1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

NIE CZYTAJ TEGO - NIE BĘDZIESZ SPAŁ SPOKOJNIE !!!

1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze. 2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców. 3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
szatański plan zniewolenia ludzkości: 59. Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać totalną kontrolę nad nimi. 60. Oszuka…More
szatański plan zniewolenia
ludzkości:
59. Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać totalną kontrolę nad nimi.
60. Oszukamy ich, aby zaakceptowali prawa, które ograbią ich z tych fragmentów wolności, jaką jeszcze będą posiadać.
61. Ustanowimy system monetarny, który uwięzi ich na stałe, utrzymując ich oraz ich dzieci w długach.
62. Kiedy zaczną się jednoczyć, oskarżymy ich o przestępstwa oraz ukażemy odmienny bieg wydarzeń światu, ponieważ będziemy właścicielami mediów.
63. Będziemy używać mediów w celu kontroli biegu informacji oraz uczuć, które my faworyzujemy.
64. Kiedy powstaną przeciw nam, zgnieciemy ich jak insekty, ponieważ są mniej warte niż one. 65. Będą bezbronni bez możliwości działania, ponieważ nie będą posiadali broni. 66. Powołamy niektórych z nich, aby realizowali nasze plany, obiecamy im życie wieczne, ale oni nigdy tego nie otrzymają, ponieważ nie należą do nas. 67. Rekrutów nazywać będziemy „zainicjowanymi” i będą tak indoktrynowani, aby …
More
RKL25.
8 more comments

Nie żyje rzecznik PKW. Jeszcze wczoraj ogłaszał wyniki I tury wyborów prezydenckich

ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM - TEMAT CAŁKOWICIE PRZEMILCZANY.. PRZYPADEK ? CZY KTOŚ ZGŁOSIŁ JUŻ TEMAT DO PROKURATURY CELEM ZBADANIA ,,NIESPODZIEWANOŚCI,, ŚMIERCI RZECZNIKA…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
wszyscy zapomnieli.. pamięć jak u złotej rybki.. dlatego jest jak jest..More
wszyscy zapomnieli.. pamięć jak u złotej rybki.. dlatego jest jak jest..
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
ha, demonkracja.. był chłop.. nie ma chłopa... i cisza.. nic się nie stało..More
ha, demonkracja.. był chłop.. nie ma chłopa... i cisza.. nic się nie stało..
3 more comments

"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, …

Czy te rzeczy zostały przepowiedziane? KS. RAMA P. COOMARASWAMY –––––––– "Oby nikomu z żyjących w tym czasie nie powstała w sercu myśl taka: Cóż więcej zdziałał Chrystus? Jaką siłą to czynił? …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
3 more comments

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ STUDIUM DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA, …

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ STUDIUM DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA, DOKTORA ANIELSKIEGO KS. JAN DOMASZEWICZ –––––––– SPIS RZECZY Dedykacja ( PDF ) Przedmowa ( …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? "PRZEGLĄD KATOLICKI" ––––– Społeczność nowoż…More
Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej?
"PRZEGLĄD KATOLICKI"
–––––
Społeczność nowożytna, w materialistowskim kierunku pojęć i dążności swoich, ściągnęła do ziemi rodzaj ludzki; po ziemi się czołgają i w ziemi się grzebią, na kształt płazów i robactwa, synowie tego świata, każdy wedle zachcenia swego i wedle pożądliwości swojej; polot zaś dusz w górę ku rzeczom wyższym przez wiarę i przez miłość, poczytuje się za prywatną zgoła fantazję i egzaltację dziwaków czy fanatyków, a nadto jeszcze co chwila i na wszelki możliwy sposób różne napotyka ze strony nowożytnego państwa i ze strony społeczności utrudnienia. Społeczność tych czasów nowych wyrzekła się wiary i religii; na sumieniu jej ciąży zbrodnia publicznego odstępstwa od Boga.
Inaczej wieki średnie, a mianowicie św. Tomasz, najwspanialsze tych wieków światło, uważały i traktowały społeczną jednej wiary chrześcijańskiej powinność. Prawdziwym, w zupełnym znaczeniu tego …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
TRAKTAT O CZYŚĆCU ŚW. KATARZYNA GENUEŃSKA –––––––– Ogień miłości Boskiej, zapalony w moim sercu łaską dał mi poznać, jako rozumiem naturę …More
TRAKTAT O CZYŚĆCU
ŚW. KATARZYNA GENUEŃSKA
––––––––
Ogień miłości Boskiej, zapalony w moim sercu łaską dał mi poznać, jako rozumiem naturę czyśćca i sposób, w jaki tam dusze cierpią. Ten ogień miłości wygładza w swych skutkach skazy i niedokładności mej duszy, iżby mnie Bóg oczyszczoną doskonale przy wyjściu z tego żywota raczył przypuścić do swej obecności. Otóż ogień czyśćcowy to samo sprawia w duszach które niezupełnie oczyszczone już opuściły tę ziemię. Wyniszcza on szpecące je rdze i plamy grzechowe, a obdarza tą czystością która im wreszcie bramy niebieskie otworzy.
Zanurzona w tej gorejącej otchłani miłości, trwam w nieustannym zjednoczeniu z mym najdroższym Bogiem i spokojnym sercem przyjmuję wszystko, co Mu się tylko podoba zdziałać w mojej duszy. Owóż w takim samym stanie znajdują się te dusze, których oczyszczenia dopełnia Bóg w innym życiu. Według tego, co widzę, dusze owe zamknięte w więzieniach czyśćcowych nie mogą pragnąć innego mieszkania, jak to więzienie w …More
2 more comments

MILCZENIE PASTERZY... BEEECZEEENIE OWIEC..

Milczenie pasterzy KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– W poprzednich numerach The Reign of Mary pisaliśmy o całkowitym odstąpieniu przez hierarchię soborowego kościoła od nauczania wiernych, zwłaszc…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzechy wołające o pomstę do nieba Nauka I. "Głos krwi brata twego woła do Mnie z ziemi" (Gen. 4, 10). "Krzyk Sodomy i Gomory rozmnożył się i grzech …More
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Nauka I.
"Głos krwi brata twego woła do Mnie z ziemi" (Gen. 4, 10).
"Krzyk Sodomy i Gomory rozmnożył się i grzech ich ociężał zbytnie" (Gen. 18, 20).
Grzech ma to do siebie, że nie mówi nigdy: "Dosyć, poprzestań", lecz ciągnie, niejako gwałtem porywa człowieka za sobą i w coraz większą wtrąca go przepaść nieprawości. Z grzechem dzieje się podobnie, jak z lawiną. Garść śniegu na szczytach gór, poruszona skrzydłem ptaka, spadając z wysokości, rośnie, olbrzymieje, staje się potężną masą i stoczywszy się w dolinę, druzgoce mieszkania ludzkie, zagrzebuje całe osady, wsie i miasteczka. Grzesznikowi zdaje się zawsze, że ten grzech, który popełnia, to jeszcze rzecz mała; ale ten grzech pcha go siłą nieprzepartą do występków i zbrodni coraz to cięższych, tak dalece, że człowiek lekceważąc sobie wszelkie natchnienia i przestrogi Ducha Świętego, ostatecznie wpada w grzechy noszące piętno osobliwszej złości. Takimi są owe grzechy przeciw Duchowi Świętemu, o …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Milczenie pasterzy KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– W poprzednich numerach The Reign of Mary pisaliśmy o całkowitym odstąpieniu przez hierarchię …More
Milczenie pasterzy
KS. BENEDICT HUGHES CMRI
–––––
W poprzednich numerach The Reign of Mary pisaliśmy o całkowitym odstąpieniu przez hierarchię soborowego kościoła od nauczania wiernych, zwłaszcza w dziedzinie moralności. Św. Paweł pouczał biskupów: "głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką" (II Tym. 4, 2). Przekonuj? Karć? Jedyną rzeczą za jaką można by zostać skarconym przez tych biskupów jest obstawanie przy tradycyjnym katolicyzmie! Nie, ci najemnicy zupełnie wyrzekli się swej odpowiedzialności za nauczanie i napominanie wiernych. Błąd modernistycznego soborowego kościoła widać równie wyraźnie przez pryzmat tego, czego nie uczy jak przez to, czego naucza.
Ta refleksja powróciła minionego lata. Stowarzyszenie pod nazwą The Center for Medical Progress ujawniło kilkanaście tajnych materiałów wideo demaskujących organizację Planned Parenthood. W tych dokumentalnych filmach, można zobaczyć jak kierownictwo tej niesławnej …
More
2 more comments

"Utarczką wojenną jest życie człowieka na ziemi"

UTARCZKA DUCHOWA CZYLI NAUKA POZNANIA, POKONANIA SAMEGO SIEBIE, I DOJŚCIA DO PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KS. WAWRZYNIEC SCUPOLI ––– "Utarczką wojenną jest życie człow…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ––––– ĆWICZENIE poddania się i uległości woli Bożej Cnota wzmiankow…More
O spokoju duszy i o szczęściu serca
umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu

–––––
ĆWICZENIE
poddania się i uległości woli Bożej
Cnota wzmiankowana na dwóch spoczywa zasadach, którymi dobrze przejąć się należy: 1) że nic nie dzieje się na świecie bez woli Bożej; 2) że niewypowiedzianie słuszną jest rzeczą, aby stworzenie poddawało się woli Stwórcy.
Boże mój, któryś stworzył świat wszechmocą Swoją, i który nim rządzisz za pośrednictwem mądrości Swojej, przywodząc rzeczy wszystkie do ich końca drogami zarówno łagodnymi, skutecznymi i nieomylnymi; wierzę stosownie do wyroczni Jezusa Chrystusa Twojego Syna, że nic się nie dzieje na świecie, bez rozkazania Opatrzności Twojej i że nawet jeden włos z głów naszych nie spadnie bez woli Twojej. Pan Samowładny, wszelkich przyczyn stworzonych, bądź dowolnych, bądź koniecznych, jesteś zarazem Jedynowładcą i skutków jakie one wydają. Nic z nami stać się nie może, ani przypadkowo, boś Ty wszystko od wieków przewidział, ani przeciw Twej woli, …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
2 more comments

Święty pokoju

"Papież" Franciszek kontra św. Franciszek Haniebna karykatura Wielkiego Świętego KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– Po wyborze przez kardynałów Novus Ordo na głowę soborowego kościoła 13 marca …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
List do wiernych (1) ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU –––––––– W Imię Pańskie – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim chrześcijanom – zakonnikom – …More
List do wiernych (1)
ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU
––––––––
W Imię Pańskie – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wszystkim chrześcijanom – zakonnikom – duchownym i świeckim, mężczyznom i niewiastom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie: brat Franciszek, sługa ich i poddany, składa hołd i uszanowanie oraz życzy im prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu.
Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów mojego Pana. Zważywszy zatem, że z powodu choroby i słabości ciała nie mogę każdego z osobna osobiście odwiedzić, postanowiłem w tym liście i orędziu przekazać wam słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca, i słowa Ducha Świętego, które duchem i życiem są (J 6, 64).
To Słowo Ojca tak godne, tak święte i chwalebne zwiastował Najwyższy Ojciec z nieba przez św. Gabriela, swego anioła, mające zstąpić do łona świętej i chwalebnej Dziewicy Maryi (por. Łk 1, 31), z której to łona przyjęło prawdziwe ciało naszego człowieczeństwa …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Nowa religia Vaticanum II Coraz bardziej, przez ich słowa i czyny zdajemy sobie sprawę, że religia Vaticanum II jest nową religią, która całkowic…More
Nowa religia Vaticanum II
Coraz bardziej, przez ich słowa i czyny zdajemy sobie sprawę, że religia Vaticanum II jest nową religią, która całkowicie zmieniła główny cel jakim było dążenie do świętości przez unikanie grzechu i życie w łasce, na prowadzenie wygodnej, naturalistycznej, skupionej na człowieku egzystencji.
Prawdziwa religia uczy, że najważniejszym celem jest dostanie się do nieba; nowa religia uczy, że najważniejszym celem jest ustanowienie nieba na ziemi.
Katolicka religia uczy, że ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga; nowa religia uczy, że człowiek jest Bogiem.
Katolicka religia uczy, że Bóg stworzył zwierzęta i wszystkie inne stworzenia, aby służyły człowiekowi; nowa religia uczy, że te stworzenia są częścią Boga.
Religia prawdziwa uczy, że grzech śmiertelny jest największym złem na świecie; nowa religia uczy, że cierpienie, ubóstwo, bezrobocie, samotność, itp. są największym złem świata.
Można zrobić jeszcze inne porównania – dość powiedzieć, że ta
More
2 more comments

"Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu"

MORALNE OBLICZE KWESTII ŻYDOWSKIEJ W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU "Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu" (Księga Przysłów XXI, 30) DR ANNA DANUTA …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Co jest niebo żydów? Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda …More
Co jest niebo żydów?
Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma nikogo, kto żył pobożnie, nosząc Szkaplerz i odmawiając Różaniec. A więc jest to piekło.
W …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
1. Niebezpieczeństwo Chcę w tym "Głosie katolickim" zwrócić uwagę czytelnika na jedno niebezpieczeństwo, które prawie niespostrzeżenie wciska się do …More
1. Niebezpieczeństwo
Chcę w tym "Głosie katolickim" zwrócić uwagę czytelnika na jedno niebezpieczeństwo, które prawie niespostrzeżenie wciska się do nas z obcych krajów, silnie zarażonych niewiarą. Tym niebezpieczeństwem jest hasło na pozór niewinne, a nawet mądre i chrześcijańskie, hasło: "Szanuj cudze przekonania! Bądź wyrozumiałym na wszystko, co inni mówią i myślą! Nie potępiaj niczego!". Ze szczególnym upodobaniem głoszą to hasło niedowiarkowie katolikom. Udają oni apostołów Chrystusowych i ujmują się za przykazaniem o miłości bliźniego, bo zdaje im się, że katolicy nie zachowują tego przykazania, trzymając się od nich z dala.
Zdradliwe to hasło i niebezpieczne! Zdradliwe dlatego, że ludzie bez wiary chcą przez nie osiągnąć bardzo zły cel, to jest zatrzeć powoli różnicę między wiarą, a niewiarą, między przekonaniami katolickimi a niekatolickimi, między złem a dobrem, grzechem a cnotą, między obyczajami chrześcijańskimi a pogańskimi.
Zdradliwe to hasło i dlatego, że ludzie bez …More
3 more comments

O rozmaitych Antychrystach Duchownych.

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
O. Mikołaj Łęczycki SI 1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie jest …More
O. Mikołaj Łęczycki SI
1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie jest mnóstwo; ubolewaj, iż tak wiele jest zwodzicieli [(zwiedzionych)]: dziękuj BOGU, że nie jesteś z ich sekty, zwłaszcza jeśliś kiedy był: lituj się nad nędznymi, módl się za ich nawrócenie często, i gorąco, a patrz, na które cnoty, i nauki masz się zdobywać, abyś był sposobnym na ich do Chrystusa przygarnienie.
2. P. Uważ, że i ludzie światowi są Antychrystami, Chrystusowe przykazania gwałcącymi, żywot niezbożny wiodącymi: których, że niezmierna się moc najduje, podobne pierwszym afekty w sobie wzbudzaj, zapalając w sobie żarliwość Apostolską, abo Ignacego Ś. abo Ksawerego, aby do Chrystusa, i pobożności Chrześcijańskiej byli przywiedzieni, co też i teraz ile możesz, zacznij, zwłaszcza przykładem życia bez nagany, i strażą zmysłów niepospolitą, gdyż to i złych porusza.
3. P. Uważ, że i owi są Antychrystami, którzy sługi Chrystusowe prześlad…More

Papiestwo i masoneria KS. ERNEST JOUIN

Papiestwo i masoneria (1) KS. ERNEST JOUIN –––––– Papiestwo i masoneria to dwie potęgi działające na świecie, a każda z nich usiłuje nad nim zapanować. Rezultat toczącej się między nimi walki ma w …
woj_tek shares this
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
3 more comments

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW ŚW. PIUS X, PAPIEŻ NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻYŁ I WSTĘPEM OPATRZYŁ BP STANISŁAW OKONIEWSKI –––––––– Encykliki Pascendi domi…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ignorancja Przechodząc od przyczyn moralnych do umysłowych, napotykamy naprzód głównie ignorancję. – Wszyscy bowiem moderniści, którzy jako …More
Ignorancja
Przechodząc od przyczyn moralnych do umysłowych, napotykamy naprzód głównie ignorancję. – Wszyscy bowiem moderniści, którzy jako mistrzowie występować i za mistrzów pragną w Kościele uchodzić, wysławiają głośno filozofię nowoczesną a gardzą filozofią scholastyczną; przyznają się do niej nie z innego powodu, lecz dlatego, że nie znając wcale filozofii scholastycznej, nie mieli argumentu do rozwikłania pomieszanych pojęć i do odparcia sofizmatów! Z zaślubin zaś fałszywej filozofii z wiarą wyłonił się ich system, rażący niezliczoną ilością błędów potwornych.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
One more comment

Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego. U nas, jak i w reszcie świata, biskupi zupełnie zignorowali KPK, jakby w ogóle nie było prawa kanonic…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jeżeli jednak państwo miałoby nakazać zamykanie kościołów w ogóle bez powyższych przyczyn, to wyraźnie uzurpuje sobie prawo, którego nie posiada, a …More
Jeżeli jednak państwo miałoby nakazać zamykanie kościołów w ogóle bez powyższych przyczyn, to wyraźnie uzurpuje sobie prawo, którego nie posiada, a to z następujących powodów:
1. Wierni mają prawo dostępu do swoich kościołów i sakramentów. Prawo to opiera się na podstawowym prawie do wolności religijnej.
2. Biskupi i kapłani mają boskie prawo i obowiązek głoszenia wiary i udostępniania środków zbawienia, przede wszystkim sakramentów, których nie mogą wstrzymywać bez śmiertelnie poważnych przyczyn. (Jeśli mogą istnieć "nowe sposoby służenia ludziom", mogą one jedynie uzupełniać, a nigdy zastępować ekonomię sakramentalną, którą dał nam Jezus Chrystus).
3. Żadna władza na ziemi nie może pozbawić biskupów tego podstawowego prawa i obowiązku.
4. Władze cywilne nie mogą zatem utrudniać praktykowania wiary, która obejmuje dostęp do kościołów.
.
m.rekinek shares this
.
7 more comments

zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa

Doktor Nauk Biologicznych Diana Wojtkowiak z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11.05.2020 złożyła do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępst…More
Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.
Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych. Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
5 more comments

CO TO ZNACZY ZABIĆ?

ODPOWIEDZI CHRYSTUSA NA PYTANIA LUDZI O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP –––––––– Nie zabijaj! "«Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym miał żywot wieczny». A Jezus mu rzekł: «Znasz przyka…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
(1) Por. 1) O. Marie Augustin Bellouard OP, a) Réponses du Christ aux questions des hommes, Paryż 1936. b) Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi.…More
(1) Por. 1) O. Marie Augustin Bellouard OP, a) Réponses du Christ aux questions des hommes, Paryż 1936. b) Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi. c) Cierpienie i grzech.
2) Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Nauki katechizmowe, a) Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? b) Grzechy wołające o pomstę do nieba. c) Przeciwko heretykom. Wiara nie jest to samo co nadzieja.
3) Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a) Teologia moralna. b) Prawo Boże. c) Warunkowe szafarstwo sakramentalne.
4) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku spowiedników.
5) Ks. Józef Stagraczyński, a) Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. b) Grzechy wołające o pomstę do nieba. c) Czego uczy Kościół o piekle. d) Zasady wychowania chrześcijańskiego.
6) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauk…
More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 80. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE ODPOWIEDZI CHRYSTUSA NA PYTANIA LUDZI O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP ––––––…More
NR 80.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
ODPOWIEDZI CHRYSTUSA
NA PYTANIA LUDZI

O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP
––––––––
Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi (djvu, 25.2 Mb)
Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA –––––––– ROZDZIAŁ XX O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU UCZEŃ. Ile jest grzechów przeci…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są? NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące. 1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. Zarozumi…More
ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?
NAUCZYCIEL.
Jest ich sześć, a są następujące.

1. Rozpaczanie o zbawieniu.
2.
Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług.
3.
Walczenie przeciwko prawdzie poznanej.
4.
Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej.
5.
Uporczywość w grzechach. 6. Ostateczne niepokutowanie.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
U. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu? N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z …More
U. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?
N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się grzeszeniem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończoną; a zaś grzeszenie przez ułomność, zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.
U. Co mają właściwego te grzechy?
N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, …More
2 more comments

Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi

Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi Michał Krajski Po Soborze Watykańskim II uznano, że dalej nie można głosić nauki, obowiązującej w Kościele od czasów …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
. MANIPULACJA KOBIECOŚCIĄ, AŻ DO JEJ ZNISZCZENIA: www.youtube.com/watchMore
.
MANIPULACJA KOBIECOŚCIĄ, AŻ DO JEJ ZNISZCZENIA:

www.youtube.com/watch
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 43. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równe…More
NR 43.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE

Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem — pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę … Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”3.
Słowa te nie budzą żadnych wątpliwości. Niepokój budzi jednak fakt, że Papież dokonał pewnej zmiany w cytacie, usuwając z niego jedno zdanie, które zastąpił trzykropkiem. Zdanie to w oryginalnej wersji łacińskiej brzmiało: „Gubernatorem te Deus voluit esse sexus inferioris”4. Przetłumaczyć je można jako: „Bóg chciał żebyś kierował niższą (słabszą) płcią”.
Jan Paweł II postanowił wykreślić to zdanie ze środka cytatu, chociaż pasuje do omawianego tematu i wyraża tradycyjną, katolicką naukę. Ewidentnie zabieg ten pokazuje jednoznacznie stosunek Papieża do tradycyjnego modelu stosunków małżeńskich.
.

ŚW. PIUS X, PAPIEŻ KRÓTKA HISTORIA RELIGII

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 32. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE 132. Sobór, który potępił błędy protestanckie, nazywa się św. Soborem Trydenckim…More
NR 32.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE

132. Sobór, który potępił błędy protestanckie, nazywa się św. Soborem Trydenckim od miasta Trydentu, w którym się odbywał.
133. Protestantyzm, rażony wyrokami tego soboru, niedługo czekał, aż zarody rozkładu, które nosił w skażonym swym łonie, poczęły się rozwijać: niebawem jęły go szarpać waśnie wewnętrzne, mnożyły się sekty, które, dzieląc się ciągle, rozsadzały go na drobne kawałki. Obecnie nie oznacza on już żadnego jednolitego i rozpowszechnionego wierzenia, lecz tylko pokrywa swą nazwą najpotworniejszą mieszaninę błędów prywatnych i osobistych, streszcza w sobie wszystkie herezje, i przedstawia wszelkie postacie rokoszu przeciwko Kościołowi katolickiemu.
134. Wszelakoż duch protestantyzmu, to jest duch wyuzdanej swawoli i oporu przeciwko wszelkiej władzy, szerzył się coraz dalej; wciąż powstawali ludzie, upojeni fałszywą nauką i zarozumiałością, albo też żądni znaczenia lub popierali nowe teorie, wywracające …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 30. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE Dziesięcioro przykazań Boskich Trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu Żydzi stan…More
NR 30.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
Dziesięcioro przykazań Boskich
Trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu Żydzi stanęli u podnóży góry Synaj. W tym to miejscu, wśród błyskawic i gromów, Pan Bóg mówił do nich i ogłosił im dziesięcioro przykazań swoich, wyrytych na dwóch tablicach kamiennych, które na szczycie góry wręczył Mojżeszowi.
Atoli, gdy Mojżesz po czterdziestu dniach, spędzonych na rozmowie z Panem, zeszedł ze szczytu góry, obaczył, jako lud wszystek, zarażony bałwochwalstwem, w dzikim upojeniu oddawał cześć Boską cielcowi, odlanemu ze złota.
Na widok ten, zdjęty gniewem świętym, cisnął o ziemię kamienne tablice i roztrzaskał je; spalił i skruszył na proch cielca, i ukarał śmiercią główniejszych sprawców tej ciężkiej zbrodni.
Powrócił potem na górę, błagał Pana o przebaczenie i otrzymał od Niego nowe tablice prawa; a gdy schodził z góry, lud ze zdumieniem oglądał, jak z czoła jego biły dwa duże snopy promieni, które cudownym blaskiem …
More

Jak okłamują nas w sprawie 5G

Jak okłamują nas w sprawie 5G alexjones.pl/…/148687-jak-okla… Być może nie wiesz, że rząd planuje w trybie pilnym uruchomić w Polsce technologię 5G. Jest to najnowszy standard sieci komórkowej, w …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 29. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE. Przeciwnicy 5G nie sprzeciwiają się rozwojowi technicznemu. Domagają się jedyni…More
NR 29.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE.

Przeciwnicy 5G nie sprzeciwiają się rozwojowi technicznemu. Domagają się jedynie, by telekomunikację bezprzewodową ucywilizować i uczynić bezpieczniejszą. Rozwój nie może się ograniczać do pogoni za wygodnictwem i finansowym zyskiem branży telekomunikacyjnej. Musi być zrównoważony, respektujący środowisko i gwarantowane przez Konstytucję prawo do życia i zdrowia wszystkich obywateli.
Więcej informacji na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego można znaleźć w broszurze „Elektrosmog – niewidzialny wróg” oraz w MIĘDZYNARODOWYM APELU O POWSTRZYMANIE 5G, który warto, a nawet trzeba podpisać. Dołącz także do Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G oraz grupy na fb: POLSKIE NIE DLA 5G!, których celem jest niedopuszczenie do uruchomienia w naszym kraju tej śmiercionośnej technologii.
2 more comments

Wyznanie wiary św. Atanazego

Wyznanie wiary św. Atanazego *) (Przekład wierszem na język polski) Maurycy hr. Dzieduszycki W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 15. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE. W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi …More
NR 15.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE.

W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od wieków w kościelnej liturgii i modlitwach używane "wyznanie wiary" (symbolum) św. Atanazego biskupa aleksandryjskiego i Doktora Kościoła zwane.
Ułożone po grecku w pierwszej połowie IV wieku, kiedy Ariusz zaprzeczył Bóstwa Jezusa Chrystusa z takim samym zuchwalstwem, jakie cechuje w naszych czasach owych nieszczęśliwie zaślepionych Straussów i Renanów.
Natchniony ów Ojciec wschodniego Kościoła, czynny uczestnik powszechnego Soboru Nicejskiego w r. 325 i kilku innych prowincjonalnych, zmarły po 47 latach nader uciążliwego i pracowitego episkopatu, w r. 373, uposażył chrześcijaństwo licznymi dziełami, które cechuje głębokość nauki, niezwykłe namaszczenie a przy tym styl godny najlepszych czasów Grecji, męski, szlachetny, prosty, wyniosły, jasny a jędrny.
Wszystkie te przymioty odznaczają właśnie w wysokim …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba, Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba, Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości, Bez pochyb…More
Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba,
Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba,
Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości,
Bez pochyby zatraci swą duszę w wieczności.
Wiara ta jedynego Boga w Trójcy głosi,
A Troistość w Jedności nad wszystko podnosi,
I ani mieszać osób pojedynczych będzie,
Ni przez rozdział istności w grubym zabrnie błędzie. Inna bowiem osoba Ojca, inna Syna, I Ducha też Świętego osoba jest inna, Lecz Ojca, Syna, Ducha, jedna boskość cała, I odwieczny majestat i równa jest chwała. Jaki Ojciec, Syn taki i taki Duch Święty, Żaden z nich nie stworzony, każdy niepojęty, Niczem nieogarniony, obecnym jest wszędzie, I jak nie miał początku, końca mieć nie będzie. Przecież nie trzej wieczyści, nie trzej niestworzeni, Ani trzej nie znający czasu ni przestrzeni, Lecz Jeden Wiekuisty, Jeden Niestworzony I Jeden tylko niczem jest Nieograniczony! Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie. Bogiem czcimy Cię …More

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ (1) według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917) –––––– Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Przysięga antymodernistyczna (1) (Przepisana przez Motu proprio Sacrorum antistitum z dnia 1 września 1910) ŚW. PIUS X, PAPIEŻ –––––––– Ja..... uzna…More
Przysięga antymodernistyczna (1)
(Przepisana przez Motu proprio Sacrorum antistitum z dnia 1 września 1910)
ŚW. PIUS X, PAPIEŻ
––––––––
Ja..... uznaję niezachwianie i przyjmuję wszystko bez wyjątku, co nieomylny Urząd nauczycielski Kościoła określił, ogłosił i objaśnił, a przede wszystkim te prawdy, które się wprost sprzeciwiają błędom współczesnym.
Wyznaję tedy najpierw, że Boga, będącego początkiem i celem wszechrzeczy, można naturalnym światłem rozumu z tego, co uczynił czyli z widzialnych dzieł stworzenia poznać na pewno jako przyczynę ze skutków, a więc i udowodnić.
Po wtóre: przyjmuję zewnętrzne dowody Objawienia tj. dzieła Boże, a zwłaszcza cuda i proroctwa i uważam je za najpewniejsze znaki Boskiego początku religii chrześcijańskiej, a zarazem za znaki najzupełniej dostosowane do stanu umysłowości wszystkich wieków i ludzi – nie wyjmując współczesnych.
Po trzecie: wierzę także mocno, że Kościół, stróż i nauczyciel prawdy objawionej, pochodzi wprost i bezpośrednio od samego …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół …More
Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski, to jest:
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który zrodzon jest z Ojca przed wszystkimi wieki, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie zaś stworzony, współistotny Ojcu, i przez Niego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Który ukrzyżowany został dla nas pod Ponckim Piłatem, umęczony i pogrzebiony, i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojcowskiej, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królowanie Jego końca mieć nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Dawcę łask, który od …
More
One more comment