Coburg
152K

Honores mutant mores! Novopečený predseda Konferencie biskupov Slovenska v "ekumenickom" ťažení s moslimami - pápežskejší ako pápež... (Zato obrana Kristovho Evanjelia sa na Slovensku rieši "sekerou" na pravoverných kňazov.)

Predseda KBS Bernad Bober prijal predsedu Islamskej nadácie na Slovensku
P:3, 01. 12. 2022 12:00, DOM
Predseda KBS Bernad Bober prijal predsedu Islamskej nadácie na Slovensku
Bratislava 1. decembra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober prijal v stredu 30. novembra Mohamada Safwana Hasnu, predsedu Islamskej nadácie na Slovensku. Stretnutie sa konalo na požiadanie Islamskej nadácie.

„Moslimovia na Slovensku nielen chcú vyznávať svoju vieru, ale chcú aj robiť dobro,“ povedal po stretnutí predseda KBS. „Vymenili sme si informácie o dialógu medzi moslimami a kresťanmi. Myslím, že je to dobrý dôvod na to, aby sme komunikáciu viedli k tomu, aby ľudia sa stretávali a rozprávali o tom, čo im k šťastiu, pokoju a životu chýba,“ dodal predseda KBS. „Treba vnímať, že v našej spoločnosti sa objavujú aj ľudia zo zahraničia s takýmto vyznaním,“ dodal arcibiskup Bober, ktorý hosťa prijal na pôde Generálneho sekretariátu KBS v Bratislave.

Pre moslimov na Slovensku ide o veľmi výnimočné stretnutie. Je to vôbec po prvýkrát, čo sa najvyššie postavený predstaviteľ väčšinového náboženstva v krajine oficiálne stretol s predstaviteľom našej komunity. Pánovi arcibiskupovi sme predstavili slovenskú moslimskú komunitu a aktivity Islamskej nadácie na Slovensku,“ napísal na sociálnej sieti predseda Islamskej nadácie na Slovensku. „Hovorili sme o dôležitosti dialógu medzi nami, s čím pán arcibiskup súhlasil a ocenil to. Reč bola tiež o možnosti jeho účasti na každoročnom slávnostnom iftáre. Ak by sa to podarilo, išlo by o zásadný posun v našich vzájomných vzťahoch v súlade s trendom, ku ktorému vyzývajú mnohé z dôležitých autorít oboch našich náboženstiev,“ dodal Hasna.

U.S.C.A.E.
Marieta Ria
Dovolila som si to zverejniť celé
Jan Griglak
Ale patra Manjakala ked bol v Kosiciach odmietol to je biskup ?
agnesino
Ten obraz v pozadí čo predstavuje? Vyzerá to ako smútok nad interupciami, ale šak do vakcín boli potrebné 🤔. Celkovo má viac zaujal ako Bober pretože títo reprezentanti istých záujmov majú často dôležité veci na fotke okolo seba...
Caesar
a uz su zname vysledky cesty Bobera v Bruseli?
Marieta Ria
„Vymenili sme si informácie o dialógu medzi moslimami a kresťanmi. Myslím, že je to dobrý dôvod na to, aby sme komunikáciu viedli k tomu, aby ľudia sa stretávali a rozprávali o tom, čo im k šťastiu, pokoju a životu chýba,“ dodal predseda KBS.
Kedy bude pán biskup počúvať katolíkov a pýtať sa, čo im chýba k životu?? Nemal problém so segregáciou veriacich, s propagandou "vakcíny", so zatváraním …More
„Vymenili sme si informácie o dialógu medzi moslimami a kresťanmi. Myslím, že je to dobrý dôvod na to, aby sme komunikáciu viedli k tomu, aby ľudia sa stretávali a rozprávali o tom, čo im k šťastiu, pokoju a životu chýba,“ dodal predseda KBS.
Kedy bude pán biskup počúvať katolíkov a pýtať sa, čo im chýba k životu?? Nemal problém so segregáciou veriacich, s propagandou "vakcíny", so zatváraním kostolov... Kedy budú vypočuté hlasy nás, katolíkov, kedy budú hájené naše práva a odsudzované násilie proti kat. Cirkvi na Slovensku - útoky z radov dúhovej komunity, presadzovanie gender agendy, hanlivé nápisy na kláštoroch, chrámoch??
Dokonca vyjde na povrch, že Katolícka charita propaguje Agendu 2030 a je spolufinancovaná Konferenciou biskupov Slovenska??!
Coburg
Odteraz už nemáme biskupskú konferenciu.
Coburg
Dal si oblek a kríž SCHOVAL pod sako. Fuj...
Marieta Ria
Prečo ako predstaviteľ Cirkvi nie je v biskupskom oblečení - veď zastupuje kat. Cirkev?
Marieta Ria
Teraz, keď znovu vidím jeho reklamný leták "vakcína je nádej" nižšie... tam neváhal propagovať génovú modifikáciu (vyvíjanú na báze bunk. línií premyslene potratených detí!) v biskupskom oblečení!!
Hiwea
Takéto schovávanie biskupského kríža je typické pre západoeurópskych biskupov. Schválne si pozrite foto z rôznych stretnutí. Ako na potvoru sa ten kríž na retiazke vždy kdesi v saku zasekne.
U.S.C.A.E.
ono je to jednoduchšie ako by si jeden pomyslel však už sú tu a nie v tak malom počte treba spustiť diablovu muziku islam je dobro, islam je dobro, islam je dobro... . Zasa raz sa potvrdilo pozor na biskupa v obleku. Tí v kútoch sú vlastne dobro a aj inde o toto ide, ktorú globalistickú agendu vlastne nie je Bober a episkopát s ním ochotný plniť? zatiaľ úplne každú na ktorú si len pomyslím. …More
ono je to jednoduchšie ako by si jeden pomyslel však už sú tu a nie v tak malom počte treba spustiť diablovu muziku islam je dobro, islam je dobro, islam je dobro... . Zasa raz sa potvrdilo pozor na biskupa v obleku. Tí v kútoch sú vlastne dobro a aj inde o toto ide, ktorú globalistickú agendu vlastne nie je Bober a episkopát s ním ochotný plniť? zatiaľ úplne každú na ktorú si len pomyslím.

nie je on pápežskejší to zas nezakrývajme Abú Dábí a v Poľsku to bol iný výrok že islam nechce vojnu, počul Bergoglio slovo džihád?
U.S.C.A.E.
SV. KONŠTANTÍN - CYRIL
(* 827 - ✝ 869)
Keď Konštantín došiel k moslimom, spozoroval čudné a odporné veci, ktoré moslimovia urobili, pričom sa rúhali a potupovali všetkých kresťanov, čo žili v tom meste. Lebo zvonka na dverách namaľovali diabolské obrazy, a tak ich chceli ponížiť a pohaniť. Opýtali sa Konštantína, či vie rozpoznať, čo sú to za znamenia. On odpovedal:
„Vidím obrazy diablov a …More
SV. KONŠTANTÍN - CYRIL

(* 827 - ✝ 869)

Keď Konštantín došiel k moslimom, spozoroval čudné a odporné veci, ktoré moslimovia urobili, pričom sa rúhali a potupovali všetkých kresťanov, čo žili v tom meste. Lebo zvonka na dverách namaľovali diabolské obrazy, a tak ich chceli ponížiť a pohaniť. Opýtali sa Konštantína, či vie rozpoznať, čo sú to za znamenia. On odpovedal:

„Vidím obrazy diablov a myslím, že tu vnútri žijú kresťania. Démoni však nemôžu žiť s nimi, nuž utekajú od nich von. A kde vonku takýchto znamení niet, tam sú s nimi vnútri."

„Náš Boh je ako morská hlbina. Preto sa mnohí púšťajú na tú hlbinu, aby ho hľadali. Silní duchom s jeho pomocou ju preplávajú. No zo slabých a tých, čo sa pokúšajú prejsť v bútľavých koráboch, jedni sa potápajú a druhí len ťažko dýchajú, zmietajúc sa v bezmocnej lenivostí. Vaše more je však úzke a pohodlné, a každý ho môže prekročiť, malý í veľký, lebo nepresahuje ľudskú obyčaj, lež toho sa drží, čo každý môže urobiť. A Mohamed vám nič nezakázal. Lebo keď nespútal vo vás hnev a žiadostivosť, ale popustil, do akej priepasti vás vrhá?! Kristus však nie je taký, ale on dvíha ťažké zdola nahor; vierou a Božou milosťou učí človeka. Lebo ako Stvoriteľ všetkého stvoril medzi anjelmi a zvieratami človeka, rečou a umom ho oddelil od zvierat, hnevom a zmyselnosťou však od anjelov. A ku ktorej časti sa ktokoľvek priblíži, tak má účasť na vyšších alebo nižších bytostiach. "

Opýtali sa ho znova: ,,Keď Boh je jeden, ako to, že ho uctievate v troch? Odpovedz, ak vieš! Lebo ho nazývate Otcom, Synom i Duchom. Ak vy takto hovoríte, tak i ženu mu dajte, aby sa z neho splodili mnohí bohovia."

Konštantín odpovedal na to:

„Nevyslovujte také bezbožné rúhanie! Lebo my sme sa od prorokov, od otcov a učiteľov dobre naučili oslavovať Trojicu: Otca i Slovo i Ducha - tri osobitné bytosti v jednej podstate. Slovo si vzalo telo z Panny a narodilo sa pre naše spasenie, ako svedčí aj Mohamed, váš prorok, keď napísal: '.A tak sme k nej poslali nášho ducha, ktorý sa jej zjavil v podobe dokonalého človeka '(Korán 19,17). Z toho vám podávam dôkaz o Trojici."

Štefan Vragaš; Život Konštantína Cyrila a život Metoda, Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 20I3
---

Ani prítomnosť pyšného sultána …“(Par, XI)

V tomto bode tí, ktorí vidia vo sv. Františkovi predchodcu medzináboženského dialógu a synkretizmu, do ktorého takýto dialóg často vyúsťuje, budú vidieť vo svätcovi z Assisi, ktorý ide k sultánovi, nielen odsúdenie používania zbraní z náboženských dôvodov, ale aj dojímavé svedectvo lásky k ľudstvu a k iným náboženstvám. Svätý František by podľa nich nešiel k sultánovi ohlasovať evanjelium, a už vôbec by sa ho neusiloval obrátiť či ukázať mu falošnosť jeho náboženstva, ale výlučne viesť s ním dialóg: išiel by – ako sa to dnes bežne opakuje s nejakými banálnymi frázami –, aby niečo nekresťanom dal a niečo od nich aj dostal, ľudsky sa obohatil o poznanie iných náboženstiev a zároveň svoje kresťanské vyznanie dal do zátvoriek.

Nič nemôže byť falošnejšie a neuveriteľnejšie, ak príbeh stretnutia so sultánom porovnáme s historickými prameňmi. Sv. František vstúpil na islamské územie presvedčený, že bude čoskoro uväznený, keďže Malik-el-Kamil – známy ako „babylonský sultán“, ktorý vládol v Egypte – vydal edikt, v ktorom vypísal odmenu za vydanie každého kresťanského zajatca vo výške jedného zlatého bezanta.

Po tom, čo ho strážcovia uväznili a bili (hoci niektorí kronikári o tomto mlčia), bol svätec odvedený k sultánovi, pretože počas svojho väznenia neustále opakoval jediné arabské slovo, ktoré poznal: „sultán, sultán“. Pred Malik-el-Kamilom – „pyšným vojakom“, ako ho nazval Dante – však sv. František neprejavil záujem o rovnocenný dialóg, ba dokonca ani o to, aby sa „obohatil“ o poznanie moslimského náboženstva a jeho spirituality.

František sa do debaty nepúšťal, ba považoval ju za úplne zbytočnú, pretože – ako nám správu o tom odovzdal svätý Bonaventúra – hovoril, že by bolo márne ísť na to iba s rozumom, pretože ten stojí nižšie než viera, ale keďže moslimovia neprijali Sväté písmo, nedalo sa diskutovať ani odtiaľ (porov. In Hexaemeron XIX, č. 14). Čo teda urobil? Na otázku, kto ho poslal, svätý František bez váhania odpovedal, že ho „neposlali ľudia, ale Najvyšší Boh, aby jemu a jeho ľudu ukázal cestu k spáse a hlásal evanjelium pravdy (FF 1173).

Slová, ktoré adresoval sultánovi, úplne jednoznačne vypovedajú o zámeroch svätca a o jeho postoji: zaujímala ho iba záchrana duší, najmä duše sultána, ktorý mohol do katolíckeho náboženstva priviesť nespočetné množstvo ľudí, ak nie celé národy.

Svätý František z Assisi – predchodca medzináboženského dialógu? - Christianitas
Antonia Orosova
Jeho prijal, lebo si to želajú vysie autority, lež človeka ktorý prišiel nie v svojom Mene, ale z najvyššej Božej autority nechcel prijať počas covidovych opatrení, aby mu pripomenul čo znamená ,,Byť veriaci v Kristovi” Možno bude ešte šanca a z božej milosti a z božej prozretelnosti v správny čas a stretneme sa aj keď sa nezvyknem ohlasovať dopredu, lebo všetko je Božia milosť!
Josef Arimati
Jaké "dobro" muslimové dělají vidíme názorně v západní Evropě.