Szymon Klucznik
Szymon Klucznik
313
Anonymous demaskują plany ONZ oraz agendę New Age. Wypisz wymaluj soborowa sekta. A wy twierdzicie, że to Kościół założony przez Chrystusa! Bluźniercy!More
Anonymous demaskują plany ONZ oraz agendę New Age.
Wypisz wymaluj soborowa sekta. A wy twierdzicie, że to Kościół założony przez Chrystusa! Bluźniercy!
07:02
Szymon Klucznik
111
Bellarmin. „Niechrześcijanin nie może być w żaden sposób Papieżem, jak sam Kajetan przyznaje. Powodem tego jest to, że nie może być głową tego, czego nie jest członkiem; ten, kto nie jest chrześcijaninem …More
Bellarmin.
„Niechrześcijanin nie może być w żaden sposób Papieżem, jak sam Kajetan przyznaje. Powodem tego jest to, że nie może być głową tego, czego nie jest członkiem; ten, kto nie jest chrześcijaninem, nie jest członkiem Kościoła, a jawny heretyk nie jest chrześcijaninem, jak jasno naucza św. Cyprian (por. lib 4, epist. 2), św. Atanazjusz (Scr. 2 cont. Arian.), św. Augustyn (lib. de great. Christ. cap. 20), św. Jerzy (przeciw Luciferowi) i inni, dlatego jawny heretyk nie może być papieżem” (Św. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30).
Szymon Klucznik
183

Przewaga różańca.

Pewna pani lekceważyła sobie różaniec św., który jej św. Dominik polecał. Matka Boska raczyła się jej ukazać i powiedziała: Chcę porównać wszystkie umartwienia, które dotychczas zadawałaś sobie ze …More
Pewna pani lekceważyła sobie różaniec św., który jej św. Dominik polecał. Matka Boska raczyła się jej ukazać i powiedziała: Chcę porównać wszystkie umartwienia, które dotychczas zadawałaś sobie ze zasługami przywiązanymi do odmawiania różańca św. Wnet zjawiła się waga. Na jednej szali posty i jałmużny tej pobożnej pani stanęły we wielkiej ilości, na drugiej zaś Najświętsza Panna Maryja położyła różaniec św., a ten wnet przeważył stos dobrych uczynków. Widzisz teraz córko, rzekła Maryja Panna, jakiej wagi jest mój różaniec!

Św. Ireneusz, pogromca fałszywego tradycjonalizmu

Św. Ireneusz stawia zasadę, że Kościoły apostolskie t. j. założone przez Apostołów, które mają nieprzerwaną sukcesję biskupów, począwszy od pierwszego, przez apostołów ustanowionego, posiadają …More
Św. Ireneusz stawia zasadę, że Kościoły apostolskie t. j. założone przez Apostołów, które mają nieprzerwaną sukcesję biskupów, począwszy od pierwszego, przez apostołów ustanowionego, posiadają prawdziwą naukę Chrystusową, gdyż pierwszy biskup otrzymał ją od apostołów a potem została przekazana, bez błędu, przez biskupów, w nieprzerwanym szeregu po sobie następujących.
Dlatego, chcąc się przekonać jaka była nauka Apostołów, a więc i Chrystusa, należałoby zbadać naukę Kościołów apostolskich. Ponieważ atoli ta droga byłaby zbyt uciążliwa, przeto, chcąc poznać naukę Chrystusową, wystarczy zbadać tradycję i wiarę przekazaną przez nieprzerwane następstwo biskupów „największego, najstarszego i wszystkim znanego, przez najsławniejszych dwóch apostołów Piotra i Pawła w Rzymie założonego i zorganizowanego Kościoła, z którym z powodu (jego) większego autorytetu musi się zgadzać każdy Kościół, t. j. wierni skądkolwiekby byli, każdy (mówię) Kościół, w którym zawsze przez wiernych, skądkolwiekby byli …More
Szymon Klucznik
"Z Kościołem rzymskim, dla jego większego autorytetu, musi się zgadzać co do nauki każdy kościół, jeśli jego nauka ma być apostolską".More
"Z Kościołem rzymskim, dla jego większego autorytetu, musi się zgadzać co do nauki każdy kościół, jeśli jego nauka ma być apostolską".
Szymon Klucznik
"Otóż tę prawdę, którą głosi Kościół rzymski, każdy Kościół partykularny musi wyznawać, inaczej nie miałby nauki apostolskiej i nie mogłaby być …More
"Otóż tę prawdę, którą głosi Kościół rzymski, każdy Kościół partykularny musi wyznawać, inaczej nie miałby nauki apostolskiej i nie mogłaby być wytworzona jedność wiary. Z tego już wynika, że Kościół rzymski ma prawo żądać przyjęcia swej nauki jako apostolskiej od wszystkich Kościołów, skoro każdy Kościół musi się z nim zgadzać w nauce, bo inaczej jedność wiary całego Kościoła nie mogłaby być wytworzona, gdyby każdy Kościół mógł przyjąć lub nie naukę Kościoła rzymskiego. Ma tedy Kościół rzymski prymat jurysdykcji w nauczaniu nad wszystkimi partykularnymi Kościołami. W tym już implicite zawiera się także prymat rządzenia, bo skoro Kościół rzymski ma prawo żądać przyjęcia swej nauki, to ma też prawo karać nieposłusznych aż do wykluczenia ich z Kościoła".

Jawny heretyk nie jest członkiem Kościoła katolickiego

Często w dyskusjach internetowych spotykam się z fałszywym przekonaniem, iż jedynie herezja uporczywa tj. formalna wyłącza z Kościoła i pozbawia członkostwa w Mistycznym Ciele Chrystusa. Rozpowszechniona …More
Często w dyskusjach internetowych spotykam się z fałszywym przekonaniem, iż jedynie herezja uporczywa tj. formalna wyłącza z Kościoła i pozbawia członkostwa w Mistycznym Ciele Chrystusa. Rozpowszechniona jest błędna opinia, iż heretyk materialny, ponieważ znajduje się błędzie nieuporczywym, należy do Kościoła katolickiego i jest jego członkiem.
Czy faktycznie tak jest, iż heretyk materialny należy do Kościoła katolickiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy w pierwszej kolejności określić kto należy do Kościoła – czy też inaczej mówiąc, kto jest „wewnątrz” Kościoła, poza którym nie ma zbawienia.
Jak nauczają teologowie rozróżniamy dwie kategorie osób będących „wewnątrz” Kościoła:
1. członków Mistycznego Ciała Chrystusa;
2. oraz te osoby, które nie są członkami Ciała Kościoła, a które należą do jego Duszy.
Członkowie Kościoła
Kto jest członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła katolickiego? Ostateczną definicję ex cathedra odnajdujemy w encyklice Piusa XII Mystici Corporis …More
Szymon Klucznik
Eugeniusz IV – bulla Cantate Domino (4 lutego 1442) "Kościół katolicki mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim …More
Eugeniusz IV – bulla Cantate Domino (4 lutego 1442)
"Kościół katolicki mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą „w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”, jeśli przed końcem życia nie będą do niego włączeni; i że jedność ciała Kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty, jałmużny i inne dzieła pobożności pomagają do zbawienia, a trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne, gdyż nikt – jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet gdyby dla imienia Chrystusa przelał swą krew – nie może być zbawiony, jeśli nie pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim".
Szymon Klucznik
Panie Quas Primas. Jeśli ktoś nie wyznaje wiary katolickiej to nie jest członkiem Kościoła i tym samym nie pełni w Kościele katolickim żadnego urzędu …More
Panie Quas Primas. Jeśli ktoś nie wyznaje wiary katolickiej to nie jest członkiem Kościoła i tym samym nie pełni w Kościele katolickim żadnego urzędu - tym samym nie stanowi hierarchii Kościoła.
2 more comments

Czy papież jest nieomylny tylko gdy naucza ex cathedra?

Zgodnie z nauką katolicką, wierni, pod groźbą utraty zbawienia, mają obowiązek przyjęcia nauki głoszonej nie tylko przez Magisterium uroczyste Kościoła, ale również przez Magisterium zwyczajne. Pius …More
Zgodnie z nauką katolicką, wierni, pod groźbą utraty zbawienia, mają obowiązek przyjęcia nauki głoszonej nie tylko przez Magisterium uroczyste Kościoła, ale również przez Magisterium zwyczajne.
Pius XII, encyklika Humani Generis (§ 20; Denz. 2313):
„Nie trzeba też sądzić, że pouczenia w encyklikach zawarte nie wymagają same przez się wewnętrznego poddania dlatego tylko, że papieże nie występują co do nich z najwyższą nauczycielską powagą. Albowiem i te rzeczy są przedmiotem tego zwyczajnego Nauczycielstwa, do którego także odnoszą się słowa: „Kto was słucha, mnie słucha”, a nadto, co w encyklikach wykłada się i z naciskiem podkreśla, to zazwyczaj już skądinąd do nauki katolickiej należy”.
Sobór Watykański. 1869 r. Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius:
„Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co zawiera się w słowie Bożym spisanym lub przekazanym, i jest do wierzenia przedkładane przez Kościół – albo uroczystym orzeczeniem, albo zwyczajnym i powszechnym …More
Szymon Klucznik
Paweł VI odchodzi od nauki Magisterium mówiącej o tym, iż cała nauka Magisterium, zarówno głoszona w trybie zwyczajnym oraz uroczystym, jest nieomylna …More
Paweł VI odchodzi od nauki Magisterium mówiącej o tym, iż cała nauka Magisterium, zarówno głoszona w trybie zwyczajnym oraz uroczystym, jest nieomylna i całej nauce Magisterium należy się posłuszeństwo. Paweł VI potępioną wcześniej przez Kościół naukę ogłoszoną w dokumentach SV2 nazywa Magisterium zwyczajnym. Paweł VI zobowiązuje wszystkich wiernych do przyjęcia tej potępionej nauki. Sobór Watykański II w swoich dokumentach głosi potępione przez Kościół herezje. Między bajki można włożyć brednie o "niejasnych sformuowaniach". Antypapież Paweł VI z żydowskiej rodziny Montini zobowiązuje cały Kościół do przyjęcia potępionej nauki. Czego Pan tu nie rozumiesz?
Szymon Klucznik
@VRS Paweł VI nadał rangę magisterium zwyczajnego i zobowiązał cały Kościół do przyjecia potępionej nauki. Na zakończenie soboru Paweł VI oznajmił …More
@VRS Paweł VI nadał rangę magisterium zwyczajnego i zobowiązał cały Kościół do przyjecia potępionej nauki.
Na zakończenie soboru Paweł VI oznajmił, co następuje:
„W końcu więc wszystko, co dotyczy świętego Soboru ekumenicznego, dzisiaj, z Bożą pomocą zostało zakończone, wszystkie konstytucje, dekrety, deklaracje i głosowania zatwierdzone podczas obrad soborowych i przez Nas promulgowane. Tenże ekumeniczny Sobór przez Naszego poprzednika, papieża Jana XXIII zapowiedziany 25 grudnia 1961, rozpoczęty zaś 11 października 1962 roku, a po jego śmierci przez Nas kontynuowany, Naszą apostolską władzą postanawiamy zakończyć ze wszystkimi skutkami prawnymi. Postanawiamy zaś, że wszystko, co zostało synodalnie na Soborze ustalone ma być ze czcią przestrzegane przez wszystkich wiernych, na chwałę Bożą, dla blasku Świętej Matki Kościoła i dla pokoju i spokojności wszystkich ludzi. Ogłaszamy, i zatwierdzamy wszystkie te dokumenty soborowe, i postanawiamy, że mają pozostać niezmienione i obowiązujące …More
One more comment
Szymon Klucznik
341

Nauka „Soboru Watykańskiego II” potępiona przez Kościół katolicki

W 1975 roku francuski autor Jacques Ploncard d’Assac wydał książkę o prowokacyjnym tytule „Okupowany Kościół” [L’Eglisee occupee]. Przedstawione przez siebie tezy tłumaczy następująco: “Jeśli komuś …More
W 1975 roku francuski autor Jacques Ploncard d’Assac wydał książkę o prowokacyjnym tytule „Okupowany Kościół” [L’Eglisee occupee]. Przedstawione przez siebie tezy tłumaczy następująco:
“Jeśli komuś uda się wykazać, że wszystkie „nowinki” sprawiające obecnie kłopot Kościołowi są niczym innym tylko błędami przeszłości, które wielokrotnie Kościół potępiał, to będzie można wywnioskować, że Kościół pod koniec XX wieku jest okupowany przez obcą sektę, tak jak kraj może być okupowany przez armię wroga”.
Materialne struktury Kościoła katolickiego okupowane są przez sektę podszywającą się pod Kościół katolicki. Nauka tej sekty leży w rażącej sprzeczności z nauką Kościoła świętego.
Czytaj całość: katolikintegralny.wordpress.com/…/nauka-soboru-wa…
Szymon Klucznik
365

Nawrócenie Żydów

W Kościele istnieje tradycja, że naród żydowski nawróci się wtedy, gdy narody świata przestaną być katolickie i popadną w apostazję. Św. Paweł w liście do Rzymian przestrzega nie-Żydów aby nie byli …More
W Kościele istnieje tradycja, że naród żydowski nawróci się wtedy, gdy narody świata przestaną być katolickie i popadną w apostazję. Św. Paweł w liście do Rzymian przestrzega nie-Żydów aby nie byli dumni, ale powinni się obawiać, że spotka ich podobny co Żydów los.
Dobrze; dla niedowiarstwa [Żydzi] ułamane są, a ty wiarą stoisz; nie rozumiej wysoko, ale się bój.
Albowiem jeśli Bóg przyrodzonej gałęzi nie przepuścił, by snadź ani tobie nie przepuścił.

Dalej św. Paweł kontynuuje:
Albowiem nie chcę, bracia! abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami sobie mądrymi)…
Bo jako i wy niekiedy nie uwierzyliście Bogu, a teraz dostaliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa,
Tak i ci teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby i oni miłosierdzia dostali.

Ojcowie Lemann przytaczają zatwierdzony przez Kościół naukowy komentarz, że byłoby naturalne dla Pawła, gdyby dodane zostały po ostatnim wersecie słowa: „Gdy popadniecie w apostazję”. Delikatność Pawła dla pogan uniemożliwiła …More
Prawdziwy papież Kościoła katolickiego (3)
10:59

Prawda katolicka w czasach pomieszania powszechnego

Zadziwia mnie pewna niekonsekwencja osób, jak wierze szczerych i uczciwych, które pragnąc zostać wierne nauce Chrystusa oraz Apostołów – wierze katolickiej – równocześnie uznają soborowy kościół …More
Zadziwia mnie pewna niekonsekwencja osób, jak wierze szczerych i uczciwych, które pragnąc zostać wierne nauce Chrystusa oraz Apostołów – wierze katolickiej – równocześnie uznają soborowy kościół – nierządnicę babilońską – za Kościół katolicki. Od dłuższego czasu zastanawiam się, gdzie osoby te popełniają błąd w swoim sposobie rozumowania, ponieważ w złe intencje tych osób nie wierzę.
Osoby te zakładają, iż kościół nauczający błędu, pomimo tego, iż naucza błędu – nadal pozostaje i jest Kościołem założonym przez Chrystusa. Założenie takie opierają przede wszystkim na opiniach teologicznych św. Wincentego oraz Jana od św. Tomasza, zgodnie z którymi, mamy obowiązek przyjąć tylko tę naukę, która jest zgodna z Tradycją, zaś naukę Tradycji przeciwną – odrzucić.
św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium
„Co ma uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząstka Kościoła oderwie się od wspólnoty wiary katolickiej? Nic innego, jak tylko przedłoży zdrowie całego ciała nad członek zakaźny i zepsuty. Jak …More

O naśladowaniu Chrystusa - miłość bliźniego

O UNIKANIU POCHOPNEGO SĄDZENIA 1. Patrz na siebie, ale wystrzegaj się sądzenia innych. Daremnie człowiek trudzi się osądzaniem innych, jakże często się myli i jak łatwo popada w błąd; sądzić siebie …More
O UNIKANIU POCHOPNEGO SĄDZENIA
1. Patrz na siebie, ale wystrzegaj się sądzenia innych. Daremnie człowiek trudzi się osądzaniem innych, jakże często się myli i jak łatwo popada w błąd; sądzić siebie i rozmyślać o sobie to dopiero trud owocny. Jakże często sądzimy według tego, co nam przypada do serca, i jak łatwo zatracamy poczucie sprawiedliwości przez miłość własną.
Gdyby Bóg był zawsze czystym celem naszych dążeń, nie wpadalibyśmy od razu w gniew, gdy tylko ktoś sprzeciwi się naszemu zdaniu.
2. A przecież zdarza się, że to, co kryje się w naszej głębi albo co przychodzi z zewnątrz, tak samo nas pociąga. Niektórzy w gruncie rzeczy mają zawsze na względzie siebie w tym, co robią, choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, i wydaje im się, że sprawy przybierają pomyślny obrót wtedy, gdy układają się według ich życzeń i myśli.
Jeżeli zaś dzieje się inaczej, martwią się i denerwują. Jakże często z powodu różnicy zdań rodzą się zatargi między przyjaciółmi i rodakami, między duchownymi i …More
urielrafael
4. A przecież Bóg tak urządził, abyśmy uczyli się nawzajem nosić swoje ciężary, bo nikt nie jest bez wady, nikt bez jakiegoś obciążenia, nikt, kto by …More
4. A przecież Bóg tak urządził, abyśmy uczyli się nawzajem nosić swoje ciężary, bo nikt nie jest bez wady, nikt bez jakiegoś obciążenia, nikt, kto by sobie wy starczał, nikt, kto byłby dość mądry dla siebie. Ale trzeba, byśmy nawzajem siebie znosili, nawzajem siebie podtrzymywali - pomagali sobie, doradzali i upominali. Charakter każdego najlepiej okazuje się w momentach trudnych. Trudności bowiem nie osłabiają, ale ukazują wartość człowieka.
urielrafael
3. Trudno jest pozbyć się dawnych nawyków i nikt zbyt chętnie nie daje się odwieść od własnego zdania. Jeżeli będziesz polegał bardziej na własnym …More
3. Trudno jest pozbyć się dawnych nawyków i nikt zbyt chętnie nie daje się odwieść od własnego zdania. Jeżeli będziesz polegał bardziej na własnym rozumie lub własnej umiejętności niż na cnocie poddania się, jaką widzimy u Jezusa Chrystusa, rzadko i nieprędko doznasz łaski oświecenia, ponieważ Bóg chce, abyśmy Mu się w zupełności poddali i cały nasz rozum przekroczyli płomienną miłością.
One more comment
Benedykt XVI w Błękitnym Meczecie. Benedykt XVI w meczecie modli się do "wspólnego boga" tj. Allaha.More
Benedykt XVI w Błękitnym Meczecie.
Benedykt XVI w meczecie modli się do "wspólnego boga" tj. Allaha.
02:25
Inquisitor
parvus cześć antykatolicki hakerze. Co tym razem zrobisz? Włamiesz się do mojego komputera i zablokujesz mi dostęp do stron związanych z FSSPX?
urielrafael
Wiernym nie wolno uczestniczyc w nabozenstwie akatolickim -Ks.Dr. Ignacy Grabowski. Wszyscy apostaci , heretycy i schizmatycy ipso facto wpadają w …More
Wiernym nie wolno uczestniczyc w nabozenstwie akatolickim -Ks.Dr. Ignacy Grabowski.
Wszyscy apostaci , heretycy i schizmatycy ipso facto wpadają w ekskomunikę (c. 1325 § 2). Do istoty apostazji, herezji, schizmy należy, by występek ujawnił się zewnętrznie; winnym tego występku może być tylko człowiek ochrzczony.
Ma być uważany za podejrzanego o herezję, kto w jakikolwiek sposób dobrowolnie i świadomie (…) uczestniczy z heretykami w ich praktykach religijnych (c. 2316).
Wiernym nie wolno nigdy czynnie uczestniczyć w nabożeństwie akatolickim; może być atoli tolerowana ich obecność czysto materialna i bierna przy odprawianiu obrzędów religijnych akatolickich z ważnych powodów i z tytułu tylko świeckiego, civilis officii vel honoris causa, o ile to nie wywoła zgorszenia (c. 1258, 2316).
Podejrzany o herezję, dopóki nie usunie powodów podejrzenia, nie może spełniać aktów prawnych. Skoro zaś podejrzany o herezję mimo upomnień po 6 miesiącach nie poprawi się, ma być uważany za heretyka.
9 more comments
Owoce modernizmu - sprzedane kościoły. Po owocach ich poznajemy, po owocach.More
Owoce modernizmu - sprzedane kościoły.
Po owocach ich poznajemy, po owocach.
01:28
AngelMM01
Czytajac te wasze bzdury, to tylko Pan Stanislaw zna prawde. Nawruccie sie lewacy! Panie Polski nie wiem jak polski jestes, ale napewno nie blisko …More
Czytajac te wasze bzdury, to tylko Pan Stanislaw zna prawde. Nawruccie sie lewacy! Panie Polski nie wiem jak polski jestes, ale napewno nie blisko Tradycji Katolickiej. Tradycja katolicka to zanczy: Msza Trydencka i zycie w jej duchu i posluszenstiwie scislej nauce kosciola katolickiego i umilowaniu blizniego.To styl zycia, ubierania sie, bo do kosciola to idzie sie jak na wesele nie w mini lub szortach albo sportowych butach panie polski. pozatem ecumenizm pochodzi od samego szatana, bo protestantow i innych trzeba nawracac na wiare katolicka a nie isc w kierunku ich wiary. A to robi KK kosciol po ostatnim soborze. Drzewo poznaje sie po owocach, a owoce mamy smierdzace.
AngelMM01
Mowi po hiszpansku w jakim panstwie ten kosciol jest, w jakim miescie?More
Mowi po hiszpansku
w jakim panstwie ten kosciol jest, w jakim miescie?
21 more comments

Przyjście na świat przenajświętszej Panny i nadanie Jej imienia Maryi

Zwykle tak bywa, że gdy spotyka nas jakowe niepowodzenie, wtedy z osób będących z nami w bliższych stosunkach, mała znajdzie się liczba, których by to nie odstręczyło, i które by nam dały dowody …More
Zwykle tak bywa, że gdy spotyka nas jakowe niepowodzenie, wtedy z osób będących z nami w bliższych stosunkach, mała znajdzie się liczba, których by to nie odstręczyło, i które by nam dały dowody stałej przyjaźni i życzliwości. Jeżeli zaś ten co doznał jakowego niepowodzenia, był celem zawiści złych ludzi, w takim razie wielu się znajdzie i takich nawet, którzy i natrząsać się będą z jego nieszczęścia, i najzłośliwiej w różny sposób pastwić się nad nim.
Doświadczyli tego święty Joachim i święta Anna, kiedy ich spotkała owa ciężka i publiczna obelga w świątyni Jerozolimskiej, o której wspomnieliśmy. Zaraz po tak dotkliwym dla nich zdarzeniu, błogosławieni ci małżonkowie odsunęli się od świata, i przez pewien czas żyli w najściślejszym odosobnieniu. Lecz gdy po zapowiedzeniu im przez Anioła przysłanego od Boga, że staną się rodzicami, wrócili do domu i do zwykłego trybu życia, przekonali się, że słowa wyrzeczone przez kapłana Isachara do świętego Joachima, wyrzucające mu hańbę niepłodności …More
Ewa
Bardzo podobnie opowiadał mi kiedyś pewien staruszek zakonnik . W Kościele jakoś u nas pomijają ten temat .
urielrafael
Zatęsknili wiec świeci małżonkowie za samotnością, na której niedawno tak wielkiej pociechy doczekali się od Boga, i chociaż stale mieszkali w Nazarecie …More
Zatęsknili wiec świeci małżonkowie za samotnością, na której niedawno tak wielkiej pociechy doczekali się od Boga, i chociaż stale mieszkali w Nazarecie, często jednak, a niekiedy na dni kilka, udawali się na górę, na której zamknął się był święty Joachim w pustelni, kiedy wypraszał sobie u Boga potomstwo. Tam chętnie przebywali wśród swoich pasterzy i licznych trzód, jakie posiadali. Święty Jan Damasceński, żyjący w czwartym wieku, i któremu zawdzięczamy przechowanie wielu szczegółów tyczących się przenajświętszej Panny i Jej błogosławionych rodziców, utrzymuje nawet, że przyszła Ona na świat podczas pobytu świętej Anny z jej mężem na onej górze blisko Nazaretu będącej. Wszakże powszechniejszym jest podanie, że się narodziła w samym Nazarecie.
One more comment

Nieomylność Papieża - Ks. Sieniatycki, Kraków 1932

Nieomylność Papieża Pojęcie nieomylności papieża. Sobór Watyk. (Constit. de eccles. cap. 4) w definicji dogmatycznej o nieomylności papieża daje pełne pojęcie tej nieomylności. „Uczymy i definiujemy,…More
Nieomylność Papieża
Pojęcie nieomylności papieża. Sobór Watyk. (Constit. de eccles. cap. 4) w definicji dogmatycznej o nieomylności papieża daje pełne pojęcie tej nieomylności. „Uczymy i definiujemy, mówi Sobór, że jest dogmatem przez Boga objawionym: papież, gdy mówi z katedry, to jest, gdy pełniąc urząd pasterza i nauczyciela (doctoris) wszystkich chrześcijan, mocą swego najwyższego apostolskiego autorytetu definiuje naukę wiary lub obyczajów, jako mającą być uznaną (tenendam) przez cały Kościół, wskutek asystencji bożej, w św. Piotrze mu obiecanej, tę nieomylność posiada, którą chciał boski Zbawiciel, by posiadał jego Kościół w definiowaniu nauki wiary lub obyczajów i dlatego definicje papieża, same z siebie, nie zaś ze zgody Kościoła, nie podlegają reformie”. Objaśnimy tę definicję.
a) Papież, gdy mówi… a więc każdy faktycznie rządzący i nauczający papież jest podmiotem nieomylności. Dlatego należy odrzucić jako przeciwny orzeczeniu Soboru, błąd Gallikanów, którzy rozróżniając między …More
Inquisitor
Simonie Clavicusie, znalazłeś już swojego, ukrywającego się "papieża" ? Nieładnie tak podpierać swoją herezję tradycyjnym nauczaniem.More
Simonie Clavicusie, znalazłeś już swojego, ukrywającego się "papieża" ?
Nieładnie tak podpierać swoją herezję tradycyjnym nauczaniem.
rafalpasznicki
"...W każdym razie, gdyby taki wypadek się zdarzył, papież taki przestałby być członkiem Kościoła, a tym samem papieżem, bo nie może być głową …More
"...W każdym razie, gdyby taki wypadek się zdarzył, papież taki przestałby być członkiem Kościoła, a tym samem papieżem, bo nie może być głową instytucji, kto nie jest jej członkiem...."
2 more comments
Szymon Klucznik
227

Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. II: Istnienie nieomylności

Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków, 1932; str. 267-270 Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. I Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. II: Istnienie nieomylnościMore
Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków, 1932; str. 267-270
Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. I
Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. II: Istnienie nieomylności
Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. III: Przedmiot nieomylności
Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła, cz. IV: Podmiot nieomylności. Nieomylność Papieża.
Trzeba pamiętać, że Ojciec św. sam i Biskupi razem z Ojcem św. są tylko wtedy nieomylnymi, gdy głoszą prawdy wiary i obyczajów i wyraźnie zaznaczają, że chcą wszystkich wiernych do uznania tych prawd zobowiązać. To co przytaczają jako argumenty, wyjaśnienia, okolicznościowe, uwagi nie podpada pod zakres ich nieomylności. Gdyby w poszczególnym wypadku było wątpliwe, czy zamierzali swym orzeczeniem zobowiązać wiernych do wiary, nikt nie byłby wtedy do wiary zobowiązany, bo prawo wątpliwe nie obowiązuje.
1. Z obietnic Chrystusa.
a) Mówi Chrystus do Apostołów: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody… nauczajcie je chować wszystko,…More

Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła

Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków, 1932; str. 266-267 Chrystus powierzył swą naukę Kościołowi, by ją szerzył między ludźmi. By to mógł czynić bez błędu, wyposażył …More
Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków, 1932; str. 266-267
Chrystus powierzył swą naukę Kościołowi, by ją szerzył między ludźmi. By to mógł czynić bez błędu, wyposażył go darem nieomylności. O tym darze Kościoła będziemy teraz mówić.
1) Pojęcie nieomylności.

a) Nieomylność Kościoła jest nie tylko wolnością od faktycznego błądzenia w rzeczach wiary i obyczajów, ale także niemożliwością błądzenia. Należy rozróżnić nieomylność czynną Kościoła (infallibilitas activa) od biernej (inf. passiva). Nieomylność czynna jest to wolność pasterzy Kościoła od błądzenia w nauczaniu rzeczy wiary i obyczajów, nieomylność bierna jest wolność wiernych Kościoła od błądzenia we wierzeniu. Podmiotem nieomylności biernej są nie tylko zwyczajni wierni ale i biskupi, z osobna wzięci gdyż i oni są obowiązani do przyjęcia za prawdę, co cały Kościół nauczający wiernym do wierzenia podaje. A także i papież jako osoba prywatna wierząca, należy do podmiotu nieomylności biernej. A zatem …More
Szymon Klucznik
Pytasz o źródła nieomylność, przedmiot nieomylności czy podmiot nieomylności? Proszę doprecyzować pytanie.
Szymon Klucznik
Celem daru nieomylności jest, by pasterze Kościoła zachowali w całości nieskażoną prawdę objawioną, czyli, by byli nieomylnymi świadkami objawiania, …More
Celem daru nieomylności jest, by pasterze Kościoła zachowali w całości nieskażoną prawdę objawioną, czyli, by byli nieomylnymi świadkami objawiania, wiernie ją wyjaśniali, czyli by byli nauczycielami nieomylnymi prawdy religijnej, wreszcie by powstałe sporne kwestie w przedmiotach religijnych nieomylnie rozstrzygali, czyli by byli nieomylnymi sędziami w sprawach religijnych.

Herezja „Kościoła chorego w swych członkach”

„Ktokolwiek chce być zbawiony, winien przede wszystkim zachować wiarę katolicką; kto nie dochowa jej w całości i nienaruszonej, bez wątpienia ulegnie wiecznej zagładzie.” – św. Atanazy W kręgach tzw …More
„Ktokolwiek chce być zbawiony, winien przede wszystkim zachować wiarę katolicką; kto nie dochowa jej w całości i nienaruszonej, bez wątpienia ulegnie wiecznej zagładzie.” – św. Atanazy
W kręgach tzw. tradycji katolickiej możemy obecnie często słyszeć, zarówno od wiernych, jak również, a może przede wszystkim, od hierarchii, iż Kościół Chrystusa cierpi dziś na poważną chorobę, został skażony herezjami, etc.. Przykładem niech będzie tekst ks. Karol Stehlina, byłego już przełożonego Bractwa św. Piusa X, z „Zawsze Wierni” z nr 3/2014 „Filius Ecclesiae — syn Kościoła”.
W tekście tym możemy przeczytać:
„Jeśli Mistyczne Ciało Chrystusa dziś przeżywa ciężką chorobę, to z powodu wielu członków, które uległy zatruciu niszczycielskimi teoriami modernizmu. (…) Chcemy, aby Kościół – Matka nasza, wyzdrowiał w swoich członkach tak, jak zdrowy jest w swojej niewidzialnej Głowie, czyli w Jezusie Chrystusie.” www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1990
Jak widzimy z wyżej przytoczonego tekstu Ks. Stehlin …More
Szymon Klucznik
Pius XII: „Inicjatywa apostolstwa świeckich jest w pełni uzasadniona, nawet bez uprzedniej formalnej ‘misji’ od hierarchii… Inicjatywa osobista odgrywa …More
Pius XII: „Inicjatywa apostolstwa świeckich jest w pełni uzasadniona, nawet bez uprzedniej formalnej ‘misji’ od hierarchii… Inicjatywa osobista odgrywa wielką rolę w ochronie życia i wiary katolickiej, zwłaszcza w krajach, w których kontakt z hierarchią jest trudny lub praktycznie niemożliwy. W takich okolicznościach, Chrześcijanie, na których barki zadanie to spada, muszą, za sprawą łaski Bożej, podjąć taki obowiązek… Pomimo to, nic nie może być podjęte wbrew wyraźniej lub dorozumianej woli Kościoła, lub w jakikolwiek sposób, który jest przeciwny zasadom wiary i moralności lub dyscyplinie kościelnej.” (“The Mission of Catholic Women,” Sept. 29, 1957, The Pope Speaks, Vol. IV).
tahamata
Zatem zwodzisz siebie i innych. Bacz by Ci tego nie poczytano za zbrodnię na duszach. Bez Kościoła nie możesz interpretować Pisma świętego, bo nie jest …More
Zatem zwodzisz siebie i innych. Bacz by Ci tego nie poczytano za zbrodnię na duszach. Bez Kościoła nie możesz interpretować Pisma świętego, bo nie jest Ono do prywatnego wyjaśniania. To Kościół ma władzę nauczania a nie prywatne osoby... A Ty szerzysz swoje "nauczanie" publicznie. Nie możesz przyjmować Sakramentów, zatem tkwisz w grzechach śmiertelnych, boć przecie Spowiedź, Komunia i niedzielna Msza to dla Ciebie abstrakcja. Chrystus obiecał, że złe moce Kościoła nie przemogą, zatem obwieścił iż Kościół będzie trwał do paruzji, podczas gdy Ty twierdzisz, że Kościoła nie ma. Błądzisz i wiedziesz siebie i innych na zatracenie. Pomodlę się za Ciebie i Twoje ofiary.
3 more comments