Ježíš je uzkou Cestou
Ježíš je uzkou Cestou

Značka Šelmy je Vakcína

image
Výslovnost:

imidž

Upozornění:

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor

Význam:

• obraz, podoba, představa, idea

• celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost. Image je především souhrn představ a mínění o nějakém výrobku, jeho "osobnosti" na kterou má velký vliv např. obal zboží, reklama, tradice značky atd. Tak se stává, že zákazník…
More
image
Výslovnost:

imidž

Upozornění:

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor

Význam:

• obraz, podoba, představa, idea

• celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost. Image je především souhrn představ a mínění o nějakém výrobku, jeho "osobnosti" na kterou má velký vliv např. obal zboží, reklama, tradice značky atd. Tak se stává, že zákazník lpí na určité ochranné známce či značce, kdežto proti jiné značce má výhrady. Ve skutečnosti mohou být oba výrobky na stejné úrovni. Na vytváření image mají značný vliv sdělovací prostředky (inzeráty, výlohy, zvukové aj. reklamy, výstavy, hromadné sdělovací prostředky). Účinnost sdělovaných informací o výrobku je závislá na tom, koho či čeho se zprávy týkají, kdo zprávu podává (jak je důvěryhodný a kompetentní a jakým způsobem je zpráva podávána). Avšak rovněž podnikatel a jeho zákazníci mají svou osobnost, a tedy také image. Původně se jednalo o image zboží, značky, věci, ale v současné době se hovoří často i o image jednotlivých osob (a to v kladném i záporném smyslu). Záleží i na aktuálním psychickém stavu toho, kdo sociálně percipuje,poznává, resp. hodnotí či posuzuje. Má-li např. radostnou náladu, má tendenci vnímat věci i osoby spíše kladně. Má-li špatnou, rozmrzelou náladu, má tendenci vnímat věci i osoby spíše záporně.
Ježíš je uzkou Cestou

Pandemický rozpis pre Slovensko..

jo a mimochodem ! :-) Matematická ZETA , INFORMACE zdrojového znaku,kodu , nese název v šestnáctkový ,,D835 MRTVÝ ,,. Náhoda...nevím. Každopádně náš svět je sestavený Celý Disain stvoření ,všeho , je především o Matematice , kvantech ...čísla a zase čísla. Já jen prostě přemýšlím v širších souvislostech ,tak ,jak vnímám co vše je důležité pro porozumění . To že davájí předem znát ,jak budou …More
jo a mimochodem ! :-) Matematická ZETA , INFORMACE zdrojového znaku,kodu , nese název v šestnáctkový ,,D835 MRTVÝ ,,. Náhoda...nevím. Každopádně náš svět je sestavený Celý Disain stvoření ,všeho , je především o Matematice , kvantech ...čísla a zase čísla. Já jen prostě přemýšlím v širších souvislostech ,tak ,jak vnímám co vše je důležité pro porozumění . To že davájí předem znát ,jak budou probíhat další Vlny , viru, není vůbec náhodné .
Ježíš je uzkou Cestou

Pandemický rozpis pre Slovensko..

Jakmile jsem to víše četla od P. Marieta Ria, ,okamžitě mi přišlo na mysl. Zjisti si původ slov z řečtiny všech uvedených Virových Vln . delta,...apod. Vím,že rozhodně to nepřišlo do mé mysli jen tak. Tak za prvé :

Náš mozek vytváří elektrické frekvence . To je měřeno jednotkami hertzů ,počtu ciklů za sekundu, které se mění podle stavu ,ve kterém se nacházíme . Během hlubokého spánku , náš …More
Jakmile jsem to víše četla od P. Marieta Ria, ,okamžitě mi přišlo na mysl. Zjisti si původ slov z řečtiny všech uvedených Virových Vln . delta,...apod. Vím,že rozhodně to nepřišlo do mé mysli jen tak. Tak za prvé :

Náš mozek vytváří elektrické frekvence . To je měřeno jednotkami hertzů ,počtu ciklů za sekundu, které se mění podle stavu ,ve kterém se nacházíme . Během hlubokého spánku , náš mozek produkuje velice pomalé vlny ,Delta! Zatímco během v průběhu času se probouzíme ,stav mezi spánkem ...a probuzením ,vysílá mírně rychlejší vlny (4-7 ciklů za sekundu), to se nazývá Theta ,jak přesně je uvedeno ve výčtu virových vln. A jak sem uvedla před tím to, Scientologové, Zakladatel byl L.Ron . Hubbard , vytvořili analogický Koncept pro ducha i duši , v novém významu víry ,pro zdroj Života z odvozeného písmene Znaku v řečtině ,Theta. ! Pokud si od počátku, můj mozek vše nyní dává správně do konceptuální gramotnosti , jak to je v základech z Falešnou Pandemií ,pak docházím k závěru ,že to co zde vidíme ....Je bojový strategický Plán ,jak postupně duchovně současnost připravovat ,na Reálný příchod ,Syna Bezzákonosti. ! Né že by tato Informace byla pro mne nová. To jsem věděla předem díky ,jen pečlivým Studiem Písem . Nicméně , zde mi to dává jen další potvrzení do mé Mozaiky . V realitě jde v mnohém ještě o závažnější věc. Stačí ,že člověk podlehá Této Agendě , nebot ta už sama o sobě má v sobě nosič ,cizího pomazání ,kterému celý svět Propadá .A to i bez Vakcín vpichu. Kdo uvěří totiž jakémukoli duchu Lži , a drží se jí ,je ztracen . Ten kdo Nemiluje Celou zvěst Bible od A po Z ,nedrží se svědectví Syna ,nezná Boha a Bohu nepatří. Nebot pravý svědek Krista se Rodí z Pravdy a Ducha svědectví Syna. Napadá mě v té věci vážně mnoho hlubin ,ale to nebudu už rozvádět . Musím stále studovat Písmo ,což já za sebe samou činím 25 let.
Ježíš je uzkou Cestou

Pandemický rozpis pre Slovensko..

thetan

Upozornění:

vložil uživatel PhDr. Roman ADAMJAK a ověřil editor

Význam:

V scientológii pomenovanie pre dušu - nesmrteľná duchovná bytosť, koncept thetana je analogický konceptu ducha alebo duše v iných systémoch viery. (termín je odvodený z gréckeho písmena theta , ktorá v scientológii predstavuje "zdroj života a život sám ")
Ježíš je uzkou Cestou

Pandemický rozpis pre Slovensko..

Zdroj přímí zveřejnit .
Ježíš je uzkou Cestou

Ukázka z knihy Klause Švába Velký reset:

to mi povídejte . Moje segra má vakcínu ,ale zatím nic ji važného není. Ale zcela jsem se od ní odřízla . Né jen z toho to důvodu . Duch Jezábel ,svádí k modlářským hodům . Zrada ještě příjde ,tak jako na Krista , od Jidáše. Byl povolaný ,ale ve svém Vyvolení nezůstal .
Ježíš je uzkou Cestou

Policista - po vakcínách se masově umírá a Covid pasy jsou židovské hvězdy jako před 2. světovou …

BUH TO OVŠEM PŘIPOUŠTÍ. Realita je ještě složitější z pohledu celkového proroctví. To že víme už dávno , to je Falešné evangelium ,na základech slovo Daniela.11:37-39. Daniel 7:25, 26. A nevratný to je ! Satan chce a bude prohlášen za jediného DIKTÁTORA BOHA ,kde v jeho času prostoru se splní slovo od Izajáše 14kap. Slovo se vždy musí naplnit ,bez jediné čárky, tečky se naplní . Stane se ! To je …More
BUH TO OVŠEM PŘIPOUŠTÍ. Realita je ještě složitější z pohledu celkového proroctví. To že víme už dávno , to je Falešné evangelium ,na základech slovo Daniela.11:37-39. Daniel 7:25, 26. A nevratný to je ! Satan chce a bude prohlášen za jediného DIKTÁTORA BOHA ,kde v jeho času prostoru se splní slovo od Izajáše 14kap. Slovo se vždy musí naplnit ,bez jediné čárky, tečky se naplní . Stane se ! To je čas na jediné , POKÁNÍ ! Není čas na demon-strace. To není vůle Boha . Vůle Boží je ,naše POSVĚCENÍ . Zapírat mnohem více sám sebe ,pro jméno Pána ztratit vše i život ,když bude nevyhnutelné . Slyšet hlas Krista ,né člověka . Stále se sytit SLOVEM BOHA . BÝT VYTRVALÝ V MODLITBĚ ZA VĚRNOST AŽ DO KONCE. Žádné před časné vytržení se v Bibli nikdy nikde neukazuje . My tu všichni budem ,až do konce . Projdeme Soužením . ZJEVENÍ 7:14. V krvi Beránka ,bude vybělen ten ,kdo zůstává v svědectví Krista. Opustte své modly ,a to co Vám TRADICIONALISMUS ,doposud učil . BŮH není v chámech lidí ,církví ,nikde . Ale On chce sídlit v lidském SRDCI . Ezekiel 11k. Uctívat Duchem a Pravdou ,Jan 4 k.
Ježíš je uzkou Cestou

Na 450 slepých Covid pastýřů je 1 věrný pastýř (farář) antiCovidový (45.min 41.s) Obvykle kdo se …

Jsem zcela pravda ,mimo vašeho vyznání víry . Vás katolíku ,i pravoslavných i všech vůbec Denominací ,co jest existují . Nikdy se nehodlám hlásit k lidem z nálepkou jmen, já nesu jediné jméno v srdci ,Krista Ješua . Jdu Uzkou Cestou ,to je moje vyznání víry od A až po Z. Ale zde z tím to videem ,zcela souhlasím . Tuto věc řeším už mnoho měsícu . A můj Buj JHWH ,JÁ JSEM ,KTERÝ JSEM,mi ukázal …More
Jsem zcela pravda ,mimo vašeho vyznání víry . Vás katolíku ,i pravoslavných i všech vůbec Denominací ,co jest existují . Nikdy se nehodlám hlásit k lidem z nálepkou jmen, já nesu jediné jméno v srdci ,Krista Ješua . Jdu Uzkou Cestou ,to je moje vyznání víry od A až po Z. Ale zde z tím to videem ,zcela souhlasím . Tuto věc řeším už mnoho měsícu . A můj Buj JHWH ,JÁ JSEM ,KTERÝ JSEM,mi ukázal skrze SLOVO ,že to je způsob NEČISTOTY . Je to klam ,a to už jistě víme díky mnohým Indiciím . Důkazům . Dokonalý Trik ,Iluze , a globální Hypnoza i to mi Buh zjevil. Faleš zvěst ,která se podává, jako duchovní pokrm . Motiv činu stejný ,tak jako v Edenu. Svést ,oklamat , manipulovat z lidskou myslí . Změnili se jen NÁSTROJE. Modlářství je už dnes tak bohaté na své podoby k strhnutí k svému obrazu ,že My ,tato generace, už dávno překročila i časy Noeho . ČASY V ROUHÁNÍ DOSLOVA TRÁVÍ I VZDUCH ,Z DUCHU DÉMONU V POVĚTŘÍ . Efez.2k. Muj duch ,rovná se věřím vědomí stav mysle , je UTRÁPEN ,NIČEMNOSTÍ ,ZVRÁCENOSTÍ , VŠÍM CO VNÍMÁM A CO VIDÍM CO VIDÍ on SÁM JEŽÍŠ . Nebot ,ten kdo je stále v Duchu života SYNA, vnímá a odkrývá Tmu . Vidí. Co je neviditelné lidem ,smýšlejícím Tělesně . Už každý den je pro mne vyčerpávající boj . Je mi uzko z NEPRAVOSTI ,A BLUDAŘU VŠUDE OKOLO MNE .
Ježíš je uzkou Cestou

Veľmi zaujímave video, ide tu zrejme o veľa viac ako len o vakcínu

souhlas!! z kometářem víše od paní zde. Nechápu tak to přeložte ,když sem vkládáte . Já rozumím něco ano málo .
Ježíš je uzkou Cestou

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry

Ne nevyznávám. A opět ,vy si dost škodíte . Sama jste se mi ,jak jste popsala ,hluboce omluvila za to minule ,ohledně p .Halíka. Vy nečtete za prvé vůbec POZORNĚ ,a ani nevnímáte skutečnost ,že jsem jasně uvedla dnes ,kde není možné ,to přehlédnout ,že NEJSEM SVĚDEK NIKOHO z církví ,hnutí , lidí ....otcu....apod ,A JIŽ 12 LET ,LOGICKI ANI SVĚDKU J. Vše jsem dost zřetelným způsobem ,vše popsala ,…More
Ne nevyznávám. A opět ,vy si dost škodíte . Sama jste se mi ,jak jste popsala ,hluboce omluvila za to minule ,ohledně p .Halíka. Vy nečtete za prvé vůbec POZORNĚ ,a ani nevnímáte skutečnost ,že jsem jasně uvedla dnes ,kde není možné ,to přehlédnout ,že NEJSEM SVĚDEK NIKOHO z církví ,hnutí , lidí ....otcu....apod ,A JIŽ 12 LET ,LOGICKI ANI SVĚDKU J. Vše jsem dost zřetelným způsobem ,vše popsala ,jak to vnímala sem v čase ,svého poznání ,UZKOU CESTOU jen z přímého zdroje ,Krista jeho svědectví . A i když jste se omluvila ,nicméně nejsem naivní ,abych necítila vašeho ducha ,který je ,ale žel z vašeho neobráceného srdce, které není Poslušné jedinému Bohu ,kterému sem Já dala celý svůj život. Nepotřebuji ,aby mě vedli lidé a učil člověk ,který je od podstaty z Obrazu starého ja ,Adama ,zlý. Já MILOST BOŽÍ NEODMÍTÁM A ANI JINOU NEHLEDÁM. NEKUPUJI OLEJ OD CIZÍCH ,ALE ČERPÁM Z PÁNA, VODU ŽIVOTA. Ten mě učí ,co vidí On. Rozsuzovat. Tajemství spásy není o Trojici ,dvojici a ničem podobném. Ale vše je skryté od věku i před počátkem věku v Logu ,Kristu. On je to Tajemství v Otci ,které není dáno všem ,ale pouze těm ,které sám BŮH VYVOLÍ ,přitáhne . A těm kdo si své Vyvolení ,jak potvrzuje Petr ,stále posiluje Duchem a Pravdou ,živou vírou . Není to jen o naukách lidí ,církví, a učitelu...,kteří vám lechtají uši ,aby Světlo evangelia ,nikdy nemohlo zazářit. Mnoho jistě bylo povolaných ,ale málo kdo zůstane být VYVOLEN. Pokud vy ,nebudete činit POKÁNÍ ,PRVAVÉ ,METANOI ,NEMŮŽETE SPATŘIT BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ . Mnoho křestanu ,žije z Iluze ,že Pána zná . Široká cesta. Uzká cesta vede pouze skrze KŘÍŽ.
Ježíš je uzkou Cestou

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry

Nerozumím zcela položené otázce ? Myslíte z víše vyznáním víry ,které jsem uvedla nyní dnes za sebe samou ? Nebo jaké Oni s.j. zastávají Vyznání všeobecně ?
Ježíš je uzkou Cestou

JEŽÍŠOVA SLOVA NA KONCI ČASŮ-

Dobrý Den . Pokoj těm ,kdo uslyší .Neřeknu však nové proroctví ,jen to ,které již dávno bylo na Příč celým svědectvím Písem již vyřčeno. Jmenuji se Renáta Štěpánková. Kdysi jsem působila na kanále YOU TUBE,EL JHWH JEHO SYN KRISTUS a kanále Uzká Cesta Jhwh . Nedávno můj kanál již definitivně smazali ,celou mou práci ,za celých 7 let . Což chápu v sledu Událostí ,že to je správné ,nebot časy …More
Dobrý Den . Pokoj těm ,kdo uslyší .Neřeknu však nové proroctví ,jen to ,které již dávno bylo na Příč celým svědectvím Písem již vyřčeno. Jmenuji se Renáta Štěpánková. Kdysi jsem působila na kanále YOU TUBE,EL JHWH JEHO SYN KRISTUS a kanále Uzká Cesta Jhwh . Nedávno můj kanál již definitivně smazali ,celou mou práci ,za celých 7 let . Což chápu v sledu Událostí ,že to je správné ,nebot časy proroctví se zrychlují ke konci. Není důvod k tomu se příliš divit ,jsem na vše a plně z Milostí Otce v Kristu ,připravená nést Znaky života ,Uzkou Branou . Matouš 7.14-17. Poznáte je podle Ovoce. Znamení pravých Vyvolených v charakteru ,Krista(Koloským3:1-17) .Jednou ,a né jen jednou sem se Boha ptala: Otče ,kde máš ty své vyvolené ,které k Sobě voláš? Proč nemohu nikde vidět Ty,které bych rozeznávala dle Ducha svědectví a Pravdy? Víte před mnohými roky ,tak jako možná druzí z Vás ,jsem i já patřila k jednomu "stádu" ovcí. Před 12 roky ,jsem se hlasila ,Svědkům Jehovovým. Přesně tak ,jak to vidíme v listech od Saula z Tarzu ,Pavla. 1.korint.3:3-7! Doufám ,že ve jménu AUTORITY SLOVA nehodláte se vzpouzet ,výrokům Pavlovým?... Všimněme si ,nezaměnitelným způsobem ,že Pavel je velice jaksi podrážděn v koncepci ,komu to sděluje a proč? !On je Kárá veřejným způsobem. On Kárá své povolané ,kterým Krista představil přesně kým On je ,PÁN PÁNU!Vždyt v slzách psal také oné listy ,do Korintu 2.korintským 2:4! Nemohl k nim hovořit Otevřeně. A tak aby rozuměli ! Proč ? Byli pohlceny ,svým vnitřním, né však Svobodným ,postojem ,že se musí k někomu přihlásit ,kterému svěřují svou důvěru ve vedení Víry! JÁ PATŘÍM APOLLOVI ,JÁ PAVLOVI! Dochází Vám jaksi v čase Historie, vůbec onen stejný cyklický konceptuální model ,který do dnes Přetrvává ???Já jsem Římský katolík ,Já jsem Pravoslavný ,Já jsem Baptista, Já jsem Adventista 7dne,Já vyznávám hnutí Williama Branhama, Já vyznávám ...svědky Jehovovy, Já ,,,Já ,,,Já...patřím sem?!? Od Uzké Cesty ,prvního století ,kde Základními stavebními Kameny ,byli Apoštolové , nikdo mimo nich ,viz stavba popisu Zjevení 21:12-27! Zde je Pravda Reálná ,Domu Boha . Prvotiny ,přirozená Oliva ,od pokolení Jákoba ,Římanům 11:22-36k., se po smrti všech Apoštolů ,Uzká Cesta Převrátila ! Skutky 20:28-32! 1.korint.11:19,1.jana2:19,2.Petra 2:1-5,2.Petra 3:1-16! Neutvrzení lidé ,překrucují ,jako i ostatní Písmo,k vlastní Záhubě.16verš. Lidé ,STAVITELÉ zavrhli KÁMEN UHELNÝ ! Vy samozvaní Pastýři, Učitelé ,Církevní "otcové" ,Luther ,Kalvín , Zwingli,...ruzná hnutí (Letničtí,Charizmatická), různých kmenových denominací ,že člověk ,nemá možnost mít přehled kolik vůbec je ,současně, jste za tisíciletí Cestu KŘÍŽE V UZKÉ CESTĚ ,POKŘIVILI . Obraz Syna i Vůli Boha. Ezekiel 34:2-9, Juda 1:12!, 1.Petra.5:2-4.
Není na mém SRDCI ,SOUDIT ,ale Já sem se nezasvětila do jmen příslušenství ,ale Bohu,skrze SVĚDECTVÍ SYNA,ČISTÉ A NEPOSKRNĚNÉ LIDMI . Jeremiáš 17:5-8! Toto je silně Vepsáno ne mém srdci . Ctím celým Srdcem Zákon završený v Pánu . Neodmítám tu Milost. Celé Svědectví Evangélia potvrzuje silné Odvrácení od Boha. Odpadnutí . Ale ten to proces je už v GEN-ESIS. Záměrně slovo ,Gen-esis ,odděluji ,pro lepší chápání k věci. Satan ,svůj Plán, již měl před stvořením Času i Prostoru . Dokazují to prorocké Výroky ,Izajáše 14kap. Ezekiela 28k. Zjevení 12- 13kap. Naplní se a nic to nezvrátí . Narušení Stvoření ,již začalo v Edenském konfliktu . A i genového Fondu . Otisku Boha ve Vás všech . Logika ,SLOVO ,potvrdí ,že to pravdou je. Umíráte, máte různá onemocnění , a Pánem se stal Zákon hříchu . Zcela jiný program, po pádu Člověka . Původní Singularita -spojení ,BŮH A ČLOVĚK ,byl napaden cizím "Virem" ,jiného slova ,SATANA v nabídce ,budete Jako Bůh! Počátek programování narušování ,lidského bytí ,bez výlučného Světla Zdroje Boha. Stačilo sníst ,vstřebat, Jiný zdroj Informací slova ,Dabla svůdce, které Člověka hluboce Zásahlo ,do všech sfér, jeho Identity ! A jak chápem ,Pravou Identitou Člověka byla ,na Obraz Boha. Tu jsme Ztratili . Proto ostatně Syn Boží ,musel vzít Tělo ,jako původní LOGO , aby nás toho to Prokletí zbavil. Jinými Slovy ,náš Gen ,je dávno narušený . Nebot, bez Milosti v zázraku Kříže a Vzkříšení ,není Naděje . Satan ,který se dokonale převléká za Světlo Syna , Ježíše, svět připravil po hříchu o život . Proto ho Ježíš ho nazval Vrahem. Jan 8:44. Nešlo mu nikdy o nás. ! On nenávidí ŽIVOT!!!A kdo je ŽIVOT ? TO LOGO-SYN ,SVĚTLO SVĚTA. Nesnese ,vědomí ,že je Boží SYN ,který má u Boha nejvyšší postavení po svém Otci kde je mu Roven v stejném DUCHU- ŽIVOT. A? To je především Záměr Dablovy Agendy. Ne ty ,já, Vy?! Ale vymýtit DUCHA ,ŽIVOT ,BOHA V SYNU! V tom od Počátku je Jeho BOJ I PLÁN. Tudíž ,vše v současnosti z tou to skutečností si dávat do Pozornosti . Vím toho více ,v širokých spektrálních souvislostech ,napříč ,skrz na skrz Slovem Boha. Ohledně toho ,jak a co dál může nastat . Ale jsem dost nemocná ,Trpím vážnou vrozenou vadou ,neuropatie. A psát vůbec sem ,už je pro mne Zázrak z velikým přemáháním . Víte ,zajímám se už dlouze ,o Vědu, ohledně ,mozku především -Prefrontální Kortex,neboli Čelní lalok . A další témata v řadě ,které úzce souvisí z Biblí . A právě ,že už 8 měsícu ,zkoumala jsem z Prací bakalářských vědců ,obor -Molekulární biologie apod. Nebot ,já nejsem tip člověka ,který se spokojí z tím co kdo mi tvrdí ,že je pravda. KAŽDÉHO VČETNĚ VĚŘÍCÍCH ,SI POD MOCÍ AUTORITY SLOVA-KRISTA ,OVĚŘUJI . A tak se chovám i stejně vůči alternativním mediím . Buh mě vede k stálému stavu ,OSTRAŽITOSTI,být jako had ,ale ! Vždy zůstávat poníženou v myšlení v BÁZNI před Svatým . Počátek moudrosti se ukrývá v Bázni před Bohem . Přeji Vám všem ,Pokoj Panův ,pokud jej neodmítáte . PS: :-))) ještě....Rouhání má samozřejmě EXPONCIONÁLNĚ NARŮSTAT ,to je zřejmé . Tak jako Jan Křtitel ,musíte znát vážně velice dobře Bibli, na příč proroctvími ,připravil Cestu Ježíši ,tak současný SYSTÉM ,je zcela bez předmětné ,že si jej nazvete Šelma, PŘIPRAVUJE CESTU ,,Synovi Záhuby". Čtěte Lukáše 4 kap. a kdo má porozumět do dnešních dní v kontextu ,pochopí . srovnejte zjevení z tím 13kp.
Ježíš je uzkou Cestou

Bill Gates sa priznáva k mikročipom !

Prosím víc publikovat Alexe Jonese ,přeložit z Info.Wars .Děkuji
Ježíš je uzkou Cestou

19.5.2021 22,19 Ruská státní Duma schválila odstoupení od dohod o otevřeném nebi, což znamená, že …

Je mi vás líto ,obou . Vy milujete Tmu a ten kdo nezkoumá duchy učení ,nesnese jakoukoli kritiku ,nerozumí co Duch Bůh učí, ,nebot On dává výklad i vedení ,né vy ,né Církve ,ne člověk . Vy Milost boží odmítáte ,tak jako Židé ,zákonici. Pravý Žid je ten kdo má srdce obřezané ne učením Církve ,které světlo Evangelia zcela převrátili, díky zásahům do Slova Boha,viz Konstantin veliký. Každé slovo k …More
Je mi vás líto ,obou . Vy milujete Tmu a ten kdo nezkoumá duchy učení ,nesnese jakoukoli kritiku ,nerozumí co Duch Bůh učí, ,nebot On dává výklad i vedení ,né vy ,né Církve ,ne člověk . Vy Milost boží odmítáte ,tak jako Židé ,zákonici. Pravý Žid je ten kdo má srdce obřezané ne učením Církve ,které světlo Evangelia zcela převrátili, díky zásahům do Slova Boha,viz Konstantin veliký. Každé slovo k Vám je zbytečné ,nemáte v sobě Ducha mého Pána a já Pána znám . Tohle je duch cizí ,který není schopný svobodného myšlení skrze Krista. Já nehodlám házet dále Perly prasatům ,kteří by jen trhali . Řekla sem co jsem považovala za správné . Avšak ,milost uděluje pouze Buh ,jeden Buh! A tu vy evidetně zamítáte ,vaše Pýcha ,to nedovolí . Nesktutečná Tma. Pravda ,že tady stále se podporujete a varujete ohledně Vakcín ,vás ovšem nespasí . Naposledy zdůrazním ,nestačí něco jen hlásat jako pravdu. Celý život ,musí ukázat na Pravdu v Kristu v jeho svědectví ! Vy hovoříte ze sebe ,né v AUTORITĚ PÁNA ,skrze SLOVO MEČ BOŽÍ. Vše máte předem naučené ,nalajnované . Znak každé denominace . Hlásají své učení ,jiné evangelium ,jiného Krista.
Ježíš je uzkou Cestou

19.5.2021 22,19 Ruská státní Duma schválila odstoupení od dohod o otevřeném nebi, což znamená, že …

Poprvé se zde vyjádřím, celý čas tu jsem v tichosti ,spíše ,jako sledující . Pane Halíku ,jde mi o pořad myslím ,že minulý týden to běželo pořad p.Jílkové . Registrované partnerství homosexuálu . Jsem věřící člověk ,žena. Má osobní víra , je zcela mimo většinovou představu ,jak se tradičně vnímá . Chci tím říci ,že jinými slovy ,nepatřím absulutně do žádné Denominaci z určitou nálepkou . Nejsem …More
Poprvé se zde vyjádřím, celý čas tu jsem v tichosti ,spíše ,jako sledující . Pane Halíku ,jde mi o pořad myslím ,že minulý týden to běželo pořad p.Jílkové . Registrované partnerství homosexuálu . Jsem věřící člověk ,žena. Má osobní víra , je zcela mimo většinovou představu ,jak se tradičně vnímá . Chci tím říci ,že jinými slovy ,nepatřím absulutně do žádné Denominaci z určitou nálepkou . Nejsem členem ani organ.církve. Ani žádné domácí skupiny . Nikoho . To proč to já osobně za sebe tak vnímám ,má pro mě relevantní biblické důvody . Studuji Písma přes 25 roku . Uvádím ten to fakt ,jen z důvodu ,aby se předešlo domnění ,že Písma se nedržím z důvodu mé neexistence aktivity v církvi . Ba právě naopak ,sem v této oblasti držení se původního učení Písem napříč ,velice důslednou . To proč Vás tak přímo nyní oslovuji je ,že sem nesouhlasila vnitřně ,ani Biblicky z Ducha Krista ,jak jste reagoval na obhajobu spíše Vaší Církve ,nežli aby jste zapřel sám sebe a Hájil Řád Boží ! Nebyla v tom POKORA, a rozhodně v tom nebyl ten reálně správný umysl ,obhájit Pravdu . Ačkoli se to jakoby za to skrylo . Když jste byl přímo osloven ,tím mladým mužem,jistě byl to Homosexuál , ale když se přiznal ,že byl obtěžován ,jako mladý kluk ,kde byl ministrantem ve vaší Římské církvi ,knězem ,tak vy jste to popřel a okamžitě napadl . Absolutně nevhodné chování a navíc nemělo to z vaší strany upřímnost . To že se Vaše Církev ,Matka země , Říma ,(zjevení 17kap. každý at čte a dostane milost vidět ,kdo je ta matička zde ) podílela respektive její kněží na ohavnostech ,znásilnění dětí ,a né jedné jeptišky se všeobecně ví. Historii nemůžete popírat . Vůbec není mím zájmem, obhájit zde skutek touhy v těle ,jménem Homosexualita ! To aby někdo zde, nepřekroutil pravý smysl toho ,co chci vyjádřit . Muj důvod ,že se ozývám je ,že jste neměl Hájit sebe a vaší církev ,nebo ty ,které jste osobně nemohl přece znát ,ty ,které měli podíl na těch to znásilnění . To co mě dráždilo byla vaše slepota , a neochota i slyšet . Vaše Církev Matka! Není snad mistrem v teologii na prokletí ?? Ovšem ,nebot Vy se tak to prezentujete . Jako znalci . Ostatní nemají práva se vůbec k této tématice vyjádřit. A já se přesto vyjádřím . Nebot mě nevede Teologie lidská ,dle tradice ,ale BUH DUCH, JEDEN BUH ,NE DVA, ,NÉ TŘI . Jeden ,,JÁ JSEM ,,! Bůh ,který dává moudrost těm ,kteří ví ,že nic neví . Kteří žadoní v tichosti o Pravdu ,vidět a rozumět . Takže k prokletí ...Když ten mladý muž se otevřeně přiznal ,že byl zneužíván svým knězem ,nemyslíte si ,že i ten to čin ,jej mohl zdeformovat a natolik v budoucnu i postihnout ,že mohl mít o sobě špatnou představu, ohledně své sexuality? ...Jistě vy ,budete vehementně namítat ....ON lže. Jak říkám ,to je chabý argument a absolutně neobstojí ve Světle Písem ,vaší celkové obhajoby . Víte Buh jistě soudí vše i touhy těla . At jsou jaké chtějí ,nebot Tělo ,jak víme jde proti Bohu Duchu . Duch jde proti Tělu . Slovo apoštola Pavla. Tomu jistě rozumíme stejně . Ale Buh nenechá nikoho bez trestu ,kdo svádí ! At skrze hřích v těle ,nebo hřích skrze ducha našeho . Buh bude soudit jistě Homosexualitu ,ale tak stejně vnímám ,že DŮM BOŽÍ ,VŽDY SOUDIL JAKO PRVNÍ z velikým HNĚVEM . Jeremiáš 7kap. Ezekiel 5-9kapi. Homosexuálové pokud se neobrátí ,jistě trest dostanou . Ale oni ji nesou pouze sami za sebe. Kdež to Vy, CÍRKEV ŘÍMA ,MATKA OHAVNOSTÍ ,ZJE.17-18KAP. NESETE VINU KRVE. Svedli jste miliony dětí božích . Cesta ,která kdysi byla tak čistá ,jste vy ...v čase Historie ,poskvrnili jinou představou o Bohu samém ! Vaše Trojice ,TRIÁDA POHANU Z ČASU BABYLONIE ,ČASU EGYPTA , znamení cizího uctívání ,zněsvětilo ,původní svědectví Apoštolu ,včetně svědectví Mojžíše a především svědectví Mesiáše . A to nemluvě o skutečnosti mnoho dalších rouhání ,které se vždy Bohu příčí . DUM PLNÝCH MODEL. To je veliká Vinna krve na maličkých ,které jste vy, Kristu odvedli z jeho Ovčince ! Je pouze JEDEN BUH ,JEDEN KŘEST DO JMÉNA KRISTA(římanum 6:3-5) ,NÉ DO TITULŮ ! JEDNA VÍRA,JEDNA NADĚJE . VŠE JE V KRISTU ,ON JE ZAVRŠENÍM VŠEHO . Vy lidé ,nevedete k pramenům Vod Života ! K Ježíši ,jeho Svědectví . Ale k sobě ! A to věřte Buh bude z velikým Hněvem soudit. Tak ostatně jako i jiné Církve . Nebot mnoho z nich nesou stejné znamení cizího Ohně . Trojici! Měl jste HÁJIT JEN BOHA A JEHO ŘÁDY A JEHO USTAVU ! Avšak to jste neučinil. Je sice hezké ,že zde varujete lidé vůči Vakcínám ,i ja je varuji . Ale nestačí varovat lidi jen před něčím co si vy myslíte ,že je zcela rozhodující . ROZHODUJÍCÍ JE TOTIŽ CELÉ NAŠE UCTÍVÁNÍ ,CELÝ NÁŠ POSTOJ K PRAVDĚ ! Né jen jeden fragment pravdy . Víte před mnoho lety.....zde ,právě zde ,jsem byla Usvědčena ,paradoxně ,vaší členkou . Ona neví kdo jsem ,nebudeme si mě pamatovat . Lubica. Vím že je katolička. A stále tu je. Takže ,před 6 roky ,mě ona usvědčila z hříchu . Tehdy jsem žila dle Písem Zákona ,který je neměnný ,v cizoložství . Opakovaném manželství ,rozvedená . Dnes i dříve sem si z Boží Milosti uvědomila ,že ne ona ,kdo mě měl Usvědčit ,ale Buh ! Jí pouze použil v tu chvíli v ten čas ,nic více . a??? Já to přijala ! Mělo to na mě vliv ,moc. I přese vše ,že z vírou kterou už tehdy zastávala ona ,jako katolička ,já byla v silném Rozporu . Ano já přijala ,někde hluboce ano ,to kárání od této ženy ,Lubica. A již právě tomu je 6 roku ,kdy žiji zcela sama ,kde vím ,že není možné být v manželství ,jako rozvedená . Pouze jen jako vdova. Ale to já nikdy nebyla. Opustila sem toho manžela i on mě i přese vše ,že jsme se milovali. Buh mě prostě očistil ,cesty Boha jsou někdy vážně nevyzpytatelné . Nenapadlo by mě ,že Buh použije katolíka ,aby mě Usvědčil . Stalo se. V pokoře však sem uznala ,že to je pro mé dobro v budoucnu pro Spásu . Proč jsem to ted uvedla? Právě proto ,že vím kde jsem . Katolické stránky. I vy kdo to budete číst ,měli by jste zkoumat ,čemu vlastně věříte ???....A věřím vážně tomu co skutečně učil Kristus a původní prvotiny ,Apoštolové ? Nyní je čas Zkoumat, jako nikdy před tím ,sám sebe a své Uctívání . To už je vše co jsem dlouho měla k Vám všem ,katolíkům . Omlouvám se za né moc uhledný pravopis . Ale mám omezení ,ruce nemocné . A v češtině vím ,nevynikám . Bůh kéž by ,tak jako mě i Vám zde dal Milost a otevřel srdce k slyšení . Osobně nejsem vůbec zaujatá . Ani vůči zde Vám ,p.Halíku . Jen sem za sebe pouze reagovala ,jak sem už víše popsala .