Zuzana Schlosserova shares this
4
Mária Jana Krištofovičová shares this
11K
Sv.Prokop
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Sk 4,12)