Jestem_z_wami

Krytyka Kościoła

Ten kto krytykuje KK sam "ciesząc się życiem" postępuje jak pasożyt zbyt mało rozgarnięty by zrozumieć że śmierć żywiciela oznacza jego śmierć. Kochani bracia pozwólcie by ludzie po waszemu "…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Powodem wszystkich nieszczęść na świecie są grzechy sekciarzy z bractwa, którzy jak faryzeusze ślepi na prawdę, biczują swojego Boga, opluwają …More
Powodem wszystkich nieszczęść na świecie są grzechy sekciarzy z bractwa, którzy jak faryzeusze ślepi na prawdę, biczują swojego Boga, opluwają Kościół i jego Świętych. Jątrzą, zieją nienawiścią, skłócają, kłamią i rozsiewają te swoje spreparowane kłamstwa na temat Soboru Watykańskiego, na temat Świętych, na temat s. Łucji, na temat Kościoła Świętego. Są oni gorsi nawet od pogan i od protestantów...
Walczyć o prawdę
Powodem wszystkich nieszczęść w Kościele jest SWII i aggiornamento, czyli dostosowywanie Kościoła do świata. Pojawiają się przypuszczenia niektórych …More
Powodem wszystkich nieszczęść w Kościele jest SWII i aggiornamento, czyli dostosowywanie Kościoła do świata. Pojawiają się przypuszczenia niektórych teologów, że SWII zostanie anulowany. A co ze ,,świętymi,, papieżami, którzy realizowali program w istocie antypasterski, bo ekumeniczny.
6 more comments
Można zadać pytanie dlaczego Kościół Katolicki tak ostro potępił rodzący się w u progu XX wieku ekumenizm określając go jako grzech podkopujący same fundamenty objawionej Prawdy? Dlaczego ekumenizm …More
Można zadać pytanie dlaczego Kościół Katolicki tak ostro potępił rodzący się w u progu XX wieku ekumenizm określając go jako grzech podkopujący same fundamenty objawionej Prawdy? Dlaczego ekumenizm jest tak wielkim złem, niepojętą obrazą Boga skoro lansowany jest dziś powszechnie przez najwyższych dostojników kleru? Aby udzielić właściwej odpowiedzi na te pytania należy najpierw sięgnąć do katechizmu aby przypomnieć czym tak naprawdę jest Wiara katolicka? Dziś wielu ludzi błędnie utożsamia Wiarę z uczuciami religijnymi lub wewnętrznymi pragnieniami czy też własnymi wyobrażeniami Boga. To wielki błąd i manipulacja. Jak poucza nas katechizm Wiara jest to cnota nadprzyrodzona dzięki której nasz rozum przyjmuje wszystko co Bóg o Sobie objawił a Kościół Katolicki do wierzenia podał. Wiara Katolicka jest więc obiektywną prawdą, którą otrzymaliśmy z zewnątrz przez Objawienie Boże. Jeśli jesteśmy ochrzczeni i przyjmujemy wszystkie artykuły Wiary - jesteśmy Katolikami, jeśli odrzucamy choćby …More
wordpress.com

169. Ekumenizm

Można zadać pytanie dlaczego Kościół Katolicki tak ostro potępił rodzący się w u progu XX wieku ekumenizm określając go jako grzech podkopujący same fundamenty objawionej Prawdy? …
W sercu zawsze brzmią mi słowa św. Piotra, pierwszego papieża: „Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego …More
W sercu zawsze brzmią mi słowa św. Piotra, pierwszego papieża: „Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały" (1 P 4,13). Wiem bardzo dobrze, że zostałem wezwany do współcierpienia z Jezusem i poczytuję to jako ogromny przywilej i błogosławieństwo. Moja wizyta w czyśćcu pogłębiła to przekonanie, ponieważ wiedziałem, że muszę cierpieć nie tylko ze względu na własne uświęcenie, ale również dla uświęcenia innych na świecie i w otchłani. Wraz ze św. Pawłem apostołem powiem: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1,24). Na początku mojej choroby ofiarowałem wszystkie cierpienia Chrystusowi. Po tym, jak zobaczyłem cierpienia dusz w otchłani, zdałem sobie sprawę, że moje cierpienia w porównaniu z ich cierpieniami są niczym. Krzyż, który zobaczyłem, pomógł mi świadomie ofiarować Panu …More
wordpress.com

168. O cierpieniu.

W sercu zawsze brzmią mi słowa św. Piotra, pierwszego papieża: „Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy …
W każdej sytuacji uważaj na to, co robisz i co mówisz, i skup się na tym szczególnie, aby mnie się tylko podobać, oprócz mnie zaś niczego więcej nie pragnij i nie szukaj. Nie sądź pochopnie cudzych …More
W każdej sytuacji uważaj na to, co robisz i co mówisz, i skup się na tym szczególnie, aby mnie się tylko podobać, oprócz mnie zaś niczego więcej nie pragnij i nie szukaj. Nie sądź pochopnie cudzych słów i postępków, nie mieszaj się do tego, czego ci nie zlecono, a nie zaznasz wcale niepokoju albo go umniejszysz.
Trzymaj się tych zwięzłych i dosadnych słów: zgubić wszystko, żeby wszystko odnaleźć,
porzucić pragnienia, żeby uzyskać spokój. Przemyśl to i wprowadź w czyn, a wszystko
zrozumiesz.
Wszystko znosić masz chętnie dla miłości Boga - i trudy, i bóle, i pokusy, i udręki, niepokoje,
niedostatki, choroby, krzywdy, obmowy, zarzuty, poniżenia, upomnienia, kary, lekceważenie.

WordPress.com

or If you continue with Google or Apple and don't already have a WordPress.com account, you are creating an account and you agree to our Terms of Service.
wordpress.com
Nadzieja pozwala nam uważać to Dobro za cel możliwy do osiągnięcia poprzez zasługi Jezusa Chrystusa i nasze własne dobre uczynki; warunkiem jest wiara w osiągnięcie tego celu. Akty i czynności cnoty …More
Nadzieja pozwala nam uważać to Dobro za cel możliwy do osiągnięcia poprzez zasługi Jezusa Chrystusa i nasze własne dobre uczynki; warunkiem jest wiara w osiągnięcie tego celu. Akty i czynności cnoty nadziei związane są ze światłem wiary w Boga i ze szczególną mądrością,
dzięki której nieomylne obietnice Boże odnosimy do nas samych. Nadzieja znajduje się pomiędzy dwoma skrajnymi występkami: rozpaczą i zuchwałością, sprawiając, że człowiek z jednej strony nie spodziewa się w nierozumnej zuchwałości posiąść wieczną chwałę za pomocą tylko własnych sił, bez uczynków przynoszących zasługi; z drugiej strony nie popada w obawę i niepewność, co do tego, czy jeśli będzie rzeczywiście spełniać dobre uczynki Bóg dotrzyma swoich obietnic i zapewnień.
wordpress.com

166 O Nadziei.

Nadzieja pozwala nam uważać to Dobro za cel możliwy do osiągnięcia poprzez zasługi Jezusa Chrystusa i nasze własne dobre uczynki; warunkiem jest wiara w osiągnięcie tego celu. Akty i …
Musisz dobrze zrozumieć, że już od dawien dawna Pan posiada swoich wybrańców, którzy żyć mają w rozmaitych czasach; niepokonaną mocą swej nieskończonej mądrości i miłości przygotowuje dla nich …More
Musisz dobrze zrozumieć, że już od dawien dawna Pan posiada swoich wybrańców, którzy żyć mają w rozmaitych czasach; niepokonaną mocą swej nieskończonej mądrości i miłości przygotowuje dla nich wszystkie dobra, które im służą do zbawienia, aby ostatecznie doszli do celu, który im przeznaczył.
Dlatego właśnie tak ważne jest dla rozumnych istot, aby pozwoliły się prowadzić ręce Pańskiej i poddały się całkowicie Boskim rozporządzeniom; albowiem ludzie śmiertelni nie znają ani celu, ani dróg do niego prowadzących. W swej nieświadomości, są oni niezdolni do powzięcia samodzielnego wyboru bez popadnięcia w zuchwałość albo narażania się na wielkie niebezpieczeństwo wiecznego potępienia. Jeżeli natomiast całym sercem oddadzą się Opatrzności Bożej, uznają Boga, jako swego Ojca, a siebie samych za Jego dzieci, wówczas
Bóg stanie się ich Opiekunem, Pomocnikiem i Przewodnikiem; pragnie On pokazać niebu i ziemi, że Jego wolą i Jego rzeczą jest prowadzić swoje dzieci i kierować wszystkim, którzy Mu …More
wordpress.com

165. O zawierzeniu Bożej Opatrzności.

Musisz dobrze zrozumieć, że już od dawien dawna Pan posiada swoich wybrańców, którzy żyć mają w rozmaitych czasach; niepokonaną mocą swej nieskończonej mądrości …
TomUrb
Czytając orędzie 161 z tej właśnie strony, co w poście (Jestem z wami), jednym z rogów bestii jest wspólny system finansowy: "Poznacie czas jego pows…More
Czytając orędzie 161 z tej właśnie strony, co w poście (Jestem z wami), jednym z rogów bestii jest wspólny system finansowy:
"Poznacie czas jego powstania po tym, jak pieniądz i drogi kruszec zaczną zamieniać na bit"
Mogę się mylić, ale może tu chodzić o tzw. BitCoiny. Ich wielkim orędownikiem jest Elon Musk.
2 more comments
Mówi Jezus: (…) Głód i śmierć z powodu epidemii będą jednym ze znaków poprzedzających moje drugie przyjście. Kary – powstałe po to, aby was ukarać i zwrócić do Boga – dokonają swą bolesną mocą …More
Mówi Jezus: (…) Głód i śmierć z powodu epidemii będą jednym ze znaków poprzedzających moje drugie przyjście. Kary – powstałe po to, aby was ukarać i zwrócić do Boga – dokonają swą bolesną mocą selekcji, oddzielającej synów Boga od synów szatana.
Głód zostanie wywołany przez grabieże i przeklęte wojny, chciane bez usprawiedliwienia szukaniem wolności narodów, wywoływane wyłącznie z powodu okrucieństwa rządzących i pychę demonów w szatach człowieka.
Głód powstanie przez zawieszenie, z woli Boga, praw kosmicznych. Konsekwencją tego będzie mróz ostry i przedłużający się lub upał palący i nie łagodzony przez deszcze. Pory roku zostaną odwrócone i będziecie mieć suszę w sezonach deszczów, a deszcze w okresie dojrzewania zbóż. Rośliny, oszukane z powodu nagłego ciepła lub z powodu niezwyczajnego chłodu, będą kwitły nie w swoim czasie
. Drzewa, już po wydaniu owoców, ponownie okryją się kwieciem, bezużytecznym, które tylko niepotrzebnie wyczerpuje drzewo, nie dając owocu. Każdy nieporządek …More

163. ZNAKI DRUGIEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA

Mówi Jezus: (…) Głód i śmierć z powodu epidemii będą jednym ze znaków poprzedzających moje drugie przyjście. Kary – powstałe po to, aby was ukarać i zwrócić do …
wordpress.com
Nie od dzisiaj datuje się współzawodnictwo pomiędzy niewiarą a wiarą (religijną) na polu moralności. Niewiara czyni potężne wysiłki w kierunku wykazania, sposobem doświadczalnym, zbędności dogmatu, …More
Nie od dzisiaj datuje się współzawodnictwo pomiędzy niewiarą a wiarą (religijną) na polu moralności. Niewiara czyni potężne wysiłki w kierunku wykazania, sposobem doświadczalnym, zbędności dogmatu, że i bez niego życie moralne jest zupełnie możliwe; owszem, że właśnie dopiero wtedy ono rozkwitnie w całej pełni. Szczególnie szkodliwi są pod tym względem romantycy niewiary, którzy nie tylko wierzą naprawdę w możliwość moralności bez dogmatu, ale i uważają dogmat za przeszkodę do jej rozkwitu. Według nich bowiem dogmat rozdziela ludzi, kłóci ich między sobą, powoduje wybuchy fanatyzmu, prowadzi do wojen domowych i międzynarodowych, słowem, zabija w człowieku dobroć, która jest nieodzownym podkładem moralności. Wszak człowieka moralnego określamy jako dobrego. Z takiem pojmowaniem sprawy, naturalnie, łączy się niedowiarcza wiara we wrodzoną dobroć natury ludzkiej; niedowiarcza, gdyż ona zaprzecza skażenia tej natury przez grzech pierworodny.Nie Bóg zatem, Dobroć Najwyższa, lecz natura …More
wordpress.com

162. O fałszywej dobroci.

„DOBROĆ BEZ DOGMATU”- O fałszywej dobroci torującej drogę złu Nie od dzisiaj datuje się współzawodnictwo pomiędzy niewiarą a wiarą (religijną) na polu moralności. Niewiara …
fartuszniak leszek
"Nie Bóg zatem, Dobroć Najwyższa, lecz natura ludzka sama przez się jest źródłem dobroci w świecie ludzkim, a dogmat ją burzy." --- Z tą opinią w …More
"Nie Bóg zatem, Dobroć Najwyższa, lecz natura ludzka sama przez się jest źródłem dobroci w świecie ludzkim, a dogmat ją burzy."
---
Z tą opinią w powyższym rozważaniu nie można się zgodzić, bo Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest Stwórcą wszystkiego i człowiek został stworzona na obraz i podobieństwo do Boga, ale człowiek jest tylko stworzeniem całkowicie zależnym od Boga i bez Boga by nie istniał.
Po co człowiek został stworzony ?
To trafnie napisał Ks. Józef Pelczar (1842-1924):
,,wielbić zatem Boga, czyli służyć Bogu oto cel istnienia naszego"
=> Św. Bp. Józef Pelczar - Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska Tom I
Też w św. Ewangeliach jest wyraźnie napisane: Św Marka 12:30-31 "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych." --- Tu jest wyraźnie napisane że dla człowieka powinien być najw…More
2 more comments
Tak mówi Pan Zastępów: A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać …More
Tak mówi Pan Zastępów:
A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać te słowa. Odsłoń zatem to, co zakryte i powiedz to, co było ci dane. Nie lękaj się przy tym, bo Ja będę z tobą.
Bestią wychodzącą z morza jest imperium szatana, morzami są narody, ludy i szczepy ziemi. Wyjdzie zatem bestia spośród wszystkich narodów i ludów ziemi, aby przejąć władzę nad światem, tworząc jedno imperium, lecz będzie ono trwało tylko czterdzieści dwa miesiące. Będzie to imperium szatana, choć jego sługi będą mówić: „Nadszedł czas pokoju i jedności wśród ludzi, nadszedł czas sprawiedliwości i obfitości”. Powiedzą oni: „Nowy to, doskonały porządek zapanuje teraz. Przychodźcie wszyscy, żeby cieszyć się z dobrodziejstw, które wam damy”. Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa. Będą to również słowa zwodnicze, albowiem bestia …
More
wordpress.com

161. Tak, żyjemy w czasach ostatecznych

Tak mówi Pan Zastępów: A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i …
wordpress.com

160. OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI W NOWYM TESTAMENCIE

OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECIDownload
Niepokalana Królowa Nieba i Ziemi Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, wasza Matka i Królowa, Królowa Nieba i Ziemi. Wzywacie mnie wiele razy jako Królową i nie pojmujecie sensu tego słowa i jego …More
Niepokalana
Królowa Nieba i Ziemi

Tylko Bóg!
Oto ja, Maryja Niepokalana, wasza Matka i Królowa, Królowa Nieba i Ziemi.

Wzywacie mnie wiele razy jako Królową i nie pojmujecie sensu tego słowa i jego wartości: Królowa aniołów, patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, dziewic, wszystkich świętych. Ja nie jestem Królową w sensie wyobrażeniowym, ale w sensie rzeczywistym i naprawdę króluję. Nad wszystkimi stworzeniami, które wielbią Boga.
Nad aniołami, które Go wielbią, wypełniając Jego wolę, ponieważ bardziej od wszystkich aniołów zawierzam się woli Bożej. Nie wypełniłam żadnej misji podczas stwarzania świata, ale wypełniłam najwyższy plan Boga, plan Wcielenia Słowa. Anioł przyjmuje Boży plan wobec stworzeń, staje się jego głosicielem, wypełnia go i przynagla stworzenia, aby go wypełniły; ja natomiast skupiam sekret wszystkich planów Boga, ponieważ całe stworzenie jest podporządkowane Wcieleniu Słowa, a ta tajemnica wypełniła się w moim łonie! Kiedy zostało mi to …More
wordpress.com

159. Maryja prawdziwie jest Królową

Niepokalana Królowa Nieba i Ziemi Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, wasza Matka i Królowa, Królowa Nieba i Ziemi. Wzywacie mnie wiele razy jako Królową i nie …
Nigdy łatwo nie zidentyfikujecie dzieła szatana w świecie, gdyż on jest bardzo przebiegły. Rzadko będzie ukazywał swoje działania w taki sposób, żeby ludzie zadawali sobie pytania czy nie kryje się …More
Nigdy łatwo nie zidentyfikujecie dzieła szatana w świecie, gdyż on jest bardzo przebiegły. Rzadko będzie ukazywał swoje działania w taki sposób, żeby ludzie zadawali sobie pytania czy nie kryje się w nich jego wpływ. W ciągu całego jego panowania na Ziemi dokonywał on niezwykłych wysiłków, aby przekonać świat, że on nie istnieje. Rzadko widzicie prawdę, ponieważ jest ona ukrywana przez tych, których on wykorzystuje, aby przekonać ludzi, że Bóg nie Istnieje.
Celem szatana jest oszukanie ludzi, by uwierzyli, że świat i istnienie ludzkości jest środkiem do celu. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świec-kiego.
Humanizm, tak zwane pragnienie, by troszczyć się o ludzkie potrzeby poprzez eliminację niesprawiedliwości społecznej, jest błędny. Ci, którzy przyjmują humanizm w swoim życiu traktują go, jako substytut wiary w Boga i to jest zrozumiałe, dlaczego to czynią. Niestety, wiele religii wydało odstępców, na których zachowanie nie wpływa Bóg.…
More
wordpress.com

157. Wiara w Boga a humanizm

Nigdy łatwo nie zidentyfikujecie dzieła szatana w świecie, gdyż on jest bardzo przebiegły. Rzadko będzie ukazywał swoje działania w taki sposób, żeby ludzie zadawali …
… są chwile walki, gdy ludzie mogą czuć się bezradni. Są tragiczne chwile, kiedy odczuwają strach. I są chwile, kiedy człowiek rozpacza i cała nadzieja ulatuje z jego życia. Także są czasy niedoli, …More
… są chwile walki, gdy ludzie mogą czuć się bezradni. Są tragiczne chwile, kiedy odczuwają strach. I są chwile, kiedy człowiek rozpacza i cała nadzieja ulatuje z jego życia. Także są czasy niedoli, kiedy człowiek odcina się od tych, których kocha – gdy czuje, że życie jest dla niego po prostu zbyt trudne do wytrzymania. Mówię do was, którzy znosicie taki ból, abyście Mnie zawołali i poprosili Mnie, waszego Jezusa, abym zabrał wszystkie wasze cierpienia. Ofiarujcie Mi wszystkie swoje próby, gdy jest ich za dużo do zniesienia. Właśnie w tym momencie, gdy poddajecie się będąc w strasznym udręczeniu, uniosę chmurę, która zaciemnia wasze dusze i która mąci wam myśli.
Nigdy nie poddawajcie się, gdy cierpicie. Nigdy nie uważajcie, że wszystko jest beznadziejne, ponieważ gdy macie Mnie, to macie wszystko. Ja Jestem waszym oparciem w tym życiu i tylko Ja mogę wam pomóc. Człowiek zawsze musi starać się przetrwać, walczyć z niesprawiedliwością, pielęgnować cnoty i nie bać się głosić Prawdy. Ale …
More
wordpress.com

156. Dla tych na skraju rozpaczy

… są chwile walki, gdy ludzie mogą czuć się bezradni. Są tragiczne chwile, kiedy odczuwają strach. I są chwile, kiedy człowiek rozpacza i cała nadzieja ulatuje z jego …
Ludzie zaczynają wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy …More
Ludzie zaczynają wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może stać się ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o wybaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla ludzkości poprzez śmierć mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Ale, aby otrzymać ten Dar, należy prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów.
Zbawienie jest wasze, ale wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
wordpress.com

155. Istota Nowego Przymierza.

Ludzie zaczynają wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich …
Jeśli oddaliliście się od Mnie i trudno wam pogodzić otaczający was nowoczesny, pędzący świat z prostą wiarą we Mnie, Jezusa Chrystusa, to pozwólcie Mi pomóc wam, żebyście zrozumieli. Jesteście …More
Jeśli oddaliliście się od Mnie i trudno wam pogodzić otaczający was nowoczesny, pędzący świat z prostą wiarą we Mnie, Jezusa Chrystusa, to pozwólcie Mi pomóc wam, żebyście zrozumieli. Jesteście oddzieleni ode Mnie z powodu grzechu. Gdy grzech poraża wasze dusze, zstępuje na nie ciemność, a to sprawia, że trudno wam przyjąć Światło Boga. Kiedy tak się dzieje, wasze serca stają się zatwardziałe. I wtedy angażuje się wasz intelekt i zaczynacie błędnie wierzyć, że Bóg nie Istnieje, ponieważ logika podpowiada, że On nie może Istnieć.
Wasze życie jest niczym więcej jak tylko ulotną chwilą w całym waszym życiu. Jesteście na wygnaniu. Prawda czeka w przyszłości, kiedy w końcu wrócicie do domu, do Boga w swojej prawdziwej naturze. Rozumiem, jak trudno jest człowiekowi pozostać blisko Mnie, gdy na Ziemi narażeni jesteście na tak wiele rozproszeń, pokus i ciemności.
Kiedy spostrzegacie, że nie potraficie odczuwać Mojej obecności lub Mojej Miłości, chcę, żebyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (…
More
wordpress.com

154. Jezus do młodych ludzi

Jeśli oddaliliście się od Mnie i trudno wam pogodzić otaczający was nowoczesny, pędzący świat z prostą wiarą we Mnie, Jezusa Chrystusa, to pozwólcie Mi pomóc wam, żebyście …
Grzech jest grzechem. On nie podoba się Bogu, ale jest wybaczany, gdy jest okazywana skrucha i jeśli prosicie o odkupienie. Łaska Życia Wiecznego jest dla wszystkich dzieci Bożych, które o nią …More
Grzech jest grzechem. On nie podoba się Bogu, ale jest wybaczany, gdy jest okazywana skrucha i jeśli prosicie o odkupienie. Łaska Życia Wiecznego jest dla wszystkich dzieci Bożych, które o nią proszą. Wszystkie dzieci Boże przez Miłosierdzie mojego Syna, otrzymają czas i wielki Dar, aby przypomnieć im o Prawdzie. W ten sposób większość ludności świata będzie mogła i zostanie uratowana i otrzyma Dar Życia w Nowym Raju.
Jako grzesznicy musicie stale prosić o wybaczenie przez mojego Syna, aby pozostać w Stanie Łaski. Dopóki nie poprosicie mojego Syna o Dar Pojednania, wasze grzechy nie będą mogły być wam wybaczone.
Musicie pozostać wierni temu, czego mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Bóg jest Wszechmogący. Bóg jest Miłością. Bóg jest Doskonały. Bóg przez swojego Syna nigdy nie mógłby być skuszony do popełnienia grzechu.

Najświętsza Maryja Panna – objawienia prywatne
wordpress.com

153. Prawda o grzechu i Bożym Miłosierdziu.

Grzech jest grzechem. On nie podoba się Bogu, ale jest wybaczany, gdy jest okazywana skrucha i jeśli prosicie o odkupienie. Łaska Życia Wiecznego jest dla …
Tak wielu ludzi na świecie jest nieświadomych swojej duchowości. Są tak pochłonięci sprawami dotyczącymi ich codziennego życia, pracy, ich roli jako rodziców, ich zmagań, by zdać egzaminy i …More
Tak wielu ludzi na świecie jest nieświadomych swojej duchowości. Są tak pochłonięci sprawami dotyczącymi ich codziennego życia, pracy, ich roli jako rodziców, ich zmagań, by zdać egzaminy i kształcić się, że zapominają o swoim życiu, gdy dobiegnie końca ich czas na ziemi.
To właściwe, że robią co mogą, aby wywiązać się z obowiązków, by się wyżywić i ubrać, ale kiedy zaniedbują swoje duchowe dobro, odmawiają sobie największych darów, jakie na nich czekają.
Wielu zapomina, że Mój Ojciec może zabrać życie w każdej chwili. Jeżeli dusze nie są przygotowane, będą tego żałować i mogą nie wejść do Nieba w chwili, gdy będą przechodzić z tego życia do następnego.
Tym, którzy prowadzą intensywny tryb życia trudno jest zastanowić się nad tym, co dzieje się wtedy, kiedy ten czas, przyznany im przez Boga, dobiega końca. Wielu postrzega śmierć, jako coś przerażającego, a nie jako coś, o czym chcieliby pomyśleć. I w ten sposób odrzucają Mnie, swojego Jezusa, swoją drogę do Królestwa Mojego Ojca. Ja, …
More
wordpress.com

152. Można dbać o dobra materialne ale nie kosztem duchowych.

Tak wielu ludzi na świecie jest nieświadomych swojej duchowości. Są tak pochłonięci sprawami dotyczącymi ich codziennego życia, pracy, …
Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy przyjmują Moje orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. To jest niezrozumiałe. Nigdy nie wolno im myśleć, że trzeba wszystko rzuci…More
Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy przyjmują Moje orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. To jest niezrozumiałe.
Nigdy nie wolno im myśleć, że trzeba wszystko rzucić i zlekceważyć swoje codzienne życie, zaniedbywać pracę, rodzinę czy bliskich, aby ratować dusze.
Ja, wasz Jezus zawsze będę troszczył się o Moich. Nie musicie się Mnie obawiać. Proszę tylko
o modlitwę, aby ratować dusze. Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, ponieważ nie takie jest Moje pragnienie. Oczekuję natomiast, od was czasu na modlitwie i ofiary, tak jak już wam to polecałem w tych Orędziach. Prowadźcie swoje codzienne życie tak jak przedtem, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób w jaki patrzycie na życie.
Nigdy nie będziecie mieć tych samych uczuć w stosunku do ziemskich dóbr jakie mieliście
w przeszłości. Chociaż będą one nadal częścią waszego życia, lecz nie będą już panem waszego życia.
Musicie pamiętać, że nie można dwom panom służyć, bo …More
wordpress.com

151 Co mamy czynić Panie?

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy przyjmują Moje orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. To jest niezrozumiałe. Nigdy nie wolno im myśleć,…
To prawda naszej wiary. Ale kto z nas dopuszcza że zdarzy się to za jego życia. Tak samo było poprzednim razem. Gdy przyszedł Pan Jezus nie został przyjęty bo nikt tak naprawdę nie wierzył że to …More
To prawda naszej wiary. Ale kto z nas dopuszcza że zdarzy się to za jego życia. Tak samo było poprzednim razem. Gdy przyszedł Pan Jezus nie został przyjęty bo nikt tak naprawdę nie wierzył że to możliwe podczas jego życia. Kościół Chrystusa Pana jest Jego Mistycznym Ciałem. Przejdzie taką samą drogę, odrzucenia i ukrzyżowania. A Pan Jezus przy swym drugim przyjściu niestety zastanie zbyt wielu nieprzygotowanych. Kiedy przyjdzie? To też powiedział. Będą znaki. Nigdy w historii Kościół Katolicki nie dopuszczał do sakramentu Komunii Świętej rozwiedzionych – teraz tak robi. Nigdy nie przeczył że homoseksualizm, aborcja, eutanazja jest grzechem – teraz tak. Nigdy nie traktował Najświętszej Panienki jako kłopotliwego niechcianego gościa – do teraz nazywał Ją Swoja Królową i Matką. Nigdy nie twierdził że Bóg nie może karać ludzi. Nigdy wreszcie nie czynił człowieka ważniejszym od Boga. To znaki w Kościele są też znaki w przyrodzie choć świat w swej ślepocie po odrzuceniu Boga przypisuje je …More
wordpress.com

150 Powtórne przyjście Pana Jezusa

To prawda naszej wiary. Ale kto z nas dopuszcza że zdarzy się to za jego życia. Tak samo było poprzednim razem. Gdy przyszedł Pan Jezus nie został przyjęty bo nikt …
Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Mnie na wiele sposobów, ale sobie tego nie uświadamia. Wy, w waszym codziennym życiu obdarzacie innych miłością, troską i współczuciem. Czujecie potrzebę…More
Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Mnie na wiele sposobów, ale sobie tego nie uświadamia.
Wy, w waszym codziennym życiu obdarzacie innych miłością, troską i współczuciem.
Czujecie potrzebę walki z niesprawiedliwością i czujecie wstręt, gdy jesteście świadkami niegodziwych czynów popełnianych przez innych, na tych, którzy mają mniej szczęścia niż tamci.
Okazujecie miłość innym i dbacie o tych, którzy potrzebują waszej pomocy.
Nienawidzicie wykorzystywać innych i jesteście wrażliwi na potrzeby tych, którzy cierpią w tym życiu. Kochacie swoje rodziny. Śmiejecie się i radujecie, kiedy jesteście z przyjaciółmi i darzycie wielką miłością i przyjaźnią tych, którzy są blisko waszego serca. Kiedy się żenicie czy wychodzicie za mąż, czujecie przemożną miłość do współmałżonka. Potem, kiedy macie dzieci, wasza miłość przewyższa wszystko, co moglibyście sobie kiedykolwiek wyobrazić. Płaczecie łzami skruchy, gdy kiedyś kogoś zranicie. Przebaczacie, gdy was ktoś obrazi, znieważy czy …
More
wordpress.com

149 Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Boga na wiele sposobów, ale sobie tego nie uświad…

Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Mnie na wiele sposobów, ale sobie tego nie uświadamia. …