Clicks239

JEZUS: Żyjcie Moim Słowem, a miłość będzie siłą napędową każdego słowa, które wypowiecie

KSIĘGA PRAWDY

środa, 9 lipca 2014 roku, godz. 15.48

Moja szczerze umiłowana córko, Moje zalecenie dla wszystkich, którzy Mnie czczą, jest takie, aby usilnie się modlili ze względu na zamieszanie, które wkrótce wybuchnie na świecie. Dojdzie do wielu wydarzeń, z których wszystkie będą związane z podziałami spowodowanymi religijną nienawiścią i zachłannością.

Ale kiedy pogarda dla Mnie, która już jest widoczna na świecie, przyjdzie z wnętrza Moich czterech ścian, wtedy poznacie, że czas jest bliski. Gdy bowiem przeklinają Mnie i prześladują tych, którzy Mnie kochają, to doświadczą oni Mojej Interwencji, która będzie jak piorun.

Wielu pomyli Moją gotowość do przyjęcia prześladowań, których zawsze będzie dużo wśród tych, którzy idą za Mną, z akceptacją złych rzeczy i gotowością do dania przyzwolenia, by te rzeczy się rozrastały. Ale to byłoby niewłaściwe.

Wszelka Miłość pochodzi ode Mnie. Wszelkie zło pochodzi od szatana. Gdy te dwie się zetrą, wytworzy się wielki zamęt. Zło nie może się rozwijać, kiedy powstaję przeciwko niemu. Nawet szatan może szerzyć swój jad tylko zgodnie z Wolą Boga.

Zło, które zatruwa świat, zostanie zniszczone. Nie miejcie co do tego wątpliwości. Musicie jednak rozpoznać zło jako to, czym jest, bo szatan zawsze przedstawia je jako rzecz dobrą. Jego ulubioną taktyką jest przedstawienie zniekształconego obrazu Mojego Nauczania i wprowadzanie do niego wielkich oszustw, które zostaną rozpoznane tylko przez tych, w których duszach mieszka Duch Boży.

Tak wielu rozpowszechnia różne wersje Mojej Doktryny i tworzy swoje własne interpretacje, a to dezorientuje wielu. Gdy ci, którzy utrzymują, że Mnie znają, krzyżują Mnie przez dręczenie tych, którzy Mi służą, to wiedzcie, że nie pochodzą oni ode Mnie – bo jakżeby mogli?

Trwajcie w pokoju, bo to wszystko, co musicie wiedzieć, jest zawarte w Moim świętym Słowie. Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć.

Żyjcie Moim Słowem, a miłość będzie siłą napędową każdego słowa, które wypowiecie, każdego czynu, który podejmiecie, i każdego gestu, który uczynicie. Gdy nie doświadczacie miłości płynącej z ust tych, którzy utrzymują, że są święci, wówczas to, czego słuchacie, nie jest Słowem Bożym. Słyszycie raczej ludzką interpretację, która jest błędna.

Nic, co nie wypływa z Mojej Boskości, nie jest ode Mnie.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/my-word-is-very…

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Tylko z Miłością Boga w duszach możecie szerzyć Słowo Boże

JEZUS: Świat zostanie poddany próbie co do stanu miłości, którą każdy człowiek obdarza innych, co będzie prawdziwym odbiciem i miernikiem miłości do Boga

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?


I POSŁUCHAJ:

Księga Prawdy - MIŁOŚĆ

_______________________________________________________________