Clicks1.6K
Anton Čulen
16
V Bratislavskej arcidiecéze je do 31. marca dovolené sväté prijímanie na ruku. Z neúčasti na sv. omši ospravedlňuje aj morálna nemožnosť. Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia …More
V Bratislavskej arcidiecéze je do 31. marca dovolené sväté prijímanie na ruku. Z neúčasti na sv. omši ospravedlňuje aj morálna nemožnosť.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu. V Bratislavskej arcidiecéze je do 31. marca dovolené sväté prijímanie na ruku. Z neúčasti na sv. omši ospravedlňuje aj morálna nemožnosť.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu. Bratislava 6. marca (TK KBS) Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, v tejto súvislosti vydal niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Prinášame vám ich v plnom znení.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.

Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.

Posolstvo Ježiša o koronavíruse: Ako sa môžete skutočne brániť proti vírusu? Vaša obrana tkvie v týchto: modlitba, sviatosti, sväteniny. + Video: Don Bosco a morová nákaza

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.

Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.
V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.

Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.

Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!

Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
V Bratislave, 6. marca 2020
alianciazanedelu.sk/archiv/5417

V Bratislavskej arcidiecéze je dočasne dovolené sväté prijímanie na ruku Bratislava 7. marca (TK KBS)

Vzhľadom na prípady výskytu koronavíru na území Bratislavskej arcidiecézy, rozhodol sa Mons. Stanislav Zvolenský zaviesť ako ďalšie preventívne opatrenie pre svoju arcidiecézu možnosť podávania svätého prijímania na ruku. Toto preventívne opatrenie je účinné od dnešného dňa do 31. marca 2020. Po tomto termíne bude vydaná ďalšia inštrukcia.

Arcidiecéza v tejto súvislosti prosí kňazov, keď budú opatrenie zavádzať, aby informovali veriacich, že ide o dočasný spôsob a aby vysvetlili postup podávania svätého prijímania na ruku: „Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto.“ Treba dbať na to, aby veriaci neodišiel s Eucharistiou v ruke.

Arcidiecéza zároveň v rámci prevenčných opatrení požiadala kňazov, aby veriacim vysvetlili, že z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma. Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej omši v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej omše sledovať napríklad cez televízne či rozhlasové vysielanie.

Kňazom sa tiež opakovane pripomína, aby si pred slávením svätej omše dôkladne umyli a dezifinkovali ruky. Je potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, lavíc, sedadiel, toaliet,…) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan, a pod.).

Odporúča sa tiež častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod. Organizovanie pútí a iných spoločných podujatí nad rámec bohoslužieb – s účasťou väčšieho počtu veriacich – sa odporúča dočasne odložiť.

alianciazanedelu.sk/archiv/5417
Bratia a sestry
"dočasne dovolené sväté prijímanie na ruku" dovolené neznamená povinné
Marian7
Sväté telo na ruku je čistý satanyzmus a popretie sviatosti zmierenia. Kto sa bojí zomrieť, ten sa hanbí za Božieho Syna ! Len urážajte len zosmiešňuje, spajajte sa zo satanom, on si vás potom z radosťou zoberie ku sebe fuj ! Ako môže niekto takúto ohavnosť vysloviť !
Anton Čulen
Dnes na obed v Blumentále na moju veľkú radosť drvivá väčšina veriacich nebojácne uprednostnila sv. prijímanie do úst. Aspoň čo som mal možnosť vidieť. Nech je za to pochválený Pán Ježiš Kristus.
ekans
a po stojačky vám nevadí? pokrytci
Milan Jozef
Neviete mi prosím niekto povedať, prečo sa zákonníci a farizeji tak veľmi hnevali na Ježiša, že dali jeho telo nakoniec ukrižovať? Z čoho tento ich hnev pramenil? Viem, že sa hnevali na niektoré jeho postoje a zvlášť na apoštolov, čo brali do rúk tiež posvätné vecí a že ich Ježiš obraňoval, že si neumývali ruky a porušovali niektoré praktiky, bolo v tom ešte niečo?
Peter(skala)
Prečo si myslíš, že zakonici nechceli Ježiša ukrižovať? Ved kričali na Piláta: Ukrižuj ho!
apredsasatoci
Milan Jozef, Pán Ježiš povedal farizejom: Vašim otcom je diabol!
Pavol IV
apredsasatoci Toto povedal zidom, ktori v neho uverili (por.Jn 8;31-47) Ak sa mylim, daj mi suradnice, kde je to v pisme uvedene tak, ako pises. Ak nieje, preco prekrucas slova Pisma??
Pavol IV
Milan Jozef Tu mas jeden z mnohych dokazov, pre ktory farizeji a zakonnici dali ukrizovat Jezisa : 59 Veľkňazi a celá veľrada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. 60 Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: ‚Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť.‘“ 62 Tu vstal veľkňaz a opýtal sa ho: „Nič …More
Milan Jozef Tu mas jeden z mnohych dokazov, pre ktory farizeji a zakonnici dali ukrizovat Jezisa : 59 Veľkňazi a celá veľrada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. 60 Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: ‚Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť.‘“ 62 Tu vstal veľkňaz a opýtal sa ho: „Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe?“ 63 Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Boží Syn.“ 64 Ježiš mu odpovedal: „Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“ 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie! 66 Čo o tom súdite?“ Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“ 67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho po hlave. Iní ho tĺkli palicami 68 a hovorili: „Prorokuj nám, Mesiáš, kto ťa udrel!“Mt.26;
Milan Jozef
Ďakujem Pavol, krásny text, pozerám v ňom na Ježiša čo hovorí? "Ježiš však mlčal." Kým ľud šalel vraviac: "Rúha sa..... Práve teraz ste počuli rúhanie! 66 Čo o tom súdite?“...Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“