언어
bibula.com

Teilhard de Chardin i II Sobór Watykański – Adam Małaszewski - Bibula

Dodano: 2011-07-30 9:06 pm Niektórzy ludzie czują się szczęśliwi w widzialnym Kościele; jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że będę szczęśliwy, gdy …
http://www.bibula.com/?p=40813
댓글 쓰기…