CÓRKA MARYI
1851

JEZUS: Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po nim

JESUS: When the Day of My Mercy dawns, you must know that My Second Coming will take place very soon afterwards

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 14.02

Moja najdroższa córko, jesteśmy ze sobą blisko, więc wyjawiam ci Mój ból i smutek, gdy na nowo przeżywam Konanie, jakie znosiłem w Ogrodzie Oliwnym. Wtedy ból, jaki zadał Mi zły duch, ukazując Mi wizję przyszłości, był spowodowany przez pogaństwo, które miało ogarnąć ziemię w waszych czasach. Poznałem wówczas to, co jest teraz widoczne, nienawiść na świecie, która istnieje wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zaostrza to Moje cierpienie, że ludzkość w dalszym ciągu nie rozumie w pełni Ofiary, którą złożyłem za ich dusze. Moje Ukrzyżowanie było po to, aby uratować wszystkie pokolenia, łącznie z tym z dzisiejszego świata. Mój ból w tym czasie jest wielki, a Moje cierpienie objawia się w tobie, Moja córko, i innych duszach ofiarnych, abym mógł uratować najbardziej wyniszczonych spośród was.

Wylewam gorzkie Łzy i coraz ciężej Mi na sercu, gdy w waszych krajach grzech rozprzestrzenia się poprzez ustawy, które siłowo prowadzą niewinne dusze w pokusy. Nie tylko odczuwają one, że grzech może być teraz usprawiedliwiany, ponieważ jest akceptowany przez prawa w ich państwach, ale i zostaną oskarżone o łamanie praw swoich krajów, jeśli będą stać na straży Mojego świętego Słowa.

O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak daleko odeszliście ode Mnie. Jak bardzo Mnie obrażacie. Odpowiedzialni za głoszenie Mojego Słowa, wysłuchajcie Mnie teraz. Waszym zadaniem jest ochrona Mojego świętego Słowa przez cały czas. Wasze przyrzeczenia to posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i Mojego Nauczania, bo one leżą u podstaw Mojego Kościoła na ziemi. Nigdy nie oddalajcie się od Prawdy. Przygotujcie swoje dusze, ponieważ niedługo zostaniecie zmuszeni wbrew swojej woli do wyparcia się Mnie w sprawie sakramentów. Musicie przez cały czas zachowywać czujność, bo czekają was wielkie zmiany.

Wzywam was, cała ludzkości, abyście odpowiedzieli na Mój Głos, Głos Prawdy, Głos Miłości waszego Mistrza. Wkrótce Mnie zobaczycie. Wtedy pajęczyny zostaną zdjęte z waszych oczu i Prawda stanie się oczywista. Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po nim. I gdy tęsknię za wami wszystkimi, abyście się do Mnie zwrócili, płaczę z żalu z powodu dusz, które są dla Mnie stracone.

Muszę ostrzec tych, którzy starają się Mnie powstrzymać od zbawiania dusz, że was ukarzę, gdy nadal będziecie odrzucać Słowo Boże. Nie chodzi Mi o te Orędzia, choć jestem zasmucony, że nie będziecie Mnie słuchać, lecz o usuwanie Mojego świętego Słowa z waszych narodów.

Światło przezwycięży ciemność. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was niszczy. Moje Światło zacznie się stawać coraz jaśniejsze, aż Moja Najświętsza Eucharystia zostanie wygnana. A potem zgaśnie. Wtedy Mój Kościół się rozpadnie i będzie się wydawało, że umarł. Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone. To będzie największe oszustwo, jakie przydarzy się ludzkości, a ci, którzy przyjmą tę nikczemną formę pogaństwa, zostaną porwani z powodzią. A potem, po pożarach, które ogarną ziemię, Mój Kościół ponownie powstanie w swojej pełnej chwalebnej formie. To będzie koniec dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, ale będzie to początkiem Życia Wiecznego dla tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…rzymie-wraz-z-narodami-zydowskimi-zostana-powalone

____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu nie pozostanie wiele czasu do chwalebnego Powrotu Mojego Syna

JEZUS: Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi …

JEZUS: Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie

Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez Mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu

JEZUS: Zanim nadejdzie Wielki Piątek, wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już …

JEZUS: Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

____________________________________________________________