CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Lista zagrożeń duchowych

Lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym, nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.

1. Bałwochwalstwo (idolatria)grzech przeciw pierwszemu przyka…More
Lista zagrożeń duchowych

Lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym, nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.

1. Bałwochwalstwo (idolatria)grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, aniołom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; a także wyrzeczenie się Boga.

a) aktywne:

Sekty satanistyczne, kult upadłego anioła, zawarcie paktu z diabłem w myślach albo na piśmie (cyrograf), odbywanie rytuałów satanicznych (w tym czarna msza, gwałty, zabójstwa, okaleczanie i tortury).

Satanizm “intelektualny” jako bunt przeciw Bogu i moralności, uznający demona za ciemną stronę osobowości człowieka, a nie jako realną postać, afirmacja zła.

Czczenie starożytnych, pogańskich bóstw: PACHAMAMA (Gaja, Thor, Pan, Set, Krisna i in.) w sektach

lub samodzielnie.

Oddawanie hołdu ludziom podającym się za Boga lub jego wcielenia (np. Sai Baba).

Czczenie miejsc i przedmiotów (miejsca tajemne, totemy, amulety).

Szamanizm współczesny, neopoganizm.

– Mantrowanie (przywoływanie, recytowanie imion), śpiewanie pieśni i recytowanie modlitw mających związek z pogaństwem.

b) pasywne:

Bierne uczestnictwo w bałwochwalczych rytuałach.

– Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się rytuały satanistyczne i pogańskie.

– Noszenie amuletów i talizmanów, posiadanie figurek bożków, diabłów, tajemnych znaków itd.

– Nieświadome mantrowanie, śpiewy i modlitwy pogańskie.

2. Okultyzm – posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami czy zdolnościami; wiedza tajemna i ezoteryzm.


a) aktywne:

– Ezoteryzm – poszukiwanie tajemnej wiedzy, uczestnictwo w sektach ezoterycznych,alchemia, masoneria, kabała, teozofia, parapsychologia, gnoza, itp. kursy wiedzy tajemnej, szkoły waldorfskie, różokrzyż itd.

– Jasnowidztwo – odczytywanie wydarzeń przyszłych i przeszłych.

– Telepatia – odczytywanie myśli na odległość, próby “przejęcia kontroli“ albo wywierania wpływu nad innymi ludźmi.

– Inicjacja w praktyki jogistyczne dotyczące świadomości, medytacje transcedentalne i inne wschodnie praktyki o jawnym lub ukrytym charakterze religijnym.

– Wiele form “rozwijania duchowości” w ramach wschodnich sztuk walki, operowanie energią chi (także w tai-chi), zen.

– Szukanie porad u jasnowidzów, telepatów itd.

b) pasywne:

– Pozwalanie innym osobom na operowanie energiami na sobie np. w celach leczniczych.

– Nieświadome (np. w dzieciństwie) poddanie się takim praktykom.

3. Magia, wróżby, klątwy – (elementy okultyzmu) dążenie do osiągnięcia wpływu na ludzi i zdarzenia, czarowanie, przeklinanie, korzystanie z usług magów (wróżbici, wróżki,czarownice, czarownicy, czarnoksiężnicy itd.).

a) aktywne:

– Magia „czarna” i „biała”, wszystkie praktyki czarownictwa, makumba, voodoo, wicca i in.

– Samodzielne czarowanie, jak i uczęszczanie do magów w celu szkodzenia innym.

– Maleficium – rzucanie uroków, klątwy na przedmioty i osoby, złorzeczenie, przeklinanie.

– Wróżbiarstwo – dążenie do poznania przyszłości (wróżby, kartomancja, chiromancja, tarot, karty anielskie, astrologia, horoskopy, numerologia).

– Tworzenie talizmanów albo przedmiotów mających zaszkodzić innym (fattura), korzystanie z amuletów (pierścień atlantów, wisiorki, tajemnicze znaki, remedia).

b) pasywne:

– Padnięcie ofiarą zaczarowania, złorzeczenia, przekleństwa, klątwy, uroków (maleficium).

– Czytanie horoskopów i książek magicznych, choćby z ciekawości.

– Przechowywanie talizmanów, amuletów, przedmiotów z różnych kultów lub poddawanych rytuałom (fattura).

– Zabawia w magię w dzieciństwie.

4. Spirytyzm – wywoływanie duchów, bytów astralnych, aniołów, przewodników itd. za pomocą różnych technik w celu zdobycia ukrytej wiedzy, wskazówek, porad życiowych, poznania przyszłości.

a) aktywne:

– Nekromancja, gusła, przywoływanie dusz osób zmarłych i próby nawiązywania z nimi kontaktu.

– Mediumizm i dążenie do samoopętania przez siły duchowe, wywoływanie duchów, wirujące stoliki, talerzyki itd.

– Tabliczka oui-ja, pismo automatyczne i inne formy automatycznego przekazu

i komunikowania się z tajemnymi bytami.

– UFO i próby nawiązania kontaktu z „cywilizacjami pozaziemskimi„.

– Podróże astralne, channeling (kanałowanie) i inne praktyki mające na celu kontaktować

z bytami astralnymi, duchowymi przewodnikami, aniołami itd.

– Świeckie egzorcyzmy.

– Ubanda, candomble (element capoeira) przywoływanie duchów, rzekomych opiekunów

(np. poprzez śpiewy w obcych językach, które mają wywołać jakiegoś ducha/demona).

b) pasywne:

– Bierne uczestniczenie w wyżej wymienionych praktykach.

– Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się seanse spirytystyczne i wymienione wyżej praktyki.

– Uczęszczanie do niebezpiecznych miejsc i osób związanych z kultami, sektami, okultyzmem, wróżbiarstwem, spirytyzmem, gnozą.

5. Leczenie „naturalne” – medycyna niekonwencjonalna, paramedycyna, różne terapie „naturalne” bazujące na tajemniczych i nie zweryfikowanych przez naukę energiach.

a) aktywne:

– Bioenergoterapia, bioterapia, reiki.

– Różdżkarstwo, wahadlarstwo, feng-shui, piramidki energetyczne.

– Stosowanie odpromienników.

– Hipnoza, autohipnoza (poza gabinetami lekarskimi).

– Homeopatia (nie mylić z ziołolecznictwem!).

– Leczenie na odległość, np. przez ekran telewizora, przekazywanie jakichś mocy, fluidów itd.

– Akupunktura i akupresura, leczenie “energią chi”, otwieranie tzw kanałów energetycznych, czakramów.

– Leczenie psychotroniczne i biotroniczne.

– Mudry, ayurveda.

– Leczenie kolorami, kamieniami, kryształami, metalami.

– Metoda Silvy, terapia gestalt.

– Hagioterapia, kinezjologia edukacyjna, uzdrawianie energią rąk i gestami.

– Irydologia – diagnoza z obserwacji tęczówki oka.

– OOBE (out of body experience) – wychodzenie poza ciało i świadome śnienie (lucid dream).

– Terapie reinkarnacyjne, odkrywanie swoich rzekomych poprzednich wcieleń, rebirthing.

b) pasywne:

– Poddawanie się wszystkim powyższym terapiom (np. w dzieciństwie).

– Sąsiedztwo odpromienników i remediów.

– Zażycie mikstur przygotowywanych przez szamanów i uzdrawiaczy (energetyzowane zioła, proszki Sai Baby); spożywanie pokarmów poświęconych jakiemuś bóstwu (jak posiłki wyznawców Kryszny).

6. Manipulowanie świadomością – przez dźwięk i odurzanie się, wchodzenie w trans i techniki manipulacji na świadomości poprzez dźwięk.

a) aktywne:

– Manipulowanie poprzez dźwięki, przekazywanie treści bałwochwalczych (np. satanistycznych), okultystycznych, spirytystycznych itd.

– Mantrowanie, powtarzanie i śpiewanie pieśni poświęconych jakimś bóstwom (capoeira, krisna itd.).

– Odurzanie się narkotykami, alkoholem i środkami odurzającymi.

b) pasywne:

– Muzyka usypiająca świadomość, wchodzenie w stany alfa, trans itp. (także w technikach uczenia się, szybkiego czytania itd).

– Słuchanie muzyki z przekazem podprogowym, zarówno sataniczna, jak i tzw. relaksacyjna.

– Blackmetal, hard-rock, deathmetal i formy muzyki satanicznej z bezpośrednim lub ukrytym przekazem.

– Muzyka identyfikowana z rożnymi kultami (np. rastafarianizm).

– Muzyka techno i inne formy przekazu dźwiękowego wpływające na świadomość człowieka (doprowadzanie do transu i ograniczenia samokontroli).

7. Pozostałe

– grzech, nałogi, perwersje seksualne. Dopust Boży.

– Dobrowolne, świadome i długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim i nałogach.

– Perwersja seksualna, zboczenia płciowe.

– Gry komputerowe i inne z wątkami satanistycznymi i okultystycznymi.

– Aborcja, zabójstwa, zbrodnie.

– Inicjatywa własna demona – zdarza się w sytuacjach wyjątkowych, że Bóg toleruje chwilowe działanie złego ducha na człowieka, dla wzrostu jego świętości, pomimo, że zło nie jest zgodne z wolą Bożą (por. przypadek Hioba, św.Jana Vianneya, Matka Teresa z Kalkuty), a także o charakterze ekspiacyjnym (Anneliese Michel).
Bóg jest Miłością
U osób szczególnie poświęconych Panu Jezusowi ( zakonnicy(e), kapłani) - szatan wykorzystuje nieprzestrzeganie składanych ślubów ( ubóstwo, czystość , posłuszeństwo)

O Posłuszeństwie :

…W sobotę dnia 26 listopada, około godziny trzeciej po południu, Józefa pracuje ze zwykłym sobie zapałem przy mundurkach dzieci w pracowni nowicjatu.

Nagle zjawia się Pan Jezus. „Był taki piękny — pisze ona, — …More
U osób szczególnie poświęconych Panu Jezusowi ( zakonnicy(e), kapłani) - szatan wykorzystuje nieprzestrzeganie składanych ślubów ( ubóstwo, czystość , posłuszeństwo)

O Posłuszeństwie :

…W sobotę dnia 26 listopada, około godziny trzeciej po południu, Józefa pracuje ze zwykłym sobie zapałem przy mundurkach dzieci w pracowni nowicjatu.

Nagle zjawia się Pan Jezus. „Był taki piękny — pisze ona, — ale wydawał się trochę smutny."
„Poproś — powiedział — swą Matkę Przełożoną o pozwolenie, bym mógł z tobą zostać na chwilę." Słowa te, które powtórzą się w tej formie jeszcze dwa lub trzy razy, mogą wywołać słuszne zdziwienie.

Pan Jezus jest Panem Najwyższym i nie potrzebuje prosić nikogo o pozwolenie, aby rozmawiać, z kim zechce.

Ale jeśli podobało Mu się okazać to uszanowanie wobec tych, którym oddał władzę nad Siostrą Józefą, to czyż nic chciał jej przez to nauczyć pokornego poddania, z jakim miała zawsze odnosić się do swych przełożonych?

W ten sposób zresztą tylko potwierdza to, co powiedział już wyżej. „Ja także będę posłuszny".
Lekcja miała zapaść głęboko i wydać owoce. Józefa otrzymywała tę lekcję w tym celu, by ją przekazać innym duszom zakonnym.

z życia sługi bożej siostry Józefy Menenedez
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Teraz siostry zakonne, też są posłuszne, ale nie koniecznie Bogu. W imię posłuszeństwa przełożonej przyjmują Komunię Św. na rękę i do Kościoła przychodzą zamaskowane.

Nie miałam okazji widzieć, czy używają wody święconej czy raczej wybierają płyn do dezynfekcji, a może jedno i drugie?

Zauważyłam też niepokojącą rzecz mianowicie siostry skracają sobie habity. Kiedyś nosiły do kostek, później …More
Teraz siostry zakonne, też są posłuszne, ale nie koniecznie Bogu. W imię posłuszeństwa przełożonej przyjmują Komunię Św. na rękę i do Kościoła przychodzą zamaskowane.

Nie miałam okazji widzieć, czy używają wody święconej czy raczej wybierają płyn do dezynfekcji, a może jedno i drugie?

Zauważyłam też niepokojącą rzecz mianowicie siostry skracają sobie habity. Kiedyś nosiły do kostek, później przed kostki , a teraz już do pół łydki. Jak tak dalej pójdzie to niedługo będą nam pokazywać swoje kolana.
Nakrycie głowy dawniej zasłaniało włosy, a obecnie pół głowy jest odkryta. Widocznie nie każdej zakonnicy jest do twarzy z takim zasłaniającym włosy welonem.

Niedawno będąc na Adoracji widziałam siostrę zakonną bez habitu! Miała na sobie szarą spódniczkę i szara bluzeczkę, tylko, że z krótkim rękawkiem. A co tam, jak jest upał to mają się gotować w swoich długich habitach? Trzeba być wyrozumiałym.
No i oczywiście miała welon na głowie przypięty w sposób twarzowy, aby pokazać swoją fryzurkę. Siostry zakonne, też chcą być atrakcyjne i podobać się wszystkim.

Nie mogłam uwierzyć, że siostra zakonna dała się tak rozebrać. Po prostu wstydziłam się za nią i przepraszałam Pana Jezusa, za ten niegodny strój.

Ale to nie jest jej wina, widocznie dostała taki nakaz od swojej przełożonej i posłusznie go wykonała. Tak wygląda teraz posłuszeństwo w zakonach i posłuszne siostry zakonne, które bez mrugnięcia i bez sprzeciwu wykonują wszystkie nakazy przełożonej w myśl zasady, że ,,posłuszeństwo jest lepsze niż nabożeństwo''. Nie wiem tylko czy Pan Jezus też tak uważa?
Bóg jest Miłością
Reguła św. Benedykta :

O POSŁUSZEŃSTWIE
Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo.
Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa.
Czy to ze względu na Świętą Służbę, jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem, czy wreszcie dla chwały życia wiecznego, gdy tylko przełożony wyda jakieś polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem tak, jak …More
Reguła św. Benedykta :

O POSŁUSZEŃSTWIE
Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo.
Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa.
Czy to ze względu na Świętą Służbę, jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem, czy wreszcie dla chwały życia wiecznego, gdy tylko przełożony wyda jakieś polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem tak, jak gdyby sam Bóg rozkazywał. O nich to mówi Pan: Są posłuszni na pierwsze wezwanie (Ps 18 [17], 45), a tym, którzy uczą, powiada także: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16}

Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa

Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłoścą .,,Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga''
--------------------
To w imię posłuszeństwa mają bezcześcić i profanować Najświętszy Sakrament?
Czy takie posłuszeństwo jest wielkim dobrem, czy raczej ogro…
More
Bóg Jest Miłoścą .,,Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga''
--------------------
To w imię posłuszeństwa mają bezcześcić i profanować Najświętszy Sakrament?
Czy takie posłuszeństwo jest wielkim dobrem, czy raczej ogromnym złem?

A komu być posłusznym jak są rozbieżności między tym co mówi matka przełożona, siostra zakonna i nasze własne sumienie?
Czy każde posłuszeństwo jest drogą prowadzącą do Boga?

Diabeł sprytnie wykorzystał cnotę posłuszeństwa do obrażania Boga i do niszczenia Wiary.
Bóg jest Miłością
Pan Bóg mówi do św. Katarzyny ze Sieny ‘…nikt nie może osiągnąć życia wiecznego, jeśli nie jest posłuszny. Bez posłuszeństwa wejść tam nie można, gdyż posłuszeństwo jest kluczem, którym otwarta została brama, zamknięta przez nieposłuszeństwo Adama[Dialog o Bożej Opatrzności str 410 ]

Cóż można powiedzieć - również Pan Bóg posiada swoje Podwórko i jako Gospodarz ustala zasady przebywania na …More
Pan Bóg mówi do św. Katarzyny ze Sieny ‘…nikt nie może osiągnąć życia wiecznego, jeśli nie jest posłuszny. Bez posłuszeństwa wejść tam nie można, gdyż posłuszeństwo jest kluczem, którym otwarta została brama, zamknięta przez nieposłuszeństwo Adama[Dialog o Bożej Opatrzności str 410 ]

Cóż można powiedzieć - również Pan Bóg posiada swoje Podwórko i jako Gospodarz ustala zasady przebywania na swoim terenie – Dura lex sed lex. Chcąc wejść na to podwórko należy przejść przez bramę i oczywiście mieć klucz. Gdzie jest klucz?
„…wziąłem klucz posłuszeństwa ( mówi Bóg Ojciec do św.Katarzyny ze Sieny) i włożyłem go w ręce Słowa miłości, Prawdy mojej; uczyniłem je odźwiernym nieba, który otworzył jego bramę. Bez tego klucza i tego odźwiernego nikt nie ma dostępu. Przeto rzekł Syn mój w świętej Ewangelii, że nikt nie może przyjść do Mnie Ojca, inaczej jak tylko przez Niego (J 14, 6). Kiedy opuścił towarzystwo ludzi, aby wstąpić do nieba, powrócić do Mnie pozostawił wam ten cenny klucz posłuszeństwa. Jak wiesz, oddał go namiestnikowi swemu, Chrystusowi na ziemi, którego obowiązani jesteście słuchać aż do śmierci. Kto odmawia mu posłuszeństwa, jest w stanie potępienia, jak ci to rzekłem na innym miejscu”. [Dialog o Bożej Opatrzności str 410]

„…namiestnik ten wkłada go w ręce każdego z was, gdy przyjmując chrzest przyrzekacie wyrzec się diabła, świata, jego wspaniałości i rozkoszy. Przez tę obietnicę uległości każdy otrzymuje klucz posłuszeństwa, każdy posiada go na własny użytek, jest to jeden i ten sam klucz Słowa. Jeśli człowiek w świetle wiary, ręką miłości, nie otworzy tym kluczem bramy nieba, nie wstąpi doń nigdy, choć Słowo Moje otworzyło już tę bramę. Stworzyłem Was bez was, lecz nie zbawię was bez was. ” [Dialog o Bożej Opatrzności str 413 ]

”…Winniście nosić w ręce ten klucz” [str 413]

„..czy myślisz, że nieposłuszeństwo, które zamknęło niebo, otworzy ci je?” [str 414]


Zaciekawiło mnie, co Pan Bóg mówi o swoim Podwórku. Czytam wiec dalej. Okazuje się, że mój klucz do bramy jest inny niż osoby, która złożyła śluby (w tym posłuszeństwa ). Ja posiadam „gruby” klucz posłuszeństwa, który otwiera wielką bramę nieba. Osoby, które złożyły śluby posiadają bardziej subtelny, ci..

…uzbroili się w klucz cieńszy, który pozwala wejść przez furtę niską i ciasną. Furta ta jest nieodłączna od wielkiej bramy, jak to się widzi w bramach zwyczajnych. Gdy mają już ten cienki klucz w ręce, winni go zachować, nie wolno go im odrzucać ” [Dialog o Bożej Opatrzności str 427]

Jestem pełen podziwu dla tych, którzy posiadają cienki klucz. Furta mała, niska i trudno się tędy przecisnąć. W dodatku tego … jarzma [posłuszeństwa] …nie można zrzucać bez grzechu śmiertelnego, gdyż jest zatwierdzone przez Kościół i obowiązuje przez ślub. [Dialog o Bożej Opatrzności str 447]

Jakże więc miłą powinna być dla osoby związanej ślubem posłuszeństwa informacja, że …”prawdziwie posłuszny nie musi zdawać sprawy z siebie przede Mną, odpowiedzialny zań jest tylko przełożony”, a „… Niedoskonałość złego przełożonego nie szkodzi w niczym temu, który słucha, owszem, niekiedy przynosi mu korzyść, gdyż prześladowanie i nadmierne ciężary surowych nakazów rozwijają w nim cnotę posłuszeństwa, i siostry jej cierpliwości…”[Dialog o Bożej Opatrzności str 444, 446 ]
…Wszystko, co czyni posłuszny, przynosi zasługę [Dialog o Bożej Opatrzności str 451 ]


Osoba składająca ślub posłuszeństwa składa jakby dar na piśmie, że zrzeka się siebie samego w ręce przełożonego …Przełożony zaś przyrzeka mu w zamian, jeśli będzie wierny swym zobowiązaniom aż do śmierci, dać mu życie wieczne” [Dialog o Bożej Opatrzności str 447]

Czytając dalej dowiedziałem się, że do najlepszej części Podwórka Pana Boga wchodzi tylko Miłość, a posłuszeństwo zostaje przy bramie : „…Posłuszeństwo otwiera niebo, lecz pozostaje u drzwi, a miłość…wchodzi wnosząc owoce posłuszeństwa. Z wszystkich cnót jak ci rzekłem tylko miłość ma wstęp do życia wiecznego, lecz zasługą posłuszeństwa, jest to, że jest kluczem, który otwiera” [Dialog o Bożej Opatrzności str 445]

„… cała wiara wasza oparta jest na posłuszeństwie przez posłuszeństwo okazuje się, że jesteście wierni [Dialog o Bożej Opatrzności str 412]

W świetle tych informacji zastanawiam się czy można nazwać przyjacielem kogoś, kto namawia do nieposłuszeństwa ? A jak nazwać kogoś, kto nakazywałby nieposłuszeństwo wobec przełożonego osobie, która złożyła ślub posłuszeństawa ? – naszym nieprzyjacielem?

…o nieposłuszeństwo, zawiedziesz tę duszę na potępienie wieczne wraz z diabłami, którzy za to, ze zbuntowali się przeciwko Mnie, runęli z nieba na dno otchłani. Taki sam jest los twój, o nieposłuszny…Ten klucz, którym miałeś otworzyć bramę nieba, odrzuciłeś od siebie i kluczem nieposłuszeństwa otworzyłeś piekło.”
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością, takie bezgraniczne posłuszeństwo, jest dla ludzi, którzy nie mają swojego rozumu i nie mają ukształtowanego sumienia!!! Po co nam Bóg dał sumienie? Żeby rozeznawać, co jest dobre, a co złe?

Czy siostra zakonna może udzielać Komunii Świętej, a zakonnice mogą przyjmować od niej Ten Najświętszy Sakrament?
Skoro bezwzględne posłuszeństwo jest taką cnotą, to dlaczego się walczy z …More
Bóg Jest Miłością, takie bezgraniczne posłuszeństwo, jest dla ludzi, którzy nie mają swojego rozumu i nie mają ukształtowanego sumienia!!! Po co nam Bóg dał sumienie? Żeby rozeznawać, co jest dobre, a co złe?

Czy siostra zakonna może udzielać Komunii Świętej, a zakonnice mogą przyjmować od niej Ten Najświętszy Sakrament?
Skoro bezwzględne posłuszeństwo jest taką cnotą, to dlaczego się walczy z Komunią Świętą na rękę?
Czy dziecko ma być posłuszne rodzicom, jeśli namawiają je do grzechu, np. kradzieży, bałwochwalstwa, lub nieczystości?
Straszne diabelskie kłamstwo odnośnie posłuszeństwa!!!
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA napisała : takie bezgraniczne posłuszeństwo, jest dla ludzi, którzy nie mają swojego rozumu i nie mają ukształtowanego sumienia!!!
.......
Czytam właśnie listy Ojca Pio, który doświadczył pomówień, zniewag, niesprawiedliwych zakazów i był .....posłuszny. Wykazał się bezgranicznym posłuszeństwem, sam w listach wielokrotnie o swoim posłuszeństwie wspomina i jeśli Pisze …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA napisała : takie bezgraniczne posłuszeństwo, jest dla ludzi, którzy nie mają swojego rozumu i nie mają ukształtowanego sumienia!!!
.......
Czytam właśnie listy Ojca Pio, który doświadczył pomówień, zniewag, niesprawiedliwych zakazów i był .....posłuszny. Wykazał się bezgranicznym posłuszeństwem, sam w listach wielokrotnie o swoim posłuszeństwie wspomina i jeśli Pisze Pani, że takie osoby nie mają ukształtowanego sumienia to zapytam : kto według Pani ma ukształtowane sumienie ?

Typowo dla Pani wypowiedzi - zostały włożone do jednego "worka" względy posłuszeństwa osób świeckich i duchownych- a to dwa różne światy i inne obowiązki.

Nie pominę też faktu, że nie zna Pani fundamentalnych granic posłuszeństwa osób świeckich. W każdym katechiźmie jest napisane jak krowie na rowie, że jeśli ojciec czy matka namawiają do grzechu to nie obowiązuje w tym wypadku posłuszeństwo, podobnie jak w relacjach pracownik/przełożony.

Proszę najpierw zaznajomić się z podstawową wiedzą.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością,
,,Czytam właśnie listy Ojca Pio, który doświadczył pomówień, zniewag, niesprawiedliwych zakazów i był .....posłuszny. Wykazał się bezgranicznym posłuszeństwem, sam w listach wielokrotnie o swoim posłuszeństwie wspomina i jeśli Pisze Pani, że takie osoby nie mają ukształtowanego sumienia to zapytam : kto według Pani ma ukształtowane sumienie ?''
--------------------------
O. …More
Bóg Jest Miłością,
,,Czytam właśnie listy Ojca Pio, który doświadczył pomówień, zniewag, niesprawiedliwych zakazów i był .....posłuszny. Wykazał się bezgranicznym posłuszeństwem, sam w listach wielokrotnie o swoim posłuszeństwie wspomina i jeśli Pisze Pani, że takie osoby nie mają ukształtowanego sumienia to zapytam : kto według Pani ma ukształtowane sumienie ?''
--------------------------
O. Pio miał prawidłowo ukształtowane sumienie. To czemu był posłuszny jest jak najbardziej godne pochwały.
O. Pio przez takie posłuszeństwo nie grzeszył , ale wręcz zdobywał Łaski.(który doświadczył pomówień, zniewag, niesprawiedliwych zakazów i był .....posłuszny.)


Czy tak trudno jest niektórym zrozumieć, że posłuszeństwo nie może być bezgraniczne?
Nawet jeśli dotyczy to zakonników, którzy, przysięgali posłuszeństwo!!!
Przecież posłużyłam się przykładem Sióstr zakonnych które przyjmują Komunię Św. na rękę! Dlaczego zatem manipulujesz moją wypowiedzią?
Potrafię odróżnić posłuszeństwo osób świeckich od posłuszeństwa osób konsekrowanych!
Nie wiem jaki duch tobą kieruje, ale na pewno nie jest to Duch Święty!.
Wklejasz tasiemcowe wypowiedzi na temat bezgranicznego posłuszeństwa, a nie potrafisz się odnieść do przedstawionych zarzutów i nie potrafisz odpowiedzieć na zadane pytania:
Czy siostra zakonna może udzielać Komunii Świętej, a zakonnice mogą przyjmować od niej Ten Najświętszy Sakrament?
Czy zatem zgadzasz się z Siostrami zakonnymi i pochwalasz ich posłuszeństwo w tym względzie? Bo według mojego osądu tak!
Gratuluję zatem wiary w moc posłuszeństwa, nawet jeśli jest to profanowanie Samego Boga i oddawanie pokłonu diabłu!
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , to czy zakonnica może udzielać Komunii Świętej i to czy mi lub Pani taka praktyka się podoba- stanowi dwie odrębne kwestie. I ja je odróżniam.

Zatem proszę dowiedzieć się, czy w danym Zgromadzeniu istnieje takie pozwolenie i na jakiej podstawie - będzie miała Pani odpowiedź. A jeśli takie pozwolenie istnieje to prosze dyskutować z osoba, która je wydała i zgłosić …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , to czy zakonnica może udzielać Komunii Świętej i to czy mi lub Pani taka praktyka się podoba- stanowi dwie odrębne kwestie. I ja je odróżniam.

Zatem proszę dowiedzieć się, czy w danym Zgromadzeniu istnieje takie pozwolenie i na jakiej podstawie - będzie miała Pani odpowiedź. A jeśli takie pozwolenie istnieje to prosze dyskutować z osoba, która je wydała i zgłosić swoje veto.

Posłuszeństwo osób konsekrowanych i szczególnie poświeconych Bogu jest czymś czego Pani nie jest na dzień dzisiejszy w stanie ogarnąć swoim rozumem. Nie żebym chciał Panią obrazić. To pojmują dusze wybrane i gotowe do takiego poświęcenia. Ja staram się je zrozumieć, ale nie byłbym gotów podjąć takiego zobowiązania.

Czy popieram posłuszeństwo - tak, popieram.
W tym konkretnym przykładzie też - bo nie wiem jakie uwarunkowania stały za wydaniem takiej decyzji, a co więcej nie ja będę z niej rozliczany. Stąd unikam osądzania.
Pani osąd już wydała. Gratuluję odwagi. Co na to Pismo Świetę ?
Czy zna Pani (tak jak Bóg) wszystkie okoliczności takich czy innych decyzji ?

Jest kilka rzeczy, które mi sie nie podoba w tym co widzę na co dzień. Każdy z nas ma takie "coś". W historii Kościoła były są i będą takie rzeczy.
Swięta Hildegarda w swojej biografii napisała, że urodziła się w czasach, w których nauka apostołów ostygła i zamarła. Nam sie wydaje, ze kwitła.
Potem Św. Franciszek - uratował Kościół, potem kolejni święci....i tak do dziś, i do końca czasów.

Moze Pani roztrząsać upięcia na głowie, długość habitów - to są rzeczy ważne dla Pani jak widzę. Nie dla mnie.
Jeśli Kościół dopuszcza kilka form przyjmowania Komunii Swietej - prosze wybrać według swoje wiedzy najgodniejszą i dawać przykład innym.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością,
,,Czy popieram posłuszeństwo - tak, popieram.
W tym konkretnym przykładzie też - bo nie wiem jakie uwarunkowania stały za wydaniem takiej decyzji, a co więcej nie ja będę z niej rozliczany. Stąd unikam osądzania.
Pani osąd już wydała. Gratuluję odwagi. Co na to Pismo Świetę ?

Czy zna Pani (tak jak Bóg) wszystkie okoliczności takich czy innych decyzji ?''
--------------------- …More
Bóg jest Miłością,
,,Czy popieram posłuszeństwo - tak, popieram.
W tym konkretnym przykładzie też - bo nie wiem jakie uwarunkowania stały za wydaniem takiej decyzji, a co więcej nie ja będę z niej rozliczany. Stąd unikam osądzania.
Pani osąd już wydała. Gratuluję odwagi. Co na to Pismo Świetę ?

Czy zna Pani (tak jak Bóg) wszystkie okoliczności takich czy innych decyzji ?''
---------------------
W przeciwieństwie do do pana ja nie popieram takiego posłuszeństwa!
Bo to jest posłuszeństwo szatanowi, a nie Bogu. W przeciwieństwie do pana, ja wiem jakie uwarunkowanie stały i stoją do wydania takiej decyzji.
Tu nie chodzi o osądzanie, tylko o profanowanie samego Boga. Pan udaje takiego świętego, ale czy broni pan Jezusa , który jest tak strasznie teraz wzgardzony i deptany przez niemalże większość katolików w tym nie wyłączając osób konsekrowanych? Bo z tych komentarzy pana , to wyczuwam pełną akceptację tego, ba a nawet pochwałę takiego zachowania , bo to jest według pana cnota posłuszeństwa.
Co pan robi konkretnie aby wynagrodzić Jezusowi?

Godzenie się na takie bestialstwo wobec Boga, pochwała tego diabelstwa, chowanie głowy w piasek , nie reagowanie, nie zwracanie uwagi tym, którzy to robią, a jeszcze bezczelne atakowanie osób, które się z tym nie zgadzają i nie akceptują tego typu zachowań, świadczy o pana wierze, o spaczonym sumieniu, a także o braku Miłości do Boga.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , jak zawsze można liczyć na "dobre słowo" z Pani strony. Pozdrawiam
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością,
,,jak zawsze można liczyć na "dobre słowo" z Pani strony. Pozdrawiam''
--------------
Dobre słowo byłoby, gdyby pan bronił profanowanego Jezusa, a skoro pan tego nie robi , ale wręcz pochwala to i rzuca kłody pod nogi tym, którzy nie zgadzają się na tę profanację, walczą w obronie należnej czci dla Jezusa i wynagradzają Jezusowi wszelkie zniewagi bluźnierstwo i profanacje, …More
Bóg Jest Miłością,
,,jak zawsze można liczyć na "dobre słowo" z Pani strony. Pozdrawiam''
--------------
Dobre słowo byłoby, gdyby pan bronił profanowanego Jezusa, a skoro pan tego nie robi , ale wręcz pochwala to i rzuca kłody pod nogi tym, którzy nie zgadzają się na tę profanację, walczą w obronie należnej czci dla Jezusa i wynagradzają Jezusowi wszelkie zniewagi bluźnierstwo i profanacje, więc jak pan sam widzi nie może być dobrego słowa.
Z Panem Bogiem.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ... Godzenie się na takie bestialstwo wobec Boga, pochwała tego diabelstwa, chowanie głowy w piasek , nie reagowanie, nie zwracanie uwagi tym, którzy to robią, a jeszcze bezczelne atakowanie osób, które się z tym nie zgadzają i nie akceptują tego typu zachowań, świadczy o pana wierze, o spaczonym sumieniu, a także o braku Miłości do Boga.
.............

Proszę łaskawie …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ... Godzenie się na takie bestialstwo wobec Boga, pochwała tego diabelstwa, chowanie głowy w piasek , nie reagowanie, nie zwracanie uwagi tym, którzy to robią, a jeszcze bezczelne atakowanie osób, które się z tym nie zgadzają i nie akceptują tego typu zachowań, świadczy o pana wierze, o spaczonym sumieniu, a także o braku Miłości do Boga.
.............

Proszę łaskawie wskazać na podstawie czego Pani napisała powyższe słowa.
To co pisałem dotyczyło posłuszeństwa. Nie rozumie Pani tego i zamykając się nawet na słowa Boga Ojca w tej kwestii - nie zrozumie Pani. Ale to wszystko można zmienić.

Tak jak pisałem osobną kwestią jest to, czy wszystko mi sie podoba w Kościele czy nie . Formy udzielania Komunii Świetej ? Na ten temat nie napisałem nic szczegółowego. Zatem dopowiada sobie Pani co Pani chce. Nie moge tego Pani zabronić.

Żeby Pani nie grzeszyła więcej obrzucając mnie takimi zdaniami powiem tak :
Nie korzystam z przyjmowania Komunii Świętej na rękę, przyjmuję na klęcząco i do ust. Bywałem niekiedy jedyną osobą w kościele, która z tej formy korzystała. Dawałem przykład. Dziś połowa parafian do mnie dołączyła.
Nie podoba mi sie to co dzieje się z dostępem kapłanów i nas wiernych do Mszy Św. w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością,
,,Nie korzystam z przyjmowania Komunii Świętej na rękę, przyjmuję na klęcząco i do ust. Bywałem niekiedy jedyną osobą w kościele, która z tej formy korzystała. Dawałem przykład. Dziś połowa parafian do mnie dołączyła.
Nie podoba mi sie to co dzieje się z dostępem kapłanów i nas wiernych do Mszy Św. w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego.''
---------------------------
Za taką …More
Bóg jest Miłością,
,,Nie korzystam z przyjmowania Komunii Świętej na rękę, przyjmuję na klęcząco i do ust. Bywałem niekiedy jedyną osobą w kościele, która z tej formy korzystała. Dawałem przykład. Dziś połowa parafian do mnie dołączyła.
Nie podoba mi sie to co dzieje się z dostępem kapłanów i nas wiernych do Mszy Św. w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego.''
---------------------------
Za taką deklarację, zasługuje pan na dobre słowo. Serdeczne Bóg zapłać. Niech Bóg ma Pana w Swojej Najświętszej Opiece a Matka Boża okrywa Swoim Płaszczem i Duch Święty niech Pana Prowadzi Swoimi Drogami i obdarza Swoimi Darami. Życzę wszelkiego błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i wytrwania przy Bogu do końca, a także silnej wiary i gorącej Miłości. Z Panem Bogiem.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , każdy z nas musi nieustannie pracować nad swoimi wadami.
To co pisałem o posłuszeństwie nie jest moim wymysłem.
Tak mówił Bóg do zakonnicy. Z takim Mówcą się nie dyskutuje.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością
,,To co pisałem o posłuszeństwie nie jest moim wymysłem.
Tak mówił Bóg do zakonnicy. Z takim Mówcą się nie dyskutuje.''
--------------
Każde posłuszeństwo, które nie prowadzi do grzechu i nie sprzeciwia się Bogu, ani nie profanuje Naświętszego Sakramentu, jest cnotą i powinno być bezwzględnie przestrzegane. W innym wypadku NIE. PO TO MAMY ROZUM ,ŻEBY ODRÓŻNIAĆ DOBRO OD ZŁA.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Rozmawiałam kiedyś z Siostrą zakonną, i zapytałam się jak przyjmują siostry w tym zgromadzeniu Najświętszy Sakrament?
Otrzymałam odpowiedź, że wszystkie siostry przyjmują Pana Jezusa na rękę, oprócz niej. Odpowiedziała, że nikt jej sumienia nie będzie łamał. Nie miała nawet, żadnej nagany za te nieposłuszeństwo, ale gdyby nawet miała jakieś restrykcje, to i tak nie da się złamać, ani przekonać …More
Rozmawiałam kiedyś z Siostrą zakonną, i zapytałam się jak przyjmują siostry w tym zgromadzeniu Najświętszy Sakrament?
Otrzymałam odpowiedź, że wszystkie siostry przyjmują Pana Jezusa na rękę, oprócz niej. Odpowiedziała, że nikt jej sumienia nie będzie łamał. Nie miała nawet, żadnej nagany za te nieposłuszeństwo, ale gdyby nawet miała jakieś restrykcje, to i tak nie da się złamać, ani przekonać do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

To jest prawidłowa postawa i wszystkie siostry powinny tak postąpić i sprzeciwić się takim rozporządzeniom masońskim.
Panu Jezusowi takie posłuszeństwo nie może się podobać , gdyż sam w różnych orędziach prosi o godne przyjmowanie Eucharystii.
Włączamy myślenie