Clicks660

Benedikt XVI. r.2016 i 2020 řekl, že neabdikoval na papežství, jen rezignoval

Proto ho pak zabijí, jak je v r.2000 papežem Janem Pavlem II. zveřejněné části 3. fatimského tajemství.
L: Jako ruský car svatý Mikuláš II. neabdikoval na carství, jen rezignoval, proto ho pak umučili mučícími nástroji. Jako rakouský císař blahoslavený Karel Habsburk neabdikoval na císařství, jen rezignoval, proto ho pak umučili bídou, chladem a vlhkem.
Za posledních tisíc let (1016-2016) bylo ne méně než čtyři papežové, kteří se vzdali trůnu (tj. abdikovali), (včetně slavného Celestina V. v roce 1294) a v prvním tisíciletí papežství (33-1033) šest dalších. For in the last thousand years (1016-2016) there have been no less than four popes who have renounced the throne, (including the famous Celestine V in 1294) and, in the first millennium of the papacy (33-1033), there were six others. Zdroj: liberoquotidiano.it/…nedetto-viii-mai-abdicato-nessun-papa-dimesso.html
7.5.2021 Andrea Cionci: Proč by Benedikt organizoval neplatné rezignace? ....Před několika dny přišlo jednoznačné poselství Benedikta XVI. které je obsaženo v Last Conversations (Seewald-Ratzinger 2016) ve větě: „Tisíc let žádný papež nerezignoval a dokonce i v prvním tisíciletí to byla výjimka“....Církev bude definitivně očištěna za cenu rozkolu, tentokrát však užitečného a nezbytného. Mluvili jsme o tom tady v únoru, a poté, co jsme byli zavaleni kritikou, dnes už nikdo nemluví o ničem jiném. Nyní zbývá jen rozhodnout se, kdo má opustit církev jako své sídlo zda tradicionalisté nebo modernisté...Ústředním bodem všeho je opět neplatnost rezignace Benedikta XVI. Pokud Ratzinger neodstoupil (tj. neabdikoval, ale jen rezignoval), Bergoglio, jeho kardinálové, jeho teologové, jeho jmenování, jeho doktrinální novinky se rozplynou v okamžiku, jako prach ve větru, „eschatologicky spáleni“ kanonickým právem. Andrea Cionci česky více na lumendelumine.cz/index.php?page=proc-by-benedikt-organizoval-neplat italsky aldomariavalli.it/…benedetto-avrebbe-organizzato-dimissioni-invalide/

4.5.2021 Andrea Cionci "Nessun papa si è dimesso per 1000 anni...". "Žádný papež neodstoupil za 1000 let ...". Benedikt XVI vysvětluje, že nikdy neabdikoval. Benedetto XVI spiega che non ha mai abdicato "Papež je jen jeden" opakoval Benedikt XVI po osm let, aniž by vysvětlil, co jsou dva. Co se týče jeho debatované rezignace, mnozí se ptali, netrpělivě: "Jestli je stále papež, proč to neřekne otevřeně?" In his “Last Conversations” (Garzanti 2016,), the book-length interview by Peter Seewald of Pope Benedict XVI. Benedict replied, “It’s not that simple, of course. No pope has resigned for a thousand years, and even in the first millennium this was an exception: so such a decision must be pondered at length. For me, however, it appeared so obvious that there was no painful inner conflict.”,..He, in fact, is not talking about popes who have abdicated, but about those who have resigned like him, that is, those who have abandoned the ministerium, without abdicating. It all makes sense: the “exception” of the first millennium of which Ratzinger speaks is that of Benedict VIII — known in life as Theophylact of the Counts of Tusculum — who, having been ousted in 1012 by the antipope Gregory VI, had to give up for a few months the ministerium, the exercise of power, but did not lose the munus of pope, much so that he was then reinstated on the throne by German Emperor Henry II. Vše dává smysl: "výjimkou" prvního tisíciletí, o které Ratzinger mluví, je Benedikt VIII. - známý v životě jako Theophylact of the Counts of Tusculum - který byl vyhnán v r.1012 antipapežem Řehořem VI., musel předat na několik měsíců ministerium, výkon moci, ale neztratil munus papežství, takže byl pak vrácen na papežský trůn německým císařem Jindřichem II. In the second millennium, however, no pope has ever renounced only the ministerium, while four popes have, however, abdicated, giving up the munus (and, consequently, also the ministerium).....(Dále překlad automatem) Můžeme citovat další důkaz o tom, z dalšího knižního rozhovoru Benedikta: "Ein Leben" (vydaného dle lumendelumine.cz/index.php?page=posledni-proroctvi-bxvi-o-humanismu německy v květnu 2020, italsky v říjnu 2020). Na straně 1204, se Benedikt XVI. distancuje od Celestina V., který legálně abdikoval ve druhém tisíciletí (1294), když říká: "Situace Celestine V. byla nesmírně zvláštní a nemohla být v žádném případě vyvolána jako (můj) precedens." Také v Ein Leben si všimneme, že slovo "abdikace" se objeví osmkrát - devět v německé edici ("Abdankung") - a nikdy se nepoužívá v odkazu na Ratzingera, ale pouze na papeže, kteří opravdu abdikovali, nebo kteří to chtěli udělat vážně, jako byl Pius XII., aby unikl nacistům. Pro Ratzingera, na druhé straně se hovoří pouze o rezignaci ("Ruectritt"). Dnes proto nemáme "dva papeže", ale jen "polovinu", Benedikta XVI. bez praktické moci. Z tohoto důvodu dál nosí bílou kleriku (i když bez mozzetta), podepisuje se p.p. (Pontifex pontificum), žije ve Vatikánu a záhadně užívá jiné papežské prerio.

We can cite another proof of this, from Seewald’s other book-length interview of Benedict: “Ein Leben”. On page 1204, Benedict XVI distances himself from Celestine V, who legally abdicated in the second millennium (1294), saying: “The situation of Celestine V was extremely peculiar and could in no way be invoked as (my) precedent.” ! Also in Ein Leben, we note that the word “abdication” appears eight times – nine in the German edition (“Abdankung”) – and is never used in reference to Ratzinger, but only to popes who really abdicated, or who wanted to do it seriously, such as Pius XII to escape the Nazis. For Ratzinger, on the other hand, there is only talk of resignation (“Ruecktritt”). Today, therefore, we would not have “two popes”, but only “half”: Benedict XVI, devoid of practical power. For this reason, he continues to wear white (although without a the mozzetta), to sign P.P. (Pontifex Pontificum), to live in the Vatican and mysteriously enjoy other papal prerogatives. More in Italien and English on liberoquotidiano.it/…nedetto-viii-mai-abdicato-nessun-papa-dimesso.html

Sv. Januária krevní sraženina nezkapalní-li 19.9.2021, tak pravděpodobně Skotsko opustí Británii, pak občan.války s vražděním katolíků ve Francii, Itálii, vraždou Benedikta XVI., kterého nestihne jeho legátem pomazaný král Francie vrátit na papežství.
Stigmatička Jahenny o budoucím králi Francie matejgavlak.eu/…y-kral-henri-zjednoti-priatelov-boha-a-francuzska/
Škótsko - teraz tie politické strany, čo sú za nezávislosť na Anglicku majú vatšinu v parlamente Škótska. Proroctvo „keď Anglicko začne strácať svoju moc, bude to znamenie toho, že vo Francúzsku vypukne občianska vojna", čo je jedna z najčastejšie predpovedaných udalostí v katolíckych proroctvách zozbieraných pánom Yvesom Dupontom a otcom Geraldom Culletonom. matejgavlak.eu/je-nutne-zit-bez-hriechov-ako-nikdy-predtym/
Otec Nectou /18. storočie/ : „Ako keď figovník vypustí svoje lístie, je to znamenie, že leto je blízko; tak keď Anglicko začne strácať svoju moc, zničenie Paríža bude na dohľad. Toto bude znamením. Anglicko zakúsi vo svojom vývoji ešte strašnejšiu revolúciu než bola tá, ktorá postihla Francúzsko. Táto revolúcia bude trvať tak dlho, pokým Francúzsko neobnoví svoju silu, potom sa do Anglicka navráti mier.“ „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine. O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“
Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.
Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny. Viz: matejgavlak.eu/…svetova-vojna-v-proroctvach-vitaz-od-zapadu-m-i-a/
U.S.C.A.E.
najlepšie je na úvahách o neviestke to že nemôže byť niečo súčasne nevesta Baránkova aj smilnica zároveň zaujímavé že toto tvrdia o RKC tí to o tej neviestke čo modelovo zneuctili Manželstvo a vernosť už od Luthera sa to s nimi ťahá zdanlivo to pôsobí tak že je to mimo tému ale kto nepochopí neporušiteľnosť RKC vyjadrenú cez Tajomstvo Manželstva nechápe ani Pápežstvo jednotlivý držitelia to je …More
najlepšie je na úvahách o neviestke to že nemôže byť niečo súčasne nevesta Baránkova aj smilnica zároveň zaujímavé že toto tvrdia o RKC tí to o tej neviestke čo modelovo zneuctili Manželstvo a vernosť už od Luthera sa to s nimi ťahá zdanlivo to pôsobí tak že je to mimo tému ale kto nepochopí neporušiteľnosť RKC vyjadrenú cez Tajomstvo Manželstva nechápe ani Pápežstvo jednotlivý držitelia to je trochu iná téma
apredsasatoci
Viď. farizeji!
Libor Halik
Vaši vůdcové z New Yorku 4425 Schneider Road, Fillmore, NY 1473, USA Bro. Michael Dimond and Bro. Peter Dimond, jejichž texty jsou překládány do slovenštiny pravdivě analyzují, odhalují hříchy ve Vatikánu za posledních 60 let. Avšak vyvozují mylné závěry, mylnou syntézu. Nevšimli si, že Babylon ze Zjevení ap. Jana 18,17-19 musí být u moře, což Řím není. Pro @Unam Sanctam SK
Libor Halik
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v …More
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" Zjevení ap. Jana 18,17-19 (Apokalypsa o zničení Babylonu)
Libor Halik
Foto. New York tj. Babylon dle Zjevení svatého apoštola Jana je u moře. Pro @Unam Sanctam SK
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Bratři Michael a Petr Dimondové správně připomněli, že když sv. apoštol Petr psal z tehdejšího ještě nepokřtěného Říma, označil ho termínem Babylon. Ale nepřipomněli, že sv. Petr zemřel dřív než apoštol Jan dostal prorocké Zjevení na ostrově Patmos, kde Jan mluví o jiném budoucím Babylonu, který mnoho staletí vůbec neexistoval, o New Yorku, kde žijí i bratři Dimondové. Pro @Unam Sanctam SK
Libor Halik
Varujte, prosím, bratry Dimondy, aby poslechli prorocké varování sv. apoštola Jana a vyšli z Babylona, z New Yorku. Ten v nejbližších měsících či letech shoří dle Zjevení ap. Jana 18,4-5 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Pro @Unam …More
Varujte, prosím, bratry Dimondy, aby poslechli prorocké varování sv. apoštola Jana a vyšli z Babylona, z New Yorku. Ten v nejbližších měsících či letech shoří dle Zjevení ap. Jana 18,4-5 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Pro @Unam Sanctam SK
Martina Bohumila Lutherová
Báťuško není to vám trpané,že pokřtěný
protestant, kněz Pravoslaví, opravuje
dějiny?
Libor Halik
Zjevení apoštola Jana není o minulosti, ale o budoucnosti, je to proroctví. Pro @Martina Bohumila Lutherová
Libor Halik
Velkoměsto Babylon New York dle Zjevení ap. Jana 17,16-17: A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Pro @Unam Sanctam SK
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Rakety z Ruska od 10 vojevůdců, asi generálů, či specialistů (tj. 10 rohů) spálí New York za 1 hodinu. Zjevení ap. Jana 18,8-10: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil." Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho …More
Rakety z Ruska od 10 vojevůdců, asi generálů, či specialistů (tj. 10 rohů) spálí New York za 1 hodinu. Zjevení ap. Jana 18,8-10: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil." Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!" Pro @Unam Sanctam SK
Martina Bohumila Lutherová
Právě ,že o budoucnosti, kdo více než řkc nese na svém
"kontě" krev Ježíšových svědků...nejen během věku, ale
i I.+II. svět. válka ....všechny útoky na Rusko .....ect.v.č.
dneška divize NATO jsou divize j ezovitů tedy řkc.
Proto už před 9 roky Maria Dubovská zde o tomto
psalal, že nato je armáda řkc. a je to tak.....
Jan vidí budoucnost Římského patrirchátu a proto se
diví.......
Martina Bohumila Lutherová
Amerika bude , nbudeli dostatek pokání - ohněm pro
vyhlazení půsovdních obyvatel, tedy genocidy indiánů
na čemž spolupracovala nemálo i řkc např pomocí
misionářů rozdávali deky nakažené neštovicemi ect.
ect. To už stačí. Ukrajinci mají dobré slovo pro situace
viděné křivě : "Je promodlený"
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
oprava: je premodlený :-)
takové kultivované jak by řekla sestra Lenka Moranová :-))
Libor Halik
Celé USA zaniknou dle proroctví sv. Hildegardy z Bingen. Prorokovala to o národu složeném z mnoha národů (asi přistěhovalců) mezi 2 moři. To sedí nejlépe na USA, obklopené Atlantickým a Tichým oceánem. I ve Fatimě bylo předpovězeno, že některé národy totálně zaniknou ve světové válce proti Rusku. USA nebyly zasvěceny pod ochranu PMarie ani r.2017, na rozdíl od ČR.
Unam Sanctam SK
Veľmi sa mýlite, lebo pracovanie na mori je metaforické pomenovanie pre pracovania vo veciach cirkevných. Noemova archa bola predobrazom Katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Tí, ktorí nevstúpia do KC, utonú ako tí pri potope. A Ježiš Kristus urobil zo svojich apoštolov rybárov ľudí, teda tých, ktorí budú pracovať na mori. Veľké mesto je Rím. Tu sú dôkazy: vatikankatolicky.com/babylon-padol…More
Veľmi sa mýlite, lebo pracovanie na mori je metaforické pomenovanie pre pracovania vo veciach cirkevných. Noemova archa bola predobrazom Katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Tí, ktorí nevstúpia do KC, utonú ako tí pri potope. A Ježiš Kristus urobil zo svojich apoštolov rybárov ľudí, teda tých, ktorí budú pracovať na mori. Veľké mesto je Rím. Tu sú dôkazy: vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
Okrem toho sa tam hovorí o živení sa plavbou a námorných lodiach. Tieto námorné lode môžeme chápať ako rôzne sekty, rôzne lode, ktoré stroskotajú, v ktorých niet záchrany, t.j. spásy. Ale predovšetkým tu ide o sektu čislo jedna, neviestku babylonskú, matku smilstva a ohavností zeme (Zjv 17:5) a tých, ktorí "pracujú na mori" pre túto sektu.

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" Zjevení ap. Jana 18,17-19 (Apokalypsa o zničení Babylonu)
Unam Sanctam SK
Mimochodom, vy, Libor Halik, sa považujete za pravoslávneho? Pravoslávie nie je pravé náboženstvo, lebo odmieta posledných 13 ekumenických koncilov Katolíckej Cirkvi, pápežstvo a nerozlúčiteľnosť manželstva.
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
K "vodám": Zjavenie 17:15 – „A povedal mi [anjel]: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí Neviestka, sú ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Tu to máte: vody sú ľudia a zástupy a národy a jazyky. Toto je definitívny dôkaz, dodatočný dôkaz k tomu, čo som napísal vyššie.
"To je miesto, kde sa nachádza Babylon podľa vnuknutej definície 1. Petrovho listu 5:13. To je epicentrum duchovného zemetraseni…More
K "vodám": Zjavenie 17:15 – „A povedal mi [anjel]: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí Neviestka, sú ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Tu to máte: vody sú ľudia a zástupy a národy a jazyky. Toto je definitívny dôkaz, dodatočný dôkaz k tomu, čo som napísal vyššie.
"To je miesto, kde sa nachádza Babylon podľa vnuknutej definície 1. Petrovho listu 5:13. To je epicentrum duchovného zemetrasenia, dá sa povedať. Je to miesto, kde sa odohrali udalosti, ktoré transformovali Rím, Európu a zvyšok sveta v posledných dňoch. Bazilika sv. Petra je miestom, kde sa uskutočnili procesy II. vatikánskeho koncilu. Tie procesy zmenili ľudí, zástupy, národy a jazyky, ktoré nasledujú Babylon, vedením celej diecéznej štruktúry sveta v jej rôznych národoch a jazykoch do herézy a apostázy."
Zjavenie 17:15 – „A povedal mi [anjel]: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí Neviestka, sú ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Tu to máte: vody sú ľudia a zástupy a národy a jazyky. Toto je definitívny dôkaz, dodatočný dôkaz k tomu, čo som napísal vyššie.
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Libor Halik
Zabudli ste však, že všetký ľudia, aj Vatikán, predovšetkým po 2. vatikánskom koncile je ovládaný, kontrolovaný cez peniaze - doláre z New Yorské centrálné súkromé banky slobodomurárské a židovské FED.
Unam Sanctam SK
Dnes proto nemáme "dva papeže", ale jen "polovinu", Benedikta XVI. bez praktické moci. Z tohoto důvodu dál nosí bílou kleriku (i když bez mozzetta)
Je herézou tvrdiť, že niekto môže zastávať pápežský úrad bez toho, aby zároveň nemal plnú a najvyššiu moc nad celou Cirkvou. Toto je totálna heréza v rozpore s dogmou o pápežstve. Preto je sedeprivationizmus totálne heretický postoj.
vatikankatolicky.…More
Dnes proto nemáme "dva papeže", ale jen "polovinu", Benedikta XVI. bez praktické moci. Z tohoto důvodu dál nosí bílou kleriku (i když bez mozzetta)
Je herézou tvrdiť, že niekto môže zastávať pápežský úrad bez toho, aby zároveň nemal plnú a najvyššiu moc nad celou Cirkvou. Toto je totálna heréza v rozpore s dogmou o pápežstve. Preto je sedeprivationizmus totálne heretický postoj.
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/

vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
Martina Bohumila Lutherová
V podstatě Benedikt se jeví jako ten co sňal kletbu
s Lefebrovců a tím dal naději těm, nespokojencům
a nahnal je pod latinský obřad ve stejném
duchu totiž v duchu "jednoty víry s prokletým papežstvím"
Čili jen a jen splnil svou úlohu jemu danou.
Unam Sanctam SK
Ján Pavol II. nemal moc uvaliť akúkoľvek kliatbu na Lefebvra, lebo nebol členom Katolíckej Cirkvi ani jej hlavou. Benedikt XVI. hento urobil, lebo vedel, že FSSPX je heretická, schizmatická a že považuje heretikov za katolíkov. Okrem toho popiera dogmu mimo KC niet spásy. Benedikt XVI. vedel, že kto ho v tej dobe považoval za katolíka vediac o jeho herézach a modernizme v jeho knihách (a o jeho …More
Ján Pavol II. nemal moc uvaliť akúkoľvek kliatbu na Lefebvra, lebo nebol členom Katolíckej Cirkvi ani jej hlavou. Benedikt XVI. hento urobil, lebo vedel, že FSSPX je heretická, schizmatická a že považuje heretikov za katolíkov. Okrem toho popiera dogmu mimo KC niet spásy. Benedikt XVI. vedel, že kto ho v tej dobe považoval za katolíka vediac o jeho herézach a modernizme v jeho knihách (a o jeho odpadlíctve v mešite a v synagóge) sám nebol katolíkom. Benedikt XVI. vedel, že počas jeho antipontifikátu už bol postoj FSSPX totálne absurdný a heretický. Pápežstvo nie je prekliate, Benedikt XVI. a iní antipápeži sú prekliaty a zároveň aj pápežstvo popierajúca FSSPX (popiera pápežskú neomylnosť okrem iných vecí).
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
Unam Sanctam SK
Šírite totálne nepravdivé a manipulatívne bludy. Benedikt XVI. rezignoval zo svojho postu "pápeža" sekty II. vatikánskeho koncilu zo slobodnej vôle.
For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 …More
Šírite totálne nepravdivé a manipulatívne bludy. Benedikt XVI. rezignoval zo svojho postu "pápeža" sekty II. vatikánskeho koncilu zo slobodnej vôle.
For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 February 2013, at 20:00 hours, the See of Rome, the See of Saint Peter, will be vacant and a Conclave to elect the new Supreme Pontiff will have to be convoked by those whose competence it is.
Takže prestaňte šíriť bludy. Benedikt XVI. okrem toho viackrát poprel špekulácie tých, ktorí tvrdili, že platne nerezignoval alebo že bol nútený k rezignácii. Benedikt XVI. takto splnil proroctvo o siedmom kráľovi Apokalypsy, ktorý má zostať "krátky čas", a toto bolo spojené aj s dvoma údermi blesku, ktoré dopĺňajú naplnenie proroctva v Zjv 18:2, ako vysvetľujú tieto články.
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
"Kráľovstvo (výkon úradu) prvého kráľa, Pia XI., bolo formálne oznámené v pondelok 11. februára 1929 podpísaním Lateránskej dohody. Do očí bijúco, siedmy kráľ, Benedikt XVI., formálne oznámil svoju rezignáciu v pondelok 11. februára 2013 šokujúcim oznámením, ktoré bolo nasledované dvoma údermi blesku do vrcholu Baziliky sv. Petra, toho samého miesta, kde bol sv. Peter pochovaný."
Benedikt XVI. je okrem toho totálny heretik a odpadlík: vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/