BAH
9815.7K
Engel44
Novus Hiacynthus: Niemieckojęzyczni kapłani apelują do biskupów o wierność Papieżowi Niemieckojęzyczni kapłani apelują do biskupów o wierność Papieżowi„Katoliccy księża w krajach niemieckojęzycznych przestrzegają przed groźbą schizmy.”
To naprawde powazna sprawa! W wielu Kosciolach w Austrii odprawiane sa Msze sw. wedlug „dowolnego” porzadku – pokrojony chleb lezy na stolach, jak w restauracji …More
Novus Hiacynthus: Niemieckojęzyczni kapłani apelują do biskupów o wierność Papieżowi Niemieckojęzyczni kapłani apelują do biskupów o wierność Papieżowi„Katoliccy księża w krajach niemieckojęzycznych przestrzegają przed groźbą schizmy.”
To naprawde powazna sprawa! W wielu Kosciolach w Austrii odprawiane sa Msze sw. wedlug „dowolnego” porzadku – pokrojony chleb lezy na stolach, jak w restauracji i kazdy pije Krew Panska ze szklaneczek na wino –tez podczas ich „konsekracji”, stojacych na stolach. Tak jest w 15 dzielnicy Wiednia.
+ + +
Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

"1. Wolnomularstwo jest sektą religijna manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult Lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako "Bóg-Dobro", w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają "Bóg-Zło".

2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowa…More
Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

"1. Wolnomularstwo jest sektą religijna manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult Lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako "Bóg-Dobro", w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają "Bóg-Zło".

2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowany przez ogół ludzi, próbuje nasycać dusze ludzkie za pośrednictwem masonerii naturalizmem, który nie jest niczym innym, jak kompletnym wyzwoleniem się człowieka od Boga.

3. Aby zaszczepić w świecie ten bezbożny naturalizm wolnomularstwo dąży do przyzwyczajenia ludzi do stawiania wszystkich religii na jednym poziomie, zarówno jedynie prawdziwej jak i fałszywych, a także do zastąpienia atmosfery katolickiej atmosferą masońską za pomocą prasy i szkoły bez Boga.

4. Środkiem specjalnym, którym się posługuje masoneria, aby dusze gorliwe nieprzygotowane jeszcze do przyjęcia lucyferskiego manicheizmu pozbawić tego co nadprzyrodzone, jest zachęcenie ich do uprawiania przewrotnych praktyk spirytystycznych.

5. Masoneria jest także sektą polityczną, która stara się opanować wszystkie rządy, aby uczynić z nich ślepe instrumenty swojej przewrotnej działalności i stara się także siać wszędzie rebelię.

6. Celem masonerii w sianiu rewolucji na wszystkich obszarach globu jest ustanowienie republiki uniwersalnej, opartej na buncie przeciwko Boskiemu zwierzchnictwu, zniszczeniu wolności i przywilejów lokalnych, obalenie granic i podkopanie uczuć patriotycznych, które poza miłością do Boga inspirowały rodzaj ludzki do jego najpiękniejszych działań, najszlachetniejszych ofiar i najbardziej heroicznych wyrzeczeń.

7. Wolnomularstwo prowadzi swoją walkę przeciwko Kościołowi wprowadzając w społeczeństwach chrześcijańskich prawodawstwo antychrześcijańskie.

8. Wolnomularstwo jest bezpośrednio odpowiedzialne za nowoczesny socjalizm, ponieważ zastąpiło ideał chrześcijański szczęścia społecznego swoim własnym ideałem, a także hierarchię społeczną chrześcijańską rządzoną przez sprawiedliwość i łagodzoną przez miłosierdzie domaganiem się równości wszystkich ludzi. Każąc ludziom zapomnieć o życiu przyszłym, gdzie każdy otrzyma nagrodę według swych zasług, naucza, że szczęście polega jedynie na dobrach materialnych tutaj na ziemi, a każdy ma rygorystyczne prawo do równego udziału w takim szczęściu.

9. Filantropia masońska przeciwna miłosierdziu chrześcijańskiemu, będąc miłością czysto naturalną jednych ludzi wobec drugich, nie może służyć jako więź ludzkości z Bogiem i ponadto ta filantropia jest praktykowana tylko wobec samych wolnomularzy i bardzo często w celu rozkładania społeczeństwa.

10. Wolnomularstwo, żeby zdeprawować stosunki rodzinne usiłuje zdeprawować kobietę i nie tylko stara się zawsze, gdy tylko może, aby kobiety wstępowały do lóż, lecz także jest inspiratorką ruchu nazywanego feminizmem albo ruchem emancypacji kobiet, ukierunkowanego na zakłócenie ładu rodzinnego przez nieokreślone pragnienie reformy całkowicie niewykonalnej.

11. Aby przyzwyczaić ludzi obywać się bez Kościoła w życiu publicznym sekta stara się zakazać uroczystości religijnych i dni poświęconych uświęceniu duszy i odpoczynkowi ciała, zastępując je przez święta całkowicie świeckie."

Niech Pan Bóg Wszechmogący da siły Kościołowi w WALCE ze ZŁEM.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE
+ + +
,,wystarczy chyba oddać głos jednemu ze świadków masońskiego satanizmu św. Maksymilianowi Maria Kolbe. Stwierdza on w swoich wspomnieniach z pobytu w Rzymie: 'W stolicy chrześcijaństwa, w Rzymie, mafia masońska, wielokrotnie piętnowana przez papieży, panoszyła się w latach przedwojennych (mowa o I wojnie światowej - dopisek S. K.) coraz bezczelniej. Nie cofnięto się przed obnoszeniem w …More
,,wystarczy chyba oddać głos jednemu ze świadków masońskiego satanizmu św. Maksymilianowi Maria Kolbe. Stwierdza on w swoich wspomnieniach z pobytu w Rzymie: 'W stolicy chrześcijaństwa, w Rzymie, mafia masońska, wielokrotnie piętnowana przez papieży, panoszyła się w latach przedwojennych (mowa o I wojnie światowej - dopisek S. K.) coraz bezczelniej. Nie cofnięto się przed obnoszeniem w obchodach Giordano Bruna czarnej chorągwi z wizerunkiem Michała Anioła pod nogami Lucyfera ani przed wywieszaniem oznak masońskich naprzeciw okien Watykanu. Nieprzytomna ręka nie wzdrygała się nawet pisać:szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za szwajcara itp.'"
Inka
♥ Przekazuje:
22 lutego
(Środa Popielcowa) minie 81 rocznica pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku. Był to początek przekazywania przez świętą Faustynę orędzia o Bożym Miłosierdziu, które rozpowszechniło się przed II wojną światową, a potem ogarnęło cały świat.

Dzisiaj , wtorek, 21 lutego o 20.30 zapraszam do wysłuchania audycji, poświęconej niezwykłej książce - "UFAM. Śladami Siostr…More
♥ Przekazuje:
22 lutego
(Środa Popielcowa) minie 81 rocznica pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku. Był to początek przekazywania przez świętą Faustynę orędzia o Bożym Miłosierdziu, które rozpowszechniło się przed II wojną światową, a potem ogarnęło cały świat.

Dzisiaj , wtorek, 21 lutego o 20.30 zapraszam do wysłuchania audycji, poświęconej niezwykłej książce - "UFAM. Śladami Siostry Faustyny" (Rosikon Press).
Gośćmi będą autorzy - Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń.
Zapraszamy Radio Niepokalanów:
Mazowsze: 102, 7 FM
woj. łódzkie: 98, 6 FM
oraz za pośrednictwem: www.radioniepokalanow.pl

Centralne uroczystości odbędą się w miejscu tego objawienia, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku przy Starym Rynku i w Katedrze. Przewodniczyć im będzie bp Piotr Libera.
Szczegółowy program:
www.plock.faustyna.pl/…/22luty2012_plak…
Jędrek
...ale tak naprawde to został nam tylko jeden kapłan ,który prawdziwie wskazuje ich działanie i demaskuje ich!
+ + +
Leon XIII: demaskowanie i gorliwe wykorzenianie "zarazy masonerii" jest zadaniem biskupów

"Was zaś, Czcigodni Bracia, prosimy i przynaglamy, abyście współdziałając z Nami, gorliwie się starali wykorzenić tę zarazę, która zdradliwie krąży w żyłach chrześcijańskich narodów. Waszą jest powinnością dbać o chwałę Boga, o zbawienie bliźnich, a ponieważ one znalazły się w ogniu walki, nie zabraknie …More
Leon XIII: demaskowanie i gorliwe wykorzenianie "zarazy masonerii" jest zadaniem biskupów

"Was zaś, Czcigodni Bracia, prosimy i przynaglamy, abyście współdziałając z Nami, gorliwie się starali wykorzenić tę zarazę, która zdradliwie krąży w żyłach chrześcijańskich narodów. Waszą jest powinnością dbać o chwałę Boga, o zbawienie bliźnich, a ponieważ one znalazły się w ogniu walki, nie zabraknie Wam na pewno ani odwagi, ani męstwa. Będzie sprawą Waszej roztropności obmyślić sposoby najbardziej stosowne, aby to, co zawadza i przeszkadza, przezwyciężyć.

Ponieważ jednak autorytet Naszego Urzędu zobowiązuje Nas, byśmy i My wskazali Wam jakąś linię postępowania uznaną przez Nas za najlepszą, oto, co postanówcie:

Po pierwsze: Zrywajcie z wolnomularstwa maskę, ukazujcie je takim, jakim jest. I w przemówieniach, i w listach pasterskich temu zagadnieniu poświęconych pouczajcie lud, uświadamiajcie go, jakie podstępy stosują te sekty, aby zwodzić ludzi i wciągać ich w swoje szeregi, ukazujcie im przewrotność ich nauk i szpetotę postępków. Przypominajcie, że na mocy orzeczeń wielokrotnie wydanych przez Naszych Poprzedników żaden katolik, jeżeli ceni sobie wiarę katolicką i swoje zbawienie tak jak powinien, nie może pod żadnym pretekstem wstąpić do sekty wolnomularzy. Niech nikt nie da się wprowadzić w błąd rzekomą ich przyzwoitością. Niektórym osobom może się rzeczywiście wydawać, że w zamiarach wolnomularzy nie ma nic otwarcie przeciwnego świętości religii i dobrym obyczajom. Pomimo to, ponieważ fundamentalna zasada i racja istnienia tej sekty całkowicie są występne, nie może być dozwolone przyłączanie się do niej ani popieranie jej w jakikolwiek sposób." (fragment encykliki "Humanun Genus")
Jędrek
Podkradacie sobie teksty czy przeskoczyles na inny nick ? dzisiaj juz na ten sam tekst odpowiadalem ! ale powtórze jeszcze raz ; zauważ że wyrażenie ;cztery grzechy ; -jest w cudzysłowiu -to powinno ci wszystko wyjaśnic -jeśli oczywiście kapito !
Jędrek
Szkoda na waz zdzierać palce na klawiaturze ! jak diabeł siedzi za kołnierzem -to chocby wam 100 razy powtarzał to samo -to i tak ni kapito!
One more comment from Jędrek
Jędrek
123-to wasz umysł nie pojmuje ze nie chodzi tu o człowieka zmarłego ,ale o urząd jakich bezeceństw jako głow państwa dokonał .
123
Chodzi oto by nie obrażac osob zmarłych kimkolwiek oni byli...!
Czy wy to pojmujecie..?!
+ + +
List Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do loży masońskiej B'nai B'rith odtworzonej w Warszawie 9 września 2007 roku.

www.traditia.fora.pl/…/loza-masonska-b…

NIE DLA MASONERII i JEJ POPLECZNIKÓW.

Jeden z przywódców polskiego dystryktu B"nai B"rith w Polsce w okresie międzywojennym pisał:"Związek B"nai B"rith jako organizację światową, której my jesteśmy sami jednostką (...) znamionują dwie …More
List Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do loży masońskiej B'nai B'rith odtworzonej w Warszawie 9 września 2007 roku.

www.traditia.fora.pl/…/loza-masonska-b…

NIE DLA MASONERII i JEJ POPLECZNIKÓW.

Jeden z przywódców polskiego dystryktu B"nai B"rith w Polsce w okresie międzywojennym pisał:"Związek B"nai B"rith jako organizację światową, której my jesteśmy sami jednostką (...) znamionują dwie cechy zasadnicze. Idea solidarności wszystkich Żydów na całym świecie i wszelkie praktyczne konsekwencje z tej idei płynące, idea uniwersalizmu ludzkości, braterstwa wszystkich ludzi i narodów w myśl naszej idei masońskiej. Te dwie idee, kamienie niby węgielne naszego związku, pielęgnować, rozwijać i w całej pełni w głębi ich treści sobie uświadamiać, to uważam za najwyższy cel naszego programu duchowego, intelektualnego".

Jaka jest dokładnie ta "idea masońska"? Polscy masoni mówią o kabale, magii i okultyzmie, również wspominają o Lucyferze jako "nosicielu światła". O Lucyferze dużo mówił założyciel masonerii amerykańskiej Albert Pike.

Pisał o tym również św. Maksymilian Maria Kolbe. Stwierdza on w swoich wspomnieniach z pobytu w Rzymie: "W stolicy chrześcijaństwa, w Rzymie, mafia masońska, wielokrotnie piętnowana przez papieży, panoszyła się w latach przedwojennych [mowa o I wojnie światowej - przyp. S.K.] coraz bezczelniej. Nie cofnięto się przed obnoszeniem w obchodach Giordano Bruna czarnej chorągwi z wizerunkiem Michała Anioła pod nogami Lucyfera ani przed wywieszaniem oznak masońskich naprzeciw okien Watykanu. Nieprzytomna ręka nie wzdrygała się nawet pisać: "szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za szwajcara" itp.".

Kościół nazywał masonerię w swoich dziewiętnastowiecznych dokumentach "pomocnikiem szatana na ziemi". Za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II pojawił się zatwierdzony przez Ojca Świętego dokument, w którym przypomniano, że wszystkie dokumenty Kościoła dotyczące masonerii pozostają w mocy, a katolik, który do niej należy, jest w stanie grzechu ciężkiego i nie może przystępować do Komunii Świętej.

Czy więc odrodzona dziś w Polsce loża B"nai B"rith, podnosząc jako najważniejszy dla niej problem temat Radia Maryja, podjęła go ze względu na problemy "rasizmu i antysemityzm" czy z innego powodu?
Przypomnijmy jeszcze przytaczane wielokrotnie przeze mnie w artykułach i książkach słowa jednego z polskich masonów, który w artykule zamieszczonym w "Wolnomularzu Polskim" napisał, że dopóki w polskim Kościele obok różnych "gołębi" będzie taki "jastrząb" jak ojciec Tadeusz Rydzyk, to masonerii nie uda się zawrzeć paktu z Kościołem.

Na koniec jeszcze ciekawostka. Jak czytamy na stronie internetowej forum.prawica.net: "Ewa Junczyk-Ziomecka - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta przekazała w imieniu Prezydenta Kaczyńskiego wyrazy radości z "odrodzenia się" tej organizacji po 70 latach w Polsce".
Jędrek
123,to ja i klawiatura -potrzebujecie nie mnie modlitwy niż zmarły prezydent!
Jędrek
Józef- nie odnosi sie do osoby zmarlego s p.Lecha Kaczynskiego -tylko do prezydenta ,który urzędwał jako głowa panstwa i w czasie tych ;rządów;- zachował sie jak zdrajca podpisując cyrograf dla Polski tj. ;Traktat Lizbonski ; _tego sie nie wyprze .
One more comment from Jędrek
Jędrek
klawiatura -po Judaszu tez ronisz łzy ???
stanislawp
Panie StanislawieP. w ostatnim wydaniu dwumiesiecznika MICHAEL jest wywiad z P.Lechem Dokowiczem-wspaniale swiadectwo o ktorym Pan wspominal,jest tez adres:www.ktozjakbog.pl gdzie mozna zamawiac filmy jego autorstwa.W Kanadzie,U.S.A i Australii w redakcji-komplet 7 plyt wraz z wysylka $50
edwardjarek

===========
re
Tak, spotkałem sie osbiście z Lechem Dokowiczem parę tyg temu w Ottawie
More
Panie StanislawieP. w ostatnim wydaniu dwumiesiecznika MICHAEL jest wywiad z P.Lechem Dokowiczem-wspaniale swiadectwo o ktorym Pan wspominal,jest tez adres:www.ktozjakbog.pl gdzie mozna zamawiac filmy jego autorstwa.W Kanadzie,U.S.A i Australii w redakcji-komplet 7 plyt wraz z wysylka $50
edwardjarek

===========
re
Tak, spotkałem sie osbiście z Lechem Dokowiczem parę tyg temu w Ottawie
Nabyłem dwa komplety tych filmów
Okazało się że jego filmy miałem od dawna na swojej stronie www nie zwracając uwagi, na to że on jest ich filmowcem
Świadectwo Lecha o opętaniu szatańskim młodzieży muzyką techno jest bezcenne.
Nie każdy też miał okazję widzieć i rozmawiać z Archaniołem Michałem tak jak Lech Dokowicz.
Lech jest na Mszy św codziennie od chyba 15 lat a ja dopiero od dwu lat.
Wstrząsające świadectwo Leszka Dokowicza 1 (7)
+ + +
Protokoły mędrców syjonu:

§ 3. Powodzenie kierunków destrukcyjnych (niszczycielskich) w nauce.


Nie myślcie, że twierdzenia nasze są bezpodstawne: zwróćcie uwagę na przygotowane przez nas powodzenie: darwinizmu, marksizmu i nietscheanizmu. Wpływ demoralizujący kierunków tych powinien być, dla nas przynajmniej, aż nadto widoczny.

Jak widać antykościół w natarciu..

Punkt drugi też ciekawy.…More
Protokoły mędrców syjonu:

§ 3. Powodzenie kierunków destrukcyjnych (niszczycielskich) w nauce.


Nie myślcie, że twierdzenia nasze są bezpodstawne: zwróćcie uwagę na przygotowane przez nas powodzenie: darwinizmu, marksizmu i nietscheanizmu. Wpływ demoralizujący kierunków tych powinien być, dla nas przynajmniej, aż nadto widoczny.

Jak widać antykościół w natarciu..

Punkt drugi też ciekawy...

§ 2. Administracja na pokaz i ,,tajni radcy"

Administratorzy, wybierani przez nas spośród tłumu, w zależności od ich zdolności niewolniczych, nie będą osobami przygotowywanymi do rządzenia, dlatego też z łatwością staną się w grze naszej pionkami, kierowanymi przez uczonych naszych i doradców genialnych, specjalistów, kształconych od dzieciństwa w sztuce zarządzania sprawami świata całego.


Jak wiadomo, specjaliści nasi wiadomości niezbędne dla rządzenia czerpali z naszych planów politycznych, z doświadczenia historii, z badań każdej chwili bieżącej. Goje nie rządzą się wiadomościami praktycznymi, zdobytymi w drodze obiektywnych badań historycznych, lecz rutyną teoretyczną, pozbawioną wszelkiego poglądu praktycznego na jej wyniki. Toteż nie warto się liczyć z nimi.

Chętnych do ,,pionkowania,, u nas, i nie tylko u nas DOSTATEK.

Teraz widzicie jak się robi POLITYKĘ i dla KOGO.

Bóg zapłać ks. Piotrowi Natankowi, za to, że zwraca naszą uwagę na ,,diabelską filozofię,, współczesnego świata.
klawiatura
klawiatura — 2012-02-21 12:16:40:
JózefK — 2012-02-21 12:00:20:
Moje zdanie o nieżyjącym prezydencie też nie uległo zmianie, bo nie mogę go traktować inaczej jak zdrajcę po tym, co Polsce mojej Ojczyźnie uczynił.

Oj , nie osądzaj, co to za jezyk..."miłości" w stosunku do nieżyjących..!?
Zauważ że ja pisze o twoim braku szacunku wobec zmarłych 😡 ...!!!!Nie masz mi tutaj obrażać zmarlego prezyde…More
klawiatura — 2012-02-21 12:16:40:
JózefK — 2012-02-21 12:00:20:
Moje zdanie o nieżyjącym prezydencie też nie uległo zmianie, bo nie mogę go traktować inaczej jak zdrajcę po tym, co Polsce mojej Ojczyźnie uczynił.

Oj , nie osądzaj, co to za jezyk..."miłości" w stosunku do nieżyjących..!?
Zauważ że ja pisze o twoim braku szacunku wobec zmarłych 😡 ...!!!!Nie masz mi tutaj obrażać zmarlego prezydenta,

bo sobie tego NIE życze, czy to do ciebie dociera..?!
EdwardJarek
Panie StanislawieP. w ostatnim wydaniu dwumiesiecznika MICHAEL jest wywiad z P.Lechem Dokowiczem-wspaniale swiadectwo o ktorym Pan wspominal,jest tez adres:www.ktozjakbog.pl gdzie mozna zamawiac filmy jego autorstwa.W Kanadzie,U.S.A i Australii w redakcji-komplet 7 plyt wraz z wysylka $50
stanislawp
nukula, zachowaj spokój
Przecież nie musisz przesladować proroków /obojętnie czy tobie się wydają prawdziwymi czy fałszywymi/
Wytłumaczę Ci na przykładzie z twojej rodziny.
Dzisiaj prześladując ks Piotra to tak jak byś niechcący pluł też na siostrę twojej mamy lub taty, która przyjechała do Polski z Chicago aby zobaczyć ks Piotra i ty ją posłusznie przywiozłeś do Grzechyni
Dobrze że wykazałeś …More
nukula, zachowaj spokój
Przecież nie musisz przesladować proroków /obojętnie czy tobie się wydają prawdziwymi czy fałszywymi/
Wytłumaczę Ci na przykładzie z twojej rodziny.
Dzisiaj prześladując ks Piotra to tak jak byś niechcący pluł też na siostrę twojej mamy lub taty, która przyjechała do Polski z Chicago aby zobaczyć ks Piotra i ty ją posłusznie przywiozłeś do Grzechyni
Dobrze że wykazałeś się swoim posłuszeństwem,
czasem trzeba posłuchać ludzi z Polonii, którzy mają swoich biskupów i swoje gazety.
Chicago kocha ks Piotra Natanka.
stanislawp
Ci sami co przesladują proroków naszych czasów wybielają Judasza jak mogą.
Twierdzą, że Judasz przyczynił się w ten sposób do Zbawienia ludzkości.

Mowią, że przecież jeśli nawet ks Piotr jest prorokiem to te wszystkie opluwanie przez nich przyczyni się do tego, że szybciej zostanie świętym!
Tak, prorocy zostają świętymi tylko co stanie sie z duszami tych co przesladowali np taką Świętą Joannę …More
Ci sami co przesladują proroków naszych czasów wybielają Judasza jak mogą.
Twierdzą, że Judasz przyczynił się w ten sposób do Zbawienia ludzkości.

Mowią, że przecież jeśli nawet ks Piotr jest prorokiem to te wszystkie opluwanie przez nich przyczyni się do tego, że szybciej zostanie świętym!
Tak, prorocy zostają świętymi tylko co stanie sie z duszami tych co przesladowali np taką Świętą Joannę Dark?
Co z duszą Biskupa Cauchon który spreparował zarzuty i prowadził fałszywy proces?
Co z teologami wspierającymi fałszywego biskupa Cauchon?
W procesie brało udział wielu znanych teologów z uniwersytetu!
Wszyscy oni mają krew Joanny Dark na swoich rękach!
Pocieszające jest to, że dopóki żyjemy na tym świecie zdradzając Pana Jezusa przez swoje grzechy, to zawsze istnieje szansa na nawrócenie, na szczerą Spowiedz i przyrzeczenie poprawy.
Alkoholicy /tak jak ja co od 3 lat nie miałem alkoholu/ prostytutki /np Magdalena/ i złodzieje /np św Dyzma/ mają większe szanse na Zbawienie niż ciepłozimni i teologowie zwani w Starym Testamencie faryzeuszami-uczonymi w Piśmie!
Pamiętam jak Jan Pietrzak wzywał szczerze do jednoczenia się wyżej wymienionych.
Tak łaczmy się!
Nawracajmy się i łaczmy się w Imię Jezusa Chrystusa.