Vše o globalisty připravované transhumanistické agendě

Vše o globalisty připravované transhumanistické agendě.

Je neuvěřitelné, že drtivá většina lidí tak slepě důvěřuje politikům i na ně napojeným médiím. V minulosti ovládali svět zejména lidé, jimž šlo o to, aby si podrobili masy a ne o dobro poddaných. To se po tisíciletí nemění, ale lidé jsou nepoučitelní. V éře korporátních masmédií je to ještě horší, jsou schopna lidem vsugerovat, že zlo je dobro a otroctví je svoboda. Drtivá většina tupé masy tomu uvěří.

A právě z toho vychází globalisté, kteří již připravují budoucího člověka, který by měl mít změněnou DNA a to samozřejmě tak, aby byl ještě poslušnější a tupější. Jak toho chtějí globalisté docílit? To se záhy dozvíte. A upozorňuji, že něco podobného se nepřipravuje nikde jinde, než ve WEF, jehož davoských srazů se účastní všichni čelní politici. Naposledy se od nás účastnil davoského fóra Babiš s Havlíčkem, předpokládám, že nová vláda nezůstane pozadu a v nejbližším možném termínu se její vedení jako správné loutky zařadí tam, kam má….

Podle Klause Schwaba, zakladatele a výkonného předsedy Světového ekonomického fóra (WEF), je cílem čtvrté průmyslové revoluce změnit lidstvo prostřednictvím fúze člověka a stroje. Stručně řečeno, i když se termín „transhumanismus“ nepoužívá, je to přesně ten cíl, ke kterému nás chce globální kabala dovést, ať chce nebo ne.

V rozhovoru pro CNN v listopadu 2019 profesor historie a autor bestsellerů Yuval Noah Harari, student Klause Schwaba, varoval, že „člověk je nyní hacknutelné zvíře“, což znamená, že nyní existuje technologie, která umožňuje společnosti nebo vládě znát vás lépe, než znáte sami sebe, a to může být velmi nebezpečné, pokud je zneužívána.

Prorokoval, že algoritmy budou stále více používány k rozhodování lidí, ať už vámi samými nebo někým jiným, např. zda jste najati na určitou práci, zda dostanete půjčku, jaké školní osnovy sledujete a dokonce i to, koho si vezmete.

Existuje také stále rostoucí riziko, že budete manipulováni těmito vnějšími silami, aniž byste si toho byli plně vědomi. Podíváme-li se zpět za poslední dva roky, je docela snadné potvrdit, že masová manipulace se děje v závratném měřítku a že je fenomenálně účinná.

Jak Harari poznamenal v roce 2019, dostupné možnosti již dalece přesáhnou Orwellovu autoritářskou vizi „roku 1984“ a od nynějška budou jen mocnější. Je si jistý, že brzy bude příležitost sledovat váš emocionální stav prostřednictvím něčeho tak jednoduchého, jako je náramek.

Můžete se poslušně usmívat a tleskat, když posloucháte projev vládního úředníka, ale úředník bude vědět, že jste naštvaní nebo nesouhlasíte s tím, co říká, a proto by proti vám mohli podniknout kroky na základě vašich nejosobnějších, vnitřních emocí a ne na základě toho, co vyjadřujete navenek.

Harari především varoval, že nebude možné zrušit tento druh digitální diktatury, pokud dovolíme systému, ať už je to společnost nebo vláda, znát nejintimnější podrobnosti o každé jednotlivé osobě. Jeho kontrola bude úplná a nezvratná. A Harari věří, že můžeme mít jen jedno, maximálně dvě desetiletí, abychom zabránili převzetí této digitální diktatury.

Harari také diskutoval o nadcházejícím transhumanismu na výročním zasedání WEF 2020 v Davosu (viz video níže v angličtině) a v tomto projevu šel ještě dále. Nejen, že je globální elita technologicky schopna nastolit globální digitální diktaturu, ale „elity by také mohly získat moc přetvořit budoucnost samotného života“.

Za čtyři miliardy let se v základních pravidlech života nic zásadního nezměnilo,“ řekl. „Veškerý život podléhal zákonům přírodního výběru a zákonům organické biochemie. To se ale teď změní.

Věda nahrazuje evoluci přirozeným výběrem prostřednictvím evoluce inteligentním designem, ne inteligentním plánem Boha v oblacích, ale NAŠÍM inteligentním designem a designem našich „cloudů“, cloudu IBM, cloudu Microsoftu. To jsou nové hnací síly evoluce.“


Je těžké říci, zda je Harari pro nebo proti transhumanismu. Mluví o nevyhnutelnosti transhumanismu a o něčem, co může být použito k obrovskému prospěchu. Uvědomuje si však také velká nebezpečí a zdá se, že věří, že musíme diskutovat o tom, jak lze tyto technologické příležitosti využít a zda by měly být využity.

V projevu v Davosu to zní, jako by byl zastáncem tohoto projektu inteligentního lidského designu, ale ve svém rozhovoru pro CNN v roce 2019 také uvedl, že „nikdy nesmíme podceňovat hloupost lidí“. Skutečnost, že máme technologii pro navrhování nových forem života, včetně nových typů lidí, nutně neznamená, že jsme dostatečně inteligentní, abychom navrhli něco lepšího, než co dosud vytvořila přirozená evoluce.

Ve svém projevu v Davosu Harari také poukázal na to, že věda nám nyní umožňuje vytvářet život nejen v organické říši, ale také v anorganické říši. Mluvíme o „živých“ robotech a podobně. To také vyvolává otázku, kdo „vlastní“ vaši DNA, pokud může být zaznamenána a hacknuta. Patří vám, firmě nebo vládě?
Dny svobodné vůle jsou pryč.“


Ať už jsou Harariho skutečné pocity ohledně transhumanismu jakékoliv, důrazně prohlašuje, že myšlenka, že máme duši a svobodnou vůli, je „u konce“. V dalších klipech vložených do vybraného videa Harari předpovídá, že lidé se v budoucnu ohlédnou zpět a uvidí, že pandemie COVID byla bodem zvratu, kdy biologický dohled získal převahu a stal se normou.

Vysvětlení, jak se to mohlo stát, poskytuje Schwab, který veřejně přiznal, že účastníci programu WEF Young Global Leaders obsadili kabinety mnoha vlád po celém světě.

Například v Kanadě asi polovina politiků, včetně premiéra Justina Trudeaua, dokončila Schwabův výcvik. Schwab je pro zavedení transhumanismu a změně lidstva a jeho lokajové mezi světovými vůdci dělají vše, co je v jejich silách, aby se tyto sny staly skutečností. Jedná se o dystopickou budoucnost, kterou se WEF a jeho globální spojenci aktivně snaží realizovat, ať už s ní lidstvo jako celek souhlasí nebo ne.

Schwab sní o světě, kde jsou lidé připojeni ke cloudu a mají přístup k internetu prostřednictvím svého vlastního mozku. To samozřejmě také znamená, že váš mozek by byl přístupný lidem, kteří si chtějí pohrávat s vašimi myšlenkami, emocemi, přesvědčeními a chováním, ať už je to samotná technokratická elita nebo náhodní hackeři.

Pokud věříte, že budete mít vždy své myšlenky a chování pod vlastní kontrolou, měli byste se znovu zamyslet. Již máme technologii pro přímou změnu myšlenek, pocitů a chování. Některé z těchto možností jsou popsány v projektové zprávě britského ministerstva obrany za rok 2021, která byla připravena ve spolupráci s německým Spolkovým úřadem pro obranné plánování.

Zpráva „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project“ poskytuje přehled vědeckých cílů britského a německého ministerstva obrany a jsou přesně tím, co název napovídá. Lidská augmentace je zdůrazněna jako klíčová oblast, na kterou je třeba se zaměřit, abychom vyhráli budoucí války:

Lidská augmentace bude stále důležitější, částečně proto, že může přímo zlepšit lidské schopnosti a chování, a částečně proto, že je to spojení mezi lidmi a stroji.

Lidská augmentace může přímo zlepšit chování. Pokud můžete zlepšit chování, znamená to, že můžete změnit chování člověka. A pokud můžete pozitivně změnit chování člověka, můžete ho také ovládat k jeho vlastní škodě.

Teoreticky by každý člověk s propojením mozek-cloud a nezbytnými biologickými vylepšeními (jako je síla nebo rychlost) mohl obdržet bezdrátové instrukce např. k provedení pokusu o atentát, který může být proveden bezchybně i bez předchozího výcviku.

Alternativně může být jejich fyzické tělo dočasně převzato dálkově ovládaným operátorem s požadovanými schopnostmi. Důkazy pro tento koncept již existují a byly předloženy Dr. Charlesem Morganem, profesorem národní bezpečnosti na univerzitě v New Havenu, v následující přednášce. S pomocí internetu a mozkových implantátů mohou být myšlenky přenášeny z jedné osoby na druhou. Odesílatel může také přímo ovlivnit fyzické pohyby příjemce.


Historicky byla snaha o nesmrtelnost snahou založenou na víře založenou na myšlence, že duše je nesmrtelná, když tělo odchází. Transhumanisté tuto myšlenku víceméně obracejí. Zcela odmítají koncept duše a usilují o zachování vnímané osobnosti, nejprve radikálním prodloužením života fyzického těla a později přenosem mozkových dat do náhradní formy.

Podle Dmitrije Itskova, ruského zakladatele projektu Nesmrtelnost 2045, jsou pouze 2% lidí ochotna přijmout smrt – to je číslo, které používá k ospravedlnění hledání nesmrtelnosti prostřednictvím umělých orgánů, umělých tělesných konstrukcí, simulace duševních procesů a nakonec přenosu vlastní mysli na umělý nosič.

Cíle tohoto projektu zahrnují nejen vytvoření kybernetických technologií potřebných k získání nesmrtelného těla, ale také vytvoření „nového filozofického paradigmatu pro lidstvo“. Schwab se k tomuto tématu vyjádřil a použil termín „společenská smlouva“ spíše než „filozofické paradigma“.

Vize nesmrtelnosti 2045, publikovaná v roce 2011, začíná vytvořením první dálkově ovládané robotické kopie lidského těla do roku 2020. Do roku 2025 má být vytvořen avatar, do kterého může být lidský mozek transplantován na konci života. Do roku 2035 chtějí avatara se syntetickým mozkem, do kterého může být lidská osobnost přenesena, a do roku 2045 si představují avatar podobný holografii. Itskov říká:

Cílem prvního projektu, známého jako „Avatar“, je vytvořit robotickou kopii člověka, kterou lze ovládat pomocí rozhraní „mozek-počítač“. Když se mě někdo zeptá na význam tohoto projektu, říkám lidem, aby si vzpomněli na film „Náhradníci“, který ukazuje svět, kde má každý člověk umělé tělo, které ovládá na dálku.

Tvůrci tohoto trháku zdůraznili negativní stránky takového scénáře. Ale velmi živá prezentace myšlenky ve filmu umožňuje získat okamžitý dojem o tom, co to je.


Zní vám život s avatarem jako život bez duchovnosti? Vůbec ne, říká Itskov, protože když ukončíme naši závislost na našem fyzickém těle, „mnoho věcí se duchovně otevře“. Závislost na technologii však spíše brzdí než podporuje duchovní aspirace, kterých lze nejsnáze dosáhnout jednoduchým životem v úzkém kontaktu s přírodním světem.

To je samozřejmě lež, nemůžete se duchovně vyvíjet, pokud má nějaký počet cizinců přístup k vašemu mozku a může vám diktovat, co si myslíte, cítíte a čemu věříte. Transhumanisté jako Itskov mají tendenci soustředit se pouze na předpokládané výhody syntetického života. Slibuje například, že jeho avatary budou cenově dostupné pro každého, kdo je chce, bez ohledu na příjmovou skupinu.

WEF však jasně oznámilo, že v roce 2030 už nikdo nebude nic vlastnit, a i když to není jasně uvedeno, pravděpodobně to bude zahrnovat i vaše vlastní tělo. Takže představa, že by váš avatar patřil „vám“, je nereálná.

Podíváme-li se na čtvrtou průmyslovou revoluci WEF, zdá se, že elita bude doslova vlastnit celé lidstvo, které přetvoří podle svých představ. A pokud mohou být lidé hacknuti a ovládáni na dálku, budou. To platí zejména pro syntetické nebo mechanické avatary, kteří nemohou „žít“ nebo zůstat „vědomi“ bez cloudového připojení.

Corey Lynnová je špičková investigativní novinářka, která se zabývá otázkami, kterých se mainstream nedotýká, včetně transhumanistické agendy. Na jejích webových stránkách Corey’s Digs najdete vybrané kapitoly z její knihy „Global Landscape on Vaccine ID Passports“.

Kapitola 4 knihy je nazvána „Blockchained“ a vysvětluje, o čem je digitální identita. Digitální identita není jen občanský průkaz, který můžete použít k prokázání, kdo jste. Shromažďuje a monitoruje VŠECHNA vaše data, od vašich osobních financí, vzdělání, profesní historie, polohy GPS nepřetržitě, všeho, co jste kdy zadali do počítače, historie vyhledávání, přítomnosti na sociálních médiích, vašeho emočního stavu a fyzických biometrických údajů až po vaši DNA.

Nenechte se mýlit, transhumanismus je konečným cílem technokratické elity a jak „velká data“, tak umělá inteligence jsou jeho nedílnou součástí. Bez jednoho nebo druhého je transhumanistický sen u konce. Cíl transhumanismu je nepochybně důvodem, proč se na tyto dvě oblasti tolik zaměřuje.

Mějte tedy na paměti, že sběr dat, sdílení dat a umělá inteligence nejsou o tom, aby byl váš život pohodlnější. Jde o to, abyste zastarali. Záměrem je nahradit vás syntetickou kopií vás, kterou lze ovládat na dálku.

V roce 2021 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), mezivládní organizace skládající se z 38 zemí spolupracujících s různými pracovními skupinami a tvůrci politik, zprávu o „stavu provádění zásad OECD v oblasti umělé inteligence“. Dosud tyto zásady umělé inteligence přijalo 46 zemí.

Strategií je vytvořit centrální úložiště s veřejnými datovými soubory v každé zemi a poté umožnit výměnu dat veřejného a soukromého sektoru za účelem vybudování rozsáhlé sítě, kde je každý datový soubor propojen se všemi ostatními.

Další zpráva Národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci (NSCAI), která byla založena s cílem pokročit ve vývoji umělé inteligence a plně řešit potřeby národní bezpečnosti a obrany Spojených států, zdůrazňuje potřebu bojovat proti digitálním dezinformacím a upřednostňovat biologickou bezpečnost.

Za tímto účelem bude v Oak Ridge National Laboratory pod vedením ministerstva energetiky zřízen superpočítač financovaný vládou USA. Tento superpočítač S umělou inteligencí dokáže provést více než 1 kvintilion výpočtů za sekundu.

Některé z těchto údajů se již vyměňují. Jak poznamenal Corey, v listopadu 2020 NATO zavedlo interní biometrický systém pro výměnu dat mezi národy a v květnu 2021 americká armáda sloučila svůj biometrický seznam sledovaných osob s automatickým biometrickým identifikačním systémem (ABIS) ministerstva obrany.

„Pracují na multimodální fúzi a zlepšení biometrického rozpoznávání obličeje pomocí umělé inteligence a strojového učení a již vylepšili své infračervené kamery s dlouhým dosahem,“ píše Corey. „Při pohledu do blízké budoucnosti se také zaměřují na biometrii otisků dlaní, tváře v davu, integraci k identifikaci hrozeb online a netradiční latentní zachycení DNA.“

Zatímco věda o dohledu se vyvíjí rychlým tempem, předpisy a zákony na ochranu soukromí postupují pouze hlemýždím tempem. Zákon na ochranu biometrických údajů na federální úrovni, Národní zákon o ochraně biometrických informací, byl představen v roce 2020, ale byl neúspěšný. Jak poznamenal Corey, mohlo by to být oživeno, pokud se zapojí dostatek lidí.

V USA má hrstka států zákony na ochranu biometrických údajů, Illinois je jedním z nejpřísnějších, ale v drtivé většině taková ochrana neexistuje.

Je zřejmé, že potřebujeme tento druh ochrany všude, ve všech státech a ve všech zemích světa, protože v současné době globální kabala transhumanistických technokratů buduje systém sdílení dat, který se má stát globálním. Nedostatek právní ochrany proti shromažďování, analýze a zveřejňování údajů umožňuje toto bezohledné rozšíření dohledu. Jak poznamenává Corey:

V případě, že to ještě není jasné, globalisté a eugenici (někdy jeden a tentýž) jsou u moci a pracují velmi tvrdě, aby realizovali své konečné touhy po kontrolované lidské rase, po rozvoji transhumanismu s mocnou umělou inteligencí, která zaujímá místo mnoha lidí, když letí na Mars ve svých letech nesmrtelnosti a sledují lidstvo prostřednictvím nekonečných sledovacích systémů. Ale jejich sen se stane skutečností pouze tehdy, pokud to lidé dovolí.

Vše o globalisty připravované transhumanistické agendě – Nepřikrášlená realita islamizované Evropy

Zde je citát tohoto slizkého zida Jacques Attali (pracoval pro Franc. …

5G je Nový Světový Řád

OSN: Bio ID pre všetkých.

Na Ukrajině zavádějí Great reset. Trochu uvoľnia, aby neskôr VIAC priš…

Celý prejav Dr. Mahathira Mohamada, štvrtého premiéra Malajzie. Pozorn…

Yuval Noah Harari, blízký poradce Klause Schwaba (WEF) o spojení techn…

JP Sears: Je Klaus Schwab nejnebezpečnější člověk na světě? (CZ TITULKY)

RFID čipy do každé rodiny - možnosť zabíjania na diaľku.

Plán elit na zmražení fin. systému a reset.

Na Světovém ekonomickém fóru (WEF): Albert Burla, CEO společnosti Pfiz…


Chystá sa vojenská mobilizácia/branná povinnosť? Nech vás to ani nenapadne❗

Dr. Zelenko:

Transhumanisti: Slobodná vôľa? S tým je koniec!

Nastupuje fašizmus Svetovej zdravotníckej organizácie WHO
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
dyk
Ozbrojené sily SR v súvislosti s vojnou šokujú: Názor je prejavom najnižšej úrovne poznania!
Chapem ich. Vojak nesmie mať nazor a tak to berú od gruntu :)))
A ani veriaci nemôže mať nazor?
Ozbrojené sily SR v súvislosti s vojnou šokujú: Názor je prejavom najnižšej úrovne poznania!
Toto je naozaj primitivizmis. Cirkev by sa už mala ozvat. Veď to ohrozuje jej zaklady.More
Ozbrojené sily SR v súvislosti s vojnou šokujú: Názor je prejavom najnižšej úrovne poznania!

Chapem ich. Vojak nesmie mať nazor a tak to berú od gruntu :)))
A ani veriaci nemôže mať nazor?

Ozbrojené sily SR v súvislosti s vojnou šokujú: Názor je prejavom najnižšej úrovne poznania!

Toto je naozaj primitivizmis. Cirkev by sa už mala ozvat. Veď to ohrozuje jej zaklady.
Roberto 55
Bude reset, ale iba Bozi...
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Vše co potřebujete vědět o digitální měně, digitální identitě a dalších nástrojích ovládání mas.
Pokud sledujete současné dění opravdu pozorně, pak vám jistě neušlo, že dochází k přechodu na plně totalitní neofeudální společnost, kde bude každý jedinec 24 hodin denně pod dohledem. Cílem globalistů je odstranit z vašeho života vše, co vám dává sebemenší svobodu a naopak zavádět …More
Vše co potřebujete vědět o digitální měně, digitální identitě a dalších nástrojích ovládání mas.

Pokud sledujete současné dění opravdu pozorně, pak vám jistě neušlo, že dochází k přechodu na plně totalitní neofeudální společnost, kde bude každý jedinec 24 hodin denně pod dohledem. Cílem globalistů je odstranit z vašeho života vše, co vám dává sebemenší svobodu a naopak zavádět totalitní nástroje moci, jakým je například již donedávna některými z vás používaný covid pas.

Jeho zdánlivé rušení v mnoha zemích je jen jakousi předehrou k nástupu mnohem propracovanějšího prostředku sledování. Covid pas umožňoval sledovat například váš pohyb ve volném čase nebo může sledovat váš očkovací status. To je ale vše. Nové nástroje digitální identity, které jsou právě vyvíjeny, mají být mnohem sofistikovanější.

Ostatně, také EU přiznává, že chce covid pasy obnovit. A je zřejmé, že by mělo jít právě o vylepšené covid pasy, v nichž bude zaznamenáno mnohem víc než jen jedno očkování. Dokonce se k této otázce můžete vyjádřit i vy, ovšem vězte, že EU ve skutečnosti názory občanů nezajímají. Již v minulosti jsem zde upozornila na to, že návrhy z jiných oblastí, o něž byl mezi lidmi největší zájem, EU zavrhla jen proto, že se to nehodilo do plánů globalistů. Nicméně i tak vám nic nebrání svoje vyjádření napsat ZDE.

Publicista, který již dlouho velmi detailně studuje vše, co se na nás již v blízké budoucnosti chystá, nyní na toto téma vydal knihu, kterou – jak sám říká – chce otevřít oči „slepé většině“.

V tomto rozhovoru se blíže podíváme na očkovací pasy s Nickem Corbishleym, autorem knihy „Scanned“: Why Vaccine Passports and Digital IDDs Will Mean the End of Privacy and Personal Freedom.

Kniha je nyní dostupná jen v angličtině a němčině, nicméně v rozhovoru níže se dozvíte, co na nás globalisté prostřednictvím svých loutek ve vládách i v EU chystají. Jde zároveň o stěžejní informace z uvedené knihy.

Podle mého názoru není pochyb o tom, že hlavním důvodem pro zavedení očkování proti covidu nebylo veřejné zdraví, ale zavedení očkovacích pasů, které jsou zase jen první fází mnohem širšího mechanismu pro sledování, manipulaci a kontrolu světové populace.

Corbishley pracuje jako novinář deset let, píše o politice, financích a otázkách soukromí. Žije ve španělské Barceloně a od roku 2013 píše pro dva americké blogy.

Izrael byl první demokratickou zemí, která v únoru 2021 zavedla digitální průkazy totožnosti, a když jsem viděl, co se tam děje, byl jsem velmi znepokojen,“ říká Corbishley. „V dubnu 2021 jsem napsal článek, ve kterém jsem vyjádřil své obavy ohledně rizik těchto očkovacích pasů.

Pak jsem postupně viděl, co se děje v Evropě. Začal jsem si všímat, co se stalo v Itálii a Francii, když byl v červnu zaveden takzvaný Zelený průsmyk. Jednalo se o dokument, který měl umožnit cestování mezi evropskými zeměmi.

Velmi rychle byl použit ke kontrole přístupu k veřejným službám a veřejným místům ve vlastní zemi. Čelili jsme omezením, která jsme nikdy v životě nezažili.


Tak jsem začal psát víc a víc, a tak se o mně dozvěděla vermontská vydavatelka Chelsea Green. Měli jsme nějaké rozhovory a dospěli jsme k závěru, že existuje příležitost psát o něčem, co by měl každý vědět. I v této fázi. Nemluví se o tom zdaleka tolik, jak by se mluvit mělo.

Jednou z hlavních obav, které záznam o očkování vyvolává, je soukromí. Je zcela jasné, že covid pasy jsou předchůdcem digitální identity a mnohem invazivnějším typem digitálního sledovacího aparátu.

Pasy v podstatě fungují jako brána, která umožňuje vládě, aby nás přivedla do zcela nové reality, kde jsou sledovány a monitorovány naše činy, pohyby, myšlenky a chování.

Ale není to jen o dohledu. Jde také o vynucování dodržování předpisů, a to je druhý velký problém.

Pokud existuje jedna věc, kterou jsme se dozvěděli o záznamech o očkování, je to to, že je to o změně způsobu, jakým jednáme s vládou, a je to o změně způsobu, jakým vláda zachází s námi, ovládanými.

Pokud neuděláte přesně to, co vám vláda v budoucnu předepíše – ať už si necháte vnutit jedno, dvě, tři nebo deset očkování – budete deaktivováni. Nebudete mít přístup k nejzákladnějším službám a místům, která potřebujeme k účasti ve společnosti a ekonomice.


Samozřejmě, že jsme byli sledováni po mnoho let. Všechny technologie související se společností Google jsou sledovací a monitorovací technologie. Naše telefony nás sledují a monitorují. Totéž platí pro Facebook a další platformy sociálních médií. Všichni shromažďují osobní údaje a sledují, kde se lidé nacházejí.

Víme také, že tyto technologie se používají k ovlivňování a manipulaci myšlenek, přesvědčení a chování lidí. Až dosud však byla tato manipulace vždy skrytá. Systém, který se nyní buduje, je jedinečný a nový v tom, že nucené dodržování bude v mnoha případech zřejmé – do očí bijící a nepopiratelné, protože trest bude vázán na věci, jako jsou osobní finance a cestovní privilegia.

Záznam o očkování je jednoznačně platformou, na kterou mohou přidat digitální měny centrální banky (CBDC). Vláda může například zveřejnit politický narativ, a pokud proti němu vystoupíte, ztratíte přístup ke svému bankovnímu účtu. Nebo vaše cestovní privilegia. Nebo zamítnou vaší žádosti o půjčku.

S inteligentními domy založenými na Googlu není ani nemožné si představit budoucnost, kde můžete být jednoduše zavřeni ve svém domě, pokud budete jakýmsi „disidentem“. Nebo můžete být odpojeni od energií, internetu nebo vašeho účtu.

Možnosti potrestání disidentů jsou nekonečné, když je každý člověk a každá věc digitálně identifikovatelná, sledovatelná a bezdrátově propojená. Jediným stisknutím tlačítka může někdo, koho neznáte, paralyzovat váš život a učinit z vás bezdomovce a bezmocné.

Pravděpodobně už nebude existovat ani živá osoba, na kterou byste se mohli obrátit se svými stížnostmi. Velká část systému bude řízena umělou inteligencí a různými algoritmy. Je důležité si uvědomit, že když přijímáme očkovací pasy, v podstatě dáváme souhlas všemu, co přijde poté, varuje Corbishley. Přijímáme, že toto je naše budoucnost.

Musíme se také mít na pozoru před zaváděním dalších kontrolních mechanismů, které jsou stejně problematické jako očkovací pasy, zejména digitálních průkazů totožnosti a CBDC, ale také mnoha dalších digitálních a biometrických kontrol. Jak Corbishley vysvětluje:

V Kanadě premiér Ontaria oznámil, že končí očkovací pasy. Alberta oznámila, že zruší očkovací pasy.

To je poselství, které dostáváme z celého západního světa. Zní: Je čas udělat krok zpět. Necháme vás žít svůj život hned. Necháme návrat jakési normality.


Ve Skandinávii se hovoří o úplném zrušení očkovacích pasů. Takže je zajímavé vidět, jak některé země používají tento jazyk. Ale myslím, že musíte být velmi opatrní, protože zatímco o tom mluví, zavádějí systémy digitální identity, které budou mnohem horší než očkovací pasy…

Zavádí digitální identitu, která umožní nejen kontrolu vašeho očkovacího statusu, ale také kontrolu vašich daňových záznamů a vašich pracovních záznamů, ale i ostatních zdravotních záznamů nebo vašeho účtu. Takže je to extrémně neupřímné. Myslím, že klamou obyvatelstvo velmi temným způsobem…

Všechny tyto věci se dějí, ale posledním krokem budou pravděpodobně digitální měny centrálních bank, které se pravděpodobně dostanou na trh v příštích třech až pěti letech.

Předseda Banky pro mezinárodní platby Agustín Carstens, který byl dříve předsedou mexické centrální banky, otevřeně řekl, že na digitálních měnách centrálních bank je úžasné, že je mohou použít ke sledování všeho, co děláte.


To, co neřekl, je, že jej mohou použít k deaktivaci účtu. Digitální měnu můžete použít k tomu, abyste zabránili lidem v provádění transakcí. Nešli zatím tak daleko. Ale řekl, že je to tak odlišné od hotovosti. Takže ano, lidé si neuvědomují, jak se tato kontrolní síť buduje kousek po kousku, ale musí jí začít věnovat pozornost, než bude příliš pozdě.

Mnozí už znají systém sociálního kreditu v Číně nebo o něm alespoň slyšeli. Jak lze tento systém porovnat v souvislosti s očkovacími pasy a digitálními průkazy totožnosti?

Myslím si, že systém sociálního kreditu v Číně je do jisté míry vzorem. Vlády chtějí jít stejnou cestou. Rády by využily nové technologie k tomu, aby přiměly lidi chovat se správným způsobem, aniž by je musely otevřeně trestat.

Můžete buď odměnit lidi za to, že dělají správnou věc, nebo jim můžete dát malou digitální facku každou chvíli, když udělají něco špatného. Domnívám se, že Čína zde hraje průkopnickou roli.

Je ironií, že když jsem zkoumal svou knihu, zjistil jsem, že zatímco čínské ambice se systémem sociálního kreditu jsou v podstatě neomezené – chtějí úplnou kontrolu – ještě nejsou tak daleko.

Řada pilotních projektů stále probíhá. Takže záleží na tom, kde se v Číně právě nacházíte, do jaké míry jste vystaveni tomuto druhu systému, kde získáváte body za dobré chování a kde získáváte body za špatné chování.

Ale šablona už tam je. Existují také společnosti jako Ant Financial a Tencent. Jedná se o ekvivalenty Googlu, Facebooku a dalších, kteří provozují své vlastní programy sociálního kreditu ve svém vlastním malém vesmíru. Takže je to velmi složitá situace. Není tak úplná, jak by si někteří mohli myslet, ale záměr, ambice, je obrovská.


Řekl bych, že rozhodně vidíme příklady toho, jak se to přelévá na Západ. Vidíme banky, které mluví o používání našeho chování na sociálních médiích k určení naší úvěruschopnosti, což je velmi podobné tomu, co dělají v Číně. Je zřejmé, že existují prostředky a touha jít tímto směrem.

Výzvou, které nyní čelíme, je to, že pokud chceme mít šanci zabránit této kontrolní síti, musíme být jednotní. Problém je v tom, že mnozí prostě nejsou schopni rozpoznat nebezpečí. Většina lidí mladších 30 let je zvyklá dělat téměř všechno přes telefon a pohodlí digitálního ID a digitálního bankovnictví je lákavé.

Organizace jako Světové ekonomické fórum a mnoho centrálních bank, které řídí přijetí této kontrolní sítě, mohou znemožnit nebo téměř znemožnit život bez digitálních ID a CBDC. Již jsme viděli, jak lídři nahlas říkají, že jejich cílem je co nejvíce ztížit a znepříjemnit život těm, kteří nemají záznam o očkování. Totéž udělají pro digitální ID a CBDC.

Jedním z nejlepších příkladů je Itálie,“ říká Corbishley. „Pokud chcete vidět zemi, která skutečně zařadila šestý rychlostní stupeň v pasech na očkování, je to Itálie. Řekli: „Pokud nemáte tento dokument, nemůžete pracovat. Nemůžete nastoupit do autobusu a jet po městě. Nemůžete nastoupit do metra. Nemají přístup k jiným maloobchodním prodejnám než supermarketům, lékárnám, čerpacím stanicím a obchodům se zvířaty.

Omezili jste možnosti, které máte, natolik, že většina lidí nakonec řekne, dobře, pak to udělejme tímto způsobem. Nemám jinou možnost. Takhle nemůžu přežít.

Pokud máte hypotéku a vaše finance jsou již napjaté a vaše vláda vám říká, že nemůžete pracovat, pak se většina lidí zhroutí, a tak jsou schopni to udělat …


Novinář v Kanadě mluvil o řidičích kamionů, Freedom Convoy. Řekl: „Tito lidé nereprezentují Kanaďany; 90% Kanaďanů bylo očkováno a je spokojeno s omezeními a požadavky. Jak víte, kolik z těchto 90% se skutečně nechalo očkovat, protože neměli jinou možnost? To byl velmi neupřímný argument.“

Ačkoli je situace ponurá, Corbishley nevěří, že očkovací pasy, digitální ID a CBDC jsou nevyhnutelné. „Myslím, že jsme uprostřed velké bitvy,“ říká.

Otázkou je, jak můžeme vyhrát, když se zdá, že všechny karty jsou rozdány proti nám.

Myslím, že my musíme především informovat co nejvíce lidí. Proto jsem tu knihu napsal. Knihu jsem napsal v naději, že oslovím lidi, kteří mohou být očkováni, ale mají určité pochybnosti, lidi, kteří jsou stále nerozhodní.

Znám spoustu lidí, kteří byli očkováni dvakrát a kteří se vyhýbají třetímu očkování. Znám mnoho lidí, kteří dostali dvě očkování, kteří dostali Omikron a nyní se diví: Proč sakra musím dostat třetí očkování? Lidé to začínají zpochybňovat.

Věřím, že jsme uprostřed boje, který lze popsat pouze jako existenciální. Pokud tuto bitvu prohrajeme, může být pro jednotlivce velmi obtížné se chránit, protože stupeň kontroly, který nad námi bude mít, bude obrovský.

Myslím, že se vytvoří paralelní společnost, ve které budou lidé moci fungovat. Vidíme známky toho, že v takové komunitě v Itálii dochází k výměnnému obchodu. Přežívají, jak nejlépe dovedou – a mluvíme o milionech lidí, kteří se ještě nezhroutili. Ještě se nevzdali.

To mi dává určitou naději. Myslím, že skutečnost, že lidé jsou unaveni omezeními, znamená, že vláda musí do určité míry přehodnotit, ale zároveň prosazuje digitální průkazy totožnosti.

Myslím, že to je to, co lidé opravdu potřebují pochopit. Říkají: „Zrušíme očkovací pasy,“ ale ve většině zemí, kde to říkají, tomu tak není. To se ve Spojeném království nestalo. Jednoduše přešli od záznamu o povinném očkování k dobrovolnému certifikátu o očkování.

Očkovací pasy se velmi často používají při cestách do zahraničí. Takže pokud chcete cestovat do kontinentální Evropy jako Brit, nemůžete cestovat na pevninu bez očkovacího průkazu. Totéž platí, pokud chcete cestovat do USA jako Evropan.

Takže se toho děje tolik, že je těžké udržet si přehled. A to je to, co říká někdo, kdo tráví většinu svého dne sledováním věcí. Pokud máte práci od 9 do 17 hodin, vrátíte se domů a musíte se muset postarat o tři děti, bude mnohem těžší držet krok s tímto vývojem a uvědomit si, co se děje.

Mám určitou naději, že ještě nevyhráli. Ale moc, kterou mají, je obrovská. Mluvíme o organizacích, jako je Světové ekonomické fórum, které zastupuje stovky nejmocnějších společností na světě. Mluvíme o nejmocnějších vládách na světě.

Takže to bude obrovský boj a výhody v tomto boji jsou na jejich straně. Ale věřím, že to, co se děje v Kanadě, naznačuje, že se může vytvořit odpor. Myslím, že tento odpor v Německu roste. Určitě roste i v Rakousku. Vláda prozatím zrušila povinné očkování.

Je třeba vzít v úvahu také rostoucí hospodářská rizika na celém světě. Centrální banky po celém světě se vmanévrovaly do kouta, ze kterého se už nemohou dostat ven. Téměř jistě se dočkáme další finanční krize. Je to jen otázka načasování.

Existují již jasné známky toho, že se nacházíme v raných fázích ekonomického kolapsu, a to je paralelní problém, který je třeba vzít v úvahu, když se snažíme předpovědět, co by se mohlo stát s digitálními ID a CBDC, protože jsou všechny vzájemně propojeny. Chcete-li se připravit na nevyhnutelný hospodářský kolaps, navrhuji zaměřit se na zlepšení vaší odolnosti na místní úrovni.

Například se ujistěte, že máte přístup k jiným zdrojům vody, než je váš kohoutek, pěstujte si vlastní potraviny a budujte vztahy s dalšími místními pěstiteli a zemědělci, abyste zlepšili svou potravinovou bezpečnost.

To jsou velmi základní věci, které vám mohou zachránit život, když se vše zhroutí a váš dolar, drachma nebo euro je vhodné pouze jako toaletní papír. Když máte jídlo, vodu, přístřeší a komunitu, jste mnohem odolnější vůči tyranii, protože pokud tyto věci nemáte, jste závislí na vládě, aby vám je poskytla.

Myslím, že komunita je důležitá,“ říká Corbishley. „Mít lidi, kteří myslí podobně, kteří mají podobný pohled na svět, lidi, na které se můžete spolehnout…

Odolnost bude velmi obtížná. V důsledku lockdownů se malé podniky dostávají do vážných potíží. Musely se enormně zadlužit, jen aby přežily uzavření… Není pochyb o tom, že velké společnosti mají mnohem snazší přístup k levnému dluhu než malé podniky…

To je tragické, protože malé podniky jsou základním kamenem Společenství. Jsou nedílnou součástí globální ekonomiky, a co je důležitější, malé podniky jsou řízeny nezávislými lidmi. Dojde-li k masivnímu vymýcení malých podniků, budeme svědky menší nezávislosti a větší závislosti. Takže to je oblast, která mě velmi znepokojuje…

Myslím, že nejdůležitější a nejtěžší je zachovat si svou lidskost. Myslím, že to je zásadní, a proto je naprosto nezbytné mít kolem sebe komunitu, kterou milujete a která vás miluje, abyste přežili. Nemyslím si, že jako ostrov můžete přežít to, co vám přijde do cesty.

Když se podíváte na země jako Mexiko, které prošlo tequilovou krizí v roce 1990, nebo na Brazílii, která zažila obrovskou hyperinflaci, jak to přežijete relativně bez úhony? Pokud vlastníte nemovitý majetek, vlastníte nemovitost. Možná vlastníte drahé kovy… V Turecku inflace prudce stoupá a lidé používají zlato, dívají se na kryptoměny. Dělají všechno a především se snaží zbavit turecké liry.

Nejlepší věc, kterou nyní můžete udělat, je dozvědět se o nadcházející digitální kontrolní síti, sdílet informace, odolávat jakýmkoli pokusům o zavedení očkovacích pasů nebo digitálních průkazů totožnosti, postavit se za svobodu, vybudovat komunitu a připravit se na zhoršující se ekonomické podmínky diverzifikací svých peněz a investic…

Pokud jste umíte dobře anglicky, vše o uvedeném tématu si můžete poslechnout níže: na odkaze nižšie dole pod článkom.

Vše co potřebujete vědět o digitální měně, digitální identitě a dalších nástrojích ovládání mas – Nepřikrášlená realita islamizované Evropy
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
EU je plně pod vlivem neziskovek a korporátní lobby, což urychlí zavádění Velkého resetu v členských zemích.
Snad nikdo z vás není tak naivní, aby věřil tomu, že je zde EU pro občany. EU byla založena za cílem likvidace suverénních evropských zemí a národů Evropy. A její cíle se bezchybně daří plnit, za což vděčí i nemalému vlivu různých podvratných neziskovek a korporací, na jejichž …More
EU je plně pod vlivem neziskovek a korporátní lobby, což urychlí zavádění Velkého resetu v členských zemích.

Snad nikdo z vás není tak naivní, aby věřil tomu, že je zde EU pro občany. EU byla založena za cílem likvidace suverénních evropských zemí a národů Evropy. A její cíle se bezchybně daří plnit, za což vděčí i nemalému vlivu různých podvratných neziskovek a korporací, na jejichž zakázku EU vytváří různé regulace, normy, zákony a pravidla.

Evropští občané nemají na činnost EU ani nejmenší vliv. Většina jich poslušně zvolí kývače, kteří nepracují pro občany dané země, ale právě pro globální korporace a neziskovky. Tím asi „vliv“ občanů na EU nejen začíná, ale i končí. Sice se můžete na webových stránkách EU vyjádřit k různým otázkám, jenže pokud se zájmy většiny občanů neslučují se zájmy korporací, EU tuto většinu nevyslyší.

V EU je jen jedna jediná frakce, která zastupuje odpůrce EU. Právě tato frakce se pod vedením francouzského europoslance rozhodla si na vliv neziskovek a lobby na EU posvítit. A to, co zjistili, jen potvrzuje fakt, že tento totalitní moloch, založený na korupci, pracuje zejména pro jisté globalistické kruhy. Ostatně, to byl také hlavní důvod toho, proč byla EU založena.

Před pár dny byla vydána zpráva o praktikách v institucích EU a vlivu lobbistů a neziskovek ovládaných postavami jako Bill Gates, Schwab nebo Soros.

Tito lobbisté a/nebo neziskovky mají vliv na evropský legislativní proces, který občané našich zemí nemají (s výjimkou evropských voleb). To je skutečná hrozba pro demokracii.

Autorem zprávy je Thibault KERLIRZIN, konzultant pro strategii ekonomického zpravodajství.

Dále již následuje rozhovor s autorem zprávy o vlivu neziskovek a korporací na EU. Rozhovor je sice dlouhý, ale velmi zajímavý a doporučuji jej přečíst celý. Pak pochopíte, že občané EU se již dávno stali „pokusnými morčaty“ globalistů…

Co je nadace Identity and Democracy Foundation?

Thibault KERLIRZIN:
ID Foundation je evropská politická nadace přidružená k frakci Identita a demokracie, alianci pravicově populistických stran (za Francii: Rassemblement National). Jmenuje se tak od roku 2019 a je nástupcem Hnutí za Evropu národů a svobody (MENL, 2014-2019), které mělo stejnojmenný základ.

ID Foundation, jejímž předsedou je poslanec Evropského parlamentu Hervé Juvin, pravidelně publikuje tematické zprávy, které jsou k dispozici ke stažení na jejích webových stránkách a tištěné verze jsou k dispozici na vyžádání od nadace.

Co bylo impulsem pro napsání této zprávy?

Thibault KERLIRZIN:
Poslankyně Evropského parlamentu ze strany ID má mé knihy Greenpeace, nevládní organizace s falešnou dcerou? (2018) a Soros the Imperial (2019), stejně jako mé různé dokumenty o neziskovkách a Georgi Sorosovi od roku 2015. Vzhledem k tomu, že tento typ organizací působí na úrovni EU, pověřila mě, abych toto téma prozkoumal a kvantitativně i kvalitativně určil, jak velký vliv neziskovky na evropský legislativní proces a tím i na naše životy skutečně mají. Ostatně nemají volený mandát, ale tvrdí, že jsou hlásnou troubou občanské společnosti a jsou „nezávislé“.

Jaké jsou hlavní závěry?

Thibault KERLIRZIN:
Vliv neziskovek je skutečně velký. Zpráva představuje kvalitativní a kvantitativní mix, ilustrovaný mnoha konfiguracemi (setkání s komisaři, lobbování veřejných konzultací, členství v expertních skupinách, nárokované a ověřené úspěchy a konkrétní případy). Není to samozřejmě vyčerpávající: neziskovky tvoří asi 3 500 z 13 300 lobbistických jednotek (korporace, advokátní kanceláře, profesní sdružení, polostátní struktury, náboženské organizace, think-tanky a univerzity) a ne všechny jsou vlivné.

Řada neziskovek (111 z nich bylo z USA v době mé studie) nemá bruselskou kancelář, ale i nadále podléhají čistě mimokomunitním zákonům. To je případ některých nejvlivnějších neziskovek, které mají velký vliv zejména na Evropskou Komisi: Nadace Billa a Melindy Gatesových, Global Citizen, Světové ekonomické fórum (WEF, Švýcarsko).

Dále jsou zde neziskovky falešně evropské: Open Society European Policy Institute (bruselská pobočka neziskovky George Sorose) nebo jsou financovány hlavně mimokomunitními dárci: Transport & Environment, European Climate Foundation, ONE…

Zde jsou některé konkrétní příklady jejich značného vlivu:

26. ledna 2021 uspořádala Ursula von der Leyenová videokonferenci s Klausem Schwabem (prezidentem a zakladatelem Světového ekonomického fóra) v Davosu a vzdala hold jeho Velkému resetu. Poté rozvinula svůj program pro Evropskou unii. Na konci svého projevu jí Schwab poblahopřál a zdůraznil, že její agenda zahrnuje Velký reset a že je potěšen, že Evropská unie půjde v jeho realizaci na čele. Von der Leyenová byl členkou představenstva Davosu od srpna 2016 do roku 2019 a Evropská komise je členem WEF a vyplácí granty WEF nad rámec stávajících grantů.
Global Citizen, již masivně financovaný Gatesovou nadací (46 milionů EUR), je neziskovkou, která v roce 2019 absolvovala nejvíce setkání s předsednictvím Komise. Von der Leyenová tvrdila, že s ní úzce spolupracuje v otázce COVID. Na toto téma najdeme také vliv WEF (zdravotní/očkovací pas vedle Velkého resetu), Gates Foundation (setkání s Komisí, financování struktur jako GAVI a zařízení COVAX, Pandemic Action Network či tzv. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, tzv. CEPI).
Transparency International, zástupkyně Sorosových sítí (a náležitě mlčí o Sorosových daňových úpravách), uznává odbornost a váhu v oblasti Paktů integrity, které vytvořila (oceněný nástroj prevence podvodů), indexu vnímání korupce, právního rámce na ochranu informátorů. (i když o Assangeovi mlčí) atd.

ECRE (financované mimoevropskými neziskovkami, jako je Open Society, Oak Foundation nebo Charles Leopold Mayer Foundation, poslední dvě pocházejí ze Švýcarska), PICUM nebo EPIM na Evropském sociálním fondu (ESF+) pro migranty, jejichž návrhy mohou být nalezené např. v usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 (viz články 3, 4, 6, 7, 8, 13 a 27).

Neziskovky musí být také začleněny do globálnější sítě zahrnující další typy organizací registrovaných v rejstříku transparentnosti Evropské komise. Vezměme si příklad Billa Gatese:

Největší vlastník půdy v USA (a prostřednictvím své nadace se zajímá o evropské zemědělství).
Zakladatel společnosti TerraPower, která vyrábí minijaderné elektrárny a je jediným zákazníkem společnosti Boundary Stone Partners se sídlem v Bruselu (založeného spolupracovníky Bílého domu, bývalými úředníky ministerstva energetiky).
Financuje Imperial College London se 70 granty v celkové výši přes 280 milionů $.
Plus již zmíněné vakcinační firmy (GAVI, COVAX, CEPI atd.).

Jaké jsou cíle těchto známých influencerů v procesu Evropské unie?

Thibault KERLIRZIN:
Na nejzákladnější úrovni jde neziskovkám o udržení jejich schopnosti jednat, hájit myšlenky, kterým někteří jejich aktivisté upřímně věří, a pokračovat v získávání veřejných a soukromých finančních prostředků. Musí tedy jednat a fungovat stejně jako společnost.

Ale na vyšší úrovni tito aktéři – a zejména jejich šéfové a známí influenceři, o kterých mluvíte – vstupují do války o hegemonii politické a ekonomické moci, jejíž jsou společenským výplodem a fíkovými listy. Jde o permanentní státní převrat, který má zavést agendu, která nahrazuje zprostředkující orgány a vynucení všeobecného volebního práva: anglosaské právo, Agenda 2030 (praktický přehled viz děsivý projekt NEOM postavený v saúdské poušti…) , Great Reset, digitální euro a digitální identita, melangismus a rozmělnění pocitu sounáležitosti importem migrantů v neomezených tocích.

Omezit Evropskou unii ovládnutím tří stran politického, ekonomického a sociálního trojúhelníku znamená mít volnou ruku k prosazení toho, co Klaus Schwab nazývá Velkým resetem. Tito ovlivňovači samozřejmě nemají volnou ruku (jakkoli mocní mohou být), ale jsou zapojeni do diskrétnějších sítí a filiací. V každém případě se v podstatě nacházejí ve společné vizi budoucnosti: více kontrol, méně svobod, trestuhodná ekologie a „terraformace“ Evropské unie, aby se z ní stala registrační komora, která se orientuje na převážně americké a globalistické zájmy. Zkrátka rozhodovat o životě „podlidí“ od kolébky do hrobu, aniž bychom se jich zeptali.

Proč si myslíte, že naši přední politici nereagují?

Thibault KERLIRZIN: Na evropské úrovni jsem vám ukázal vazby mezi von der Leyenovou (která sama nebyla zvolena) a Světovým ekonomickým fórem. Demokracie je krásné slovo na papíře. Ale když nevolené organizace slouží společným cílům představitelů EU, je jim jedno, zda jsou tyto lobby legitimní. Ve svém závěru o Sorosově impériu jsem připomněl, že úniky DC zveřejněné v roce 2016 (záznamy od Sorosovy neziskovky, které byly mezitím smazány) odhalily dokument, ve kterém Sorosova Otevřená společnost zmapovala své „důvěryhodné spojence“ v Evropském parlamentu, k nimž patřilo 226 z tehdejších 751 europoslanců v Evropském parlamentu.

Na národní úrovni lze jedno z prohlášení nalézt v programu Young Global Leaders Světového ekonomického fóra. Jmenujme několik členů: Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Amélie de Montchalin, Jacinda Ardern (Nový Zéland), Annalena Baerbock (německá ministryně zahraničí), Alexander de Croo (belgický premiér), Sanna Marin (finská premiérka)…

Takže oni jsou prostě prosazovatelé agendy Klause Schwaba ve svých zemích. Schwaba mimochodem v roce 2017 potěšilo, že WEF s pomocí svých Young Global Leaders „pronikla“ do kabinetů vlád několika zemí. Je třeba také připomenout, že v roce 2018 Schwab řekl Dariusi Rochebinovi, že jeho mladý globální vůdce Macron je „vůdcem“ obnovujícím Evropu.

Stručně řečeno, na těchto dvou úrovních se střídáme mezi stranickou orientací a morální korupcí (a možná finanční korupcí, ale to by museli zjistit vyšetřovatelé a/nebo investigativní novináři). Ale jsou i jiné důvody:

V očích většiny lidí jsou neziskovky považovány za nesobecké a sloužící obecnému dobru. Toto mlčení nebo dokonce ignorace ze strany médií je podle mého názoru hlavně v dobré víře, protože novináři zůstávají s tímto aspektem hospodářské války neznámí. Uvidíme, zda je tato zpráva přiměje k otázkám.

Existuje i tajná dohoda mezi médii a některými neziskovkami (Gates Foundation financuje Le Monde a je partnerem novin, Open Society Initiative for West Africa – OSIWA – je partnerem africké sekce novin).

Je nedostatek tlaku v opačném směru. Dnes, co neexistuje v médiích, jako kdyby neexistovalo vůbec. Pokud se problému chopí politici nebo influenceři a novináři se rozhodnou tento aspekt kognitivní války prozkoumat, možná se věci pohnou dopředu.

K uvedenému jen dodávám, že v současné době cenzury se tyto informace nemají šanci mezi širší populaci vůbec dostat. Mainstreamová média jsou zpravidla těmito neziskovkami sama sponzorována a ta nemainstreamová jsou umlčována a upozaďována, proto se jimi šířené informace dostanou jen do povědomí oněch maximálně 5% již i tak dávno „probuzených“ lidí.

EU je plně pod vlivem neziskovek a korporátní lobby, což urychlí zavádění Velkého resetu v členských zemích – Nepřikrášlená realita islamizované Evropy

Jourová je na obrázku obklopena oběma Sorosovými. Po jejich návštěvě začala se zaváděním cenzury. Náhoda? Nemyslím…
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
EU škodí jak může – v úterý se ministři financí dohodli na uhlíkové dani.
EU, jejímž hlavním cílem je likvidace evropských národů a národních států, ničí občany mimo jiné i vysokými cenami. To vše za podpory lokajských vlád, včetně té naší. Hlavní příčinou zdražování bylo dva roky trvající zavádění bezdůvodných drakonických restrikcí v rámci covidové politiky, jejímž jediným účelem …More
EU škodí jak může – v úterý se ministři financí dohodli na uhlíkové dani.

EU, jejímž hlavním cílem je likvidace evropských národů a národních států, ničí občany mimo jiné i vysokými cenami. To vše za podpory lokajských vlád, včetně té naší. Hlavní příčinou zdražování bylo dva roky trvající zavádění bezdůvodných drakonických restrikcí v rámci covidové politiky, jejímž jediným účelem bylo právě zničení ekonomik rozvinutých zemí. A protože zřejmě nebyla ekonomika zničena dostatečně, je třeba ji ještě víc „dorazit.“

Sankce, které nyní uvalil téměř celý Západ proti Rusku (a zřejmě se přelijí i na Čínu), způsobí problémy zejména Evropanům. Nepůjde již „jen“ o velmi rychle rostoucí inflaci a s tím související rekordní nárůst cen prakticky všeho, ale i o fakt, že mnohé komodity budou nedostatkové.

Půjde nejen o plyn, v jehož dodávkách byla dosud většina Evropy závislá na Rusku, ale také o některé potraviny a mnohé další výrobky (strojírenství, nerostné suroviny, ..), které braly evropské země nejen z Ruska, ale také z Ukrajiny.

Evropané tak zažívají rekordní zdražování, přičemž především naše mizerná vláda, která patří zdaleka k těm nejhorším, lidem v této situaci nijak nepomáhá. A co víc, nyní se v EU ministři financí usnesli, že na občany uvalí v rámci zeleného údělu i uhlíkovou daň. Už tak vysoké ceny proto budou díky pro Evropany genocidní EU ještě vyšší…

Navzdory prudce rostoucí inflaci se ministři financí EU v úterý dohodli na jakémsi tarifu CO2. Chtějí vybírat daně z určitého zboží, jehož výroba v jiných zemích EU za sebou zanechává uhlíkovou stopu, poškozující klima.

Výrobci z EU musí platit certifikáty za emise plynů poškozujících klima, v drtivé většině zemí EU to povede k vyšším cenám od července. Od roku 2026 má být systém rozšířen i na oblasti bydlení a dopravy – a to i přes již tak vysokou inflaci, která v některých zemích vedla k zavedení opatření k zastavení růstu cen, tedy snížení daní či zastropování cen (netýká se naší silně asociální vlády). Pokud tedy vlastníte dům nebo byt či auto na fosilní paliva, také vás se bude týkat od roku 2026 poměrně vysoká uhlíková daň.

To má samozřejmě docílit situace, kdy mnoho lidí nebude schopno daň platit, takže aut se zbaví a nemovitosti prodají (třeba jako v USA i v EU začne nemovitosti vykupovat BlackRock). Pokud samozřejmě bude možné nemovitosti prodat. Nebudou-li v energeticky úsporné kategorii A nebo B, tak budou neprodejné. Nemovitosti, které kvůli vysokým poplatkům mnoho lidí neutáhne, tak zřejmě coby neprodejné propadnou státu. Nebo EU, protože do roku 2030 žádné evropské národní státy existovat nemají.

Výrobci ze zemí mimo EU dosud nebyli ovlivněni obchodováním s emisemi, a proto mají možnost i nadále vyrábět levněji a dovážet do Evropy. To by se nyní mělo změnit, ani oni by neměli uniknout z chřtánu EU. V budoucnu budou muset platit cla, která uhlíkovou daň nahradí.

Vše bude financováno běžnými občany, protože firmy, které budou nuceny uhlíkové daně platit, to odrazí v ceně zboží. Vyhraje tedy stát, potažmo EU.

EU škodí jak může – v úterý se ministři financí dohodli na uhlíkové dani – Nepřikrášlená realita islamizované Evropy
apredsasatoci
Horšie ako posledný vypalnik!