Nové náboženstvo new age - antikrist ( humanizmus,ekumenizmus,synkretizmus a všetko v jednom - falošné sekty a falošné cirkvi a falošné svetské náboženstva, ideológie - islam, falošné svetské "…More
Nové náboženstvo new age - antikrist ( humanizmus,ekumenizmus,synkretizmus a všetko v jednom - falošné sekty a falošné cirkvi a falošné svetské náboženstva, ideológie - islam, falošné svetské "kresťanstvo", všetko v jednom ) nepočítam práve kresťanstvo lebo v tom nemá nič spoločné a ani pravú Svätú jedinú Cirkev.
APOKALYPSA JE DOKONČENÁ - NWO 2022

APOKALYPSA JE DOKONČENÁ - NWO 2022
Samozrejme platí článok
Zla krutá doba a dnešné temné časy.
Public domain