Transsubstancjacja wykracza poza prawa natury

W naturalnym porządku przypadłości związane są z substancją (istotą), stanowiąc jedność bytu, natomiast w przypadku transsubstancjacji mamy do czynienia z przekroczeniem porządku natury: nasze …
CUDOWNY MEDALIK
Nie wszystkich Kapłanów Pan powołał, niektórzy się sami powołali, podobnie jak zgraja Datana. (Księga liczb rozdz. 16). Polecam książkę :TW 1025 ,,Filozof",w której dokładnie jest opisane w formie pamiętnika, diabelskie niszczenie kościoła i ilu jest w sług szatana poprzebieranych za Kapłanów ,Biskupów i Kardynałów.
Jestem_z_wami
Bóg nie potrzebuje sędziów kapłanów. Można polegać na Bożej Sprawiedliwości w tym temacie:

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI
CXV – O godności kapłanów. Jak moc sakramentów nie zmniejsza się przez winy tych, którzy ich udzielają lub którzy je przyjmują. I jak Bóg nie chce, aby świeccy przywłaszczali sobie prawo karcenia ich.


Tak czynili moi drodzy i chwalebni kapłani, …
More
Bóg nie potrzebuje sędziów kapłanów. Można polegać na Bożej Sprawiedliwości w tym temacie:

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI
CXV – O godności kapłanów. Jak moc sakramentów nie zmniejsza się przez winy tych, którzy ich udzielają lub którzy je przyjmują. I jak Bóg nie chce, aby świeccy przywłaszczali sobie prawo karcenia ich.


Tak czynili moi drodzy i chwalebni kapłani, ci których dostojeństwo obiecałem ci ukazać, poza godnością, którą ich zaszczyciłem, uczyniwszy ich mymi pomazańcami. Sprawując tę godność w cnocie, przyobleczeni są w to słodkie i chwalebne Słońce, którego rozdawnictwo im powierzyłem.

Spójrz na słodkiego Grzegorza, Sylwestra i tych wszystkich, którzy przed nimi i po nich byli następcami najwyższego kapłana Piotra. Temu zaś Prawda moja powierzyła klucze królestwa niebieskiego, mówiąc: Piotrze, daję ci klucze królestwa niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie (Mt 16,19).

Zważ, najdroższa córko, że, ukazując ci dostojeństwo ich cnoty, pełniej przedstawię ci godność, do której podniosłem mych kapłanów. Tym kluczem królestwa niebieskiego jest klucz krwi Jednorodzonego Syna mojego; tym kluczem otworzyłem życie wieczne, które długi czas było zamknięte przez grzech Adama. Kiedy dałem wam moją Prawdę, Słowo, Jednorodzonego Syna mojego, Syn mój poniósł śmierć i mękę, i przez śmierć swoją zniszczył śmierć waszą, skąpawszy was w swej krwi. Tak krew i śmierć Jego, mocą mojej natury boskiej zjednoczonej z naturą ludzką, otworzyły życie wieczne.

Komu zostawiłem klucze tej krwi? Chwalebnemu apostołowi Piotrowi i wszystkim innym, którzy przyszli, i przyjdą po nim, aż do ostatniego dnia sądu. Wszyscy więc mają i mieć będą tę samą władzę, co Piotr i żaden z ich błędów nie umniejszy tej władzy, ani osłabi doskonałości Krwi i innych sakramentów. Bo, jak ci już rzekłem, żadna plama nie może skalać tego słońca i światła jego nie mogą stłumić ciemności grzechu śmiertelnego, znajdujące się w tym, który je rozdaje lub który je otrzymuje. Błąd ich nie może w niczym szkodzić sakramentom świętego Kościoła, ani umniejszyć ich mocy. Lecz może umniejszyć łaskę lub zwiększyć winę w tym, który je rozdaje lub w tym, który je przyjmuje w sposób niegodny.

Więc Chrystus mój na ziemi dzierży klucze krwi. Jeśli pamiętasz, ukazałem ci tę prawdę w obrazie, kiedy chciałem ci przedstawić, jaką cześć winni żywić ludzie świeccy dla mych kapłanów, dobrych czy złych, i jak obrażają Mnie brakiem szacunku. Ukazałem ci, jak wiesz, mistyczne ciało świętego Kościoła jakby w postaci piwniczki zawierającej Krew Jednorodzonego Syna mojego, ta Krew nadaje wartość wszystkim sakramentom, które mają życie tylko mocą Krwi.

Drzwi tej piwniczki strzeże Pomazaniec na ziemi, któremu powierzone było rozdawnictwo Krwi. Jemu przysługiwało ustanawianie kapłanów dla pomocy w rozdawaniu tej Krwi całemu Ciału religii chrześcijańskiej. Kto był przez Niego przyjęty i namaszczony, zostawał kapłanem, inni nie. Od Niego wyszedł cały stan klerycki i On to wyznacza każdemu jego urząd dla rozdawania tej chwalebnej Krwi.

Ponieważ On ustanowił ich swymi pomocnikami, więc do Niego też należy karcenie ich błędów. I chcę, aby tak było. Ze względu na ich dostojeństwo i godność, którymi ich obdarzyłem, wyrwałem ich ze służebnictwa, to jest, z poddaństwa u książąt doczesnych. Prawo cywilne nie może wymierzać im kary; zależą oni tylko od tego, kto ma władzę rządzenia i zawiadywania wedle prawa boskiego. Są to moi pomazańcy i przeto mówi Pismo: Nie tykajcie moich pomazańców (Ps 104, 15). W największe nieszczęście wpada człowiek, który wymierza im kary.


św. Katarzyna ze Sieny
Weronika-S.
Ks. Michał Woźnicki to dzielny kapłan. Znowu go nachodziła policja, wygłosił im mowę o szkodliwości noszenia masek, poprosił o pokazanie twarzy, aby się upewnić, czy nie ma do czynienia z przestępcami, co uczynili, podając im rękę z kolei poprosił o ściągnięcie rękawiczek.

Przymnóż nam, dobry Boże takich kapłanów również i poza Bractwem Piusa X.

Jak dotychczas to mamy raczej przykre doświadcze…More
Ks. Michał Woźnicki to dzielny kapłan. Znowu go nachodziła policja, wygłosił im mowę o szkodliwości noszenia masek, poprosił o pokazanie twarzy, aby się upewnić, czy nie ma do czynienia z przestępcami, co uczynili, podając im rękę z kolei poprosił o ściągnięcie rękawiczek.

Przymnóż nam, dobry Boże takich kapłanów również i poza Bractwem Piusa X.

Jak dotychczas to mamy raczej przykre doświadczenia z naszymi kapłanami, po 11 III 2020 i po 11 IV 20020.
Jestem_z_wami
@elohim Kapłan nie przestanie być kapłanem tylko dlatego że się tobie nie podoba. Negując tę godność uderzasz w Tego który go powołał. Ratuj duszę swoją.
ELOHIM.
Kapłan który nie wymawia imienia Papieża Franciszka podczas Mszy.. Bo mu się poglądy Papieża nie podobają 😂 😂 😂 To jest Ksiądz???? Pytam się
przeciwherezjom
Nie sądzisz, że nie powinno się raczej wymieniać imienia antypapieża?!
PolObyw
@elohim, kto tobie przekłada na język polski te wypociny? Pisz w swoim ojczystym języku na waszych portalach.
ELOHIM.
Kapłan który z zasady nie wymawia imienia urzędującego Papieża podczas Mszy Świętej jest poza Kościołem Katolickim. Taka Msza jest świetokradcza!
Naucz mnie pokory
Kapłan który z zasady nie wymawia imienia urzędującego Papieża podczas Mszy Świętej jest ŚWIADOMYM I PRAWDZIWYM KAPŁANEM I WIE KIM JEST FAŁSZYWY PROROK.
przeciwherezjom
Poprawię tylko - Kapłan który z zasady nie wymawia imienia urzędującego antypapieża!!!!!
bogumila333
Elohim.tylem do wiernych to jest kaplan a Jezus przodem ale najważniejsze ze kaplan jest przodem do oltarza
ELOHIM.
@bigumila333 do szkoły podstawowej wracaj religii Katolickiej się uczyć a nie na forach siedzieć i głupoty pisać
ELOHIM.
Co to za dziwne zdjęcie? Jezus jest tyłem do wiernych????
bogumila333
Nie tyłem tylko przodem do ołtarza ćwierć inteligencie jest kapłan a Jezus przodem do Ciebie a ty tyłem do Niego
Quas Primas
Elohim, żyd z urodzenia będzie zawsze mącił!
Gad jeden!!!
murrr
Stan sobie za telewizorem, wierny sie odezwał.
MementoMori+++
@ELOHIM.
Czemu dziwne ? Pan Jezus zostawiał uczniów i ludzi za sobą, gdy odchodził na samotność modlić się do Boga Ojca. Bo chyba nie powiesz że Pan Jezus modlił się do ludzi ?
ELOHIM.
@Memento ale dałeś przykład 😂
MementoMori+++
Gdybym miał mnie kto zabić , zastraszyć i by mnie miał odwieść od wiary w przeistoczenie i to co mówi ks. Tadeusz Guz , to wolałbym być prześladowany wespół z tymi kapłanami za wiare i w życiu przyszłym daj Boże spodziewać się spotkać ich , niż tu na tej ziemi żyć imitacji światowego szczęścia i utopii apostatów którzy sami odbierają zaszczyty i sami się nagradzają na ziemi...
MementoMori+++
Ten sprzeciw episkopatu i ten wyraz braku wiary i krzywdzące oskarżenia do m.in ks Tadeusza Guza , Augustyna pelanowskiego , Abp Lengi i wielu innych , jest niczym innym jak próbą i dopustem Bożym dla ich jeszcze większej nagrody i próbą dla tych aby ujawniły się zamysły serc wielu , tych którzy są być może tylko z nazwy uczniami i apostołami Jezusa . O ile to nie jest próba całego rodzaju …More
Ten sprzeciw episkopatu i ten wyraz braku wiary i krzywdzące oskarżenia do m.in ks Tadeusza Guza , Augustyna pelanowskiego , Abp Lengi i wielu innych , jest niczym innym jak próbą i dopustem Bożym dla ich jeszcze większej nagrody i próbą dla tych aby ujawniły się zamysły serc wielu , tych którzy są być może tylko z nazwy uczniami i apostołami Jezusa . O ile to nie jest próba całego rodzaju ludzkiego i gdzie prym wiedzie światowe , ślepe posłuszeństwo oparte na niewiedzy i nieufności Bogu , zamiast posłuszeństwa rozumowego , opartego na bojaźni Bożej , ze swoim celem ukierunkowanym na Pana Boga
endrju
Najważniejsze jest stanowisko kurii, episkopatu. Co tam jakieś konstytucje soborowe, głosy papieży z zamierzchłych czasów, ojców kościoła, świadectwo świętych i w ogóle dwa tyś lat tradycji. Ważne jest co mówi dzisiaj rzecznik. Widzialne struktury kościoła dawno już w większości zdezerterowały z drogi wyznaczonej przez naszego Pana. Nie mogło być inaczej gdy porządek wiary zaczął rozchodzić się …More
Najważniejsze jest stanowisko kurii, episkopatu. Co tam jakieś konstytucje soborowe, głosy papieży z zamierzchłych czasów, ojców kościoła, świadectwo świętych i w ogóle dwa tyś lat tradycji. Ważne jest co mówi dzisiaj rzecznik. Widzialne struktury kościoła dawno już w większości zdezerterowały z drogi wyznaczonej przez naszego Pana. Nie mogło być inaczej gdy porządek wiary zaczął rozchodzić się z porządkiem sposobu jej sprawowania. Szczególnie dzisiaj to widać, gdy zachęcają nas aby modlić się do telewizorów a przedtem zachęcali do niegodnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu..
Tadeusz Kaktus
Ksiądz Profesor Guz się nie myli. Dziwne, że księża uważani za tych których wiara i doktryna jest najpewniejsza okazują swoją niewiarę: swietatradycja.wordpress.com/…/ks-profesor-tad…
Joanna17 shares this
4.7K
Warto poczytać.
PiotrM
O wymiarze ducha oni wiedzą tyle co kot napłakał!