenia, czarowanie, przeklinanie, korzystanie z usług magów (wróżbici, wróżki,czarownice, czarownicy, czarnoksiężnicy itd.).

a) aktywne:

– Magia „czarna” i „biała”, wszystkie praktyki czarownictwa, makumba, voodoo, wicca i in.

– Samodzielne czarowanie, jak i uczęszczanie do magów w celu szkodzenia innym.

– Maleficium – rzucanie uroków, klątwy na przedmioty i osoby, złorzeczenie, przeklinanie.

– Wróżbiarstwo – dążenie do poznania przyszłości (wróżby, kartomancja, chiromancja, tarot, karty anielskie, astrologia, horoskopy, numerologia).

– Tworzenie talizmanów albo przedmiotów mających zaszkodzić innym (fattura), korzystanie z amuletów (pierścień atlantów, wisiorki, tajemnicze znaki, remedia).

b) pasywne:

– Padnięcie ofiarą zaczarowania, złorzeczenia, przekleństwa, klątwy, uroków (maleficium).

– Czytanie horoskopów i książek magicznych, choćby z ciekawości.

– Przechowywanie talizmanów, amuletów, przedmiotów z różnych kultów lub poddawanych rytuałom (fattura).

– Zabawia w magię w dzieciństwie.

4. Spirytyzm – wywoływanie duchów, bytów astralnych, aniołów, przewodników itd. za pomocą różnych technik w celu zdobycia ukrytej wiedzy, wskazówek, porad życiowych, poznania przyszłości.

a) aktywne:

– Nekromancja, gusła, przywoływanie dusz osób zmarłych i próby nawiązywania z nimi kontaktu.

– Mediumizm i dążenie do samoopętania przez siły duchowe, wywoływanie duchów, wirujące stoliki, talerzyki itd.

– Tabliczka oui-ja, pismo automatyczne i inne formy automatycznego przekazu

i komunikowania się z tajemnymi bytami.

– UFO i próby nawiązania kontaktu z „cywilizacjami pozaziemskimi„.

– Podróże astralne, channeling (kanałowanie) i inne praktyki mające na celu kontaktować

z bytami astralnymi, duchowymi przewodnikami, aniołami itd.

– Świeckie egzorcyzmy.

– Ubanda, candomble (element capoeira) przywoływanie duchów, rzekomych opiekunów

(np. poprzez śpiewy w obcych językach, które mają wywołać jakiegoś ducha/demona).

b) pasywne:

– Bierne uczestniczenie w wyżej wymienionych praktykach.

– Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się seanse spirytystyczne i wymienione wyżej praktyki.

– Uczęszczanie do niebezpiecznych miejsc i osób związanych z kultami, sektami, okultyzmem, wróżbiarstwem, spirytyzmem, gnozą.

5. Leczenie „naturalne” – medycyna niekonwencjonalna, paramedycyna, różne terapie „naturalne” bazujące na tajemniczych i nie zweryfikowanych przez naukę energiach.

a) aktywne:

– Bioenergoterapia, bioterapia, reiki.

– Różdżkarstwo, wahadlarstwo, feng-shui, piramidki energetyczne.

– Stosowanie odpromienników.

– Hipnoza, autohipnoza (poza gabinetami lekarskimi).

– Homeopatia (nie mylić z ziołolecznictwem!).

– Leczenie na odległość, np. przez ekran telewizora, przekazywanie jakichś mocy, fluidów itd.

– Akupunktura i akupresura, leczenie “energią chi”, otwieranie tzw kanałów energetycznych, czakramów.

– Leczenie psychotroniczne i biotroniczne.

– Mudry, ayurveda.

– Leczenie kolorami, kamieniami, kryształami, metalami.

– Metoda Silvy, terapia gestalt.

– Hagioterapia, kinezjologia edukacyjna, uzdrawianie energią rąk i gestami.

– Irydologia – diagnoza z obserwacji tęczówki oka.

– OOBE (out of body experience) – wychodzenie poza ciało i świadome śnienie (lucid dream).

– Terapie reinkarnacyjne, odkrywanie swoich rzekomych poprzednich wcieleń, rebirthing.

b) pasywne:

– Poddawanie się wszystkim powyższym terapiom (np. w dzieciństwie).

– Sąsiedztwo odpromienników i remediów.

– Zażycie mikstur przygotowywanych przez szamanów i uzdrawiaczy (energetyzowane zioła, proszki Sai Baby); spożywanie pokarmów poświęconych jakiemuś bóstwu (jak posiłki wyznawców Kryszny).

6. Manipulowanie świadomością – przez dźwięk i odurzanie się, wchodzenie w trans i techniki manipulacji na świadomości poprzez dźwięk.

a) aktywne:

– Manipulowanie poprzez dźwięki, przekazywanie treści bałwochwalczych (np. satanistycznych), okultystycznych, spirytystycznych itd.

– Mantrowanie, powtarzanie i śpiewanie pieśni poświęconych jakimś bóstwom (capoeira, krisna itd.).

– Odurzanie się narkotykami, alkoholem i środkami odurzającymi.

b) pasywne:

– Muzyka usypiająca świadomość, wchodzenie w stany alfa, trans itp. (także w technikach uczenia się, szybkiego czytania itd).

– Słuchanie muzyki z przekazem podprogowym, zarówno sataniczna, jak i tzw. relaksacyjna.

– Blackmetal, hard-rock, deathmetal i formy muzyki satanicznej z bezpośrednim lub ukrytym przekazem.

– Muzyka identyfikowana z rożnymi kultami (np. rastafarianizm).

– Muzyka techno i inne formy przekazu dźwiękowego wpływające na świadomość człowieka (doprowadzanie do transu i ograniczenia samokontroli).

7. Pozostałe

– grzech, nałogi, perwersje seksualne. Dopust Boży.

– Dobrowolne, świadome i długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim i nałogach.

– Perwersja seksualna, zboczenia płciowe.

– Gry komputerowe i inne z wątkami satanistycznymi i okultystycznymi.

– Aborcja, zabójstwa, zbrodnie.

– Inicjatywa własna demona – zdarza się w sytuacjach wyjątkowych, że Bóg toleruje chwilowe działanie złego ducha na człowieka, dla wzrostu jego świętości, pomimo, że zło nie jest zgodne z wolą Bożą (por. przypadek Hioba, św.Jana Vianneya, Matka Teresa z Kalkuty), a także o charakterze ekspiacyjnym (Anneliese Michel).
Nemo potest duobus dominis servire !
EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL
z dnia 10.10.1975
,,Anneliese Michel, młoda, niemiecka dziewczyna została poddana prawdziwie ognistej próbie:
przyjęła na prośbę Matki Najświętszej opętanie, aby uratować swoją ofiarą wielu rówieśników przed potępieniem, a światu przypomnieć o istnieniu działającego w nim szatana.
Jej tragiczna śmierć związana m.in. z wyczerpaniem organizmu spowodowała oskarżenie …More
EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL

z dnia 10.10.1975

,,Anneliese Michel, młoda, niemiecka dziewczyna została poddana prawdziwie ognistej próbie:

przyjęła na prośbę Matki Najświętszej opętanie, aby uratować swoją ofiarą wielu rówieśników przed potępieniem, a światu przypomnieć o istnieniu działającego w nim szatana.

Jej tragiczna śmierć związana m.in. z wyczerpaniem organizmu spowodowała oskarżenie zarówno rodziców jak i egzorcystów, a w niemieckim Kościele na całe lata „zapomniano” o szatanie, co mogło się wydawać jego ostatecznym zwycięstwem. Po latach jednak tragedia Anneliese wróciła i wydaje się że pontyfikat Papieża Benedykta XVI, świadka tamtych wydarzeń, sprzyja powrotowi do sprawy.

Modne i dzisiaj hasła o „usuwaniu przesądów” i „ciemnogrodzkiej” wierze w istnienie diabła nabierają innego wydźwięku wobec oryginalnego nagrania przebiegu jednego z nich z dnia 10.10.1975 roku.

Jako jedyny z serii egzorcyzmów, którym poddawano Anneliese w celu uwolnienia od demonów, jest wogóle dostępny.

Niech to dzieło będzie małym wkładem w wypełnienie wielokrotnie podczas egzorcyzmów powtarzanych z polecenia Matki Najświętszej żądań jak najszybszego rozpowszechnienia ich treści.

W tłumaczeniu starano się pomijać dosłowność stosowanych w wypowiedziach demonów przekleństw i ordynarnych słów, ale aby zachować ich prawdziwy wydźwięk zastosowano skróty.

Bardzo charakterystyczne jest to, że demony, które podczas egzorcyzmów wciąż przeklinają, w stosunku do Matki Najświętszej – używają zwrotów: „Najwyższa Pani, „Madam”. Niech będzie to jeszcze jeden dowód na autentyczność poznawanych prawd.,,
Nemo potest duobus dominis servire !
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”. (1P 5,8)
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
"Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj" G. Huber
Georges Huber "Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj", Michalineum 2003 r. 135 str. Imprimatur Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 09.09.1997 1322 (K) 97
Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno …More
"Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj" G. Huber

Georges Huber "Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj", Michalineum 2003 r. 135 str. Imprimatur Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 09.09.1997 1322 (K) 97

Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno przedstawioną doktrynę Kościoła na temat szatana. Podstawowe wiadomości z demonologii zostały oparte na Piśmie Świętym, na Tradycji, na Magisterium Papieży i na doświadczeniach wielu świętych jak na przykład św.Teresa z Avila, św.o.Pio, św. Franciszek z Asyżu, św.Wincenty Pallotti a także na dziełach św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna.

Szczególny nacisk autor kładzie na taktykę maskowania się wroga, problem odkrycia szatana, który lubi działać w ukryciu. Największym sukcesem szatana w dzisiejszych czasach jest to, że mało kto w niego wierzy, dzięki temu może działać zupełnie niezauważony.

Przedstawia mechanizm kuszenia i drogi jakimi demon dociera do naszej świadomości i woli w codziennym życiu, podaje rodzaje pokus, na które często nabierają się pobożni chrześcijanie, kiedy to szatan przychodzi pod pozorami anioła światłości. Wyjaśnia także kto jest najbardziej łakomym kąskiem dla demona. Kładzie nacisk na znaczenie wiary, roztropności, pobożności i wreszcie Łaski Bożej w walce z podstępnymi zasadzkami diabła.

Porusza także zagadnienie opatrznościowego posługiwania się szatanem przez Boga dla osiągnięcia dobrych skutków duchowych. Często podkreśla, że tylko Chrystus może nas uratować od złego i tylko u Niego człowiek powinien szukać pomocy, łaski bo On na krzyżu już go zwyciężył i ustanowił kres jego panowania na tym świecie.

W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami gwałtownego rozprzestrzeniania się zła, zgorszeń i demoralizacji, ta książka daje nam prostą odpowiedź kto jest tego sprawcą.

Lektura pozwala czytelnikowi wypracować sobie właściwy stosunek do Szatana jako osobowego wroga Boga i człowieka. Uświadomienie sobie obecności demona, wzmacnia naszą wiarę i przybliża nas do Chrystusa jedynego Zbawiciela. Stanowi więc ona ważną pomoc dla każdego kto roztropnie troszczy się o swój rozwój duchowy i pragnie pogłębić swoje wiadomości z demonologii, która niestety jest zbyt często przemilczana w dzisiejszych czasach.
Nemo potest duobus dominis servire !
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”. (1P 5,8)
Cichy shares this
9
Egzorcyzmy.
Egzorcyzmy Annelise MichelMore
Egzorcyzmy.

Egzorcyzmy Annelise Michel
jadwiska
"Samą modlitwą możecie pokonać każdy wpływ szatana w swoim miejscu".Szczególnie w miejscu,gdzie żyjecie,postępujcie z miłością.Niech waszym jedynym narzędziem będzie zawsze miłość.Miłością obrócicie na dobro wszystko,co szatan chce zniszczyć i zagarnąć dla siebie"
jadwiska
"Polem bitwy pomiędzy Bogiem i szatanem jest dusza.Bitwa ta rozgrywa się w każdej chwili życia.Dusza musi dać wolny przystęp Panu,tak by stała się umocniona przez niego pod każdym względem i w każdy rodzaj broni...
Ojciec Pio
Króluj nam Chryste !
Annelise Michel - zapis egzorcyzmu z 10.10.1975
CZĘŚĆ 1
More
Annelise Michel - zapis egzorcyzmu z 10.10.1975

CZĘŚĆ 1
Króluj nam Chryste !
One more comment from Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !
„Działalność szatana w stosunku do ludzi objawia się przede wszystkim w kuszeniu do zła. Zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię oraz wyższe władze jego duszy”
(Jan Paweł II, audiencja generalna 13 sierpnia 1986).More
„Działalność szatana w stosunku do ludzi objawia się przede wszystkim w kuszeniu do zła. Zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię oraz wyższe władze jego duszy”

(Jan Paweł II, audiencja generalna 13 sierpnia 1986).
.stefanek
Don Ottavio -orędzia;
PRZERAŻAJĄCE ODWRÓCENIE SIĘ KAPŁANÓW OD JEZUSA
Jezus:
Jakże księża oddalili się od głównego ośrodka łaski, jakim jest Moje miłosierne Serce! Ileż Ja cierpiałem z powodu Judasza, który opierał się Mojej miłości. Cierpiałem zwłaszcza z powodu zguby jego duszy, bardziej niż dla zdrady dokonującej się na Moich oczach.
Cierpienia sprawiają Mi liczni kapłani, zdradzający …More
Don Ottavio -orędzia;
PRZERAŻAJĄCE ODWRÓCENIE SIĘ KAPŁANÓW OD JEZUSA
Jezus:
Jakże księża oddalili się od głównego ośrodka łaski, jakim jest Moje miłosierne Serce! Ileż Ja cierpiałem z powodu Judasza, który opierał się Mojej miłości. Cierpiałem zwłaszcza z powodu zguby jego duszy, bardziej niż dla zdrady dokonującej się na Moich oczach.
Cierpienia sprawiają Mi liczni kapłani, zdradzający Boski mandat. Poniżając siebie i tyle innych dusz! Mój synu, kapłan nie zbawia się sam, ale też nie potępia się sam. Kto pracuje nad zbawieniem kapłana, zdobywa zarazem wiele innych dusz.
Co za przerażająca i straszna przemiana wspaniałej rzeczywistości Bożej,
- będąc drugim Chrystusem kapłan staje się drapieżnym wilkiem, rozpraszającym trzodę;
- z anioła światłości czyni siebie posłańcem ciemności,
- jako sługa i ambasador Boga, zdradza ostateczny cel: stworzenie, odkupienie i własne powołanie
Króluj nam Chryste !
"Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj" G. Huber
Georges Huber "Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj", Michalineum 2003 r. 135 str. Imprimatur Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 09.09.1997 1322 (K) 97
Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno …More
"Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj" G. Huber

Georges Huber "Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj", Michalineum 2003 r. 135 str. Imprimatur Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 09.09.1997 1322 (K) 97

Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno przedstawioną doktrynę Kościoła na temat szatana. Podstawowe wiadomości z demonologii zostały oparte na Piśmie Świętym, na Tradycji, na Magisterium Papieży i na doświadczeniach wielu świętych jak na przykład św.Teresa z Avila, św.o.Pio, św. Franciszek z Asyżu, św.Wincenty Pallotti a także na dziełach św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna.

Szczególny nacisk autor kładzie na taktykę maskowania się wroga, problem odkrycia szatana, który lubi działać w ukryciu. Największym sukcesem szatana w dzisiejszych czasach jest to, że mało kto w niego wierzy, dzięki temu może działać zupełnie niezauważony.

Przedstawia mechanizm kuszenia i drogi jakimi demon dociera do naszej świadomości i woli w codziennym życiu, podaje rodzaje pokus, na które często nabierają się pobożni chrześcijanie, kiedy to szatan przychodzi pod pozorami anioła światłości. Wyjaśnia także kto jest najbardziej łakomym kąskiem dla demona. Kładzie nacisk na znaczenie wiary, roztropności, pobożności i wreszcie Łaski Bożej w walce z podstępnymi zasadzkami diabła.

Porusza także zagadnienie opatrznościowego posługiwania się szatanem przez Boga dla osiągnięcia dobrych skutków duchowych. Często podkreśla, że tylko Chrystus może nas uratować od złego i tylko u Niego człowiek powinien szukać pomocy, łaski bo On na krzyżu już go zwyciężył i ustanowił kres jego panowania na tym świecie.

W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami gwałtownego rozprzestrzeniania się zła, zgorszeń i demoralizacji, ta książka daje nam prostą odpowiedź kto jest tego sprawcą.

Lektura pozwala czytelnikowi wypracować sobie właściwy stosunek do Szatana jako osobowego wroga Boga i człowieka. Uświadomienie sobie obecności demona, wzmacnia naszą wiarę i przybliża nas do Chrystusa jedynego Zbawiciela. Stanowi więc ona ważną pomoc dla każdego kto roztropnie troszczy się o swój rozwój duchowy i pragnie pogłębić swoje wiadomości z demonologii, która niestety jest zbyt często przemilczana w dzisiejszych czasach.
.stefanek
potem sie dziwia jak ks. Piotr mowi ze diabeł tkwi wszędzie !przecież to widać ,słychać i czuć !
Króluj nam Chryste !
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”. (1P 5,8)
Jędrek.
PRZERAŻAJĄCE ODWRÓCENIE SIĘ KAPŁANÓW OD JEZUSA
Jezus:
Jakże księża oddalili się od głównego ośrodka łaski, jakim jest Moje miłosierne Serce! Ileż Ja cierpiałem z powodu Judasza, który opierał się Mojej miłości. Cierpiałem zwłaszcza z powodu zguby jego duszy, bardziej niż dla zdrady dokonującej się na Moich oczach.
Cierpienia sprawiają Mi liczni kapłani, zdradzający Boski mandat. Poniżają…More
PRZERAŻAJĄCE ODWRÓCENIE SIĘ KAPŁANÓW OD JEZUSA
Jezus:
Jakże księża oddalili się od głównego ośrodka łaski, jakim jest Moje miłosierne Serce! Ileż Ja cierpiałem z powodu Judasza, który opierał się Mojej miłości. Cierpiałem zwłaszcza z powodu zguby jego duszy, bardziej niż dla zdrady dokonującej się na Moich oczach.
Cierpienia sprawiają Mi liczni kapłani, zdradzający Boski mandat. Poniżając siebie i tyle innych dusz! Mój synu, kapłan nie zbawia się sam, ale też nie potępia się sam. Kto pracuje nad zbawieniem kapłana, zdobywa zarazem wiele innych dusz.
Co za przerażająca i straszna przemiana wspaniałej rzeczywistości Bożej,
- będąc drugim Chrystusem kapłan staje się drapieżnym wilkiem, rozpraszającym trzodę;
- z anioła światłości czyni siebie posłańcem ciemności,
- jako sługa i ambasador Boga, zdradza ostateczny cel: stworzenie, odkupienie i własne powołanie.
NIE WSZYSCY KAPŁANI MNIE KOCHAJĄ
Jezus:
Prawdą jest, że nie brakuje świętych kapłanów, ale są oni nieliczni. Brakuje także dobrych apostołów, spowiedników i kierowników duchowych.
Mój synu, chciałbym ci dać zrozumieć do głębi, ile to dusz ledwo żyje, wegetuje jak zwiędła roślina. Żółkną one z braku świętego kierownictwa. Nawet w klasztorach między duszami zakonnymi brak odpowiedniego kierownictwa duchowego.
Są dusze, które przy dobrym kierownictwie osiągnęłyby najwyższe szczyty świętości.
Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Wielu moich kapłanów jest w śmierci, bo nie kochają Mnie, gdyż nie chcieli Mnie poznać.
Św. Jan mówi: „ Przyszedł na świat, ale swoi Go nie przyjęli ”. Jest bardzo wielkim grzechem, gdy Moi umiłowani przyjaciele - kapłani - nie przyjmują Mnie do swoich serc.
Gdy na miłość odpowiada się zimnem i niesprawiedliwością jest to wielka rana, wciąż zadawana memu Miłosiernemu Sercu.
Wygnano Mnie, gdy byłem jeszcze w łonie Matki. Wyganiają Mnie nadal Moi słudzy ołtarza, wybrani przeze Mnie z nieskończoną miłością.
Wywyższyłem Moich kapłanów godnością i mocą, ponad zastępy anielskie.
Powierzyłem się ich osądowi. Udzieliłem im boskiego prawa odpuszczania grzechów oraz przemiany chleba i wina w Moje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo.
Moja miłość wzrosła do najwyższego stopnia.
Synu Mój, kochaj Mnie bardzo, by wynagrodzić za tak potworną niewdzięczność. Oddaj Mi się cały z tym, co masz i czym jesteś.
Wynagradzaj synu, wynagradzaj za niezliczonych Judaszów, którzy zdradzają mnie codziennie.