CÓRKA MARYI
221.6K

JEZUS: Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie

JESUS: The Warning is a Manifestation of My Divine Mercy given to Sr. Faustina

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 26 czerwca 2011 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, czas jest bliski. Jest bardzo mało czasu, by ostrzec i przygotować wszystkie te biedne dusze, które będą tak zszokowane podczas Ostrzeżenia, że nie będą pojmować, czego są świadkami. Muszą być poinformowani, tak by wiedzieli, czego się spodziewać. Jeżeli otworzą serca na tę wielką chwilę Bożego Miłosierdzia, dana im będzie szansa na Życie Wieczne.

To wielkie Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie. Ten wielki Akt Miłosierdzia został przepowiedziany i to podczas Ostrzeżenia Moje wielkie Miłosierdzie ogarnie cały świat. Moja Krew i Woda wytrysną, tak że w końcu wszyscy poznacie Prawdę.

Powiedzcie tym, którzy nie wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, że to wydarzenie nastąpi. Wówczas będą oni w stanie wytrzymać wstrząs Mojego Miłosierdzia, które podczas Ostrzeżenia uratuje miliony dusz z uścisku szatana.

Prawda, gdy będzie ujawniona, uratuje wielu od ognia piekielnego.

Duch Święty, który następnie będzie obecny wszędzie w Moich dzieciach, pomoże pokonać dzieła złego ducha. Musicie wszyscy rozpowszechniać Słowo o tym, jak ludzkość najpierw musi przygotować swoje dusze. Ponieważ nawet wierzący muszą zrozumieć, że również oni będą emocjonalnie zaniepokojeni, gdy zobaczą własne grzeszne zachowanie z przeszłości, takim, jakim ono się Mnie ukazuje.

Wzywam teraz was wszystkich, abyście poszli do spowiedzi. Wszyscy pozostali chrześcijanie, musicie uklęknąć i modlić się o odkupienie. Was, którzy nie jesteście pewni tego proroctwa, proszę, miejcie serca otwarte, bo kiedy będziecie świadkami tego żywiołowego, ale nadprzyrodzonego Wydarzenia, jest ważne, żebyście zrozumieli, iż jest to największy Cud, jaki kiedykolwiek zobaczycie, i że jest to Mój wielki Dar dla was wszystkich.

Rozważcie to. W ten sposób będzie przebiegał Dzień Ostateczny – Dzień Sądu, tylko tym razem nie będziecie potępieni. Dane wam będzie odnowione życie, a dusze zostaną uratowane, aby umożliwić wam przywrócenie ich do stanu, jakiego pragnę.

Wierzący, módlcie się teraz z całego serca za innych, aby zostali zbawieni.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

__________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

26.06.2011, 18:00 - To wielkie Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

____________________________________________________________
CÓRKA MARYI
JEZUS DO ŚW. FAUSTYNY: Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.
Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła …More
JEZUS DO ŚW. FAUSTYNY: Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.
Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.