pl.news
23.1K

Franciszek przyjmuje obiecującego gościa

Dziewięć dni po spotkaniu z przeznaczonym do "odstrzału" Polim, Kardynałem Buenos Aires, Franciszek przyjmuje prawdopodobnego następcę Poliego. …
darek104
jakiś pedał
MementoMori+++
29 W tych dniach nie będą już więcej mówić: "Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby", 30 lecz: "Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby". Jr 31