,,SZCZEPIONKI" C-19 JUŻ POWODUJĄ MASOWE WYLUDNIENIE. Dokumenty Pfizera i oficjalne dane dowodzą tego.

To niezwykle śmiałe twierdzenie. Niestety, to śmiałe twierdzenie jest poparte górą dowodów zawartych w poufnych dokumentach firmy Pfizer i oficjalnych danych rządowych z całego świata.

Świat stoi na rozdrożu, a elita ma dwie możliwości. Utrzymują miliony, a nawet miliardy ludzi wsparciem finansowym i pomagają zapewnić im przetrwanie i jakość życia. Albo zamierzają wyludnić świat.

Niestety, dowody sugerują, że jakiś czas temu wybrali drogę depopulacji, a ich plan jest już w toku.
Oto złowrogi i alarmujący dowód.

Nadmierne zgony

Office for National Statistics (ONS) publikuje cotygodniowe dane dotyczące zgonów zarejestrowanych w Anglii i Walii. Najnowsze dane pokazują zgony do 22 lipca 2022 r.

Poniższy wykres, stworzony przez ONS, pokazuje liczbę zgonów na tydzień w porównaniu do średniej z pięciu lat –

Jak widać z powyższego, od około maja 2021 r. Anglia i Walia odnotowały ogromną liczbę nadmiernych zgonów, których nie przypisano Covid-19 w porównaniu ze średnią z pięciu lat. Wygląda na to, że na początku 2022 r. liczba zgonów spadła.

Ale pozory mogą być mylące, a jedynym powodem, dla którego spadły, jest to, że ONS zdecydowało się uwzględnić dane z 2021 roku w średniej z 5 lat. To sprawia, że tym bardziej niepokojące jest to, że nadmierne zgony są odnotowywane co tydzień od końca kwietnia 2022 r. w porównaniu do średniej z pięciu lat ( 2016 do 2019 + 2021 ).

Ostatni tydzień pokazuje, że w Anglii i Walii było 10 978 zgonów, co odpowiada 1680 zgonów w stosunku do średniej z pięciu lat. Tylko 745 z tych zgonów przypisano Covid-19.

Źródło

Podobny wzór obserwujemy również w Szkocji.

Poniższy wykres został zaczerpnięty z dostępnego tutaj „szerszego pulpitu wpływu Covid-19” Public Health Scotland i pokazuje procentową zmianę liczby zgonów w porównaniu z pięcioletnią średnią z lat 2015-2019 dla analogicznego okresu –
Źródło

Od początku 2021 r. Szkocja odnotowała nadmierne zgony we wszystkich grupach wiekowych. Ale godny uwagi jest ten sam wzór, który widzieliśmy w Anglii i Walii.
W styczniu 2021 r. Covid-19 przypisano wiele zgonów. Ale potem, około maja 2021 r., Nadmierna liczba zgonów zaczęła ponownie rosnąć, jednak tym razem nie można ich wszystkich przypisać Covid-19.

Następnie na początku 2022 r. nastąpił niewielki spadek, zanim ponownie podniosły się około maja 2022 r., Tak jak w Anglii i Walii.

Pytanie brzmi dlaczego.

Można argumentować, że być może populacja Wielkiej Brytanii jest wyjątkowo niezdrowa w porównaniu z resztą świata i dlatego umiera coraz więcej ludzi. Ale to niestety nie jest sytuacja, która jest tylko odosobniona w Wielkiej Brytanii.

Większość Europy nadal odnotowuje znaczną liczbę zgonów, co widać na poniższym oficjalnym wykresie opracowanym przez Eurostat , pokazującym nadmierną śmiertelność w Europie w maju 2022 r.:

Źródło

Jak widać, świat doświadcza niezwykle poważnego problemu, w którym co tydzień umiera od dziesiątek do setek tysięcy osób więcej niż oczekiwano, a dalsze dowody sugerują, że jest to spowodowane zastrzykami z Covid-19.

Wskaźniki śmiertelności na 100 000 są najniższe wśród nieszczepionych we wszystkich grupach wiekowych

Według raportu opublikowanego 6 lipca 2022 r. przez brytyjskie Biuro Statystyki Narodowej, zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem przez Borisa Johnsona rezygnacji z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, śmiertelność na 100 000 jest najniższa wśród niezaszczepionej populacji we wszystkich grupach wiekowych .

Raport nosi tytuł „ Zgony według stanu szczepień, Anglia, od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r.” i można go uzyskać na stronie ONS tutaj i pobrać tutaj .

Tabela 2 raportu zawiera miesięczne standaryzowane współczynniki umieralności według stanu zaszczepienia według grup wiekowych dla zgonów na 100 000 osobolat w Anglii do maja 2022 r.
Oto jak ONS przedstawia dane dla osób w wieku od 18 do 39 lat w maju 2022 r.Źródło

Zebraliśmy liczby i stworzyliśmy wykresy dla każdej grupy wiekowej w niedawno opublikowanym artykule, który można przeczytać tutaj . Ale oto kilka przykładów, aby udowodnić powagę problemu.


Poniższy wykres przedstawia miesięczny standaryzowany współczynnik umieralności według stanu szczepień wśród osób w wieku od 18 do 39 lat w przypadku zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r. –

Od początku 2022 r. w każdym miesiącu od początku 2022 r. częściej umierają zaszczepione częściowo i podwójnie zaszczepione osoby w wieku 18-39 lat niż nieszczepione osoby w wieku 18-39 lat. Potrójnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat miały jednak wskaźnik śmiertelności, który pogorszył się w ciągu miesiąca po masowej kampanii Booster, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021 r.

W styczniu, trzykrotnie zaszczepione 18-39-latki były nieco mniej narażone na śmierć niż niezaszczepione 18-39-latki, ze śmiertelnością 29,8 na 100 000 wśród nieszczepionych i 28,1 na 100 000 wśród potrójnie zaszczepionych.

Ale wszystko się zmieniło od lutego. W lutym trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat były o 27% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat, ze śmiertelnością 26,7 na 100 tys. wśród osób zaszczepionych potrójnie i 21 na 100 tys.

Niestety sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej w przypadku potrójnego zaszczepienia do maja 2022 roku. Dane pokazują, że trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat były w maju o 52% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat, ze śmiertelnością 21,4 na 100 tys.

Jednak najgorsze jak dotąd liczby należą do osób częściowo zaszczepionych, a w maju zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat są o 202% bardziej narażone na śmierć niż niezaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat.

Poniższy wykres przedstawia miesięczny standaryzowany współczynnik umieralności według stanu szczepień wśród 60-69-latków w przypadku zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r. –

Osoby w wieku od 60 do 69 lat wykazują dokładnie ten sam schemat, co osoby w wieku od 18 do 39 lat. Podwójnie i częściowo zaszczepione umierały częściej niż osoby niezaszczepione od przełomu roku, a osoby zaszczepione potrójnie częściej umierały niż osoby nieszczepione od lutego.

W styczniu, częściowo zaszczepione 60-69-latki były szokująco o 256% bardziej narażone na śmierć niż niezaszczepione 60-69-latki. Podczas gdy w tym samym miesiącu podwójnie zaszczepione osoby w wieku 60-69 lat były o 223% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku 60-69 lat.

Do maja, trzykrotnie zaszczepione 60-69-latki były niepokojąco o 117% bardziej narażone na śmierć niż niezaszczepione 60-69-latki, ze śmiertelnością 1801,3 na 100 tys. wśród trzykrotnie zaszczepionych i śmiertelnością zaledwie 831,1 wśród nieszczepionych.

Poniższy wykres przedstawia miesięczny standaryzowany współczynnik umieralności według stanu szczepień wśród osób w wieku od 80 do 89 lat w przypadku zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r. –


nieszczepieni najmniej umierają co miesiąc od przełomu roku.
W kwietniu, podwójnie zaszczepione 80-89-latki były o 213% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione 80-89-latki, ze śmiertelnością 7598,9 na 100 tys. wśród nieszczepionych i niepokojącą śmiertelnością 23 781,8 na 100 tys. wśród podwójnie zaszczepionych.

Ale w tym samym miesiącu częściowo zaszczepione 80-89-latki były przerażająco o 672% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione 80-89-latki, z szokującą śmiertelnością 58 668,9 na 100 tys. wśród częściowo zaszczepionych.

Do maja 2022 r. trzykrotnie zaszczepione 80-89-latki były o 142% bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione 80-89-latki, ze śmiertelnością 14 002,3 wśród trzykrotnie zaszczepionych i 5789,1 wśród nieszczepionych.

Poniższy wykres przedstawia miesięczne, standaryzowane względem wieku wskaźniki śmiertelności według statusu szczepień dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r. dla wszystkich grup wiekowych:

Oficjalne dane opublikowane po cichu przez rząd Wielkiej Brytanii dostarczają niepodważalnych dowodów na to, że szczepionki przeciwko Covid-19 są śmiertelne i zabijają tysiące ludzi.

Jak inaczej wytłumaczyć znaczną nadmierną liczbę zgonów oraz fakt , że w każdej grupie wiekowej prawdopodobieństwo zgonu u zaszczepionych jest znacznie większe niż u osób nieszczepionych?

Depopulacja ma miejsce, gdy liczba osób tracących życie przewyższa liczbę urodzonych dzieci. Tak więc jedna zbawienna łaska dla faktu, że każdego tygodnia umierają setki tysięcy ludzi więcej, niż się spodziewano, byłaby ogromnym wzrostem liczby nowych narodzin.
Niestety tak nie jest, a poufne dokumenty firmy Pfizer dokładnie wyjaśniają, dlaczego.


Zgony noworodków osiągnęły poziomy krytyczne po raz drugi w ciągu 7 miesięcy w marcu 2022 r.

Dowody zawarte w poufnych dokumentach firmy Pfizer, do których wkrótce dojdziemy, wskazują, że szczepienie Covid-19 zwiększa ryzyko utraty życia przez noworodki. Niestety, obecnie widzimy na to dowody w rzeczywistych danych i można je znaleźć na pulpicie zdrowia publicznego Szkocji „ Covid-19 Wider Impacts” .
Źródło

Oficjalne dane pokazują, że wskaźnik zgonów noworodków wzrósł do 4,6 na 1000 żywych urodzeń w marcu 2022 r., co stanowi 119% wzrost w stosunku do oczekiwanego wskaźnika zgonów. Oznacza to, że śmiertelność noworodków po raz drugi w ciągu co najmniej czterech lat przekroczyła górny próg ostrzegawczy zwany „granicą kontrolną”.

Ostatni raz naruszono ją we wrześniu 2021 r., kiedy śmiertelność noworodków na 1000 żywych urodzeń wzrosła do 5,1. Chociaż kurs zmienia się z miesiąca na miesiąc, dane zarówno dla września 2021 r., jak i marca 2022 r. są na równi z poziomami, które były zwykle obserwowane pod koniec lat 80. XX wieku.

Public Health Scotland (PHS) nie ogłosił formalnie, że wszczął dochodzenie, ale właśnie to mają zrobić, gdy osiągnięty zostanie górny próg ostrzegawczy, i zrobili to w 2021 roku.

W tym czasie PHS powiedział fakt, że górna granica kontroli została przekroczona “ wskazuje, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że istnieją czynniki poza losową zmiennością, które mogły przyczynić się do liczby zgonów, które miały miejsce ”.


Wskaźniki urodzeń w Niemczech dramatycznie spadły

Oficjalne niemieckie dane dotyczące urodzeń zostały niedawno opublikowane i zaktualizowane do kwietnia 2022 r. i nadal wykazują 11% spadek od średniej z ostatnich 7 lat i 13% spadek od 2021 r.


Źródło

Źródło

Wszystko to dzieje się z powodu zastrzyków Covid-19, a poufne dokumenty Pfizera to potwierdzają.

Poufne dokumenty Pfizera ujawniają, że 90% kobiet w ciąży zaszczepionych Covid straciło dziecko

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) próbowała opóźnić publikację danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer o 75 lat, pomimo zatwierdzenia wstrzyknięcia po zaledwie 108 dniach przeglądu bezpieczeństwa w dniu 11 grudnia 2020 r .

Ale na początku stycznia 2022 r. sędzia federalny Mark Pittman nakazał im wydawać 55 000 stron miesięcznie. Do końca stycznia wydali 12.000 stron.
Od tego czasu PHMPT umieścił wszystkie dokumenty na swojej stronie internetowej. Ostatni spadek miał miejsce 1 sierpnia 2022 roku.

Jednym z dokumentów zawartych w zrzucie danych jest „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf” . Strona 12 poufnego dokumentu zawiera dane dotyczące stosowania wstrzykiwań Pfizer Covid-19 w ciąży i laktacji.
Pfizer podaje w dokumencie, że do 28 lutego 2021 r. było 270 znanych przypadków narażenia na wstrzyknięcie mRNA podczas ciąży.

46% matek (124) narażonych na wstrzyknięcie Pfizer Covid-19 doznało niepożądanej reakcji.

Spośród 124 matek, u których wystąpiła reakcja niepożądana, 49 uznano za nieciężkie działania niepożądane, a 75 uznano za poważne. Oznacza to, że 58% matek, które zgłosiły wystąpienie działań niepożądanych, doznało poważnych zdarzeń niepożądanych, od skurczu macicy do śmierci płodu.


Źródło – Strona 12
W sumie zgłoszono 4 poważne przypadki płodów/dzieci z powodu narażenia na wstrzyknięcie firmy Pfizer.


Ale tutaj sprawy stają się raczej niepokojące. Pfizer twierdzi, że z 270 ciąż nie mają pojęcia, co wydarzyło się w 238 z nich.

Pfizer documents & official real-world data prove the COVID vaccines are already causing mass depopulation
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
ŚWIATEM RZĄDZĄ:
.
SODOMICI
.
PEDOFILE
.
KANIBALE
.
SATANIŚCI !

.
KIEDY WPROWADZĄ VIRTUALNY PIENIĄDZ JAKAKOLWIEK WOLNOŚĆ ZNIKNIE !
.
SAMI JĄ ODDACIE ZMĘCZENI WOJNAMI, PLAN DEMIAMI, KRYZYSAMI, I KLĘSKAMI, KTÓRE SAMI TWORZĄ !
.

Pedofilia Bidena -
.
szatany ameryki właśnie wywołują III wojnę światową, rękoma polskojęzycznych głupców, z warszawskiego nierządu - szatan More
.

ŚWIATEM RZĄDZĄ:
.
SODOMICI
.
PEDOFILE
.
KANIBALE
.
SATANIŚCI !

.
KIEDY WPROWADZĄ VIRTUALNY PIENIĄDZ JAKAKOLWIEK WOLNOŚĆ ZNIKNIE !
.
SAMI JĄ ODDACIE ZMĘCZENI WOJNAMI, PLAN DEMIAMI, KRYZYSAMI, I KLĘSKAMI, KTÓRE SAMI TWORZĄ !

.


Pedofilia Bidena -

.

szatany ameryki właśnie wywołują III wojnę światową, rękoma polskojęzycznych głupców, z warszawskiego nierządu - szatan ich prowadzi i szatan jest ich bogiem:

USA:

Pomnik baphometa świątyni szatana przed stanowym parlamentem w Arkansas [WIDEO] -


.

...

..
Tymoteusz
Rycerka Chrystusa Króla, podczas tegorocznej pielgrzymki autokarowej (sierpień 2022 r.) do Medjugorie, od samego początku konferencji ks. Piotra Natanka miała tę konferencję w głębokim poważaniu (leżała na siedzeniach za samym ks. Piotrem) i w efekcie, w środku dnia, po niespełna 15-tu minutach tejże konferencji, kazała komuś zasłonić zasłonki w autokarze, żeby zasnąć i nie słuchać ks. Piotra …More
Rycerka Chrystusa Króla, podczas tegorocznej pielgrzymki autokarowej (sierpień 2022 r.) do Medjugorie, od samego początku konferencji ks. Piotra Natanka miała tę konferencję w głębokim poważaniu (leżała na siedzeniach za samym ks. Piotrem) i w efekcie, w środku dnia, po niespełna 15-tu minutach tejże konferencji, kazała komuś zasłonić zasłonki w autokarze, żeby zasnąć i nie słuchać ks. Piotra (14:14) :

Kazanie - ks. P. Natanek 10.08.2022
Tymoteusz
Poufne dokumenty Pfizera ujawniają, że 90% kobiet w ciąży zaszczepionych Covid straciło dziecko”...
Adrianna7
jac05
A czego spodziewaliście się po szatańskim wynalazku jakim są medycyna i lekarze ? Te wynalazki jak i wszystkie inne zostały dane nam jako piękne , wspaniałe "dary" przynoszące nam zdrowie, siły, ulgę w cierpieniu. Jednak ich ostateczny cel jest inny. Docelowo zostaną wykorzystane przeciwko nam, do naszego zniszczenia, do zniszczenia naszego zbawienia ! Panie Jezu przyjdź !
Marzenia K. shares this
76
Mark Nemo
Ile razy można jeszcze powtarzać - plan NWO to, między innymi, DEPOPULACJA !!!
Dodatkowe zgony idą tym bandytom chyba zdecydowanie za wolno !
Dlatego też na jesień zamówili następne miliony szpryc we wszystkich krajach UE.
W Niemczech np. , wczoraj, opracowano ramowy projekt ustawy szczepień przymusowych co 3 miesiące ! Komentarze potrzebne? Tylko nie piszcie , proszę, że "patriotyczny" rząd …More
Ile razy można jeszcze powtarzać - plan NWO to, między innymi, DEPOPULACJA !!!
Dodatkowe zgony idą tym bandytom chyba zdecydowanie za wolno !
Dlatego też na jesień zamówili następne miliony szpryc we wszystkich krajach UE.
W Niemczech np. , wczoraj, opracowano ramowy projekt ustawy szczepień przymusowych co 3 miesiące ! Komentarze potrzebne? Tylko nie piszcie , proszę, że "patriotyczny" rząd PiSu do takiego łajdactwa jest niezdolny.
olek19801
Problem polega na tym, że nie wszyscy rozumieją, co się dzieje. Nie chcą zrozumieć bo wolą jechać na wakacje, wymienić samochód na lepszy itd. PiS nigdy patriotyczny nie był. Taka gra. Politycy wykorzystują zapotrzebowanie na określone nastroje w społeczeństwie. Wyborcy traktowani są przedmiotowo. Obawiam się, że dalej ludzie będą brnąć w bagno. 750 tyś. jest zarejestrowanych na czwartą dawkę...
Mark Nemo
@olek19801 to nie tylko smutna, ale tragiczna prawda. Dlatego też efektywny opór przed nadchodzącym walcem jest prawie niemożliwy. Mam jednak rodzinę i będę próbował do końca. Kto walczy, może przegrać, kto się poddał, już przegrał.
olek19801
Ja również do końca będę walczył. I myślę, że to chociaż pociesza tych, co znają prawdę i wiedzą jaka jest cena wolności. Pozdrawiam:)
--rN-- shares this
1248
Jeffrey Ade
Be aware of the nano particle link to the 5G internet of things as these higher frequencies resonate with these particle and cause tissue damage!