Cristiano cattolico

Anton Eliáš Dohnal

Kopie úředního dokumentu potvrzující, že biskup Ilya Antonin Dognal nikdy nespolupracoval s zpravodajskými agenturami vkpatriarhat.org

Eliáš Dohnal

Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost…
More
Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost řeholníků. Kromě toho, že kardinál na klíčové místo prosadil a hájil známého heretika, i sám hlásal herezi, jíž ztotožňoval našeho Trojjediného Boha s Alláhem.

Po zrušení Sázavského kláštera byla část řeholníků přeložena do kláštera v Pidhirkách na Ukrajině.

Na Ukrajině v roce 2006 kard. L.Huzar napsal heretickou knihu, která popírala základní pravdy víry. Dva staří biskupové, kteří za komunismu působili v katakombách, se na nás, pidhorecké řeholníky, tehdy obrátili s prosbou, abychom hájili pravověrné učení církve. Nabídli, že nás vysvětí na biskupy. Z důvodu mimořádné situace jsme svěcení přijali. 3. 3. 2008 jsme svěcení zveřejnili. Zároveň jsme se obrátili veřejným dopisem na papeže Benedikta XVI. a oznámili mu, že kard. Huzar hlásá hereze a že v této mimořádné situaci jsme kvůli obraně víry přijali biskupská svěcení. Brzy nato jsme založili Pravověrný biskupský synod Ukrajiny. Benedikt XVI. dal mlčením najevo tichou shodu.

V letech 2008-2011 jsme bojovali za čistotu víry, vyzývali biskupy a kardinály v celé katolické církvi, aby se oddělili od herezí, spojených s neomodernismem a synkretismem. V roce 2011 Pravověrný synod založil z důvodu nutnosti posílení boje za ochranu víry Byzantský katolický patriarchát. Založení patriarchátu jsme opět oznámili papeži Benediktu XVI. On však 1. 5. 2011 vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, čímž de facto kanonizoval jeho apostatické gesto v Assisi. Předtím jsme několika veřejnými dopisy upozorňovali na závažné důsledky tohoto kroku pro celou církev. Když přesto 1. 5. 2011 Jana Pavla II. beatifikoval, zveřejnili jsme naše oddělení od apostaze Vatikánu a od té doby jsme ve stavu sede vacante. Jenže v tomto stavu je dnes de facto celá katolická církev, dokud nový papež nepřijme volbu.

V roce 2013 nastoupil František Bergoglio a boj za čistotu víry a mravů bylo nutné zintenzivnit. Neustále jsme zdůrazňovali, že jako veřejný heretik je neplatným papežem. V této době jsme jasně ukázali, že současný stav církve vychází z otráveného kořene II. vatikánského koncilu, zvláště z jeho deklarace Nostra aetate. Reforma v církvi nemůže nastat, pokud v ní bude vládnout duch tzv. aggiornamenta II. Vaticana.

Situace dozrála a dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali.

Nového papeže zvolilo osm biskupů. Údaje o nich:

+ Eliáš, patriarcha (ThD.)

nar. 1946, na kněze vysvěcen 1972, vstup do řehole sv. Basila Velkého 1991, biskupské svěcení 2008, Ukrajina,

+ Metoděj (ThD.)

nar. 1968, vstup do řehole 1991, kněžské svěcení 1996, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Markián (ThLic.)

nar. 1970, vstup do řehole 1990, kněžské svěcení 1997, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Samuel (PaeDr.)

nar. 1969, vstup do řehole 1995, svěcen na kněze 2000, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Timotej (ICLic.)

nar. 1973, vstup do řehole 2008, svěcen na kněze 2004, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Basil (ThLic.)

nar. 1972, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2002, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Matěj

nar. 1976, vstup do řehole 2000, kněžské svěcení 2007, biskupské svěcení 2012, Ukrajina

+ Dymytrij

nar. 1983, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2011, biskupské svěcení 2013 Ukrajina


vkpatriarhat.org/cz/

Anton Eliáš Dohnal

Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost…
More
Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost řeholníků. Kromě toho, že kardinál na klíčové místo prosadil a hájil známého heretika, i sám hlásal herezi, jíž ztotožňoval našeho Trojjediného Boha s Alláhem.

Po zrušení Sázavského kláštera byla část řeholníků přeložena do kláštera v Pidhirkách na Ukrajině.

Na Ukrajině v roce 2006 kard. L.Huzar napsal heretickou knihu, která popírala základní pravdy víry. Dva staří biskupové, kteří za komunismu působili v katakombách, se na nás, pidhorecké řeholníky, tehdy obrátili s prosbou, abychom hájili pravověrné učení církve. Nabídli, že nás vysvětí na biskupy. Z důvodu mimořádné situace jsme svěcení přijali. 3. 3. 2008 jsme svěcení zveřejnili. Zároveň jsme se obrátili veřejným dopisem na papeže Benedikta XVI. a oznámili mu, že kard. Huzar hlásá hereze a že v této mimořádné situaci jsme kvůli obraně víry přijali biskupská svěcení. Brzy nato jsme založili Pravověrný biskupský synod Ukrajiny. Benedikt XVI. dal mlčením najevo tichou shodu.

V letech 2008-2011 jsme bojovali za čistotu víry, vyzývali biskupy a kardinály v celé katolické církvi, aby se oddělili od herezí, spojených s neomodernismem a synkretismem. V roce 2011 Pravověrný synod založil z důvodu nutnosti posílení boje za ochranu víry Byzantský katolický patriarchát. Založení patriarchátu jsme opět oznámili papeži Benediktu XVI. On však 1. 5. 2011 vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, čímž de facto kanonizoval jeho apostatické gesto v Assisi. Předtím jsme několika veřejnými dopisy upozorňovali na závažné důsledky tohoto kroku pro celou církev. Když přesto 1. 5. 2011 Jana Pavla II. beatifikoval, zveřejnili jsme naše oddělení od apostaze Vatikánu a od té doby jsme ve stavu sede vacante. Jenže v tomto stavu je dnes de facto celá katolická církev, dokud nový papež nepřijme volbu.

V roce 2013 nastoupil František Bergoglio a boj za čistotu víry a mravů bylo nutné zintenzivnit. Neustále jsme zdůrazňovali, že jako veřejný heretik je neplatným papežem. V této době jsme jasně ukázali, že současný stav církve vychází z otráveného kořene II. vatikánského koncilu, zvláště z jeho deklarace Nostra aetate. Reforma v církvi nemůže nastat, pokud v ní bude vládnout duch tzv. aggiornamenta II. Vaticana.

Situace dozrála a dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali.

Nového papeže zvolilo osm biskupů. Údaje o nich:

+ Eliáš, patriarcha (ThD.)

nar. 1946, na kněze vysvěcen 1972, vstup do řehole sv. Basila Velkého 1991, biskupské svěcení 2008, Ukrajina,

+ Metoděj (ThD.)

nar. 1968, vstup do řehole 1991, kněžské svěcení 1996, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Markián (ThLic.)

nar. 1970, vstup do řehole 1990, kněžské svěcení 1997, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Samuel (PaeDr.)

nar. 1969, vstup do řehole 1995, svěcen na kněze 2000, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Timotej (ICLic.)

nar. 1973, vstup do řehole 2008, svěcen na kněze 2004, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Basil (ThLic.)

nar. 1972, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2002, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Matěj

nar. 1976, vstup do řehole 2000, kněžské svěcení 2007, biskupské svěcení 2012, Ukrajina

+ Dymytrij

nar. 1983, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2011, biskupské svěcení 2013 Ukrajina


vkpatriarhat.org/cz/

Mons. Viganò “eletto Papa” (a sua insaputa) dal “Patriarcato Cattolico Bizantino”. “Anatema” su …

Informazione breve sul Patriarcato Cattolico Bizantino

Dopo l’elezione del nuovo papa, rispondiamo alle domande dei giornalisti sulla storia del Patriarcato Cattolico Bizantino.

Il Patriarcato ha le sue radici nell’ordine orientale di San Basilio il Grande, che lavorò nel convento a Sázava nella Repubblica ceca.

Nel 2003, il cardinale Vlk fece pressione sui superiori maggiori dell’Ordine relig…More
Informazione breve sul Patriarcato Cattolico Bizantino

Dopo l’elezione del nuovo papa, rispondiamo alle domande dei giornalisti sulla storia del Patriarcato Cattolico Bizantino.

Il Patriarcato ha le sue radici nell’ordine orientale di San Basilio il Grande, che lavorò nel convento a Sázava nella Repubblica ceca.

Nel 2003, il cardinale Vlk fece pressione sui superiori maggiori dell’Ordine religioso per sopprimere il monastero bizantino di Sázava. L’ortodossia dei religiosi era il motivo del suo conflitto con l’ordine. Il cardinale promosse a un posto chiave un noto eretico, che addirittura difendeva. Egli stesso proclamò un’eresia, identificando il nostro Dio Uno e Trino con Allah.
Dopo la soppressione del monastero di Sazava, parte dei monaci fu trasferita per ordine dei superiori maggiori nel monastero a Pidhirtsi, in Ucraina.

Nel 2006 il cardinale L. Husar in Ucraina scrisse un libro eretico che negava le verità fondamentali della fede. A quel tempo i due vecchi vescovi, che svolgevano il loro servizio nella chiesa sotterranea durante il comunismo, si sono rivolti a noi, religiosi di Pidhirtsi, chiedendoci di difendere l’insegnamento ortodosso della Chiesa. Ci hanno proposto di ordinarci come vescovi. A causa della straordinaria situazione, abbiamo ricevuto l’ordinazione. Il 3 marzo 2008 è stata resa in pubblico la notizia sulla nostra ordinazione. Allo stesso tempo, abbiamo inviato una lettera pubblica al Papa Benedetto XVI, gli abbiamo comunicato che il card. Husar predica le eresie e che in questa straordinaria situazione abbiamo ricevuto l’ordinazione episcopale per difendere la fede. Poco dopo, abbiamo fondato il Sinodo dei vescovi cattolici ortodossi dell’Ucraina. Benedetto XVI mostrò con il suo tacere il silenzioso accordo.

Nel periodo degli anni 2008 – 2011, abbiamo lottato per la purezza della fede, invitando i vescovi e i cardinali in tutta la Chiesa cattolica a separarsi dalle eresie associate al neomodernismo e al sincretismo. Nel 2011, il Sinodo cattolico ortodosso ha fondato il Patriarcato Cattolico Bizantino a causa della necessità di rafforzare la lotta per la protezione della fede. La fondazione del Patriarcato è stata comunicata al Papa Benedetto XVI. Egli, però, ha dichiarato beato Giovanni Paolo II il 1 maggio 2011, e quindi de facto ha canonizzato il suo gesto apostatico ad Assisi. In precedenza, abbiamo indicato in diverse lettere pubbliche le gravi conseguenze di tale passo per intera Chiesa.

Quando il 1 maggio 2011 il Papa Benedetto XVI ha beatificato Giovanni Paolo II, abbiamo resa pubblica la nostra separazione dall’apostasia del Vaticano e da allora siamo in uno stato di sede vacante. In questo stato è oggi, di fatto, l’intera Chiesa cattolica fino a quando il nuovo Papa non accetta l’elezione.

Nel 2013 ha preso possesso dell’ufficio Francesco Bergoglio e la lotta per la purezza della fede e della morale dovette essere intensificata. Abbiamo costantemente rilevato che Egli, come eretico pubblico, è un Papa invalido. In quel periodo, abbiamo dimostrato chiaramente che lo stato attuale della Chiesa deriva dalla radice avvelenata del Concilio Vaticano II, in particolare dalla sua dichiarazione Nostra aetate. La riforma nella Chiesa non può avvenire se lo spirito del cosiddetto aggiornamento del Concilio Vaticano II vi governa.

La situazione è maturata. Il Patriarcato Cattolico Bizantino, in conformità all’autorità apostolica e profetica, in una situazione di emergenza culminata con il Sinodo dell’Amazzonia, ha realizzato il 14 ottobre 2019 in un sinodo straordinario l’elezione di Papa valido. È stato eletto l’arcivescovo Carlo M. Viganò. Il sinodo ha avuto luogo nel monastero vicino a Olomouc (Repubblica Ceca). Abbiamo invitato tutti i vescovi e i cardinali cattolici ortodossi a unirsi o accettare l’elezione.
Il nuovo Papa è stato eletto da otto vescovi. Ne seguono le brevi informazioni:

+Elia (Th.D.), Patriarca
Data di nascita: 1946
La data dell’ordinazione sacerdotale: 1972
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 1991
La data della consacrazione episcopale: 2008

+Metodio (Th.D.)
Data di nascita: 1968
La data dell’ordinazione sacerdotale: 1996
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 1991
La data della consacrazione episcopale: 2008

+Markiano (ThLic.)
Data di nascita: 1970
La data dell’ordinazione sacerdotale: 1997
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 1990
La data della consacrazione episcopale: 2008

+Samuele (PaedDr.)
Data di nascita: 1969
La data dell’ordinazione sacerdotale: 2000
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 1995
La data della consacrazione episcopale: 2008

+Timoteo (ICLic.)
Data di nascita: 1973
La data dell’ordinazione sacerdotale: 2004
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 2008
La data della consacrazione episcopale: 2008

+Basilio (ThLic.)
Data di nascita: 1972
La data dell’ordinazione sacerdotale: 2002
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 2000
La data della consacrazione episcopale: 2008

+Matteo (Mgr.)
Data di nascita: 1976
La data dell’ordinazione sacerdotale: 2007
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 2000
La data della consacrazione episcopale: 2012

+Demetrio
Data di nascita: 1983
La data dell’ordinazione sacerdotale: 2011
La data di entrata nell’Ordine di San Basilio: 2000
La data della consacrazione episcopale: 2013

vkpatriarhat.org/it/

Mons. Viganò “eletto Papa” (a sua insaputa) dal “Patriarcato Cattolico Bizantino”. “Anatema” su …

Il caso di Giovanni Huss oggigiorno bisogna rivedere e studiare di nuovo. Lui è stato calugnato e giudicato di quello che non ha inscegnato e non ha scritto. Era una politica ecclesiale e mondana per quale lui era un pericolo. Ricordate di santa Giovanna D'Arco? Non era la chiesa cattolica di Ingelterra che ha candannata questa santa? Mi sembra che il Patriarca Elia se vivessi in un tempo di …More
Il caso di Giovanni Huss oggigiorno bisogna rivedere e studiare di nuovo. Lui è stato calugnato e giudicato di quello che non ha inscegnato e non ha scritto. Era una politica ecclesiale e mondana per quale lui era un pericolo. Ricordate di santa Giovanna D'Arco? Non era la chiesa cattolica di Ingelterra che ha candannata questa santa? Mi sembra che il Patriarca Elia se vivessi in un tempo di Giovanna D'Arco e Giovanni Huss finirebbe pure nel fuoco. Una voce profetica non si accolga semplicemente da parte dei scribi e farisei ecclesiali che hanno usurpato il potere. Deve essere una battaglia spirituale e magnifestazione della potenza di Dio. Spesso si finisce anche con il martirio. Abbiamo pure il caso di padre Pio che la chiesa all'inizio non lo ha capita.

Sinodo per l'Amazzonia: festival di paganesimo infantile

RELIGIOUS SYNCRETISM = NEW AGE RELIGION

Piccoli gruppi del Sinodo: la maggioranza vuole sacerdoti sposati e donne diacono

RELIGIOUS SYNCRETISM = NEW AGE RELIGION

Corpi nudi: Francesco inaugura Museo "Anima del mondo"

Un rito pagano con Bergoglio in Vaticano
www.youtube.com/watch

Mons. Viganò “eletto Papa” (a sua insaputa) dal “Patriarcato Cattolico Bizantino”. “Anatema” su …

Il sinodo di brigantaggio dell’Amazzonia

29 settembre 2019


Nel 449 ebbe luogo il sinodo di brigantaggio a Efeso. Quest’anno dovrebbe essere tale sinodo di nuovo in Vaticano, sull’Amazzonia.

L’obiettivo principale è quello di introdurre, persino nella Santa Liturgia, lo spirito del paganesimo, le pratiche occulte, la stregoneria, la magia, la divinazione e lo spiritismo. Lo testimonia il …
More
Il sinodo di brigantaggio dell’Amazzonia

29 settembre 2019


Nel 449 ebbe luogo il sinodo di brigantaggio a Efeso. Quest’anno dovrebbe essere tale sinodo di nuovo in Vaticano, sull’Amazzonia.

L’obiettivo principale è quello di introdurre, persino nella Santa Liturgia, lo spirito del paganesimo, le pratiche occulte, la stregoneria, la magia, la divinazione e lo spiritismo. Lo testimonia il documento preparatorio l’Instrumentum Laboris. Si tratta delle evidenti eresie, in particolare del panteismo, che distruggono non solo l’essenza della fede cattolica, ma contraddicono anche l’intero cristianesimo.

(...)

vkpatriarhat.org/it/

Il Decalogo secondo Bergoglio

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

«L'ultima prova della Chiesa»

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

Mons. Viganò “eletto Papa” (a sua insaputa) dal “Patriarcato Cattolico Bizantino”. “Anatema” su …

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

“LA PROFEZIA SULL’ULTIMO PAPA”

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

Un rito pagano con Bergoglio in Vaticano

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

Sinodo per l'Amazzonia: festival di paganesimo infantile

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

Piccoli gruppi del Sinodo: la maggioranza vuole sacerdoti sposati e donne diacono

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

Corpi nudi: Francesco inaugura Museo "Anima del mondo"

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

Aldo Maria Valli: Le streghe sono felici

Madre terra non è un simbolo culturale, ma religioso. E'ra un culto alla divinità pagana
Mi permetto di www.youtube.com/watch

Aldo Maria Valli: Le streghe sono felici

Voglio suggerire di guardare un video a riguardo www.youtube.com/watch

Aldo Maria Valli: Le streghe sono felici

Riti pagani in Vaticano, dopo lo sfregio la menzogna
lanuovabq.it/it/riti-pagani-in-…

Aldo Maria Valli: Le streghe sono felici

Per trattrare queste cose teologiche almeno bisogna leggere il Catechismo, e vedere cosa direbbero i padre e dottori della Chiesa su cose accadute

Ulteriori dettagli: Mons. Viganò avrebbe commesso spergiuro?

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

www.youtube.com/watch

La convinzione che gli indigeni dell'Amazzonia debbano vivere in uno zoo umano è mero razzismo

Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito …More
Papa eretico: tre opzioni

11 ottobre 2019

Dal 6 al 27 ottobre 2019 si sta svolgendo in Città del Vaticano il Sinodo sull’Amazzonia. Pseudo papa Francesco mira a portare lo spirito del paganesimo all’interno della Chiesa. Con l’espulsione dello Spirito Santo, farà cessare il sacrificio quotidiano (cfr. Mt 24, 15; Dn 11, 30). Al posto dello Spirito Santo nella Liturgia deve regnare lo spirito del paganesimo. Dietro i riti pagani c’è nascosta la venerazione del diavolo. Questo aprirà la strada alla transizione della Chiesa cattolica all’anti chiesa del New Age.

(...)

www.youtube.com/watch

Aldo Maria Valli: Le streghe sono felici

RITO PAGANO IN VATICANO www.youtube.com/watch

Le synode d'Amazonie a commencé par l'intronisation en quatre étapes d'un démon (Vidéo)

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

L’évêque émérite du Corpus Christi condamne Bergoglio pour ses rituels du jardin du Vatican

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

"Nous autres sorcières sommes très heureuses" [des simonies qu'approuve François]

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Le SYNODE du DIABLE

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

IDOLÂTRIE et SALETÉ, deux attributs de l'ANTÉCHRIST

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Heidnischer Franziskus: "Wir Hexen sind darüber sehr glücklich”

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Verbotene Amazonas-Liturgie wieder auf dem Tisch

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Unsere Mutter Erde – Das Gaia-Buch von Papst Franziskus – Katholisches

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Vatikan täuscht Unwissenheit über die Pachamama-Statue vor

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Gefieder statt Tiara

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Aufbruchsstimmung bei der Amazonas-Synode

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Gottheits-Austauschprogramm: Franziskus empfängt gefiederten Schlangengott

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Amazonas-Synode: Kult um Fruchtbarkeit statt Liturgie

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Kardinal Müller: Bischof Kräutler wird in die Hölle kommen

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

The origins of the Vatican garden pachamama ritual

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Halfway Through Synod: Vatikan Fakes Ignorance About Pachamama Statue

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

You Are The Devil If You Oppose The Amazon Synod

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

HUGE SIGN OF HOPE: Schneider, Burke Speak in Rome

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

The belief that the natives should live in a human zoo is racism

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Amazon Synod Proposes New Episcopal Body to Implement Pope's Decrees

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Pope Francis Hosts Feathered Serpent God as Part of Deity Exchange Program

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

How I Solved The Amazon’s Priest Problem And Made Everybody Happy

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Cardinal Müller: Bishop Kräutler Will Go To Hell

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter

www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

The Amazon Synod Is a Sign of the Times | Douglas Farrow

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/

Cardinale Müller: il vescovo Kräutler andrà all'inferno

An open letter to Archbishop Carlo Maria Viganò
elected as the rightful successor of the Apostle Peter
www.youtube.com/watch
vkpatriarhat.org/en/