V.R.S.
1162.3K

Kwintesencja Kościoła Posoborowego

czyli encyklika Jana Pawła II Ut unum sint Kontynuujemy cykl prezentujący dokumenty Vaticanum II i dokumenty posoborowe, ukazujące baśniowy charakter tez o "hermeneutyce ciągłości", "soborze ojców …More
czyli encyklika Jana Pawła II Ut unum sint
Kontynuujemy cykl prezentujący dokumenty Vaticanum II i dokumenty posoborowe, ukazujące baśniowy charakter tez o "hermeneutyce ciągłości", "soborze ojców i soborze mediów" oraz "literze i duchu soboru"
Na początek słowniczek ukazujący absurd rzeczy czyli tłumaczenie z posoborowego subiektywizmu na język realistyczny:
a) “Wspólnoty kościelne” – sekty heretyckie obłożone anatemami Papieży i soborów powszechnych, stanowiącymi często uroczyste Magisterium Kościoła, które jednakże grają w posoborowy ekumenizm i dlatego uznaje się że "głoszą Dobrą Nowinę", także czasem: "bracia odłączeni'
b) “komunia wiary” – wspólnota posoborowia z błędami i herezjami protestantów i schizmatyków wschodnich
c) “cała chrześcijańska Wspólnota” – Kościół Posoborowy plus heretycy i schizmatycy z wyłączeniem d)
d) "sekty chrześcijańskie" - sekty heretyckie, które nie bawią się w ekumenizm z Kościołem Posoborowym, zatem nie głoszą Dobrej Nowiny i na których działalność …
More
Walczyć o prawdę
Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa wklucza herezję i apostazję.
Heretycy i apostaci są poza Mistycznym Ciałem Chrystusa dopóki się nie nawrócą, choć obecnie, szczególnie w Watykanie funkcjonują, jakby wszystko było z nimi w porządku.
rybiszon
Św. Atanazy módl się za nami !
V.R.S. shares this
905
Istniejąca już między chrześcijanami komunia wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego działania na niwie społecznej, ale także w sferze religijnej. (…) W 1986 r. w Asyżu, podczas Światowego Dnia Modlitw o pokój, chrześcijanie z różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych jednym głosem błagali Pana historii o pokój dla świata. Tego samego dnia modlili się o pokój — w …More
Istniejąca już między chrześcijanami komunia wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego działania na niwie społecznej, ale także w sferze religijnej. (…) W 1986 r. w Asyżu, podczas Światowego Dnia Modlitw o pokój, chrześcijanie z różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych jednym głosem błagali Pana historii o pokój dla świata. Tego samego dnia modlili się o pokój — w sposób odrębny, ale równolegle z nami — również Żydzi i przedstawiciele innych religii niechrześcijańskich, połączeni wspólnotą uczuć, które poruszały najgłębsze struny ludzkiego ducha.
V.R.S.
@sługa Boży
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"
---
Nie jest. Apostazję stary Kodeks Prawa Kanonicznego (1917) definiuje w kanonie 1325.2:
"si a fide christiana totaliter recedit, apostata" [ 1917 Code of Canon Law ] - apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską, czyli wszystkie prawdy wiary, co odróżnia apostatę od heretyka.More
@sługa Boży
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"
---

Nie jest. Apostazję stary Kodeks Prawa Kanonicznego (1917) definiuje w kanonie 1325.2:
"si a fide christiana totaliter recedit, apostata" [ 1917 Code of Canon Law ] - apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską, czyli wszystkie prawdy wiary, co odróżnia apostatę od heretyka.
sługa Boży
Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?
Jeśli tak - stają się z wyboru jednym duchem w złym - w duchu szatana
- ojca kłamstwa i zabójcy oraz ojca wszelkiej herezji.
I jeśli postawa Kościoła Świętego Katolickiego w kwestii heretyków zawsze była jasna,
tak też wobec tych, skłaniających się w stronę heretyków jasna być musi.
Więc tak - jedność duchowa z heretykami …More
Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?
Jeśli tak - stają się z wyboru jednym duchem w złym - w duchu szatana
- ojca kłamstwa i zabójcy oraz ojca wszelkiej herezji.
I jeśli postawa Kościoła Świętego Katolickiego w kwestii heretyków zawsze była jasna,
tak też wobec tych, skłaniających się w stronę heretyków jasna być musi.
Więc tak - jedność duchowa z heretykami jest apostazją !

Ps „Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem” św. Agaton
V.R.S.
@sługa Boży
"Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?"
---
Może być promocją błędów, może być uznaniem, może być głupotą lub brakiem rozeznania / świadomości, może być przejawem herezji - w każdym wypadku rzecz należy wyjaśnić (dlatego Kościół stosował zawsze określone ramy proceduralne). Nie jestem Świętym Oficjum, żeby oceniać konkretny przypadek i stosować …More
@sługa Boży
"Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?"
---
Może być promocją błędów, może być uznaniem, może być głupotą lub brakiem rozeznania / świadomości, może być przejawem herezji - w każdym wypadku rzecz należy wyjaśnić (dlatego Kościół stosował zawsze określone ramy proceduralne). Nie jestem Świętym Oficjum, żeby oceniać konkretny przypadek i stosować konkretne cenzury teologiczne (tu ma pan cenzury zwykle stosowane przez Kościół z podręcznika L. Otta: L. Ott: Fundamenty Wiary Katolickiej (1) ) oraz kary kanoniczne.

"Więc tak - jedność duchowa z heretykami jest apostazją !"
---
To jest pana prywatna definicja w odróżnieniu od podanej przeze mnie definicji jaką przyjął Kościół (w Kodeksie prawa Kanonicznego). Jeśli chce pan tworzyć jednoosobową schizmatycką sektę definiującą samodzielnie co jest apostazją to ja się nie piszę.
sługa Boży
@sługa Boży Jakaż znów sekta ?
Dobry Bóg obdarzył człowieka rozumem,
więc wraz z tym darem nałożono na niego obowiązek
korzystania zeń - ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Nie wierzę że roztrząsasz tak banalne logicznie kwestie !
Heretol to heretol i basta ! A kto heretola ma za brata w wierze też heretol !
Czego nie rozumiesz adwokacie diabła ?
V.R.S.
@sługa Boży
"Czego nie rozumiesz adwokacie diabła ?"
---
Złej woli.
I oskarżania innych o herezję/apostazję/schizmę, gdy samemu ukazuje się ciągoty schizmatyckie (tj. tworzy się własny aparat pojęciowy, własną inkwizycję i własny urząd nauczycielski w miejsce tych przyjętych przez Kościół a na zwrócenie uwagi z podaniem definicji przyjętej przez Kościół reaguje się jak powyżej)
sługa Boży
V.R.S. Ja tworzę własny aparat pojęciowy ??
Czy nie zacytowałem Ci Św. Agatona ?
Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?
Nie pamiętasz co Św. Paweł mówił o głoszeniu innej Ewangelii ?
Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!
Jesteś zwykłym mącicielem.More
V.R.S. Ja tworzę własny aparat pojęciowy ??
Czy nie zacytowałem Ci Św. Agatona ?
Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?
Nie pamiętasz co Św. Paweł mówił o głoszeniu innej Ewangelii ?

Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!
Jesteś zwykłym mącicielem.
V.R.S.
@sługa Boży
"Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!"
---
Jest napluciem na Kościół Święty, nie jest apostazją.
"Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?"
---
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"
"Jesteś zwykłym mącicielem."
--
A pan kiepsko manipuluje. Pomieszał pan herezję z apostazją i na zwrócenie uwagi …More
@sługa Boży
"Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!"
---
Jest napluciem na Kościół Święty, nie jest apostazją.

"Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?"
---
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"

"Jesteś zwykłym mącicielem."
--
A pan kiepsko manipuluje. Pomieszał pan herezję z apostazją i na zwrócenie uwagi przeszedł do inwektyw. Żenujące to.
sługa Boży
V.R.S. Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji.
(apostazja jest odstępstwem od Nauczania Kościoła Świętego)
Żaden heretyk nie może trwać w ciele Kościoła Świętego.
To czy herezja jest materialna, czy formalna jest kwestią wtórną
i można by polemizować na ile świadomy jest posoborowy sekciarz,
że jest sekciarzem... - co nie zmienia faktu że jest sekciarzem (?)
Dziś, w dobie powszechnej …More
V.R.S. Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji.
(apostazja jest odstępstwem od Nauczania Kościoła Świętego)
Żaden heretyk nie może trwać w ciele Kościoła Świętego.
To czy herezja jest materialna, czy formalna jest kwestią wtórną
i można by polemizować na ile świadomy jest posoborowy sekciarz,
że jest sekciarzem... - co nie zmienia faktu że jest sekciarzem (?)

Dziś, w dobie powszechnej informatyzacji - któż nic nie wie o Świętej Tradycji ?
O tym jak być powinno ? Kto na sądzie powie że nie wiedział ?
Samo wyrzeczenie się rozumu, bezkrytyczne i wygodne
podążanie za wilkami w owczych skórach i zaniechanie poszerzania wiedzy,
wybór skostnienia w rozwoju duchowym - jest wielkim złem, które musi urodzić
i rodzi zło jeszcze większe.
Czy uznanie oficjalne przez Kościół grzechu czyni dopiero grzech grzechem ?
Dlaczego nie odnosisz się do słów Świętego Papieża które przytoczyłem ?
Czyżby były Twojej retoryce - "jedynej słusznej" nie na rączkę ?
V.R.S.
@sługa Boży
"Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji."
---
Jak już wspomniałem wyżej - proszę swoje sekciarskie definicje zachować dla siebie. Jeśli pan tego nie uszanuje będzie blok.
"Dlaczego nie odnosisz się do słów Świętego Papieża które przytoczyłem ?"
---
Słowa świętego Papieża dotyczą herezji a nie apostazji. Zresztą św. Agaton to akurat nie miał problemu z dokonywaniem …More
@sługa Boży
"Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji."
---
Jak już wspomniałem wyżej - proszę swoje sekciarskie definicje zachować dla siebie. Jeśli pan tego nie uszanuje będzie blok.

"Dlaczego nie odnosisz się do słów Świętego Papieża które przytoczyłem ?"
---
Słowa świętego Papieża dotyczą herezji a nie apostazji. Zresztą św. Agaton to akurat nie miał problemu z dokonywaniem rozróżnień czego przykładem jest sprawa Honoriusza, który wszedł w dialog "ekumeniczny" z monoteleckim biskupem Konstantynopola Sergiuszem a którego Agaton bronił przed zarzutem herezji wobec soboru.
sługa Boży
Sekciarskie ? To bardzo ciekawe...
Proszę skonfrontować moje "sekciarskie" definicje z kimś mądrzejszym od siebie.
V.R.S.
"Czy uznanie oficjalne przez Kościół grzechu czyni dopiero grzech grzechem ?"
---
A co chciałby pan Kościół i jego nauczanie, definicje przestępstw i kar pominąć? To po pierwsze.
Po drugie, to co jest grzechem (obiektywnie) należy odróżnić od sfery subiektywnej czyli świadomości i winy grzesznika. Przykład: zabójstwo człowieka jest grzechem ale jeśli ktoś strzeli na polowaniu, w świadomości że …More
"Czy uznanie oficjalne przez Kościół grzechu czyni dopiero grzech grzechem ?"
---
A co chciałby pan Kościół i jego nauczanie, definicje przestępstw i kar pominąć? To po pierwsze.
Po drugie, to co jest grzechem (obiektywnie) należy odróżnić od sfery subiektywnej czyli świadomości i winy grzesznika. Przykład: zabójstwo człowieka jest grzechem ale jeśli ktoś strzeli na polowaniu, w świadomości że strzela do zwierzęcia i zabije przypadkowo człowieka, to przecież nie odpowiada za grzech zabójstwa.
V.R.S.
@sługa Boży
"Proszę skonfrontować moje "sekciarskie" definicje z kimś mądrzejszym od siebie."
---
Nie muszę. Skonfrontowałem pana "sekciarską" definicję apostazji z definicją przyjętą oficjalnie przez Kościół w Kodeksie Prawa Kanonicznego. A pan woli bić dalej pianę.
sługa Boży
"apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską,
czyli wszystkie prawdy wiary,
co odróżnia apostatę od heretyka..."
A słyszałeś o przecinku i jocie ?
Nie wiesz, że kto odrzuca jedno odrzuca wszystko ?
<Żaden heretyk ani sekciarz nie jest Chrześcijaninem>More
"apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską,
czyli wszystkie prawdy wiary,
co odróżnia apostatę od heretyka..."
A słyszałeś o przecinku i jocie ?

Nie wiesz, że kto odrzuca jedno odrzuca wszystko ?
<Żaden heretyk ani sekciarz nie jest Chrześcijaninem>
sługa Boży
Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją.
Apostazja...
"Apostazja sama w sobie jest zerwaniem komunii (łączności) z Kościołem i ekskomunika następuje automatycznie na mocy samego prawa kanonicznego. Apostazję można więc traktować jak ekskomunikę na własne życzenie"