Clicks528
Stylita
10
ikona Henoch a Eliáš, 17. století
U.S.C.A.E.
politici obrátia židov na Katolícku Vieru? ale nežartovať poprosím budú to Prorok Eliáš a Spravodlivý muž Henoch siedmy po Adamovi, ten ale nebude mať židov "na povel" ale iných
Svätý Malachiáš(prorok)
Po ďalšie určite nie sú ešte medzi nami lebo to až ku konca sveta keď bude svetovlada antikrista vtedy prídu a nie ako ten heretik a jeho podobní lebo to je spolok bostlovej sekta píšu blbosti a žvasty. Treba dávať pozor na takých blúdarov.
forthetruth333
Henoch a Eliaš budú skutoční žiadni politici ako tu niekto píšu
Už sú na zemi.
Samson1
Arcibiskuo Vigano o zločinné dohodě mezi deep state a deep church lumendelumine.cz/index.php?page=zlocinna-dohoda
Stylita
Mně, Janovi, bylo řečeno: „(Hle, já pošlu dva svědky.) To jsou dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtěl ublížit, takto bude usmrcen. Oni mají moc uzavřít nebe, aby po dobu jejich působení nespadl déšť. Mají moc nad vodami, aby je obraceli v krev a bili zem rozličnými ranami, …More
Mně, Janovi, bylo řečeno: „(Hle, já pošlu dva svědky.) To jsou dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtěl ublížit, takto bude usmrcen. Oni mají moc uzavřít nebe, aby po dobu jejich působení nespadl déšť. Mají moc nad vodami, aby je obraceli v krev a bili zem rozličnými ranami, kdykoli by chtěli. Ale až budou končit svoje svědectví, šelma, která vystupuje z propasti, začne proti nim válku, přemůže je a zabije. Jejich mrtvoly (zůstanou ležet) na ulici velkého města, které má obrazné jméno Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. A (lidé) z různých národů, kmenů, jazyků a čeledí se budou dívat na jejich mrtvá těla tři a půl dne a nedovolí, aby jejich mrtvoly byly uloženy do hrobu. Obyvatelé země se z toho radují a veselí a posílají si navzájem dary, protože tito dva proroci jim způsobili hodně trápení. Ale když uplynulo tři a půl dne, vešel do nich dech života od Boha. Postavili se na nohy, a velký strach padl na ty, kdo na ně hleděli. A uslyšeli, jak mocný hlas z nebe na ně volá: „Vystupte sem!“ Vystoupili tedy v oblaku do nebe a jejich nepřátelé se na ně dívali.
Zj 11,4-12

"Enoch a Eliáš Thesbitský budou pak posláni na zem a nakloní „srdce otců k synům“, to znamená synagogy k Pánu našemu Ježíši Kristu a k apoštolskému kázání; budou pak Antikristem odstraněni."
sv. Jan Damašský, O pravé víře, 7/8 století
orthodoxia.cz/theolog/damaskin.htm
Samson1
František dostal i povolání být božím rytířem. Ve své době to vzal zcela lidsky, koupil koně a brnění a vytáhl do boje, který prohráli a byl rok ve vězení, kde se mu podlomilo zdraví. František v tomto stavu došel k druhému obrácení. Poznal na sobě, co je to bohatství, světská sláva a celou bytostí se vrátil k podstatě evangelia, oženil se s chudobou, žil nezajištěný život odevzdaný do boží …More
František dostal i povolání být božím rytířem. Ve své době to vzal zcela lidsky, koupil koně a brnění a vytáhl do boje, který prohráli a byl rok ve vězení, kde se mu podlomilo zdraví. František v tomto stavu došel k druhému obrácení. Poznal na sobě, co je to bohatství, světská sláva a celou bytostí se vrátil k podstatě evangelia, oženil se s chudobou, žil nezajištěný život odevzdaný do boží prozřetelnosti, připojovali se k němu bratři, začal vznikat řád chudých bratří, žijící evangelijní chudobu. Přesně opačně než rozpadající se Dům Boží - Církev, která se topila v moci a bohatství, světských starostech. Příhoda ze Sultánem je též v plném rozporu ze současným Assisi, mírovými a bratrskými tanci, protože František zastával Pravdu Kristovu a byl schopen jako Eliáš prosit Boha o stejné znamení, který Bůh a víra je pravá. Současná církev zneužívá poslání Františka. František šel ve své době v moci Eliáše. Druhá ikona a věrný následovník sv. Františka byl P. Pio, jediný stigmatizovaný kněz, který má dnešnímu deep church co říci. Deep church, církev v Církvi, infiltrace zednářů, kteří zpívají písničku pro Nový světový řád. Jedna světová vláda, měna, digitální kontrola každého člověka. Nepodřídíš se, nemáš na nic právo, ani na život.
Stylita
celá kapitola 11 Zjevení
biblenet.cz/b/Rev/11
ekum. překlad
3 verš:
A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.
apredsasatoci
.... Tí majú právo a moc zavrieť nebo - to je Eliáš.
.... A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv - nie je toto Mojžiš?
Kallistratos
Samsone, mýlíš se, slučuješ neslučitelné. Stavíš se k výkladu revolučně a tendenčně. Přečti si vývoj frant. řádu, stanovy, respekt Františka k papeži, životopis a další věci... Hodnotíš vnější věci a hodně lacině. Lidé moderní doby to tak dělají, žel. Dohnalův amok. Netrpělivost a nepokora postmoderny a postfaktismu. Vytváříš guláš informací z něhož nenabízíš žádnou cestu. Nezlob se. Chtěl jsem …More
Samsone, mýlíš se, slučuješ neslučitelné. Stavíš se k výkladu revolučně a tendenčně. Přečti si vývoj frant. řádu, stanovy, respekt Františka k papeži, životopis a další věci... Hodnotíš vnější věci a hodně lacině. Lidé moderní doby to tak dělají, žel. Dohnalův amok. Netrpělivost a nepokora postmoderny a postfaktismu. Vytváříš guláš informací z něhož nenabízíš žádnou cestu. Nezlob se. Chtěl jsem být stručný. 😉
Kallistratos
Na mém pracovním stole mám starý kovový hřeb/úchyt z totálně rozpadlého kříže podél jedné staré polní cesty. Nedaleko velké hnojiště, železniční trať, opuštěný a dosídlený kraj, opuštěný a zborcený kříž... V jeho rzi a jakési surovosti spatřuji krásu, pravdu o životě, trvalost a také práci člověka, který to musel zhotovit... Vedle mám kříž, drobný kříž z Jeruzaléma, který mi dovezla má žena. …More
Na mém pracovním stole mám starý kovový hřeb/úchyt z totálně rozpadlého kříže podél jedné staré polní cesty. Nedaleko velké hnojiště, železniční trať, opuštěný a dosídlený kraj, opuštěný a zborcený kříž... V jeho rzi a jakési surovosti spatřuji krásu, pravdu o životě, trvalost a také práci člověka, který to musel zhotovit... Vedle mám kříž, drobný kříž z Jeruzaléma, který mi dovezla má žena. Těsně před koronavirovou "revolucí", těsně před zaklapnutím hranic... Stačili se ještě vrátit... Jsou to pro mne osobní "ikony".

Dovolím si na závěr jen jediné - reklamu na bezvadnou cestovku s výborným Petrem Křížkem o kterém má žena jako o člověku i průvodci mluvila jenom v superlativech :) ckkrizek.cz