Tomislav
Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka. Pod vedením svého vůdce Marobuda zde vybudovali mocnou říši, která se stala sousedem Římské říše, jejíž Limes Romanus byl na toku řeky Dunaje. Podle Tacita a Strabóna patřili ke konfederaci germánského kmene Svébů.
město Lorch, na kterého se odvolává údajná …More
Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka. Pod vedením svého vůdce Marobuda zde vybudovali mocnou říši, která se stala sousedem Římské říše, jejíž Limes Romanus byl na toku řeky Dunaje. Podle Tacita a Strabóna patřili ke konfederaci germánského kmene Svébů.
město Lorch, na kterého se odvolává údajná mise svatého Vavřince je ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Ti, kdo se na tyto předcyrilometodějské mise odvolávají, chtějí ve skutečnosti podřízenost Slováků Germánům, VLASTNĚ JSOU TO PROPAGANDISTÉ GERMÁNSKÉ EUROTOTALITY, KDE SLOVANÉ JSOU JEN PRACOVNÍ SÍLY GERMÁNŮ.
Tomislav
U některých svatých trvá dlouho, než jsou v římskokatolické Církvi svatořečeni. Svatému Bedovi to trvalo dvanáct století.