Jazyk

PRAMEŇ Z BOHA

368 stránky
warez
To je vynikajúca kniha. Posiluje vo viere a osvetľuje jej pravidlá. Nádherné hlboké modlitby. Pevná strava - nie prázdne čačkavé rečičky. Dá sa z … Viac

The Extraordinary Form

03:52
The Extraordinary form.
Tradition und Kontinuität
@Caruso Interessant! Eigentlich kann er dieses Video nur schlecht ohne die Zustimmung von Cindy Lauper gedreht haben!? Viac
Caruso
Das Video ist auf jeden Fall gut und mit sehr viel Liebe gemacht. Über die Musik kann man geteilter Meinung sein, ich kann mir vorstellen, dass es … Viac