Opamietajmy się! Przestańmy grzeszyć! Dzieciątko Jezus Płacze Krwawymi Łzami!

Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?


Modlitwa do Krwawych Łez Najświętszego Dzieciątka Jezus

O Najświętsze Dziecię Jezus, racz przyjąć moją modlitwę dla zasług Twojej Męki, Twojego cierpienia i Krwawych Łez, które wylewasz dla naszego zbawienia. Ocal moją duszę i dusze wszystkich tych, których Tobie polecam. Twoje Krwawe Łzy są ratunkiem i ocaleniem dla dusz ginących. Ratuj nas i cały grzeszny świat i bądź naszym zbawieniem. Amen.


OPIS CUDU KRWAWYCH ŁEZ

We włoskim mieście Cava de Tirreni / Salerno/, od 24.10.201lr. Figurka Dzieciątka Jezus została wystawiona do publicznej czci, gdyż od października 2010 płacze Krwawymi Łzami. Figurkę przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej jeden franciszkanin. Zmęczony podróżą, nie rozpakowując bagaży poszedł spać. Rano budzi go delikatny głos: "Otwórz Mnie - duszę się". W pierwszej chwili pomyślał o zmarłej matce, potem otworzył pudełko i zobaczył, że figurka płacze Krwawymi Łzami. Pokazał to swojemu biskupowi, który akurat tego dnia przebywał w klasztorze i Figurkę zabrano do badania. Wyniki wskazują na Krew Ludzką i to taką samą jak na Całunie Turyńskim. Po roku badań, które zakończyły się pozytywnym rezultatem oddano Ją wiernym do czci.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SŁOWA NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS MÓWIĄCE O JEGO CIERPIENIU PRZEZ UKRYTĄ OSOBĘ W POLSKIM NARODZIE - „Bożego Posłańca”

22.01.2012r.

Czyż nie mam powodu, aby płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Jestem tu pośród was i Błogosławię, dotykam waszych serc i przemieniam je, uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Oto Jestem, aby was Błogosławić, abyście mogli trwać z otwartymi sercami, pełniąc Moją Świętą Wolę. Oto Ja Jestem, aby Moja Święta Wola wypełniła się w waszym życiu. Oto gromadzicie się tutaj, aby uczcić Moje Święte Imię, aby przyjąć wszystko to, co Ja wam przekazuję. Tak bardzo pragnę, aby ludzkie serca przyjęły Mnie, abym Ja mógł działać nade wszystko w ludzkich sercach. Tak wiele ludzkich serc jest zamkniętych, tak wiele ludzkich serc nie chce Mnie przyjąć, są zimne skażone grzechem.

Nie mogę wejść do takich serc, one Mnie nie przyjmują i Ja nie chcę wejść. Nie mogę wejść. Ja przychodzę jedynie do serc pięknych, całkowicie Mi oddanych i tam mieszkam. Dlatego też, bardzo cierpię z powodu zamkniętych serc, które nie chcą Mnie przyjąć a Ja ciągle pukam do tych serc, aby otworzyły się i przyjęły Mnie, abym Ja mógł tam Zakrólować.

Tak wiele cierpienia Mi zadają ludzie, którzy nie chcą Mnie przyjąć. Jakże wiele tych ludzkich serc. Ja tak bardzo cierpię, kiedy widzę zamknięte serca, miliony zamkniętych serc, a Ja ciągle kołaczę a te serca ciągle zamknięte. Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?

Ja przecież widzę te ginące dusze, które idą na potępienie. Ja je widzę, jakże wielka rzesza. Szatan raduje się z wielkiego łupu, a Ja cierpię. Widzę te wszystkie dusze tak bardzo nie czułe na Moją Miłość, do końca zamknięte, nie chcące Mnie przyjąć, aż do potępienia. To jest wielki dramat, straszliwe cierpienie, dlatego widzicie Moje Krwawe Łzy. Nie wiele dusz ludzkich to rozumie, ale Ja przemawiam do tych, którzy mają otwarte serca, Ja przemawiam do tych, którzy przyjmują Mnie i wielbią Moje Święte Imię.

Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę przyjść do każdej duszy ludzkiej. Dlatego Ja proszę was, abyście się modlili i prosili o Łaskę Ojca Niebieskiego, aby okazał Miłosierdzie milinom dusz ludzkich, aby te dusze nawróciły się, porzuciły grzech a przyjęły Mnie. Tak bardzo pragnę Zakrólować w każdym ludzkim sercu. Ja przychodzę do was, Ja przychodzę do Polskiego Narodu, Ja przychodzę do całego świata i czynię wszystko, aby ocalić każdą duszę ludzką, aby uratować te biedne dusze. Moja Miłość jest wielka, Ja ogarniam cały świat Moją Miłością, jednak tak wiele dusz ludzkich nie chce Mnie przyjąć, nie chce przyjąć Mojej Miłości.

Oto stoję jak ten żebrak u ludzkich serc i kołaczę i mówię: otwórz Mi, Ja Twój Bóg proszę cię o to, gdyż chcę zamieszkać w twoim sercu. Otwórz duszo ludzka swoje serce, Ja chcę tam zamieszkać, otwórz to serce, Ja Bóg, Twój Bóg przychodzę do ciebie jako Dziecię i chcę zamieszkać w twoim sercu. Otwórz, zaproś Mnie a będziesz szczęśliwa duszo ludzka, będziesz szczęśliwa, otwórz swoje serce, przyjmij Mnie a doznasz pocieszenia.

Oto Ja Jestem, Ja Twój Bóg tak bardzo miłujący ciebie, dlaczego nie chcesz Mnie przyjąć? Czy nie rozumiesz, że jestem Miłością i chcę, abyś przyszła do Mnie? Czy tego nie rozumiesz? Zastanów się duszo, przyjmij Mnie, Ja Twój Bóg proszę cię o to. Czy nie rozumiesz, że Ja jestem Bogiem, Który może otworzyć ci Niebo i wprowadzić cię do Niebieskich Przybytków, abyś tam była szczęśliwa? Czy tego nie rozumiesz ?

Oto Ja Jestem, aby do was przemawiać, aby przemawiać do całej ludzkości. Dlaczego nie chcecie Mnie przyjąć o dusze ludzkie.

Ja Jestem Bogiem Miłości, Ja Jestem Tym, Który został posłany przez Ojca i przyszedłem do was przed wiekami i teraz przychodzę. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Mnie a przestanę płakać, przestanę wylewać Krwawe Łzy.

Otwórzcie swoje serca, Ja wasz Bóg przemawiam do was. Moje Błogosławieństwo spoczywa na was, na wszystkich tych, którzy mają otwarte serca i przyjmują Mnie i pragną żyć według Moich Przykazań. Ja was błogosławię i proszę was, abyście nie ustawali na modlitwie, aby ratować dusze, abym Ja już nie cierpiał i nie wylewał Krwawych Łez. Oto Ja was Błogosławię Moim szczególnym Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

06.02.2012r.


Ja mam wielki plan ocalenia Polskiego Narodu, jego odnowy i ukazania was całemu światu jako wzór i przykład do naśladowania...

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Jestem i Błogosławię, dotykam twojego serca i udzielam ci wielu nowych Łask, abyś wiernie podążał za Mną wypełniając Moją Świętą Wolę. Oto wypełnia się czas i Moje plany również się wypełniają, dlatego też potrzeba tak wielu ludzkich serc, aby włączyły się w wielkie Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Oto Ja przemawiam, aby zachęcić wszystkich, którzy mają otwarte serca, aby włączyli się w to Dzieło, aby przyjęli Moje wezwanie, aby podążali za Mną drogą Mojej Miłości.

Oto szczególny czas, kiedy Ja przybywam i przemawiam do całego Polskiego Narodu, aby wezwać do czynu zgodnie z Moją Świętą Wolą. Z modlitwy ma wypływać czyn. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przekazuję Moją Świętą Wolę dla tych wszystkich, którzy przyjmują Moje Słowa i pragną odpowiedzieć na Moje wezwanie.

Oto Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby Polski Naród stal się narodem ludzi Świętych, całkowicie Mi oddanych. Dlatego też, przemawiam do was i pragnę waszej przemiany i całkowitego zdania się na Mnie. Jedynie w ten sposób będziecie mogli zrealizować Mój plan. Ja chcę uczynić was szczęśliwymi, jednak wy musicie Mi całkowicie zaufać, oddać Mi wszystko, a Ja wówczas będę mógł was prowadzić Moimi drogami wiodącymi ku Zbawieniu Wiecznemu. Tak wiele ludzkich serc odeszło ode Mnie, żyje w ciemnościach, grzechu, w odstępstwie. A Ja tak bardzo pragnę uratować każdą duszę ludzką, dlatego też wzywam was do wierności, do modlitwy za wszystkich tych, którzy odeszli ode Mnie i do podejmowania działań, do których Ja was zachęcam.

Oto Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę, abyście się wszyscy włączyli w Dzieło prowadzone przeze Mnie. Ja chcę, aby cały Polski Naród zjednoczył się pod Moim sztandarem. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przemawiam do was, do całego Polskiego Narodu. Pragnę waszej jedności, całkowitego oddania się dla Mnie, abyście przyjęli Mnie, abyście Mnie czcili każdego dnia, przyjmując Mnie do swoich serc, abyście głosili Moje Imię i czynili dobro, tak aby wszyscy Polacy zrozumieli, że Ja rzeczywiście przychodzę do waszego Narodu.

Potrzeba wypełnić wszystkie Moje polecenia, one już zostały przekazane. Dlatego też, potrzeba wielu ludzkich serc, aby mogły podjąć te wszystkie zadania, aby je zrealizować. Dlatego też, Ja apeluję do was, do całego Polskiego Narodu, aby podjął się budowy nowych struktur, które Ja tworzę w oparciu o Moje wskazania. Ja tak bardzo pragnę, abyście się modlili wspólnie, aby powstawały grupy modlitewne pod Moim wezwaniem, abyście się łączyli na wspólnej modlitwie, abyście pamiętali o Mnie każdego dnia, a w sposób szczególny każdego 25 dnia miesiąca.

To szczególny Dzień, pamiątka Mojego Narodzenia. Dlatego też, Moim pragnieniem jest, abyście uczcili ten Dzień poprzez wspólną modlitwę, do której was gorąco zachęcam. Proszę was, abyście byli zorganizowani i wsłuchani w Mój głos. Jedynie w jedności możecie pokonać wszelkie zło, które czyni wszystko, aby zniszczyć Polski Naród, a Ja chcę, abyście istnieli, abyście byli silni, całkowicie Mi oddani, wiernie wypełniający Moją Świętą Wolę.

Dlatego też, potrzeba, abyście przyjęli Moje Słowa i wiernie je realizowali w jedności, podążając za Mną i realizując Mój plan. Ten plan zawiera się w następujących Słowach: przyjąć Moje Słowo i wiernie je wypełnić, reszty Ja dokonam, Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, Który czyni wszystko, aby was zbawić, abyście byli szczęśliwi, abyście otrzymali nagrodę Życia Wiecznego. Aby tak się stało potrzeba waszej wierności, miłości i zawierzenia Mojej Opatrzności.

Ja działam i będę działać tak, abyście odnieśli zwycięstwo. Pamiętajcie o tym, abyście byli zjednoczeni. To jest najważniejsze, kiedy ta jedność będzie między wami, to Ja wam pokażę, co należy dalej czynić, będę mógł działać pośród was i będę się mógł wami posługiwać w tym wielkim Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu.

To szczególny czas, kiedy Ja jestem, aby przemawiać do was, aby wskazać wam drogę zwycięstwa. Oto zwracam się do was, do całego Polskiego Narodu, abyście przyjęli Mnie do swoich serc, abyście się zjednoczyli i oczekiwali na Moje działanie.

Oto Jestem z wami, aby was błogosławić, aby umacniać was, aby was wychowywać, abym Ja mógł Zakrólować. Tak bardzo pragnę, aby to się dokonało jak najszybciej, abyście zrozumieli, że beze Mnie nic uczynić nie możecie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego wzywam was do ufności, do miłości i wierności Moim Słowom. Oto jestem z wami i pragnę pozostać na zawsze. To szczególny czas Mojego działania w całym Polskim Narodzie. Ja mam wielki plan ocalenia Polskiego Narodu, jego odnowy i ukazania was całemu światu jako wzór i przykład do naśladowania.

Jednak oczekuję od was przyjęcia tych Słów i wierności w tym wielkim Dziele. Ja będę działać, już działam. Jednak wy jesteście wezwani do posłuszeństwa, poprzez posłuszeństwo otrzymacie Moje Błogosławieństwo i tak wiele nowych Łask, aby Mój plan stał się rzeczywistością. Ja jestem, aby was błogosławić, abyście wytrwali w posługiwaniu dla Mnie, aby wasze serca były nieustannie otwarte na działanie Mojej łaski, aby się dokonało to wielkie zwycięstwo, Mój triumf w waszym Narodzie i na tę drogę Błogosławię was wszystkich Moim Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus i włączyć się w Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu, gdyż Najświętsze Dzieciątko Jezus rzeczywiście przyszło do naszego Narodu i pragnie Zakrólować w naszych sercach, aby nas poprowadzić drogą świętości ku Chwale Nieba. Otwórzmy więc nasze serca i zaprośmy Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby uczyniło nas całkowicie Jemu oddanymi, oczekującymi na działanie Jego Łaski.


Tą Łaską jest szczególne Błogosławieństwo Najświętszego Dzieciątka Jezus z prośbą o przemianę serca u drugiego człowieka. To Błogosławieństwo otrzyma każdy, kto uklęknie i wypowie następujące Słowa:

Najświętsze Dzieciątko Jezus bardzo Cię proszę udziel mi Swojego Błogosławieństwa, abym mógł trwać w zjednoczeniu z Tobą, abym każdego dnia, prosząc o tę Łaskę odnawiał moje przymierze z Tobą. Proszę Cię za wszystkimi tymi, którzy nie proszą, nie dziękują Tobie, nie przepraszają i nie uwielbiają Ciebie, aby i oni doznali Twojej Łaski, Twojego Błogosławieństwa i stali się zaczynem w budowaniu nowej rzeczywistości, którą jest Twoje Królestwo. Amen.

Przez tę modlitwę otrzymacie Moje Błogosławieństwo wraz z tymi Łaskami, których potrzebujecie do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Oto Ja wzywam was, abyście przekazywali tę modlitwę, komu tylko możecie, aby się dokonał cud przemiany ludzkich serc. Bądźcie wierni Moim Słowom, a nikt z was nie będzie tego żałował. Staniecie się zastępem rycerzy walczącym ze złem tego świata./Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 12.12.2007r./

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Na początku : Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...Wierzę w Boga ...

Na dużych paciorkach:

Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowicielu Ducha Narodu Polskiego, bądź pokrzepieniem ludzkich serc

Na małych paciorkach:

Najświętsze Dzieciątko Jezus prowadź nas, umacniaj, wychowuj nas i króluj nam.

Na koniec: 3 x Chwała Ojcu...


Przez tę koronkę Moje dzieci, wyprosicie wielkie Łaski dla was samych, dla waszych rodzin, dla całego waszego narodu i świata. Obiecuję, że każdy, kto będzie odmawiał tę koronkę, otrzyma Łaskę odczuwania Mojej obecności w swoim sercu. To jest Moja Obietnica, dana wam przeze Mnie, Dziecię Jezus.

Przyjacielu, przyjmij te Słowa i zapragnij wiernie wypełnić w swoim życiu, przekaż je innym i włącz się w Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Więcej informacji pod nr tel. 600 337 595

źródło: Domena duchprawdy.com jest utrzymywana na serwerach nazwa.pl
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Oto Ja Jestem, Ja Twój Bóg tak bardzo miłujący ciebie, dlaczego nie chcesz Mnie przyjąć? Czy nie rozumiesz, że jestem Miłością i chcę, abyś przyszła do Mnie? Czy tego nie rozumiesz? Zastanów się duszo, przyjmij Mnie, Ja Twój Bóg proszę cię o to. Czy nie rozumiesz, że Ja jestem Bogiem, Który może otworzyć ci Niebo i wprowadzić cię do Niebieskich Przybytków, abyś tam była szczęśliwa? Czy tego …More
,,Oto Ja Jestem, Ja Twój Bóg tak bardzo miłujący ciebie, dlaczego nie chcesz Mnie przyjąć? Czy nie rozumiesz, że jestem Miłością i chcę, abyś przyszła do Mnie? Czy tego nie rozumiesz? Zastanów się duszo, przyjmij Mnie, Ja Twój Bóg proszę cię o to. Czy nie rozumiesz, że Ja jestem Bogiem, Który może otworzyć ci Niebo i wprowadzić cię do Niebieskich Przybytków, abyś tam była szczęśliwa? Czy tego nie rozumiesz ?''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Oto Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby Polski Naród stal się narodem ludzi Świętych, całkowicie Mi oddanych. Dlatego też, przemawiam do was i pragnę waszej przemiany i całkowitego zdania się na Mnie. Jedynie w ten sposób będziecie mogli zrealizować Mój plan. Ja chcę uczynić was szczęśliwymi, jednak wy musicie Mi całkowicie zaufać, oddać Mi wszystko, a Ja wówczas będę mógł was prowadzić …More
,,Oto Ja Jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby Polski Naród stal się narodem ludzi Świętych, całkowicie Mi oddanych. Dlatego też, przemawiam do was i pragnę waszej przemiany i całkowitego zdania się na Mnie. Jedynie w ten sposób będziecie mogli zrealizować Mój plan. Ja chcę uczynić was szczęśliwymi, jednak wy musicie Mi całkowicie zaufać, oddać Mi wszystko, a Ja wówczas będę mógł was prowadzić Moimi drogami wiodącymi ku Zbawieniu Wiecznemu''
Violetta Kołomycka shares this
1K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Oto Ja wzywam was, abyście przekazywali tę modlitwę, komu tylko możecie, aby się dokonał cud przemiany ludzkich serc. Bądźcie wierni Moim Słowom, a nikt z was nie będzie tego żałował. Staniecie się zastępem rycerzy walczącym ze złem tego świata./Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 12.12.2007r./
Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus
Na początku : Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...Wierzę …
More
Oto Ja wzywam was, abyście przekazywali tę modlitwę, komu tylko możecie, aby się dokonał cud przemiany ludzkich serc. Bądźcie wierni Moim Słowom, a nikt z was nie będzie tego żałował. Staniecie się zastępem rycerzy walczącym ze złem tego świata./Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 12.12.2007r./

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Na początku : Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...Wierzę w Boga ...

Na dużych paciorkach:

Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowicielu Ducha Narodu Polskiego, bądź pokrzepieniem ludzkich serc

Na małych paciorkach:

Najświętsze Dzieciątko Jezus prowadź nas, umacniaj, wychowuj nas i króluj nam.

Na koniec: 3 x Chwała Ojcu...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?
Ja przecież widzę te ginące dusze, które idą na potępienie. Ja je widzę, jakże wielka rzesza. Szatan raduje się z wielkiego łupu, a Ja cierpię. Widzę te wszystkie dusze tak bardzo nie czułe na Moją Miłość, do końca zamknięte, nie chcące Mnie przyjąć, aż do potępienia. To jest wielki dramat, straszliwe cierpienie,…
More
,,Czyż nie mam powodu, aby Płakać, czyż nie mam powodu, aby wylewać Krwawe Łzy?

Ja przecież widzę te ginące dusze, które idą na potępienie. Ja je widzę, jakże wielka rzesza. Szatan raduje się z wielkiego łupu, a Ja cierpię. Widzę te wszystkie dusze tak bardzo nie czułe na Moją Miłość, do końca zamknięte, nie chcące Mnie przyjąć, aż do potępienia. To jest wielki dramat, straszliwe cierpienie, dlatego widzicie Moje Krwawe Łzy.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''...Ja mam wielki plan ocalenia Polskiego Narodu, jego odnowy i ukazania was całemu światu jako wzór i przykład do naśladowania...
Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Jestem i Błogosławię, dotykam twojego serca i udzielam ci wielu nowych Łask, abyś wiernie podążał za Mną wypełniając Moją Świętą Wolę. Oto wypełnia się czas i Moje plany również się wypełniają, dlatego też potrzeba tak wielu …
More
''...Ja mam wielki plan ocalenia Polskiego Narodu, jego odnowy i ukazania was całemu światu jako wzór i przykład do naśladowania...

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Jestem i Błogosławię, dotykam twojego serca i udzielam ci wielu nowych Łask, abyś wiernie podążał za Mną wypełniając Moją Świętą Wolę. Oto wypełnia się czas i Moje plany również się wypełniają, dlatego też potrzeba tak wielu ludzkich serc, aby włączyły się w wielkie Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Tak wiele ludzkich serc jest zamkniętych, tak wiele ludzkich serc nie chce Mnie przyjąć, są zimne skażone grzechem.
Nie mogę wejść do takich serc, one Mnie nie przyjmują i Ja nie chcę wejść. Nie mogę wejść. Ja przychodzę jedynie do serc pięknych, całkowicie Mi oddanych i tam mieszkam. Dlatego też, bardzo cierpię z powodu zamkniętych serc, które nie chcą Mnie przyjąć a Ja ciągle pukam do tych …
More
,,Tak wiele ludzkich serc jest zamkniętych, tak wiele ludzkich serc nie chce Mnie przyjąć, są zimne skażone grzechem.

Nie mogę wejść do takich serc, one Mnie nie przyjmują i Ja nie chcę wejść. Nie mogę wejść. Ja przychodzę jedynie do serc pięknych, całkowicie Mi oddanych i tam mieszkam. Dlatego też, bardzo cierpię z powodu zamkniętych serc, które nie chcą Mnie przyjąć a Ja ciągle pukam do tych serc, aby otworzyły się i przyjęły Mnie, abym Ja mógł tam Zakrólować.''