defendfaith
121.7K
Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus! V tomto krátkom zamyslení sa budem venovať tomu, prečo ľudia stratili katolícku vieru, prečo milióny ľudí odišlo od …More
Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus!

V tomto krátkom zamyslení sa budem venovať tomu, prečo ľudia stratili katolícku vieru, prečo milióny ľudí odišlo od koncilu z Cirkvi a prečo dnešní katolíci, ktorí sú odchovaní na novej omši, vieru nemajú, nežijú ju, nepoznajú ju.
-------
V symbolike sa skrýva veľmi mnoho sily, zvlášť temné sily vedia ukrývať v symboloch moc. Vezmime si pohanský Rím, ktorý mal v znaku orla. Toho istého orla použil Hitler pri zvádzaní nemeckého ľudu. Vezmime si znak SS na rukávoch gestapa. Sú to dve runy, ktoré znamenajú v pohanskej mytológii runu sily! Gestapáci boli skutočne posilňovaní symbolikou, pretože symboly naozaj majú mocné okultistické čaro. Keby sme tam gestapu dali miesto SS dve kvetinky, hanbili by sa za svoj úrad a celé gestapo by sa rozpadlo. Ale sila pohanských rún SS im dávala temnú moc. Prečo tento začiatok? Kto sa zaoberal východnými náboženstvami tak vie, že tie sú postavené na temných okultných silách práve v symboloch, ktoré sú plné temna. Ide nielen o vizuálne ponímanie sveta, ale aj hudbu, cingátka, točiace zvoniace mlynčeky ktoré privolávajú démonov, vône tyčiniek atď.
-------
Nebudem sa tu zaoberať symbolikou pohanstva, pretože by som musel kopať hlboko. Našiel som väčšinu svätýň, ktoré boli postavené tak, že človek bol v strede, alebo do stredu dal bôžika a okolo neho sa tancovalo. Túto dobu však vynechám, pretože to mohlo v niektorých prípadoch byť aj inak. No izrael dostal od pravého Boha pravú bohoslužbu, kde bol ľud obrátený smerom k svätyni. Dá sa aj z tohto predpokladať, že to bolo v pohanskej dobe čosi prevratné, že ľud stojí čelom k Bohu, nie k sebe.
-------
Pozrime sa na slobodomurárov, čoby dnešných najväčších zástancov pohanstva. Ich svätyne sú postavené tak, že v strede je oltár a za oltárom sú kreslá pre členov. Viď aj obrázok hore - porovnanie novej omše a slobodomurárskej svätyne.

www.traditioninaction.org/…/G_001_Temple_al…

Aká podobnosť s novým ordo missae, keď aj katolícky chrám je prispôsobený slobodomurárskemu mysleniu a náuke. Už nie je Boh centrom oslavy, ale človek. Tak noví katolíci začali myslieť v zmysle slobody, rovnosti, a bratstva - čo sú tri piliere viery slobodomurárov. Noví katolíci, ktorí majú slobodomurársku vieru o ktorej ani netušia že ju majú, veria v dobro človeka, veria že ľudia sú si rovní, veria že máme všetkých ľudí tolerovať v akejsi falošnej láske. Všetky nové knihy, nové filmy, nové katechizmy a príučky, učia slobodomurársku doktrínu - rovnosti, bratstva a slobody. Toto je absolútnym opakom katolíckej viery, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus. Boh ustanovil hierarchiu, nie rovnosť všetkých ľudí. Boh dal každému človeku iné talenty, iné postavenie, aby spoločne s talentami ktoré ľudia majú, vybudovali kráľovstvo nebeské na zemi. Toto je možné však len vtedy, keď uznávame, že v tejto hierarchii je Boh na prvom mieste, Boh je centrom všetkého diania v tejto spoločnosti.
Sloboda v zmysle slobodomurárstva je v tom, že si môžem robiť čo chcem, som oddelená osobnosť a mám svoje práva. Opäť opak katolíckej viery - Pavol hovorí na toto áno - môžeš si robiť čo chceš, ale nie všetko ti osoží. Diabol chodí medzi ľuďmi a našepkáva im - ja nie som ako Boh, ja som dobrý - Boh ťa obmedzuje, dáva ti zákony, dáva ti nariadenia a cesty - ja ťa neobmedzujem, ja ti všetko dovoľujem! A v tejto viere dnes väčšina katolíkov žije - chodím si do kostola, raz v nedeľu to vydržím a potom hurá do sveta za svetskými radovánkami a hriechom. Napokon bratstvo, je možné iba vtedy, keď je v strede Ježiš Kristus - v Ňom sme bratia jasne hovorí Svätý Pavol. ALE slobodomurári učia, že sme bratia všetci, že nemáme hľadieť na vieru, všetci sme bratmi a sestrami OKREM - katolíkov ktorí sa držia ZAOSTALEJ viery! Pre katolícku cirkev je bratom luterán, buddhista, moslim, žid - ale katolík ktorý sa drží viery otcov, viery celej Cirkvi založenej Pánom po koncil - nie je bratom - JE schizmatik, odpadlík, rozbíjač Cirkvi. Kto potom stojí za týmito myšlienkami ak nie diabol, ktorý nenávidí všetko katolícke? Diabol hovorí - ver, ver koľko chceš - je veľa ciest k Bohu - hunduizmus, buddhizmus, islam, taoizmus, šintoizmus, ver v guruov, dokonca dnes VER V Rímsku Cirkev - ale NEVER KATOLÍKOM TRADIČNÝM! To sú rozbíjači celosvetového mieru, sú to spiatočníci, držia sa dávno prekonaných predsudkov, nie sú otvorení svetu. Kto má len trochu rozumu a Boh nám káže ho používať, tak si spočíta, kto stojí za týmito myšlienkami.

Prečo teda katolíci nemajú vieru a odpadávajú od viery? Pretože im bola viera zobraná a bola nahradená novou vierou. Každý národ bol vystavaný na viere - egypťania mali vieru, rímska ríša mala vieru, aztékovia mali vieru, my sme mali vieru katolícku - jedinú pravú vieru darovanú nám z neba od samého BOHA. Ale európa sa vzdala tejto viery cez koncil a nahradila ju inou vierou - veľmi podobnou, ale falošnou. No tiež platí, že každá civilizácia ktorá o vieru prišla, alebo vieru stratila, stratila aj svoju identitu a často aj zanikla. Neviem teda prečo sa pohania v európe divia nad tým, že sem prichádzajú moslimovia a chcú nám prebrať územie. Moslimovia svoju vieru nezapreli, oni vieru (aj keď je falošná) zachovali z otcov na synov. A túto vieru sa teraz budú snažiť vnútiť nám, ktorý sme sa stali zoženštenými, večne sa na niečo žalujúcimi, sťažujúcimi a hlavne pohanskými. A to neplatí len na pohanov ktorí odmietajú v európe Boha, ale aj katolíci, ktorí vieru stratili a chodia do kostola, kde sú učení pohanskej viere - rovnosť, bratstvo, sloboda! Tiež nemajú vieru v Boha Trojjediného, vieru v Krista Kráľa, ktorý je KRÁĽOM celého vesmíru a celého sveta. On je nad každou vládou, nad každým zriadením, nad každým životom jednotlivca. Ale nový katolíci toto nevedia. Oni nevedia že Boh hovorí, že nakláňa srdcia vládcom ako ON chce. Je to BOH kto uvalil na európu toto prekliatie po koncile, ktorý nechal ľudí si samých vládnuť bez Ducha Svätého urobiť koncil. Lebo Pápež Lev XIII. mal videnie pred oltárom, kde počul rozhovor Ježiša Krista a satana. Ježiš Kristus DOVOLIL satanovi, aby búral Cirkev a tento pápež bol účastný vo vytržení tohto rozhovoru. Potom nariadil modlitby po omši. zvlášť k Panne Márii a za ochranu Archanjela Michaela aby bdel nad Cirkvou. Tieto modlitby boli samozrejme po koncile zrušené. Už iba na tradičnej omši sa ich modlievame. Ale tá vízia ktorú mal tento pápež sa napĺňa pred našimi očami práve dnes. Katolíci novus ordo to samozrejme nepostrehnú a myslia si, že je všetko v poriadku, ale mnohí keď sa obrátili a dali Kristovi to čo mu patrí vo svojom srdci - vládu nad svojim životom, Kráľa Kráľov a Pána Pánov, prezreli a upadli do skrúšenosti.
-------
Nová omša je pohanská omša - pretože nesie v sebe pohanské znaky a symboly. Najnebezpečnejším symbolom je vyhnanie Boha zo stredu omše a nahradenie Ho človekom. To je neodpustiteľný zločin a geniálne majstrovské dielo satana, ako oklamať Cirkev, ktorá sa sama vzdala Boha a tým aj Ducha Svätého, čoby Boha v Trojici. Dnes vidíme že Lev XIII. mal pravé zjavenie. Satan tehlu po tehle búra katolícku vieru, katolícky chrám Petrov. Mnohí budú kričať - ani diabol Cirkev nepremôže. Kto tu hovorí niečo o tom, že satan zbúra celú Cirkev?! Ale momentálny stav Cirkvi je taký, že satan v nej vládne cez svojich poskokov, ktorí sú dokonca vysvätení.
-------
Omša sa musí vrátiť naspäť, oltáre kde sú anjeli a hľadia na Krista v eucharistii, musia byť opäť funkčné. Ale ako sa zdá, až po ťažkom súde nad Cirkvou tohto veku, korá ťažko zblúdila. Preto každému kto ešte má kúsok katolíckej viery, bude lepšie vyhľadávať katolícku omšu, na ktorej nielenže porastú vo viere, ale prezrú falošné intrigy satana a jeho ťahov. Vrátia sa domov do Cirkvi všetkých vekov. Falošní katolíci budú hovoriť - my chodíme na platnú omšu, veď aj eucharistické zázraky sa dejú. Veru sa dejú, lebo ešte aj na novus ordo má Boh svoj ľud, ktorý chodieva na adorácie, horlivo sa modlí, obetuje, pôsti - akurát nevedia že nejaké katolícka tradičná omša existuje. Taktiež sú ľudia, ktorí sa nemôžu dostať na tradičnú omšu, lebo nám ju Boh vzal. Treba sa však modliť katolícky na novej omši, pristupovať k modlitbám v poklonách, úklonoch, prijímať kľačačky, alebo ísť na východný katolícky obrad - ovšem ak nie je zničený aj ten systémom - čelom k ľudu.
-------
Čo robiť bratia? Doba je zlá. A máme málo času, smrť sa blíži a súd bude prísny. Modlime sa v tejto dobe temnoty, ako nás nabádal Svätý páter Pio ktorý videl temnotu Cirkvi ktorá nastane po koncile. A pre tých, ktorí si myslia že Cirkev je v najlepšom poriadku, za nich sa modlime najviac, lebo nerozpoznali časy, ako nás to Pán učil.
-------
odkaz na článok o postavení ľudu pri omši: katolicka-kultura.sweb.cz/…/tradicni_mse_sv…
apvs
Nie, dodosklicko ..
Neprišiel si s dobrými úmyslami na Gloriatv.
Prišiel si povedať, že katolíci sú hriešnici, pretože oni sú obrazy,
keď si myslíte, je v rozpore s "bibliu" vy nie ste si istí čítať...
a tvrdia, že katolíci láska sväté obrázky, čo je zle, ale vy odmietnuť rozumieť.
To je to, čo si dať na mojom videu,Protectrice pleine de sollicitude
a to nebolo v mieri, aby ma privítal!
A …More
Nie, dodosklicko ..
Neprišiel si s dobrými úmyslami na Gloriatv.
Prišiel si povedať, že katolíci sú hriešnici, pretože oni sú obrazy,
keď si myslíte, je v rozpore s "bibliu" vy nie ste si istí čítať...
a tvrdia, že katolíci láska sväté obrázky, čo je zle, ale vy odmietnuť rozumieť.
To je to, čo si dať na mojom videu,Protectrice pleine de sollicitude
a to nebolo v mieri, aby ma privítal!
A teraz vy sťažovať si nechceme vás veselé Vianoce?
No: vy dobre hľadal !
všetkým svojim katolíckym priateľom Gloria.tv:
Kiež Boh buď milostivý a žehnaj,
Panna ukazuje Dieťaťa Ježiša
a vás naplní svojou materskou láskou.
Ježiš, dokonalý obraz Otca,
Tie by mohli žiariť na tvári a dá vám mier.
Svätý a veselé Vianoce! 🤗 😇
dodosklicko
Akože čo iné. Predsa sedieť za stolom a mať spoločenstvo s veriacimi, rozprávať sa a zdieľať. To je opak diania v kostole. Čistá izolácia, ledva pozdrav...toto v biblii nieje. Ako môžu mať vzťah s bohom ktorého nevidia keď nemajú vzťah s bratom ktorého vidia. Nie sú šťastný ale stratený a nevedia čo bude s nimi. ...to je ovocie náboženstva.
snakee
dodosklicko včera
priatelia nasiel som videjko ktore hovorí kde sa to zacalo cca od 30
ty heretické bláboly si vetkni na správné místoMore
dodosklicko včera

priatelia nasiel som videjko ktore hovorí kde sa to zacalo cca od 30

ty heretické bláboly si vetkni na správné místo
Caesar
Caesar
Ako na omši nestratiť vieru
svetkrestanstva.postoj.sk/1997/vatikanska-sedm…
Aj keď sa slovenskému katolicizmu oprávnene vyčíta určitá zvykovosť a stádovitosť, minimálne v oblasti liturgie nám to pomohlo uchrániť sa nezdravej originality.
Neveriaci, ktorý vstúpi do talianskeho kostola počas liturgie, musí byť poriadne zmätený. Keď jedni stoja, druhí sedia, keď sa tí postavia, prví pokľaknú.…More
Ako na omši nestratiť vieru

svetkrestanstva.postoj.sk/1997/vatikanska-sedm…

Aj keď sa slovenskému katolicizmu oprávnene vyčíta určitá zvykovosť a stádovitosť, minimálne v oblasti liturgie nám to pomohlo uchrániť sa nezdravej originality.

Neveriaci, ktorý vstúpi do talianskeho kostola počas liturgie, musí byť poriadne zmätený. Keď jedni stoja, druhí sedia, keď sa tí postavia, prví pokľaknú. Ak má byť omša obrazom rodiny, ktorá sa schádza okolo jedného stola, tak musí ísť naozaj o domotanú rodinu. Nehovoriac o tom, že kňaz musí omšu často zvládať sám, bez asistencie miništrantov či organistu.

Profanizácia posvätna

Koncom minulého roka sa v miestnych kníhkupectvách objavila kniha, ktorá svojím názvom triafa do živého – Ako ísť na omšu a nestratiť vieru. Za ironickým úškrnom sa však skrýva seriózny autor, konzultor Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Nicola Bux (na obr.). Kniha je nielen historickým a teologickým, ale predovšetkým praktickým sprievodcom po svete katolíckej liturgie. Určená je nielen jej účastníkom, ale aj vysluhovateľom, kňazom. Obom skupinám autor vystavuje kritické zrkadlo, keď tvrdí, že dnešná liturgia sa dostala do krízy, pretože Boha z jej centra vytlačila ľudská kreativita. „Jej ríty a symboly sú desakralizované alebo nahradené profánnymi gestami,“ píše Bux.

Netvrdí pritom nič iné ako jeho šéf, prefekt spomínanej liturgickej kongregácie, kardinál Antonio Canizares Llovera. „Musíme oživiť ducha liturgie a v tomto ohľade sú príznačné gestá zavedené do pápežských bohoslužieb: orientácia liturgického diania, kríž v centre oltára, prijímanie pokľačiačky, gregoriánsky chorál, priestor pre ticho, krása sakrálneho umenia. Nevyhnutné a naliehavé je podporiť aj eucharistickú adoráciu: v prítomnosti skutočného Pána nemožno nič iné ako zostať v adorácii,“ uviedol v rozhovore pre denník Il Giornale 65-ročný španielsky kardinál. A aj keď to priamo nespomenul, novým prvkom je aj posilňovanie latinčiny
.
apvs
@dodosklicko 14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. 17 Lebo hovoríš: »Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič« - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný …More
@dodosklicko 14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. 17 Lebo hovoríš: »Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič« - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. 19 Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. 20Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“
dodosklicko
priatelia nasiel som videjko ktore hovorí kde sa to zacalo cca od 30 minwww.youtube.com/watch
dodosklicko
Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera(už sa nikdy viac neobetuje), smrť už viac nad ním nepanuje. 10 Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech (jediný )RAZ a (platí) to navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu.študuj sám rimanom6
priatelia,
JK neni múka, ani z neho neubúda ked pečú oplatky ani krv neubúda, ved on má oslávené telo a nemá krv aby mu dávala život …More
Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera(už sa nikdy viac neobetuje), smrť už viac nad ním nepanuje. 10 Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech (jediný )RAZ a (platí) to navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu.študuj sám rimanom6

priatelia,

JK neni múka, ani z neho neubúda ked pečú oplatky ani krv neubúda, ved on má oslávené telo a nemá krv aby mu dávala život , ked on sám je život a dáva ho komu chce, ,ani z trónu v nebi neodchádza,

a nečítali ste v zákone ? že ked príde, zatrasie sa nebo aj zem a ludia budú chciet umriet od strachu...ostrovy zaniknú a vrchy sa znížia a jeho tron bude najvyšší atd...jeho nemožeš zavolat a obetovat každý den

či je boh oplatka ?

zidovské obrady sa skončili, ani hebreji ich nerobia od kedy boh roztrhol oponu na chráme pre ich neveru že obete skončili , lebo Otec dal syna aby v nom mali odpustenie a spasenie

konali apoštoli niekedy omšu ? alebo premienali víno? alebo JK niečím pripomínal knaza ?krstil niekto deti ? v katol. biblii nič také nenájdete, čítam ju furt a dookola roky...

a

stalo sa toto :vatikán nahradil obriezku krstom,

Dosiahnutie náboženskej dospelosti keď sa chlapec stáva bar micva (syn prikázania) nahradili píjmaním,

a obetovanie zvierat pri oltari oblečený v rúchach nahradili nekonečným obetovaním boha....ludia obetujú boha a to ešte v pečive...no koniec...

ludia aký blázon je ten kto verí v odpustenie cez tieto úkony a ozajstného pána Ježiša nehladá, k nemu sa uprimne nemodlí , nečíta bibliu...

zhováram sa s ludmi v europe, nenašiel som ani jedného čo hladá pána, ani farári, keby mali robiť čo apoštoli boli by na ulici vyhodený bez platu a úcty, v prenasledovaní a idúci na smrt pre meno ježis

ale oni radšej takto ako sú ....

rovnako náboženský človek je naučený na viditelné veci, oltár, a farebné sklíčka , radšej úkony a predpisy , zakazy a príkazy

všetko možné radšej ako vztah s otcom a synom, rozpravat sa so svetym duchom a byt s nimi tak ako adam sa prechadzal s bohom po edene....neklacal, neobetoval, nejedol ho, nemodlil sa ....rozpraval sa ako s priatelom...

alebo to nebolo tak ? pozri čo ti vadí, že mám zlú diakritiku....dnes je ti to znakom že som zlý človek, možno podobne sa ján krstitel kožuchu hnusil namysleným hebrejskym fararom v nádherných rúchach ktorý neznášali jeho sposoby....ale aj to bol zámer zhora...))

a ešte kúsok z biblie, toho božieho chleba čo dáva život každému kto ho prijme

Výstraha pred modlárstvom
1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, 2 všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. 6 Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. 7 Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa zabávali. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a hynuli od hadov. 10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu. 11 Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. 12 A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 14 Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. 15 Prihováram sa vám ako rozumným: Posúďte sami, čo hovorím. 16 Nie je vari kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: Azda tí, čo jedia obety, nemajú účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. 21 Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. 22 Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako on?
ľubica
(...) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (...), vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo, а bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje …More
(...) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (...), vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo, а bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení.
Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší tolik vytrpěl, pro všechny duše, a nyní vidím, že více než polovina je zatracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.
Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena. Ztratím mnoho kněží, ti věrnější raději zemřou, než aby přijali toto hanebné náboženství.
Církev zůstane po dlouhé měsíce bez vedení.
Nastanou dny trvalé temnoty. Během této hrozné tmy vydají světlo jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží tři dny. V domech bezbožných nebudou svítit.
Během těchto tří dnů se objeví démoni ve strašných podobách a naplní prostor hrozným rouháním. Blesky a jiskry proniknou do lidských obydlí, aleneuhasí požehnané svíce, které nezhasí ani vichry, ani strašná zemětřesení.
Moře vyvalí své zpěněné vlny na pevninu. Země se změní v obrovský hřbitov(L:dle sv. Matrony moskevské se Země změní na hřbitov lidí r.2017). Země bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých. Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou (L: Zj 10.kapitola – tajemství dalších B.trestů nesměl apoštol Jan tehdy ještě zapsat). Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou všeobecné a budou následovat bez ustání jeden za druhým.
Lidé neuposlechli slova mé nejsvětější Matky ve Fatimě. Běda těm, kteří nyní neuposlechnou má slova. Lidé nepochopili, co jim měla říct válka.
Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. -Já ji posílám v síle Ducha Svatého, aby varovala lidi a zachránila, co se zachránit dá.
Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuly. Nesmíte zlořečit Mně ani mému nebeskému Otci za všechno utrpení a za všechno to, co ještě strašnějšího bude následovat. Je to dílo mé lásky. Pochopíte to až později. Musím přijít se svou spravedlností, protože lidé nepoznali dobu mé milosti. Míra hříchů je dovršena, ale mým věrným se nestane nic zlého.
zdroj:
3. světová válka, po ní 3 dny tmy, pak obnova křesťanství
.................................
Bergoglio Park: Nepoškvrnené bol stratený v džungli. nie je v zozname
Papežovy ambice hraničí s blouzněním. Nabubřelá prázdnota. Vše katolické bylo vykázáno. František biskupům: Neměňte hříšníky. Kristus apoštolům: Brány pekelné církev nepřemohou.Příznačně v postní době další satanský krok EU: Co znamená právo žen disponovat svým tělem a právo na potrat? Sankce za odmítnutí vraždit? Výsměch do tváře Boží.
dodosklicko
Spor o prvenstvo
24 Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. 25 Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. 26 Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo …More
Spor o prvenstvo
24 Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. 25 Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. 26 Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. 28 Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. 29 A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec, 30 aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. luk 22
dodosklicko
Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne(podla učenia 12apoštolov) a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov! Ja som Apollov! (luterov,kalvínov, …More
Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne(podla učenia 12apoštolov) a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov! Ja som Apollov! (luterov,kalvínov, pápežov,pravoslávny) Ja zas Kéfasov! Ja Kristov! 13 Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? 14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, 15 aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. 1korint 1
dyk
A čo na to Boh, ktorí pri omšiach nám ukáže Eucharistický zázrak? Pri Nových Omšiach!!! Už prestaňte blbnúť!!! Aj teraz v USA a pred nedávnom v Poľsku? !!!!!!!!!
Démon z vás všetkých hovorí :-) !!!!!!!!