Clicks2.3K
Anton Čulen
14
Koronavírus podnietil objav ešte nebezpečnejšieho vírusu. Vzývajme a putujme k našej Nebeskej Matke, tak ako to robili naši predkovia. Koronavírus podnietil objav ešte nebezpečnejšieho vírusu. Vzývaj…More
Koronavírus podnietil objav ešte nebezpečnejšieho vírusu. Vzývajme a putujme k našej Nebeskej Matke, tak ako to robili naši predkovia.

Koronavírus podnietil objav ešte nebezpečnejšieho vírusu. Vzývajme a putujme k našej Nebeskej Matke, tak ako to robili naši predkovia
Vďaka rozšíreniu sa koronavírusu COVID-19 v Európe môžeme pozorovať vírus, ktorý je oveľa nebezpečnejší. Jeho mortalita ďaleko prevyšuje mortalitu všetkých doteraz známych vírusov.

Foto: proti koronovírusu v Trnave vzývajú Tú, ktorá nikdy nesklame

Kým v prípade tzv. koronavírusu je úmrtnosť niekde okolo 3%, nový vírus s názvom NATURALIZMUS už dávno zabil nadprirodzenú Vieru niekoľko desiatok percent katolíkov.

Hoci sa odborníci zhodujú v tom, že pri pandemickej chrípke je úmrtnosť väčšia než pri novom koronavíruse, panike podľahli nie len masy veriacich, ale aj ich pastierov. Okrem absurdít, ako zatváranie kostolov, sa rozšíril aj strach zo svätého prijímania, alebo sa zaviedlo na silu, hoci v rozpore s nariadením kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, aj tzv. prijímanie na ruku povinné pre všetkých. Tá už v roku 2009 vo svojej odpovedi skupine veriacich v Anglicku v súvislosti s pandemickou chrípkou zo dňa 24. júla ( Prot.N. 655/09/L) vydala nariadenie, že nie je možné odoprieť veriacim, ktorí o to žiadajú, sväté prijímanie na jazyk.

Pokiaľ bolo v minulosti bežné, že veriaci sa ešte horlivejšie v časoch choroby a nešťastia schádzali vo svojich chrámoch, dnes katolíci z chrámov utekajú podporovaní aj svojimi pastiermi, akoby Boží Syn, Ježiš Kristus podnecoval k ochoreniu a nebol lekárom tela i duše. Len niekoľko biskupov v Európe reagovalo zvolaním modlitbového zhromaždenia či procesie. Strata nadprirodzenej Viery ľudí, ktorí bežne navštevujú chrámy je hmatateľná.

V 18. storočí zomrelo na morovú epidémiu len v Bratislave asi 12 000 ľudí a v Čechách sa píše o 200 000 mŕtvych. Nákaza z rokov 1678 – 1681 si vyžiadala obrovské obete. Vo Viedni zomrelo na mor takmer 20-tisíc obyvateľov vrátane šiestich lekárov z celkového počtu 22. Je to práve obdobie, kedy naši predkovia miesto toho aby utekali, prichádzali do vtedajšej katedrály sv. Mikuláša a modlili sa okolo milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie.
V týchto skutočne nedobrých, ba až zúfalých pomeroch bolo mesto uzavreté pre cudzích. Prestali jarmoky a trhy, ba aj soľné sklady zastavili svoju činnosť. Mestská rada zasadla, radila sa, aby potom s celou vážnosťou a v plnej zodpovednosti obrátila sa na Všemohúceho Boha, ako to robia verní kresťania.

Magistrát mesta prosil o príhovor orodovnicu, ktorá nikdy neopustila toho, kto sa utiekal pod jej ochranu. Prosil ju o pomoc a žiadal o jej orodovanie.
Nenechajme sa teda pomýliť herézou naturalizmu. Tá nás vedie k pozeraniu sa na svet ako na čisto materialistický. My však veríme, že sme určení k nadprirodzenému bytiu s Bohom. K tomuto nadprirodzenému poriadku nás určil Boh. Je potrebné učiť, že dôležité nie je len to, aby človek konal dobro, ale aby ho konal v mene svojej viery, so skutočným nadprirodzeným úmyslom, bez ktorého jeho skutky nedosiahnu svoj skutočný cieľ, ku ktorému bol určený Bohom, tj. večné šťastie v nebi. (Kardinál Pie, eveque de Poitiers, Ouvres)

Vzývajme a putujme k našej Nebeskej Matke, tak ako to robili naši predkovia:
Milostivá, panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce. Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov. Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách .

Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

vdp. Ľubomír Urbančok

alianciazanedelu.sk/archiv/5434
Rosllynn
To je pravda, je to virus zbabělosti. Statečná americká černošská lékařka je příkladem statečnosti,. Nebála se říci na rovinu pravdu o léčbě koronaviru, nebála se obvinit farmaceutické z vraždění nemocných, když zakazují lékařům podávat levné léky. Video s projevem této statečné ženy je zde aeronet.cz/…/video-cernosska…
ľubica
Katolícka Cirkev nikdy… nebude počúvať civilného vládcu, ktorý rozhoduje o veciach duchovných. Katolícka Cirkev je viazaná Božím zákonom trpieť mučeníctvo radšej než kompromitovať doktrínu alebo dodržiavať zákon civilného vládcu, ktorý porušuje jej svedomie; a viac než len to, je povinná odvážiť sa nielen k pasívnej neposlušnosti, ktorá sa môže robiť nepozorovane v kúte, a ktorá keďže nie je …More
Katolícka Cirkev nikdy… nebude počúvať civilného vládcu, ktorý rozhoduje o veciach duchovných. Katolícka Cirkev je viazaná Božím zákonom trpieť mučeníctvo radšej než kompromitovať doktrínu alebo dodržiavať zákon civilného vládcu, ktorý porušuje jej svedomie; a viac než len to, je povinná odvážiť sa nielen k pasívnej neposlušnosti, ktorá sa môže robiť nepozorovane v kúte, a ktorá keďže nie je odhalená, nie je ani potrestaná; ale Katolícka Cirkev nemôže mlčať; nemôže byť v pokoji… a pretože nebude mlčať, nemôže robiť kompromisy a nebude poslúchať vo veciach, ktoré sú záležitosťou Božského výsadného práva, preto stojí vo svete sama; pretože neexistuje žiadna iná Cirkev tak zvaná, ani žiadna iná komunita, ktorá tvrdí, že je cirkvou, ktorá sa odmietne podriadiť, uposlúchnuť, skloniť hlavu alebo zostať v pokoji, keď velia vládni predstavitelia sveta…
- kardinál Manning
.......................................................
koment z HS.......www.hlavnespravy.sk/…/2081976
warez
aká hanba, aký zbabelý postoj zaujali naši biskupi. Zobrali Slovensku verejné sväté omše. To je tragédia. Vari už ani oni neveria v uzdravujúcu silu prameniacu z Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej a z účinkov Najsv. obety?
apredsasatoci
Oni nie sú zbabeli. Oni iba nemajú vieru.
ekans
děkuj Bohu že zakázal novus ordo, modernisto!
ľubica
Pokiaľ bolo v minulosti bežné, že veriaci sa ešte horlivejšie v časoch choroby a nešťastia schádzali vo svojich chrámoch, dnes katolíci z chrámov utekajú podporovaní aj svojimi pastiermi, akoby Boží Syn, Ježiš Kristus podnecoval k ochoreniu a nebol lekárom tela i duše. Len niekoľko biskupov v Európe reagovalo zvolaním modlitbového zhromaždenia či procesie. Strata nadprirodzenej Viery ľudí, ktor…More
Pokiaľ bolo v minulosti bežné, že veriaci sa ešte horlivejšie v časoch choroby a nešťastia schádzali vo svojich chrámoch, dnes katolíci z chrámov utekajú podporovaní aj svojimi pastiermi, akoby Boží Syn, Ježiš Kristus podnecoval k ochoreniu a nebol lekárom tela i duše. Len niekoľko biskupov v Európe reagovalo zvolaním modlitbového zhromaždenia či procesie. Strata nadprirodzenej Viery ľudí, ktorí bežne navštevujú chrámy je hmatateľná.
-------------------
a tú stratu predchádzala strata viery biskupov KBS!!!
ľubica
Foto: proti koronovírusu v Trnave vzývajú Tú, ktorá nikdy nesklame
.........................
záber je z tradičnej sv. omše v kaplnke na ABU v TT, nie v beznom kostole!!!!
One more comment from ľubica
ľubica
Kým v prípade tzv. koronavírusu je úmrtnosť niekde okolo 3%, nový vírus s názvom NATURALIZMUS už dávno zabil nadprirodzenú Vieru niekoľko desiatok percent katolíkov......
Okrem absurdít, ako zatváranie kostolov, sa rozšíril aj strach zo svätého prijímania, alebo sa zaviedlo na silu, hoci v rozpore s nariadením kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, aj tzv. prijímanie na ruku povinné …More
Kým v prípade tzv. koronavírusu je úmrtnosť niekde okolo 3%, nový vírus s názvom NATURALIZMUS už dávno zabil nadprirodzenú Vieru niekoľko desiatok percent katolíkov......
Okrem absurdít, ako zatváranie kostolov, sa rozšíril aj strach zo svätého prijímania, alebo sa zaviedlo na silu, hoci v rozpore s nariadením kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, aj tzv. prijímanie na ruku povinné pre všetkých. Tá už v roku 2009 vo svojej odpovedi skupine veriacich v Anglicku v súvislosti s pandemickou chrípkou zo dňa 24. júla ( Prot.N. 655/09/L) vydala nariadenie, že nie je možné odoprieť veriacim, ktorí o to žiadajú, sväté prijímanie na jazyk.
----------------------
+ R.I.P+ viera KBS!