pl.news
43.3K

Müller: Heretyckiego biskupa nie należy słuchać

Osoby z zaburzeniami seksualnymi powinny poznać prawdę, a nie antychrześcijańską propagandę, powiedział Kardynał Gerhard Müller na łamach Kath.net (22 października).

Kardynał ostrzega przed osobą [= papież, biskup], która wykorzystuje instytucję Kościoła "do ustanowienia w niej bożka", zastępując krzyż - znak zbawienia - flagą "pogańskiej homoseksualnej religii".

Müller wyjaśnia, że agenda homoseksualna "jest diametralnie sprzeczna z chrześcijańską antropologią". Zarówno akty homoseksualne, jak i wszelkie inne pozamałżeńskie akty seksualne są złe z natury, "nawet jeśli osoba popełniająca je czuje się dobrze z powodu grzechu".

Prawdy objawione nie podlegają pod arbitralną korektę niczym program partii politycznej dostosowywany do oczekiwań głosujących. Co więcej: Sakramenty, Kredo i Boże Przykazania są częścią katechizmu, ponieważ są prawdziwe, a nie na odwrót.

Müller dodaje, że heretyckiego biskupa nie należy słuchać, "w przeciwnym razie posłuszeństwo duchowne byłoby posłuszeństwem wobec kaduka". Niestety, Kardynał zapomniał wyjaśnić, jak księża podlegli heretyckiemu biskupowi mieliby zastosować jego radę w praktyce.

Grafika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsTyoatrwthx

Posoborowe absurdy
Czemu ci biskupi, mający prawo brać udział w Konklawe nie usuną Franciszka z tronu papieskiego. Dużo gadają, ale nie czynią. Po wyborze w 2013 r. Bergolia na papieża klękali przed nim i całowali go w pierścień rybaka. A TERAZ KRZYCZĄ, ŻE WYBÓR FRANCISZKA NIELEGALNY ??????
Piotr Piotr
Niestety, Kardynał zapomniał wyjaśnić, jak księża podlegli heretyckiemu biskupowi mieliby zastosować jego radę w praktyce.
Rafał_Ovile
Czy w Polsce są jeszcze ortodoksyjni Biskupi ?